دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله
جزوه، پروژه، تحقیق،پایان نامه، مقاله، کتاب و طرح توجیهی 
قالب وبلاگ
مقدمه:
پرورش طيور گوشتي در چند سال اخير با توجه به نقش و اهميت خاصي كه در تامين پروتئين حيواني مورد نياز انسان دارد رشد چشم گيري داشته است ، در صورتي كه از پرورش سنتي به صنعتي عظيم تبديل شده است.
استفاده از آنتي بيوتيك ها بدليل بوجود آمدن سويه هاي مقاوم و امكان انتقال اين مقاومت   به ساير گونه ها به ويژه در سويه هاي مشترك بين انسان و دام ، ماندگاري بقاياي دارويي در فر آورده هاي دامي مورد استفاده انسان ها و به هم زدن فلور ميكروبي دستگاه گوارش ، مشكلات جديدي در بهداشت عمومي و دامي ايجاد كرده و موجبات نگراني مصرف كنندگان را فراهم ساخته است. هم اكنون در بعضي از كشور ها استفاده از آنتي بيوتيك  در خوراك دام و طيور به شدت محدود شده است.
پروبيوتيك ها تركيبات مكروبي زنده اي هستند كه مستقيما جيره دام و طيور اضافه مي شوند و اثر بسيار مطلوبي بر عملكرد و سلامت آنها دارند.استفاده از اين تركيبات در خوراك طيور به صورت بسيار گسترده مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين  ميكروارگانيسم  ها نه تنها ايجاد بيماري نمي كنند ، بلكه از تكثير و رشد باكتري هاي بيماري زا نيز در دستگاه  گوارش حيوانات جلوگيري كرده و موجب افزايش ميكروفلور مفيد در سيستم گوارش طي شوند استفاده از پروبيوتيك ها به صورت تجاري در كشور در حال گسترش مي باشد.
فهرست:

مقدمه  
1- تعريف اصطلاح پروبيوتيك 
1-1 تاريخچه كشف پروبيوتيك 
1-2 شناسنامه پروبيوتيك 
1-3 عملكرد پرو بيوتيك 
1-4 دانش پروبيوتيك 
1-5 فوايد پروتيك  
1-6 اثرات پروبيوتيك 
1-7 مقايسه اصطلاح پروبيوتيك و سين بيوتيك 
1-8  جنبه هاي كاربردي پروبيوتيك 
1-9 جنبه هاي تكنولوژيكي پروبيوتيك 
2- خصوصيات پروبيوتيك 
2-1 انتخاب ميكرو ارگانيسم به منظور توليد پروبيوتيك 
2-2 عوامل تاثير گذار در تركيب ميكرو فلور گوارشي 
2-2-1 دوز و زمان مناسب مصرف پروبيوتيك 
2-2-2 مقاومت دارويي   
3- كاربرد پروبيوتيك در آبزي پروري 
4- انواع پروبيوتيك 
4-1 اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم 
4-2 خصوصيات اليگوساكاريد ها 
4-2-1 ويژگي هاي فيزيكوشيميايي اليگوساكاريد ها 
4-2-2 خصوصيات فيزيولوژيكي الگوساكاريد ها  
4-3 منابع طبيعي حاوي اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم 
4-4 توليد صنعتي اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم 
5- مروري برتحقيقات انجام شده در زمينه كاربرد پروبيوتيك در آبزي پروري 
منابع و ماخذ 

پایان نامه پروبيوتيك وكاربرد آن در آبزي پروري

پایان-نامه-پروبيوتيك-وكاربرد-آن-در-آبزي-پروريمقدمه: پرورش طيور گوشتي در چند سال اخير با توجه به نقش و اهميت خاصي كه در تامين پروتئين حيواني مورد نياز انسان دارد رشد چشم گيري داشته است ، در صورتي كه از پرورش سنتي به صنعتي عظيم تبديل شده است. استفاده از آنتي بيوتيك ها بدليل بوجود آمدن سويه هاي مقاوم و امكان انتقال اين مقاومت   به ساير گونه ها بهدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه پروبيوتيك وكاربرد آن در آبزي پروري
[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 14:31 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه

ستایش خداوندی را سزا است که سرانجام خلقت و پایان کارها به اوباز میگردد. خدا را بر احسان بزرگش، و برهان آشکار، و فراوانی فضل و برآنچه بدان برما منت نهاده است میستائیم، ستایشی که حق او را اداء کند، و شکری را که سزاوار او باشد بجا آورد.به پاداش اخروی ما را نزدیک گرداندو موجب فراوان نیکی و احسان او گردد. از خدا یاری می¬طلبيم، یاری خواستن کسی که به فضل او امیدوار، و به بخشش او آرزومند، و به دفع زیانش مطمئن و به قدرت او معترف است و به گفتار و کردار پروردگار اعتقاد دارد.
پس از ثنای پروردگار، انگیزه خودرا از انتخاب این موضوع اختصاراً بیان می‌کنم. اندیشه تألیف این موضوع زمانی در فکرم شکل گرفت که احساس نمودم بررسی حرکت و جنبش ادبی زنان اندلس نیاز بيشتری به تحقیق و پژوهش دارد، در نتیجه در پاسخ به ندای درونی و ارضای حس کنجکاوی خویش لازم دیدم که نگاهی به ادبیات این خطه بیندازم، زیرابرخی از مطالب برایم مبهم ومجهول مانده بود بخاطر اینکه آنگونه که شایسته آن است مورد توجه محققان واقع نشده بود، اگرچه آثار برخی از این زنان شاعر در کتابهایی که به آثار منثور و منظوم زنان اختصاص دارد آمده است، اما شعر زنان اندلسی به شکل خاص و جامع جمع‌آوری نشده بود. معرفی سی تن از زنان شاعر وادیبی که در اعصار مختلف اندلس می‌زیسته‌اند مرا به سوی این موضوع یعنی «سروده‌های زنان شاعر اندلس» سوق دادو در درونم شوق و اشتیاقی براي تحقيقي بوجودآورد و نظرم را بر این موضوع متمرکز کرد که در این رهگذر اشعار و آثار پراکنده آنان در کتاب‌های گوناگون، دریچه‌ای بود که من از درون آن توانستم تا حدی سیماو سیرت آنان را مشاهده و بررسی کنم. شیوه تحقیق من متکی بر بررسی متون و کتابهای تاریخی بوده که در کتابخانه‌های بزرگ ایران موجود بوده است.


فهرست مطالب
بخش اول
موقعيت جغرافيايي و تاريخي سرزمين اندلس
1-1 واژه‌ي اندلس 5-4
2-1 جغرافياي اندلس           5
3-1 نگرشي كوتاه به تاريخ اندلس       8-7
4-1 فتح اندلس به دست مسلمين          8
بخش دوم
1-2 شعراندلس      12
2-2 مراحل شعر اندلس        13
3-2 ويژگي‌هاي شعر اندلسي 17
4-2 مضامين شعري در اندلس           20
5-2 موشح و زجل             26
6-2 زجل در ادب اندلسي     29
بخش سوم
1-3 جايگاه اجتماعي و فرهنگي زن در اندلس     31
2-3 زن و علوم گوناگون     32
3-3 نقش زنان در ادبيات اندلس          38
4-3 زن و هنر      41
5-3 نقش زنان اندلس در سياست         45
بخش چهارم
مشهورترين زنان شاعر اندلس
1-4 شاعر قرن دوم
حسانه التميميه       49
2-4 شاعران قرن‌هاي سوم و چهارم     55
قمر        56
عائشه بنت احمد القرطبيه      58
حفصه بنت حمدون الحجاريه 61
أنس القلوب           63
مريم بنت يعقوب الأنصاريه   67
3-4 شاعران قرن پنجم         70
الغسانيه البجانيه     71
زينت المريه         74
اعتماد الرميكيه      75
بشينه بنت المعتمد   78
العباديه    84
غايه المني            86
ام الكرام بنت المعتصم بن صمادح        88
أمه العزيز            90
صفيه بنت عبدالله الرّيي        92
ام العلا بنت يوسف             93
ولاده بنت المستكفي 96
مهجه بنت التياني القرطبيه    104
عتبه       105
4-4 شاعران قرن ششم و هفتم            106
حفصه بنت الحاج الركونيه    107
حمده بنت زياد بن بقي العوفي             118
نزهون بنت القلاعي غرناطيه             122
شلبيه الأندلسيه       129
هندكنيز أبي محمد عبدالله بن مسلمه الشاطبي       132
أسماء العامريه       133
أم الهناء بنت القاضي           134
قسمونه بنت اسماعيل اليهودي            135
ام السعد بنت عصام الحميري 137
سلمي بنت القراطيسي          138
كليد تمركز زنان شاعر اندلس             140
نتيجه گيري          142
فهرست منابع و مآخذ           148
چكيده عربي         156
چكيده انگليسي       157
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:165

پایان نامه سرزمين اندلس

پایان-نامه-سرزمين-اندلسدر این پایان نامه سرزمين اندلس به صورت کامل  مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرددانلود فایل

 


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه سرزمين اندلس
[ یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:1 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه
سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار کیلومتری اعماق زمین و در خلل و فرج لایه های آن و با فشار چند صد اتمسفر بصورت ذخیره میباشند. گازهای طبیعی زیرزمینی یا به تنهایی و یا به همراه نفت تشکیل کانسار (معدن) می‌دهند. که در هر دو صورت از نظر اقتصادی بسیار گرانبها می‌باشد. درصورت همراه بودن با نفت گازها در داخل نفت حل می‌شوند، و عمدتا نیز بهمین صورت یافت میگردد و در این رابطه مولفه های فیزیکی مواد – حرارت و فشار مخزن تاثیرات مستقیم دارند و نهایتا درصورت رسیدن به درجه اشباع تجزیه شده و بلحاظ وزن مخصوص کمتر در قسمت‌های فوقانی کانسار و بر روی نفت یا آب به شکل گنبدهای گازی (GAS DOME) قرار میگیرند.گاهآ درمخازن گازهای محلول در آب نیز مشاهده شده است
گاز متان در حرارت و فشار موجود درکانسارها متراکم نمیگردد بنابراین همیشه بصورت گاز باقی مانده ولی در مخازنی که تحت فشار بالا هستند بشکل محلول در نفت در میاید . سایر اجزای گاز طبیعی در مخازن نسبت به شرایط موجود در کانسار در فاز مایع یا فاز بخار یافت میشوند. گازهای محلول در نفت بمثابه انرژی و پتانسیل تولیدمخزن بوده و حتی المقدور سعی میگردد به روشهایی از خروج آنها جلوگیری گردد ولی در هر حال بسیاری از گاز محلول در نفت در زمان استخراج همراه با نفت خارج میگردد .در سالهای پیش از انقلاب در صد بالایی از آن از طریق مشعل سوزانده میشدو بهدر میرفت ولی در سالهای بعد تا بحال بتدریج و با اجرای طرهایی منجمله طرح آماک از آنها به عنوان تولیدات فرعی استحصالی از میادین نفت کشور بمنظور تزریق به مخازن نفتی - تولید مواد خام شیمیایی و سوختی با ارزش استفاده می‌کنند.

استخراج گاز
در ایران گاز طبیعی خام را از دو نوع چاه استخراج مینمایند .
1 – چاههای مسقل گازی - از قبیل میادین گاز پارس جنوبی – نار و کنگان – خانگیران - تابناک- حوزهای شانون، هما، وراوی و میدان گازى پازنان و غیره .
2 – چاههای نفت - از قبیل میادین اهواز – آغاجاری – مارون - گچساران – بی بی حکیمه - - رامشیر و غیره . 

پایان نامه جداسازی گاز از نفت

پایان-نامه-جداسازی-گاز-از-نفتجداسازی گاز از نفت: سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار کیلومتری اعماق زمین و در خلل و فرج لایه های آن و با فشار چند صد اتمسفر بصورت ذخیره میباشند. گازهای طبیعی زیرزمینی یا به تنهایی و یا به همراه نفت تشکیل کانسار (معدن) می‌دهند. که در هر دو صورت از نظر اقتصادی بسیار گرانبها می‌باشد. درصودانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، شیمی
برچسب‌ها: پایان نامه جداسازی گاز از نفت
[ یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 16:46 ] [ dlxco & masbi ]
اكتشاف نفت:

نفت معمولاً پس از مهاجرت در زير لايه هاي سخت و غير قابل نفوذ زمين يا همان نفت گيرها حبس مي شود . بدليل اينكه عليرغم پيشرفت تكنولوژي هنوز نمي تواند محل يك حوضچه نفتي را معين نمود . پس در اكتشاف نفت از راه هاي مختلفي مناطقي كه در آنها لايه هاي غير قابل نفوذ زير زميني وجود دارد را پيدا كرده سپس بوسيله نمونه برداري آزمايشاتي انجام داده و بوجود نفت در لايه هاي زير زميني آن منطقه پي برده مي شود پس از اطمينان از وجود نفت در منطقه ، عمليات حفاري آغاز خواهد شد . 

چگونگي انجام عمليات حفاري:

پس از انتخاب دكل مناسب ونصب آن عمليات حفاري شروع مي شود . حفاري در مراحل مختلف صورت گرفته وقطر حفاري شده در هر مرحله از بالا به پايين كمتر مي شود . مثلاً اولين مته حفاري 26 اينچ ودومين مته حفاري 17.5 اينچ و….. هر كدام تاعمق معيني مورد استفاده قرار مي گيرد . پس از هرمرحله حفاري يك لوله قرارداده شده است واطراف آن سيمانكاري مي كنند  تا سرانجام لوله سرپوش سوراح شده وبه نفت برسد . پس از پايان حفاري وسايل ودستگاه سرچاهي نثب شده وچاه را براي مدتي بطرف گودال سوخت باز مي كنند وپس از آنكه به گل حفاري و ساير مواد زائد تخليه شده وكيفيت نفت به حد استاندارد رسيد آنرا به گودال بسته وبه طرف كارخانه تفكيك گاز ونفت باز كرده ومورد بهره برداري قرار مي دهند . 


فهـرست مطالب:

فصل اول:
- مقدمه اي بر تاريخچه نفت
- چگونگي انجام عمليات حفاري و ساختمان داخلي چاه
 فصل دوم
- بررسي ادوات و دستگاههايي كه در بهره برداري به كار برده مي شوند 
- انواع شيرها (شيرهاي دروازه اي ، سماوري ، يك طرفه ، ايمني ، خودكار ، برقي خلاء ، سرعتي ، سوزني ، ايمني سطحي )
- انواع اوتيس 
- كنترل كننده ها
- دستگاههاي اندازه گيري
- سيستم هاي كنترل كننده
- جدا كننده سر چاه
- دستگاههاي تفكيك (SEPERATORS  )
- مخازن (TANKS  )
- برج تفكيك هيدروژن سولفوره   HS
فصل سوم:
- چاه نفت
- شيرهاي جانبي
- شير اصلي تحتاني ، شير اصلي فوقاني ، شير ايمني سطحي
- طرز بستن شير اوتيس نوع (UX )
- لوله انحراف دهنده
- شير عمقي ، تله سنگ  ، شير بهره برداري
- BURNING  VALVE
- فشار سنج ، شير نمونه گيري ، حرارت سنج ، گودال سوخت
- لوله سوخت ،حوضچه چاه ، صفحه كاهنده
- حصار سر چاه ، بتونهاي مهار كننده
فصل چهارم:
- دستگاههاي تفكيك سر چاهي
- وسايلي كه بر روي يك دستگاه سر چاهي نصب مي كنند
- عوامل مؤثر بر تفكيك گاز از نفت
- انواع سيستم كنترل كننده سر چاهي
- سيستم كنترل دستگاه تفكيك سر چاه همراه با تلمبه هاي تقويتي
 طريقه راه اندازي SEPERATOR  همراه با تلمبه هاي تقويتي
 فصل پنجم :    
- واحد بهره برداري
- چند راهه
- فشار سنج ، شير ايمني سطحي
- فشار سنج و حرارت سنج ، شيرهاي نمونه گيري
- مجموعه دستگاههاي تفكيك (BANKS  )
- سيستم كنترل بنكها
- سيستم كنترل برج تفكيك
- دستگاههاي نشان دهنده
- سيستمهاي كنترل مخازن بهره برداري و آزمايش
- سيستم كنترل فشار مخزن بهره برداري و آزمايش
- مخزن نوسانگير
- سيستم كنترل مخزن نوسانگير
- مخزن موازنه
- اشكالاتي كه ممكن است درعمليات تفكيك يك واحد بهره برداري بوجود آيد
 

پایان نامه بهره برداري از نفت گچساران

پایان-نامه-بهره-برداري-از-نفت-گچسارانپایان نامه بهره برداري از نفت گچساران: نفت معمولاً پس از مهاجرت در زير لايه هاي سخت و غير قابل نفوذ زمين يا همان نفت گيرها حبس مي شود . بدليل اينكه عليرغم پيشرفت تكنولوژي هنوز نمي تواند محل يك حوضچه نفتي را معين نمود . پس در اكتشاف نفت از راه هاي مختلفي مناطقي كه در آنها لايه هاي غير قابل نفوذ زير زدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، شیمی
برچسب‌ها: پایان نامه بهره برداري از نفت گچساران
[ یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 16:42 ] [ dlxco & masbi ]
فایل اصلی پایان نامه در قالب PDF  
 فهرست مطالب  و بخش اول تحقیق در قالب Word 

قسمتی از متن:
مستشرقان غربي در کميّت و کيفيّت موضع گيری کشورهای غربي در امور مربوط به جامعه،فرهنگ، سياست، اقتصاد و ...کشورهای اسلامي تاثير فوق العاده زیادی دارند.اسلامي که در محافل آکادميکي غرب مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد، از مجرای برداشتهای این مستشرقان است. ما در این تحقيق که اثر پروفسور پاول ال هک اختصاص داشت، نحوه برداشت » زمينه مشترک « به ترجمه بخشهایي از کتاب این اسلام شناس و مستشرق برجسته امریکایي از اسلام و ارتباط این دین آسماني ما مقولاتي مانند دموکراسي، حقوق بشر و تکثر ادیان را مورد بررسي قرار دادیم.اشکالات عدیده ای در نحوه نگرش این مسشترق آمریکایي وجود دارد و مي طلبد که تحقيقات گسترده تری در حوزه مواجه با چنين جری آن ها ی فکری ای صورت گيرد. اهميّت این کتاب در پيش قدم بودن آن با توجه به روشي که در تطبيق و مقایسه و پيداکردن زمينه مشترک بين دو دین اسلام و مسيحيّت بکار برده است، مي باشد. نویسنده به لحاظ الهياتي دیدگاه دو دین اسلام و مسيحيّت را در ارتباط با موضوعات نامبرده و اهداف این دو دین را در تنظيم حقوق و قوانين مرتبط با جامعه و فرد را مورد بررسي قرار مي دهد و معتقد است که حقوق بشر بهترین وسيله ایست که مي تواند دین را در پيشبرد اهداف خودش کمک کند. نویسنده معتقد است که وی نخستين کسي است که از این روش در ضرورت توجه پيروان این دو دین به لایحه حقوق بشر استفاده مي کند. لذا پرداختن به چنين کتابي یکي از دغدغه های اساسي هر دین پژوهي که علاقه مند مباحث جدید در حوزه دین شناسي است، مي باشد.


فهرست:

بخش اول
ضرورت تحقيق  
سوالات تحقيق    
سوال اصلي
سوالات فرعي
روش تحقيق
پیشینه تحقیق
ساختار تحقیق
کلیات
1-1.تعاریف
1-1-1.تکثرگرایی دینی
1-1-1-1.تعریف لغوی
1-1-1-2.تعریف اصطلاحی
1-1-2.سکولاریزم
1-1-2-1.تعریف لغوی
1-1-2-2.تعریف اصطلاحی
1-1-3.حکومت دینی
1-1-3-1.تعریف لغوی
1-1-3-2.تعریف اصطلاحی
1-1-4.حقوق بشر
1-1-5.تجربه دینی
1-2.معرفی نویسنده
1-3.معرفی کتاب
بخش دوم: ترجمه کتاب
2-1. مدخل: تکثرگرایی دینی امروزه
2-2.فصل پنجم. آیا اسلام مردم سالارتر از مسيحيّت است؟    
2-3. فصل ششم: حقوق الهی؛ تهدیدی علیه حقوق بشر
2-4. نتیجه گیری
بخش سوم:نقد و بررسي ديدگاه نويسنده
مقدمه
فصل اول
3-1. اسلام وتکثرگرايي
3-1-1.انحصار گرائى دینى
3-1-2.شمولگرایی دینى 
3-1-3.تکثّرگرایی ‏دینى
3-1-3-1.مبانی فلسفی و معرفت شناختی تکثرگرایی دینی
3-1-3-1-1.نسبیِت در فهم
3-1-3-1-2.نقد و بررسی
3-1-3-2.دلایل کلامی تکثرگرایی دینی
3-1-3-2-1.وحی همان تجربه دینی است 
3-1-3-2-1-1.تجربه دینی ، احساس اتکای به امر مطلق است
3-1-3-2-1-2.تجربه دینی؛ نوعی ادراک حسی است
3-1-3-2-1-3.تجربه دینی ، تلقی فوق طبیعی از تجربه
3-1-3-2-2.تفاوت تجربه دینی و وحی
3-1-3-2-2-1.وحی متاثر از فرهنگ زمانه خود نیست، برخلاف تجربه دینی
3-1-3-2-2-2.وحی الهی، منتهی به شریعت الهی می شود
3-1-3-2-2-3. تجربه دینی خطاپذیر است، بر خلاف وحی
3-1-3-2-2-4.اختصاصی بودن وحی تشریعی    
3-1-3-2-2-5.قرآن کريم، کلام بشري نيست
3-1-3-2-3.گوهر و صدف دين    
3-1-3-2-3-1.نقد و بررسی این ادعا
3-1-3-2-4. نظر اسلام در مورد رابطه گوهر و صدف دین
3-1-3-3.ارتباط سکولاریزم و تکثرگرایی ادیان
فصل دوم
3-2. اسلام و دموکراسي
3-2-1. نظريه دولت ديني
3-2-1-1.ولایت پیامبر در راستای ولایت خداوندی است
3-2-1-2.ائمه معصومین و نظریه حکومت دینی
3-2-1-3.نظریه ولی فقیه به عنوان نظریه حکومت دینی تراز در عصر غیبت
3-2-1-3-1.ادلّه عقلی نظریه ولایت فقیه
3-2-1-3-1-1.دلیل اول
3-2-1-3-1-2.دلیل دوم
3-2-1-3-2.ادله نقلی نظریه ولایت فقیه
3-2-1-3-2-1.شواهد قرآنی بر این نظریه
3-2-1-3-2-1-1.کافران حق سلطه بر مونین ندارند
3-2-1-3-2-1-2.پیروی از آگاهان به امر حق
3-2-1-3-2-1-3.علم به دين و آگاهى از شريعت ملاك مشروعيّت و اطاعت است
3-2-1-3-2-1-4. فرمانبرداری از فاسق و گناهکار ممنوع است
3-2-1-3-2-1.شواهد روایی بر نظریه ولایت فقیه
3-1-2-3نتیجه بحث در ولایت فقیه
3-1-2-4.وظیفه حکومت در دولت اسلامی
3-2-2. حکومت دینی و خواسته های مردم
فصل سوم
3-3-اسلام و حقوق بشر
3-3-1.مبانی حقوق بشر در اسلام.    
3-3-1-1.نیاز به شناخت حقیقت انسان، لازمه تدوین حقوق بشر
3-3-1-2.عقل به تنهایی نمی تواند کاشف حقوق بشر باشد
3-3-1-3.امور معنوى و اخروى جزو مصالح احكام در اسلام است
3-3-1-4. ایمان به خداوند،زیر بنا عدالت و حقوق ذاتی مردم است
3-3-2. کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی
3-3-3. اصول حاکم در روابط اجتماعی در حقوق بشر اسلامی
3-3-3-1. اصل برابری
3-3-3-2.اصل مسئولیت
3-3-3-3.اصل همزیستی مسالمت آمیز
3-3-3-4. اصل برابری زن و مرد
3-4.نتیجه گیری
منابع

پایان نامه ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک اثر پا

پایان-نامه-ترجمه-و-نقد-پلورالیزم-دموکراسی-قوانین-الهی-و-حقوق-انسانی-از-کتاب-زمینه-های-مشترک-اثر-پاقسمتی از متن: مستشرقان غربي در کميّت و کيفيّت موضع گيری کشورهای غربي در امور مربوط به جامعه،فرهنگ، سياست، اقتصاد و ...کشورهای اسلامي تاثير فوق العاده زیادی دارند.اسلامي که در محافل آکادميکي غرب مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد، از مجرای برداشتهای این مستشرقان است. ما در این تحقيق که اثر پروفسور پاول ادانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ترجمه و نقد پلورالیزم, دموکراسی, قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 14:47 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی
قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که "مسأله ترادف" را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :
 1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 
2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. 
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. 
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فهرست مطالب

موجز الرساله (چكيده) 
مقدمه
فصل اول : شناخت ترادف 
سير تاريخي 
معاصرين و پديده ترادف 
جمع آوري لغت
ترادف لغوي 
ترادف صراحتاً
تعريف امام فخر رازي
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع 
نتيجه
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه 
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي 
ترادف غير مفرده
تعاريف اهل اصول .
نمودار رابطه مترادف و متمايز
نظريه دكتر ابراهيم انيس 
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر 
پالمر 
اولمان  
ترادفات تام
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس  
معاصر بودن 
وحدت محيط پيدايش زبان 
اتحاد كامل بين معني دو واژه 
نتيجه تطور صوتي نبودن 
كاربردهاي ترادف
تأكيد و مبالغه  
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح
ابن يعيش 
به كارگيري تعابير مختلف
سيوطي
ابن فارس 
ابوبكر باقلاني 
مسئله ترادف 
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف
اسباب ترادف
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني
تعريف سيوطي
تعريف راغب اصفهاني
تعريف ترنچ 
نظر دكتر رمضان  عبدالتواب
تعریف علی عبدالواحد وافی
تعریف ابن فارس
کلمات دخیله و تعریب
نظریه ابوحاتم
نظریه خفاجی
نظریه اولمان
صفت
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی
نظریه علی الجارم
نظریه دکتر ابراهیم انیس
شرح لغت و معاجم لغوی
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی
نظریه نولدکه
نسبت
نظریه علی  الجارم
موسیقی کلام
نظریه دکتر ابراهیم انیس
حذف
عدم تمایز بین مطلق و مقید
کنایه
کنیه
مرور زمان و تحمل معنای جدید
فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات
تطور صوتی
تداخل لغات
نظریه ابن جنی
إبدال
قلب 
إتباع 
تطور دلالی
تخصیص عام
مجاز
مجاورت 
نظریه احمد بن فارس
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف 
موافقین پدیده ترادف 
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ 
زیاده روی درموضوع ترادف 
نظریه ابن فارس 
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي
مخالفین وجود ترادف 
نظریه ابن الأعرابی 
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب 
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب
نظریه ابوعلی فارسی
نظریه ابن درستویه 
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس
نظریه ابوهلال عسکری
نظریه خَطابّی 
نظریه مرزوقی
نظریه ثعالبی
نظریه راغب اصفهانی
نظریه ابوالبرکات الأنباری
نظریه اجدابی 
نظریه ابوالفتح المطرزی 
نظریه قاضی بیضاوی 
مجموعه های فروق اللغوی
کفایت یک اسم برای يك مسمّی
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی
نظریه تهانوی
نظریه فرهنگستان زبان قاهره
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی
نظریه دکتر شوقی ضیف
نظریه دکتر  ابراهیم انیس
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب
نظریه دکتر احمدمختارعمر
نظریه دکتر محمد کمال بشر
نظریه استاد حفنی ناصف 
نظریه استاد علی الجارم
نظریه دکتر طه حسین
نظریه استاد احمد انیس
نظریه دکتر محمد المبارک 
نظریه دکتر علی عبدالواحد 
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری 
نظریه دکتر صبحی صالح 
نظر زبان شناسان معاصر 
نظریه پالمر
نظریه بلوم فیلد
نظریه فیرث 
نظریه لهرر
نظریه ریچارد ترنچ
نظریه پروفسور کالینسون
نظریه اولمان  
نظریه لافین
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی
نظریه ابن الأعرابی
نظریه ابوهلال عسکری
نظریه راغب اصفهانی
نظریه دکتر محمد مندور 
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف 
نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی 
نظر دکتر صبحی صالح 
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی 
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی)
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است
نظریه ارسطوا 
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود 
الأمر بین الأمرین
نظریه علامه ابن تیمیّه 
خاتمه 
نظریه خطابی و دکتر مندور
پيوست شماره يك : «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران» 
پيوست شماره دو : «الترادف في الافعال»
منابع و مأخذ
خلاصه رساله به زبان انگلیسی 

پايان نامه رشته زبان و ادبیات عرب

پايان-نامه-رشته-زبان-و-ادبیات-عربپايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف في اللغه العربيه و ذكر نماذجَ من الترادف:در این خلاصه پی آنیم که "مسأله ترادف" را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پايان نامه رشته زبان و ادبیات عرب
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:32 ] [ dlxco & masbi ]
قسمتی از متن :

طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است و خداوند آن را جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت نا آگاهی و نادانی این کلمه را به کرات و مرات در مقابل همسران شان بکار برده و در آینده نیز به زندگی شان ادامه میدهند که این خود نوعی از بی اعتنایی انسان مسلمان را در مقابل دین مقدس اسلام نشان میدهد . چنانچه در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اینک بحث مختصری را پیرامون تاریخچه طلاق بررسی مینماییم: (دکتروهبه زحیلی ، فقه خانواده درجهان معاصر ، مترجم : عبدالعزیزسلیمی .تهران:نشراحسان ،چاپ دوم ۱۳۸۵ )

 معنی لغوی طلاق:

طلاق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد  نکاح ( المصادرزوزنی ) رها کردن ، فسخ کردن عقد نکاح ، بیزاری مانند اینکه کسی بگوید هرزنیکه در عقد من است یا بعد ازین در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق با این که رجعت در او نگنجد ( تاریخ بیهقی ص ۱۳۱۸)  صاحت اندراج گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است مانند:


از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب                   رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود
تعریف طلاق:

مطالعه و بررسی از مفاهیم اجتماعی، بدلیل رابطه تنگاتنک این مفاهیم با عرف و آداب و رسم مردم در طول تاریخ حیات بشری ، مستلزم تحقیق و تتبع در علومی همانند: لغت، تاریخ، باستان شناسی و جامعه شناسی است .
طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و واکنشهای متقابل انسانها جهت رفع نیاز ها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاه گاه تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال میشده است و آنچه در مبحث اول آوردیم،انسان از دیر باز و از زمانیکه اقدام به تشکیل خانواده و نکاح کرده است با طلاق آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زنا شویی مشترک خود آن رابکاربسته است. در مقام تعریف طلاق لازم است ابتداً از نظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرارگیرد .


فهرست مطالب :
فصل اول : طلاق در ادیان مختلف

تاریخچه طلاق
تعریف طلاق
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت فارسی
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
حکم طلاق
طلاق در ملل باستان
طلاق درجوامع ابتدایی و عصر جاهلیت
طلاق در قانون حمورایی
طلاق در یونان و روم باستان
طلاق در ایران باستان
طلاق در دین زردشت
طلاق در دین مسیح
طلاق در دین یهود
نظر اسلام پیرامون طلاق
ادله مشروعیت طلاق
اجماع صحابه
نتیجه گیری
فصل دوم : بررسی طلاق و علل آن
مقدمه
طلاق از نظر ماهیت حقوقی
چارچوب نظری و عملیاتی
عوامل موثر بر طلاق
عوامل زیستی
علل اقتصادی
توسعه شهرنشینی
عدم تطابق زندگی شهری و صنعت نوین با شیوه روابط خانوادگی
بیکاری و پایین بودن میزان درآمد
تأثیر تکنولوژی و ارتباطات بر میزان طلاق
عوامل اجتماعی
عدم شناخت همسر قبل از ازدواج
انجام دادن مراسم عبادی و مذهبی
عدم مشورت با یکدیگر
دخالت اقوام در زندگی مشترک
عشق عشق ظاهری
عدم شناخت همسران از نیازهای یکدیگر
فراموش شدن آداب و رسوم
اعتیاد به مواد مخدر
خیانت یکی از همسران
عوامل روان شناختی
عدم تفاهم
عدم بلوغ اجتماعی
توقعات بی جا
چشم و هم چشمی
ازدواج اجباری
عوامل ارتباطی
اختلالات عاطفی و روانی
اعتیاد
خانواده های متزلزل
ازدواج مجدد توسط زوج
تدلیس در ازدواج
دخالت دیگران
ترک زوج یا زوجه از منزل
عوامل دیگر
اهمیت و ضرورت طلاق
بررسی سود و زیان زندگی از دیدگاه زناشویی ( مبادله )
تعریف طلاق در نظام های حقوقی غربی
جایگاه حقوقى طلاق
طلاق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال
طلاق در نظام حقوقى اسلام
ارزش گذارى طلاق
اختصاص حق طلاق به مرد
فصل سوم : بررسی انواع طلاق
انواع طلاق
طلاق بائن
طلاق خلع
طلاق مبارات
طلاق رجعی
احکام طلاق رجعی در قران
طلاق عدى
انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسی
طلاق عاطفی
طلاق قانونی
طلاق اقتصادی
طلاق هم والدی
طلاق اجتماعی
طلاق روانی
فصل چهارم : بررسی طلاق عاطفی
تعریف طلاق عاطفی
چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
توصیه‌هایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی
طلاق خاموش
مراحل وکسلر برای طلاق خاموش
فرق طلاق با طلاق خاموش
تعارض‌های ناشی از طلاق روانی
تغییر گرایشها و اجتناب از یکدیگر
علل وعوامل طلاق خاموش
بررسی طلاق خاموش
بررسی  طلاق عاطفی
علل عمده شکل‌گیری طلاق های خاموش و عاطفی
استارت طلاق عاطفی
دلایل اصلی زندگی زوج‌ها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی
توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی
زوج درمانی
فصل پنجم : پیامدهای طلاق
مقدمه
طلاق چیست
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
آسیب های نظام خانواده
راهکارهای مفید
نقش آموزش پیش از ازدواج در کاهش طلاق
نتیجه گیری
فصل ششم : احکام طلاق
امکان فسخ نکاح در طلاق
امکان فسخ نکاح در عده
ایام عدّه از دیدگاه قانون
شرایط تقاضای طلاق از طرف زن
رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
طلاق در قانون مدنی افغانستان
طلاق از دیدگاه پیامبر اسلام
حکم طلاق
بررسی احکام طلاق از نظر حقوقی
رجعت
تحقیقات معاصر دربارۀ طلاق
صلح قبل از طلاق
شرایط صحت طلاق
ثبوت طلاق
اقسام طلاق
خلع
تعریف خلع
هدف خلع
مکلفیتهای بعد از انحلال ازدواج
مکلفیتهای شوهر
مکلفیتهای زن
معاهدات بین المللی و انحلال ازدواج
قوانین طلاق
راه های وقوع امر طلاق از نظر موازین کشور
ماده ۱۰ قانون حمایت  خانواده
ماده ۸  قانون حمایت  خانواده
عدّه طلاق
عدّه ازدواج موقّت
احکام رجوع کردن
نتیجه
منابع

بررسی طلاق از منظر ادیان، جامعه شناسی و حقوقی

بررسی-طلاق-از-منظر-ادیان-جامعه-شناسی-و-حقوقیطلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت نا آگاهی و نادانی این کلمه را دانلود فایل


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: بررسی طلاق از منظر ادیان, جامعه شناسی و حقوقی
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:11 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
دستگاههاي الكتريكي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش كمي، تعداد دستگاههاي، از لحاظ كيفيت كاري و حساسيت ودقت در انجام كار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام كار آنها بيشتر مي‌شود. و در يك خط توليد سري ممكن است كه يك دستگاه نقش حياتي ايفا كند و خرابي يك دستگاه توليد كارخانه را با خطر روبرو كنندو همچنين بعلت هزينه بسياري كه براي ساخت يا تهيه اين دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشكالي در كار آنها در اثر عدم ايجاد سيستم توزيعو حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زيانهاي چه از نظر مادي و چه از نظر زماني مي‌گردد. مهيا كردن انرژي الكتريكي براي يك دستگاه شدي د ظاهر كار ساده‌اي باشد و بدون نياز به معاملات پيچيده رياضي صورت گيرد ليكن در ضورت بي‌دقتي هر جسم جزئي مي‌تواند باعث بروز خطراتي براي سيستم دستگاه و سيستم توزيع و صدمات براي كميت توليد كارخانه گردد. بعنوان مثال مي‌دانيم در موتورهاي الكتريكي گشت‌ور با توان دوم ولتاژ نسبت مستقيم دارد TxV2 بنابراين تغييرات ناچيزي در ولتاژ مي‌تواند تأثير زيادي روي گشتاور و نحوة عملكرد لكتروموتور و در واقع مي‌توان گفت كه با يك سيستم توزيع و حفاظت مناسب هم بكارگيري دستگاه را بهتر ميكند و همچنين باعث طول عمر آنها مي‌گردد.
در اين پروژه سعي شده است كه با بكارگيري نكات علمي، فني و عملي طراحي سيستم توزيع قدرت، حفاظت، روشنائي و همچنين صوتي و مخابراتي انجام گيرد و از تركيب اطلاعات تئوري و تجربي افراد صاحب نظر به يك طرح ايده‌آل و مناسب از نظر علمي و عملي و اقتصادي برسيم.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مشخصات کارخانه
۱- مشخصات عمموی کارخانه
۲- قسمت‌های کلی کارخانه
۲-۲) قسمت تولید و نگهداری
۳-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
۴-) فرایند تولید
فصل دوم: برآورد بار مصرفی
غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی
فصل سوم: محاسبه و طراحی سیستم روشنایی
اصول روشنایی و ساختمان لامپها
مقدمه
الف) اصول اقتصادی
ب) اصول بهداشتی
ج) اصول زیبائی
روشنائی داخلی
محاسبات روشنائی
بررسی و مقایسه لامپهای مختلف
الف) لامپها فلوئورسنت
ب) لامپ جیوه‌ای
ج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتور
د) لامپهای هالوژن
ه) لامپهای سدیم فشار زیاد
انتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلف
الف) پخش نور
ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب 
سیستم روشنایی فضاهای مختلف
الف) کارگاهها
ب) موتورخانه
ج) سالن ورزشی
د) اماکن اداری
ه) غذا‌خوریها
محاسبات روشنایی (روش شارنوری)
محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا
1) مشخص کردن مشخصات محل
۲) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)
۳) انتخاب سیستم روشنایی
الف) سیستم روشنایی مستقیم
ب) سیستم نیمه مستقیم
ج) سیستم روشنایی یکنواخت
د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم
ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم
۴) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
۵) انتخاب ضریب آلودگی
۷) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف
8) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ)
۹) محاسبة جریان نور
۱۰) محاسبه تعداد لامپ‌ها جریان نوری هر لامپ
۱۱) تعیین و محاسبة روشنائی موضعی
۳- روشنائی خارجی
۱- هدف از روشنائی خارجی
۲- محاسبة روشنائی خیابانها
انواع آرایش چراغ‌ها
الف) ارتفاع نصب چراغها
ب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانها
ج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانها
د) محاسبه جریان نور لامپها
تعیین ضریب آلودگی و فرسودگی (LDD, LLD)
محاسبة فاصلة تیرها از هم
فرمان روشنائی محوطه
محاسبة روشنائی محوطه
خیاباناصلی
خیابانشمالی
خیابانجنوبی
۴- روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمان
انتخاب نوع نورافکن
محاسبة نورتابی
فصل چهارم: محاسبه و بررسی سیستم توزیع قدرت
۱- توزیع قدرت در مجتمع صنعتی
انواع سیستم توزیع برق
شبکه شعاعی (باز)
بارهای روشنائی مراکز صنعتی
خصوصیات سیستم‌های توزیع برق
تعیین میزان بار روشنائی
تعیین تعداد انشعاب‌های روشنائی
کنترل انشعابهای روشنائی
بارهای صنعتی ( غیر روشنائی)
تعیین میزان بار صنعتی
تعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتی
کنترل انشعابهای موتورها
۲- محاسبه سطح مقطع کابل
روش انتخاب کابل
شناخت کابلها
تعیین افت ولتاژ
وضعیت استقرار کابلها
۱- سینی کابل
۲- ترنچ کابل
۳- نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل
۴- نصب کابل توسط بست بصورت روکار
۵- دفن کابل
۶- احداث راکتهای زمینی
خلاصله‌ای از مطالب محاسبه سطح مقطع کابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع کابلهای مختلف
یک نمونه از محاسبه سطح مقطع کابل
فصل پنجم: محاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتی
لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت
۱- کلیدهای دو قطبی
۲- کلیدهای سه قطبی
۳- کلیدهای فیوزدار
۴- فیوزها
۱-۴- فیوزهای تأخیری
۲-۴- فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی
۳-۴- فیوزهای محدود کننده جریان
منحنی‌های قطع فیوزها
قدرت قطع فیوزها
استفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاهها
محافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولی
محافظت از انشعاب‌های موتورها
حفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار
۲- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی
«زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی»
۲- زمین کردن الکتریکی
۳ - اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شود
انواع مقارمتهای زمین
۱) مقارمت مخصوص زمین
۲) مقاومت گسترده زمین
۳) مقاومت زمین
انواع میله‌ها
۱) میل سطحی
۲) میل عمقی
ب) میل‌ صفحه‌ای
سنجش مقاومت گسترده زمین
محاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ای
محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ای
محاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانه
فصل ششم: طرح و انتخاب وسایل جبرانگر
لزوم اصلاح ضریب توان (قدرت)
تصحیح ضریب قدرت توسط خازن
اقتصادی‌ترین ضریب قدرت
محاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیاز
فصل هفتم: طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفن
سیستم صوتی
اثر نویز
بلندگو‌ها
فشار صدای خروجی بلندگو و تضعیف صدا
آرایش بلندگوها
آرایش بلندگوهای داخلی
تعیین نوع کابل تغذیه
اتصال الکتریکی بلندگوها
محاسبه توان و تعداد بلندگو‌
نکات عملی مربوط به نصب
۲- طراحی سیستم تلفن مرکزی
کابلهای مخابراتی
توضیحات اضافه
۳- سیستم اعلام حریق
مشخصات اجزاء سیستم اعلام حریق
مدار بندی
انتخاب دتکتور برای فضاهای مختلف
سیستم اعلام حریق سوله‌ها
انواع سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک
شستی‌ اعلام حریق و مکانهای نصب آنها
آژیرهای صوتی اعلام حریق
توجه‌
تابلوی کنترل مرکزی
منبع تغذیه
فصل هشتم: دستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستم
برق کارخانه
۱-۱- خطرات انرژی الکتریکی
۲-۱- احتیاط‌های ایمنی
۳-۱- لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع مقررات ایمنی
۱-۳-۱- مقررات ایمنی و کنترل کیفیت وسایل در ایران
بازرسی و آزمایش تاسیسات الکتریکی
۱- آزمایش اتصال صحیح کلیدها،‌ فیوزها و پریزها
شکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها
۳- آزمایش اتصال صحیح سیم زمین
۲- آزمایش متصل بودن مدارها
۴- آزمایش عایق‌بندی
۵- عیب‌یابی و رفع عیب
فصل نهم: طرح پست
طرح پست ۲۰ کیلو ولت به ۴۰۰ ولت
بخش اول
مشخصات تابلوهای ۲۰ KV کیلو ولتی (ویژه کابلهای ورودی یا خروجی)
بخش دوم
مشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار
۱- مشخصات فنی
بخش سوم
مشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین
۱- مشخصات فنی
بخش چهارم
مشخصات سکسیونر فیوزدار
بخش پنجم
دیژنکتور بیست کیلو ولتی کم روغن مخصوص نصب در داخل تابلو
بخش ششم
مشخصات فنی سکسیونر ساده
بخش هفتم
مشخصات فنی ترانسفورماتور ۲۰ کیلو ولتی
بخش هشتم
مشخصات فنی تابلوی فشار ضعیف
بخش نهم
مشخصات فنی تابلو روشنایی
بخش دهم
مشخصات کابل ۲۰ کیلو ولتی و یک کیلو ولتی
جهت ارتباط به ترانسفورماتورها
بخش یازدهم
سیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتور
فصل دهم: طراحی سیستم برق اضطراری
الف- موتور دیزلی
ب- مشخصات الکتریکی ژنراتور
ج- تابلو کنترل ژنراتور
اطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراری
موتور دیزل
ژنراتور
منابع و ماخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پايان نامه طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول
[ دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 1:11 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش" خودرگرسیون برداری ساختاری" (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFa) و تجزیة واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزآینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تغییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیداً افزایش می یابد. و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند مدت توضیح می دهد.


فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
2-1- بیان مسئله
3-1- فرضیات تحقیق
4-1- سوالات تحقیق
5-1- اهداف تحقیق
6-1- متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2- بررسی نفت خام
3-2- تجربه تازه تورم
4-2- اقتصاد نفت
5-2- دلايل قيمت‌هاي بالاي نفت چيست؟
6-2- غرب نگران قطع نفت ايران نيست
7-2- تقاضا براي بشکه هاي ايران 
8-2- ارزيابي مواجهه 
9-2- ژاپن ؛بزرگترين مصرف کننده نفت ايران 
10-2- توزيع جغرافيايي صادرات نفت ايران
11-2- درآمد نفتي ايران در سال گذشته؛ ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار
12-2- افزايش صادرات نفت ايران به 4.4 ميليون بشکه در روز
13-2- تقاضاي جهاني نفت دو برابر خواهد شد
14-2- نفت، ايران و آمريکا 
15-2- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران
1-15-2- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال 
2-15-2- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی
16-2- پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز
1-16-2-  از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان
2-16-2- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک
3-16-2-  استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی
4-16-2- واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت استفاده در مواقع اضطراری به رقبای منطقه ای
5-16-2- بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی
6-16-2- استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن
17-2- تاریخچه اکتشاف نفت در ایران 
18-2- مبانی نظری تحقیق
19-2- پیشینه تجربی تحقیق
1-19-2- مطالعات خارجی
2-16-2- مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- معرفی داده ها
2-3- روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصادی
3-3- روش تحقیق
4-3- آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل (SVAR (6
2-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی
3-4- تجزیة واریانس
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری
2-5- ارائه پیشنهادات
منابع

پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر روی اقتصادایران

پایان-نامه-تحلیل-و-بررسی-اثرات-قیمت-نفت-بر-روی-اقتصادایرانچکیده: در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش" خودرگرسیون برداری ساختاری" (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFa) و تجزیة واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان مدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر روی اقت
[ یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:24 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
مخابرات بي سيم در سال 1897 با اختراع تلگراف بي سيم توسط مارکني آغاز شد و اکنون پس از گذشت بيش از يک قرن، سومين نسل از سيستم هاي مخابرات بي سيم يعني سيستم هاي مخابرات فردي (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است، اکنون فناوري هاي مخابرات شيار تا بدانجا پيش رفته است که کاربران اينچنين سيستم هايي با استفاده از ترمينال دستي کوچک (handset) مي توانند با هر کس در هر زمان و هر مکان، انواع اطلاعات (صوت، تصوير و ديتا) را مبادله کنند، اين مقاله نگاهي اجمالي اما فني به تاريخ و تکنيک هاي مهم مخابرات سيار دارد. ايجاد امکانات ارتباطي با کمترين محدوديت هاي مکاني و زماني از نيازهاي بشر است که از ديرباز بدان توجه مي شود. در ابتدا، سيستم هاي مخابراتي جهت انتقال صوت و علائم الکتريکي از سيم هاي هادي ارتباط استفاده مي کردند. با پيشرفت تکنولوژي و به کارگيري امواج الکترومغناطيسي، امکان ايجاد ارتباط بي سيم فراهم شد و قدم اول در غلبه بر مشکل ايجاد ارتباط در مکان هايي که امکان کابل گذاري وجود نداشت، يا مسافت آنها بالا بود و افت سيگنال ها مانع از برقراري ارتباط مي شد

فهرست مطالب:
مقدمه      
اصول مشترك سيستمهاي راديوئي سيار     
استفاده از شبكه هاي سلولي در مخابرات سيالر     
نسلهاي مخابرات سيار     
جهان بي سيم     
تاريخچه شبكه هاي بي سيم     
مشخصه هاي بي سيم     
بررسي انواع شبكه هاي بي سيم     
شبكه هاي شخصي بي سيم     
شبكه هاي محلي بي سيم     
شبكه هاي شهري بي سيم     
خانواده استاندارد 802 IEEE      
شبكه هاي محلي مادون قرمز     
انواع وسايل بي سيم     
بلوتوث     
آنتن     
WIMAX      
منابع    

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پايان نامه مخابرات سيار
[ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:55 ] [ dlxco & masbi ]
پيشگفتار:
با توجه به نقش حياتي انرژي الكتريسيته در ساختار زير بنايي صنعت و اقتصاد كشور، لزوم توجه به نيروگاه هاي برقي به عنوان منبع اصلي توليد انرژي الكتريسيته اهميت بسياري پيدا مي كند . توان توليدي اين نيروگاه ها از طريق شبكه سراسري به شهرها و مراكز صنعتي، كشاورزي، تجاري و ... منتقل مي شود تا چرخه اقتصادي كشور به حركت در آيد. در واقع بدون وجود نيروگاه ها،  سخن گفتن از مقوله اي به نام صنعت برق بيهوده است. در زمينه نصب راه اندازي، بهره برداري، نگهداري و تعميرات نيروگاه ها، مهندسان مختلفي وجود دارند كه از مهمترين آنها مي توان به مهندسان برق و مكانيك اشاره نمود. با توجه به اينكه مهندسين برق شاغل در نيروگاه ها بايد از تمام قسمتهاي آنها، اعم از تجهيزات الكتريكي و مكانيكي اطلاعات كافي داشته باشند، بر آن شديم كه با انجام اين پروژه برخي از تجهيزات مهم و شبكه داخلي نيروگاه ها را (سيكل تركيبي ) مورد ارزيابي قرار داده و به نحوي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه را نيز انجام دهيم. لذا در ابتدا نگاهي گذرا به وضعيت برق در ايران داشتيم و در فصل دوم نيز نگاهي به نيروگاه هاي بخاري و گازي (سيكل تركيبي) داشتيم و در فصل سوم به سيستم شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي اشاره نموديم و در فصل چهارم ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاهي را مورد ارزيابي قرار داديم. مهمترين كارمان در فصل پنجم و ششم بوده كه در اين دو فصل نگاهي عميق به شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد داشتيم و در آن سطح مقطع كابل هاي مورد استفاده و همچنين پخش بار اين شبكه داخلي را توسط نرم افزار انجام داده ايم.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه اي بر توليد برق در ايران  
1-1  انواع نيروگاه هاي توليد برق                      
1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق               
1-3 توليد نيروگاه هاي ايران                
فصل دوم: آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي (بخاري گازي)
 2-1 نيروگاه هاي بخاري            
2-1-1 مقدمه         
2-1-2 سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري             
2-1-3 ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                 
2-2 نيروگاه گازي                      
2-2-1 مقدمه                        
2-2-2 سيكل قدرت گازي                   
2-2-3 تجهيزات نيروگاه گازي                    
2-3 نيروگاه سيكل تركيبي             
2-3-1 مقدمه           
2-3-2 نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب      
فصل سوم: مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق
3-1 مقدمه             
3-2 سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي       
3-3  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي              
3-4  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه      
3-4-1 تغذيه از شين اصلي نيروگاه              
3-4-2 تغذيه از پايانه ژنراتور             
3-4-3 تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها         
3-5 تغذيه برق اضطراري                  
3-6 تغذيه شين DC             
3-7 سيستم برق اضطراري               
3-8 شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه  
3-9 بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه        
3-9-1 انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                
3-9-2 دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت         
3-9-3 بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي        
3-10 انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد      
فصل چهارم: ترانسفورماتورهاي قدرت
4-1 مقدمه                           
4-2 دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور        
4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت        
4-4 تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت        
4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                  
4-6 خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه         
فصل پنجم: محاسبات سطح مقطع كابل ها  
5-1 كابل هاي نيروگاهي                     
5-1-1 كابل هاي فشار ضعيف و متوسط             
5-1-2 كابل هاي فشار قوي      
5-2 سطح مقطع كابل ها   
5-3 اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند   
5-4 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV    
5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV        
فصل ششم: پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
6-1 مقدمه                                                                                   
6-2 مساله پخش بار              
6-3 برنامه كامپيوتري پخش بار    
6-4 اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد    
منابع ماخذ                  

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پايان نامه محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه س
[ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:37 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه  «شهر مرودشت در سال 1387»

بخشی از مقدمه:

پس از انقلاب اسلامي و حركت همگاني مردم براي تغيير بنيادين ارزش‌هاي نظام، دشمنان همواره از طريق برنامه‌هاي مختلف سعي در اختلال در نظام برنامه‌هاي كشورمان داشته‌اند. پس از آنكه دشمنان از ادامه رابطه و مصالحه با رهبران نظام جمهوري اسلامي مأيوس شدند، به جنگ تحميلي دامن زدند كه خود مي‌توانست تضعيف نظام تا نابودي كامل هويت ديني و ملي (ايراني- اسلامي) را در بر داشته باشد. البته در اين راه دشمن از هيچ حربه‌اي فرو نگذاشت، اما آنچه كه مسلم بود رشادت‌ها و ايثار جوانان و مردم ايران زمين به مدد عقيده و ارزش‌هايي كه از انقلاب به دست آورده بودند، مانعي بزرگ بر سر راه اهداف آنها شد و چيزي جز ناكامي و شكست در حوزه استراتژي‌هاي نظامي را براي آنها در بر نداشت. بدين ترتيب دشمن زخم خورده از شكست در حوزه‌هاي نظامي به فكر راه‌هاي پنهاني‌تر و البته كشنده‌تري براي نابودسازي نظام افتاد. در اين دوره استحاله از درون و تهي‌سازي معاني ارزشي جامعه مهم‌ترين هدف دشمن قرار گرفت. تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي درست از سال 1368 يعني پايان جنگ تحميلي ايران و عراق آغاز شد و از خلاء ايجاد شده از مسايل جنگ، استفاده لازم را برد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات     
 1-1 مقدمه     
 2-1 بیان مساله     
 3-1 اهمیت موضوع     
 4-1 اهداف تحقیق     
 فصل دوم: پیشینه های پژوهش     
 1-2 پیشینه های تحقیق     
 2-2 پیشینه داخلی     
 3-2 پیشینه خارجی     
 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق     
 1-3 مروری بر نظریات     
 1-1-3 پارسونز     
 2-1-3 مودووی    
3-1-3 ساموئل هانتینگتون     
 4-1-3 کارل مارکس     
 5-1-3 اریکسون    
6-1-3 جیمز مارسیا    
7-1-3 رویکردهای سازه گرا    
8-1-3 کولی و توماس    
9-1-3 روزنبرگ    
10-1-3 تاجفل    
11-1-3 سورکین    
12-1-3 سیکوس    
13-1-3 گی روشه    
14-1-3 نظریه ژان کروجر    
15-1-3 آنتونی گیدنز    
16-1-3 جرج هربرت مید    
17-1-3 مانوئل کاستلز    
18-1-3 نظریه پیتر برگ    
2-3 جمع بندی    
3-3 چارچوب نظری    
4-3 مدل تحقیق    
5-3 فرضیات تحقیق    
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق    
1-4 روش تحقیق    
2-4 جامعه آماری و شیوه نمونه گیری    
3-4 تعریف مفاهیم    
4-4 تکنیک جمع آوری    
پرسشنامه    
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فره
[ چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:16 ] [ dlxco & masbi ]
چکيده:
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد. زنان ميتوانند به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.
در اين تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق , زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق, پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه  شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا ,رابطه معني دار وجود دارد, يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده , پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند موثر باشد.  بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي  ارتباط معني دار وجود دارد  ,همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنا دار وجود دارد. بين  افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه  خانواده ارتباط معنا دار وجود دارد. 
در آخر به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا , يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده است. 


فهرست:
مقدمه  
فصل اول- کلیات  
١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف  
١‐١‐١‐بیان مسئله  
١‐١‐٢‐فرضیه  
١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق  
١‐١‐۴‐اهداف  
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلی  
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعی  
١‐١‐۵‐متغیرها  
١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق  
١‐۲-تعاریف نظری و عملیاتی  
١‐۲‐١‐تعاریف نظری  
١‐۲‐۲‐تعاریف عملیاتی  
١‐٣‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف  
١‐٣‐١‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان  
١‐٣‐١‐١‐تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار٢١  
١‐٣‐١‐۲‐افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار ٢١  
١‐٣‐١‐٣‐اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی  
١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران  
١‐٣‐۲‐ ١‐اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور  
١‐۴‐فیزیولوژی تغذیه  
١‐۴‐١‐الگوی تغذیه  
١‐۴‐٢‐جریان تولید و تغذیه  
١‐۴‐٢‐١‐تعریف تغذیه  
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذی  
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذیه  
١‐۴‐٢‐۴‐تغذیه متعادل  
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی  
١‐۴‐٢‐۶‐کربوهیدراتها  
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئینها  
١‐۴‐٢‐٨‐چربیها  
١‐۴‐٢‐۹‐ویتامینها  
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدنی  
١‐۴‐٣‐تحقیق و توسعه  
١‐۴‐٣‐١‐صنایع غذایی ایران  
١‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا  
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زیست محیطی کشاورزی  
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی  
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی  
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی مصرف کننده  
١‐۵‐بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی  
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه  
١‐۵‐١‐١‐الگوهای فرهنگی غذا  
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادی  
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذایی  
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان  
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه  
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی  
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد  
١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی  
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف  
١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی  
١‐۵‐۲‐۹‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند  
۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر  
١‐۵‐۲‐١١‐وضعیت الگوی مصرف در ایران  
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور  
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها  
١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی  
١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی  
١‐۵‐۲‐١۶‐کیفیت الگوی تولید و مصرف  
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور  
١‐۵‐۲‐١۸‐تصویری از تولید موادغذایی در کشور  
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها  
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعی  
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا  
١‐۵‐٣‐۲‐سیاست عصر کمیابی غذا  
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا  
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی  
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی  
١‐۵‐٣‐۶‐تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده  
١‐۶‐ زنان  
١‐۶‐١‐زنان و توسعه پایدار در دستور کار٢١  
١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف  
١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف  
١‐۶‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف  
١‐۶‐١‐۴‐توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف  
١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی وکمبود آب
١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان  
فصل دوم – مواد و روشها  
۲‐١‐ویژگی منطقه ۶ تهران  
۲‐۲‐روش تحقیق  
۲‐۲‐١‐نوع تحقیق  
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری  
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری  
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه  
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری  
۲‐٣‐ابزار گردآوری اطلاعات  
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه  
۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه  
فصل سوم- نتایج  
٣‐١‐ آمار توصیفی  
٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان  
٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان  
٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان  
٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان  
٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان  
٣‐۲‐ آمار استنباطی  
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضیه اول ( بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذایی
رابطه وجود دارد.)  
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟)  
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟)  
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟)  
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟)  
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟)  
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضیه دوم ( بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟)  
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا بین آموزش زنان و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی ...) ارتباط برقرار است؟)  
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا بین آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟ )  
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟ )  
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم ( بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.) 122
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟)  
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟)  
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟)  
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات  
۴‐١‐ بحث و نتیجه گیری  
۴‐١‐١‐ مقدمه  
۴‐١‐٢‐بحث و نتیجه گیری پرسشنامه  
۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه  
۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم و سوالات پژوهشی مربوطه  
۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه  
۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی  
۴‐۲‐پیشنهادات  
۴‐۲‐١‐نقش دولت  
۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی  
۴‐۲‐١‐۲‐سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا  
۴‐۲‐۲‐نقش زنان  
۴‐۲‐۲‐١‐پیشنهادات برای زنان  
پیوست  
پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی  
منابع  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  
اینترنت  
چکیده انگلیسی

 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:190

 

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

نقش-زنان-در-انتخاب-الگوهاي-مصرف-غذاﻳﻰ-و-ارائه-راهکارهاي-ﻣﺤﻴط-زﻳستيچکيده: يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد. زنان ميتوانند به عنوان هدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهک
[ چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:6 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند هويت‌يابي جوانان انجام گرفته و در پنج فصل به رشته‌ي تحرير درآمده است. از آنجائي كه سن دوره جواني توسط سازمان ملي جوانان 29-15 سال اعلام شده است. در پژوهش حاضر برخي از عوامل مؤثر بر فرآيند هويت‌يابي جوانان در سنين فوق مورد بررسي قرار گرفته است. 
فصل اول كليات تحقيق، شامل ضرورت و اهميت، اهداف و تعريف مفاهيم و اصطلاحات مي‌باشد. 
فصل دوم به مروري بر ادبيات و مباني نظري تحقيق مي‌پردازد. 
فصل سوم به روش تحقيق، حجم نمونه، گردآوري داده‌ها و فرضيات تحقيق اختصاص داده شده است. 
فصل چهارم به توصيف و تحليل و تفسير متغيرهاي فردي و اقتصادي - اجتماعي مؤثر بر فرايند هويت‌يابي پرداخته است.
فصل پنجم اختصاص به نتايج و پيشنهادات پژوهش دارد كه به تأثير عواملي نظير ميراث تاريخي و فرهنگي، ادبيات، اعياد و مناسبتها و مناسك اسلامي و ملي، گروههاي مرجع، موسيقي و هنر مقبوليت خانوادگي، هويت جسمي و جنسي بر فرايند هويت‌يابي پرداخته است. و در پايان پيشنهاد گرديده كه در حوزه مسائل و موضوعات مربوط به جوانان بايد با توجه به نيلزها و انتظارات جوانان بر حسب شرايط و موقعيت مكاني و زماني حاضر اصول و راهبردهايي را تنظيم نمائيم تا جوانان بيشتر به عوامل بومي، محلي و ملي و ديني در كنار عوامل و شرايط بين‌المللي در فرآيند تكوين هويت توجه نمايند. 
به همراه منابع فارسی و انگلیسی

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جو
[ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:17 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از مقدمه:
يکي از عوامل عمده افت تحصيلي در بين دانش آموزان، ضعف در مهارتهاي رياضي است. مروري بر تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد که رشد مهارتهاي رياضي خيلي کمتر از رشد مهارتهاي خواندن در هر دو گروه بچه هاي عادي و استثنايي مورد توجه قرار گرفته است. در بچه هاي عادي علت هاي زيادي سبب ضعف رياضي مي شود. اکثر محققين بر عوامل رشدي و افتراقي تأکيد مي ورزند. استعداد رياضي، گرايش دانش آموز به اين موضوع درسي، سطح ادراک، استراتژي هاي يادگيري و سبکهاي شناختي از عواملي است که در اين ارتباط مورد توجه قرار مي گيرند (با شعور لشکري، 1375).
ناتواني هاي يادگيري تنها به افت تحصيلي و اتلاف بودجه پايان نمي پذيرد بلکه به سرزنش و تحقير دانش آموزان، تشکيل خود پنداره ضعيف و کاهش عزت نفس آنها انجاميده و سلامت رواني شان را به مخاطره مي اندازد و چه بسا آنان را به مکانيزم هاي دفاعي نا موفق مي کشاند. اين مشکلات از دانش آموزان و مدرسه، به خانه و خانواده راه مي گشايد و اضطراب و ناخشنودي را در همه فضاي زندگي مي پراکند و حاصل اين همه، آسيب سختي است که به بهداشت رواني جامعه وارد مي شود (تبريزي ، 1377). ...

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
یادگیری
انواع یادگیری
زمینه های مهم یادگیری
مجموعه شیوه های مؤثر در یادگیری
ناتوانیهای یادگیری
دیدگاه های متفاوت در تبیین ناتوانیهای یادگیری
شیوع ناتوانیهای یادگیری
جنــســیت و ناتوانیهای یادگیری
سبب شناسی ناتوانیهای یادگیری
1- آسیب مغزی اکتسابی
2- وراثت
3- عوامل زیستی- شیمیایی
4- محرومیت محیطی و تغذیه ای
5- عوامل آموزشی
6- عوامل مربوط به رشد
7- رویکرد زبانی- روانی
8- رویکرد رفتاری
9- رویکرد ادراکی و ادراکی حرکتی
10- رویکرد تشکیل نظام عصبی دمن و دلاکاتو
انواع ناتوانیهای یادگیری
ناتوانیهای یادگیری تحولی
ناتوانیهای یادگیری تحصیلی
ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری
ویژگی های مربوط به رشد و تحول زبان گفتاری
ویژگی های عاطفی- اجتماعی
ویژگی های مربوط به رشد و تحول حسی- حرکتی
ارزیابی ناتوانیهای یادگیری
طرح تشخیص ناتوانیهای یادگیری
حساب
اختلالات یادگیری در ریاضیات
طبقه بندی حساب نارسایی
سبب شناسی حساب نارسایی
ویژگی های دانش آموزان حساب نارسا
تشخیص اختلال های ریاضی
اضطراب
دیدگاه های نظری در مورد اضطراب
ملانی کلاین
آنا فروید
رولومی
آدلر
بالبی
جورج کلی
علل اضطراب
1- عوامل جسمانی و زیست شناختی
ژنتیک
2- فعل و انفعالات شیمیایی
علل طبی و اثرات داروها
فاکتورهای روانی- اجتماعی
علائم اضطراب
ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر اضطراب و کاهش قند خون
اختلالات اضطراب
شیوع اختلالات اضطراب
دیدگاه های نظری در تبیین اضطراب
دیدگاه روانکاوی
دیدگاه رفتاری
دیدگاه شناختی
دیدگاه زیست شناختی
سبب شناسی اضطراب
دیدگاه مختلف در درمان اضط
روانکاوی
درمان رفتاری
درمان شناختی
درمان های هستی نگر و انسانی نگر
درمان زیست شناختی
داروهای ضد اضطراب
کنترل علائم بدنی
تنفس کنترل شده
امتحان
اضطراب امتحان
عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان
عوامل مؤثر در رفع اضطراب امتحان
چکیده پژوهشهای داخلی
چکیده پژوهشهای خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی
پرسشنامه اضطراب امتحان
پرسشنامه فردی
طرح تحقیق
روش اجرا
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی
.یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
یافته های جانبی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
نتایج یافته های جانبی
پیشنهادات
محدودیتها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

دانلود

 


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسي رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزا
[ یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:29 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی:

مقدمه با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در حفاری مکانیزه از ابزار و ماشین آلات برای حفر فضاهای زیر زمینی استفاده می شود و هدف اصلی آن رسیدن به سرعت بالا در احداث و حفر این فضاها می باشد. عملیات حفاری یکی از پرهزینه ترین عملیات اجرای در حفریات زیرزمینی می باشد. از طرفی در انتخاب دستگاه حفاری محدودیت زیادی وجود دارد و یا به بیان دیگر در انتخاب دستگاه حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژه استفاده از چندین ماشین حفاری به دلیل بحث اقتصادی و هزینه بالایی ماشین آلات حفاری کمتر استفاد می شود. بنابراین باید قبل از انجام عملیات نوع دستگاه و ماشین آلات حفاری مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشین حفاری بررسی و کارایی آن یکی از عوامل بسیار مهم می باشد. در نتیجه بررسی عملکرد و کارایی هریک از ماشین الات حفاری یکی از عوامل بسیار حیاتی در حفریات زیر زمینی می باشد. در این جا بحث در مورد عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع دستگاه نمی باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاری رودهدر و TBM به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شده است. 2- عملکرد و کارایی عملیات حفاری عوامل موثر بر عملکرد عملیات حفاری را به طور کلی می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد(شکل 1). این چهار گروه عبارتند از • پارامترهای ماده سنگ مقاومت فشاری و کششی سنگ درصد سختی و کانی‌‌های ساینده(کوارتز) نوع بافت و ماتریس سنگ وجود خواص مکانیکی جهت‌دار در ترکیب معدنی و رفتار الاستیک مواد سنگی خواص انرژی سنگ مانند شاخص سفتی میزان آزاد شدن انرژی بحرانی . • پارامترهای توده سنگ از قبیل درجه درزه‌داری(RQD) تعداد درزه‌ها جهت یافتگی ناپیوستگی‌ها (هر چه زاویه برخورد این ناپیوستگی‌ها با محور تونل به حالت عمود نزدیکتر باشد حفر تونل آسانتر است) وضعیت درزه‌ها (درزه‌های بسته تاثیری بر روی نرخ‌های نفوذ نمی‌گذارد ولی درزه‌های باز خیلی موثر هستند درزه‌های کششی در دیواره‌ها نیز که بعضا جوش خورده هستند تاثیر مثبتی بر افزایش نرخ حفاری دارند) آب زیرزمینی نواحی گسله موقعیت جبهه‌کار پیچیده طبقه‌بندی عمومی توده سنگ و نیازهای نگهداری تنش‌های زمین. • خصوصیات ماشین وزن توان کاج یا کلگی نیروهای ماشین نوع ابزار برنده تعداد ترتیب قرارگیری ابزار برنده و ظرفیت سیستم پشتیبانی . • پارامترهای عملیاتی شکل اندازه و طول بازکننده شیب قوس مسیر ترتیب حفاری عملیات تعریض شماره و تعداد سازندهای سنگی در مسیر تونل روش نگهداری زمین برنامه زمان‌بندی کاری به معنی تعداد شیفت‌های کاری در روز و روزهای هفته. ترکیبی از این پارامترها ظرفیت تولید یک ماشین خاص در یک سازند و شرایط سنگی را مشخص می‌کند. در میان این پارامترها چند پارامتر وجود دارد که قابل کنترل نیستند آنها شامل وضعیت زمین و سنگ و برخی پارامترهای عملیاتی هستند. به عبارت دیگر در یک پروژه‌ تونلسازی تنها پارامتر‌های قابل کنترل پارامترهای مربوط به ماشین هستند.1 شکل 1- عوامل موثر در عملیات حفاری1. همانطور که در شکل 1 می توان مشاهده کرد عوامل بسار زیادی در عملکرد و کارایی ماشین آلات حفاری تاثیر می گذارد در نتیجه نمی تواند کارایی یک ماشین حفاری را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد به همین دلیل تمام نمودار های ارایه شده به صورت کیفی می باشد. قبل از این که عملکرد هر یک از ماشین آلات حفاری مورد بررسی قرار گیرد باید چندین تعریف را ارایه داد. میزان یا نرخ برش حجم سنگ استحصال شده در واحد زمانی را می‌گویند که بر حسب واحدهای یا نشان داده می شود و گاهی از آن به نام نرخ برش آنی (ICR) یاد می‌کنند. به عبارت دیگر این میزان برش آنی مقدار برشی است که بدون تاخیر برای هر نوع ماشین بدست می‌آید در برابر این تعریف یک تعریف دیگر وجود دارد که به آن OCR یا میزان برش عملیاتی می‌گویند و همه زمان‌های تاخیر و افت کار را در نظر می‌گیرد. انرژی ویژه مقدار انرژی استفاده شده برای استحصال واحد حجم سنگ است که با توجه به آن بازدهی و قابلیت برش مشخص می‌شود. این ویژگی بر حسب یا بیان می‌شود. میزان نفوذ بیشتر برای ماشین‌های تمام مقطع است و برابر عمق نفوذ مته‌ به سنگ در یک واحد زمانی می‌باشد. میزان عمق نفوذ مته را در سنگ را بر حسب یا بیان می‌شود. و نرخ نفوذ بر حسب یا بیان می‌شود. در مورد رودهدر ها این مقدار برابر میزان نفوذ سرمته در امتداد مسیر است. زمان افت مجموعه زمان‌هایی است که ماشین کار نمی‌کند. این زمان‌ها شامل زمان نگهداری دستگاه زمان نصب زمان آبکشی نقشه‌برداری و غیره می‌باشد. بهره‌وری درصد زمان‌هایی است که ماشین کار می‌کند به کل زمان یک شیفت یا یک روز یا زمان کل پروژه است. میزان تولید میزان پیشروی بر حسب حجم یا تناژ در محور طولی تونل است و بر حسب یا و یا بیان می‌شود. در واقع عملکرد ماشین آلات محاسبه یا اندازه‌گیری نرخ حفاری یا تولید این دستگاه در واحد زمان می‌باشد. به عبارت دیگر خارج قسمت حجم حفاری شده بر زمان حفاری که بر حسب واحدهای یا بیان می‌شود. اگر در هنگام محاسبه نرخ حفاری زمان‌های توقف محاسبه نگردد آن را به صورت نرخ حفاری آنی تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر نرخ حفاری آنی مقدار حفاری است که بدون تاخیر برای هر نوع ماشین بدست می‌آید. از طرف دیگر در یک شرایط عمومی عملیاتی زمان حفاری مترادف با میزان بهره‌دهی است که تمام زمان‌های توقف را در نظر می‌گیرد و زمان واقعی عملیات حفاری را مشخص کرده و نرخ حفاری عملیاتی از روی آن بدست می‌‌آید. در عملکرد علاوه بر محاسبه نرخ تولید میزان مصرف ابزار برنده را نیز مد نظر قرار می‌دهند زیرا یکی از مهمترین پارامترهایی است که از نظر اقتصادی اهمیت دارد. در زمان امکان سنجی روش‌های حفاری مکانیزه سوالات اساسی زیر مطرح می‌شوند - آیا این ماشین قادر به حفر سنگ است - اگر اینگونه است چطور می‌توان به حفاری سریعتری دست یافت - هزینه ثابت ماندن این عملکرد چه مقدار است مطمینا پاسخ به این سوالات به یک روش قابل اعتماد برای پیش‌بینی عملکرد حفاری نیاز دارد. برای پاسخ به این سوالات عملکرد ماشین را باید از دو جنبه یکی از نقطه نظر نرخ حفاری یا نفوذ و دیگری از جنبه عملکرد و قابلیت اعتماد به سیستم مخصوصا با توجه به بهره‌دهی ماشین ارزیابی کرد. پیش‌بینی نرخ حفاری به اطلاعاتی درباره خواص مواد سنگی خواص توده سنگ و خصوصیات ماشین نیاز دارد. برای برقراری ارتباط بین این سه دسته اطلاعات باید از مدل‌های رفتاری متقابل بین سنگ و ماشین استفاده کرد که نتایج این رفتار در تخمین عملکرد ماشین موثر خواهد بود. بطور کلی مدل‌های پیش‌بینی عملکرد را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد.

فهرست مطالب:
1- مقدمه:       
2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري:
3- عملکرد ماشين رودهدر:         
3-1 مقدمه:      
3-2 پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد:    
3-2-1 تاثير  نوع و توان ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري:
3-2-2 تاثير نوع سر مته ماشين رودهدر بر هملکرد حفاري :        
3-2-2-1 انواع مته:        
3-2-2-2  تاثير فاصله داري برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر:
3-3  تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي در عملکرد ماشين رودهدر:  
3-3-1 تاثير مقاومت سنگ:     
3-3-2 تاثير زون چسبنده:       
3-3-3 تاثير مواد ساينده بر عملکرد حفاري:     
4- پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع:    
4-1 مقدمه:      
4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع:    
4-2-1 عوامل ژئوتکنيکي موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع:   
4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاري        
4-3 پيش بيني تجربي عملكرد ماشين حفاري تمام مقطع:     
4-3-1  روش ساده :       
4-3-2 روش چند متغيره:
4-3-2-1 روش NTH
4-3-2- 2 روش  RMI        
4-3-2-3 روش CSM         
4-3-2-4 روش QTBM:      
4-3-2-5 روش RSR:          
4-4 مطالعه موردي پيش بيني تجربي عملکرد ماشين تمام مقطع:       
4-4-1 تونل من:
4-4-2 تونل پيو:         
4-4-3 تونل وارزو:
4-4-4 طبقه بنده توده سنگ : 
4-4-5 روابط هاي تجربي :
4-4-5-1 نرخ پيشروي: 
4-4-5-2 روابط تجربي براي سنگ هاي مختلف:   
4-4-6 مقايسه با روش هاي پيش بيني عملکرد:         
4-4-6-1 مدل RSR
4-4-6-2 مدل QTBM:
5- نتيجه گيری:       
6- منابع:        
فهرست شکلها
فهرست جداول

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:100

پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

پایان-نامه-ارزيابي-كيفيت-اجرايي-ماشين-هاي-حفاريدر این پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی دو پاورپوینت از متن و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري
[ جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:41 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی

با رشد روز افزون مصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.این محدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود می‌آیند.بنابراین ظرفیت بهره‌برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست ، می‌باشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستم‌های انتقال انرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان‌،‌احداث خطوط جدید است که این امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد. با پیشرفت صنعت نیمه هادیها و استفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف‌پذیر(FACTS) مطرح شد که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.
پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهوم FACTS بوجود آورد و سیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد .
برای درک بهتر و شناساندن مشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژی شناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدل‌های منبع ولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند .


فهرست
فصل اول : پيشگفتار          
1-1 مقدمه    
1-2  محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت
1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته     
1-2-2  ضرفيت توان خطوط انتقال 
1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال 
1-3-1 محدوديت حرارتي
1-3-2 محدوديت افت ولتاژ 
1-3-3 محدوديت پايداري  
1-4 راه حل‌ها
1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري  
1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط        
1-4-3 كنترل توان با تغيير زاويه قدرت     
1-5 راه حل‌هاي‌ كلاسيك
1-5-1 بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي 
1-5-2 بانك‌هاي خازني وراكتوري موازي قابل كنترل با كليدهاي مكانيكي  
1-5-3 جابجاگر فاز 
فصل دوم : آشنايي اجمالي با ادوات FACTS      
2-1 مقدمه     
2-2 انواع اصلي كنترل كننده هاي FACTS 
2-2-1 كنترل كننده‌هاي سري   
2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتيكي به صورت سري(SSSC)
2-2-1-2 كنترل كننده‌هاي انتقال  توان ميان خط(IPFC) 
2-2-1-3 خازن سري با كنترل تريستوري (TCSC) 
2-2-1-4 خازن سري قابل كليدزني با تريستور (TSSSC)
2-2-1-5 خازن سري قابل كليد زني با تريستور (TSSC) 
2-2-1-6 راكتور سري قابل كليد زني با تريستور (TSSR)  
2-2-1-7 راكتور با كنترل تريستوري (TCSR)
2-2-2 كنترل كننده‌هاي موازي   
2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتيكي(STATCOM) 
2-2-2-2 مولد سنكرون استاتيكي (SSG) 
2-2-2-3 جبران ساز توان راكتيو استاتيكي(SVC)
2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تريستور (TCR)  
2-2-2-5 راكتور قابل كليدزني با تريستور(TSR) 
2-2-2-6 خازن قابل كليدزني با تريستور (TSC)  
2-2-2-7 مولد يا جذب كننده توان راكتيو (SVG) 
2-2-2-8 سيستم توان راكتيو استاتيكي (SVS)
2-2-2-9 ترمز مقاومتي با كنترل تريستوري (TCBR) 
2-2-3 كنترل كننده تركيبي سري – موازي   
2-2-3-1 كنترل كننده يكپارچه انتقال  توان (UPFC)
2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تريستوري(TCVL)   
2-2-3-3 تنظيم كننده ولتاژ با كنترل تريتسوري (TCVR)   
2-2-3-4 جبران‌سازهاي استاتيكي توان راكتيو SVC و STATCOM  
2-3 مقايسه ميان SVC و STATCOM  
2-4 خازن سري كنترل شده با تريستور GTO (GCSC)    
2-5 خازن سري سوئيچ شده با تريستور (TSSC) 
2-6 خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC)  
فصل سوم : بررسي انواع كاربردي ادوات FACTS          
3-1 مقدمه 
3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پايه سوئيچينگ مبدل  
3-3 كنترل كننده توان عبوري بين خطي (IPFC) 
3-4 جبرانگر سنكرون استاتيكي سري (SSSC)   
3-5 جبرانگر سنكرون استاتيكي (STATCOM)  
3-6 آشنايي با UPFC  
3-6-1 تاثير UPFC بر منحني بارپذيري  
3-6-2 معرفي UPFC 
3-7 آشنايي با SMES
3-7-1 نحوه كار سيستم SMES         
3-7-2 مقايسه SMES با ديگر ذخيره كننده هاي انرژي   
3-8 آشنايي با UPQC        
3-8-1 ساختار و وظايف UPQC       
3-9 آشنايي با HVDCLIGHT 
3-9-1 مزاياي سيستم HVDCLIGHT  
3-9-2 كاربرد سيستم HVDCLIGHT    
3-9-3 عيب سيستم HVDCLIGHT      
3-9-4 بررسي اضافه ولتاژهاي داخلي در خطوط انتقال قدرت HVDC        
3-10 مقايسه SCC  و TCR از ديدگاه هارمونيك هاي تزريقي به شبكه توزيع   
3-11 SVC          49
3-12 مبدل هاي منبع ولتاژ VSC        
فصل چهارم : نتيجه گيري 
منابع      
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:60

پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

پايان-نامه-بررسي-انواع-تجهيزات-خانواده-factsاین نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداری و کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد، این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS
[ سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:9 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن: 
با توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانیسم هایی مثل والایش در مورد قشر هنرمند ودر این پژوهش شاعران، از آنجایی که توان بیان سمبولیک هیجانات خود به شکل والایش یافته را دارند، فرض اصلی پژوهش حاضر در«داشتن سلامت روان متفاوت شاعران نسبت به سایر افراد جامعه» ، گذاشته شد. برای بررسی این فرضیه، پژوهش پس رویدادی دنبال شد. برای جمع آورری اطلاعات نیز   استفاده شد. با روش نمونه گیری اتفاقی نمونه ها انتخاب شدند.نمونه ی گروه شاعرSCL-25از پرسشنامه از شاعران مراجعه کننده به کانون ادبیات ایران واقع در تهران و شاعران مراجعه کننده به مرکز اصلی حوزه ی هنری تهران  و نمونه ی افراد غیر شاعر از میان سایر اقشار غیر شاعر جامعه بودند. وابسته(فرضیه ی 1-6) وتحلیل واریانس دوطرفه(فرضیه ی 7)مورد استفاده قرارگرفت.t روش آماری  تحت ویندوز(نسخه 16)استفاده شد.spssو از نرم افزارنتایج حاکی از آن بودند که سلامت روان شاعران با افراد غیر شاعر تفاوت معنی داری با هم ندارند واگر تفاوتی در نمرات سلامت روان شاعران و افراد غیر شاعر دیده می شود ناشی از خطای تصادفی و نمونه گیری است. در نهایت فرضیه های مبتنی بر متفاوت بودن وضعیت سلامت روان و سایر افراد جامعه رد شدند.
 سلامت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختلالات و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سلامت روان در افراد جامعه مورد توجه و قابل بررسی است. از سویی کارآمدی، پیشرفت و سلامت افراد جامعه با گذر زمان پیشرفت و سلامت جامعه را در حد مطلوبی فراهم میکند. در این میان چون انسان مدام در حال تغییر است، تلاش برای شناسایی عوامل موثر در سلامت روان پایان ناپذیر   می نماید. سلامت روان مقوله ای حائز اهمیت است، چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. در این راه بزرگان ادبی و مذهبی ما از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند. مولوی می فرماید:    
    تن زجان وجان زتن مستور نیست                        لیک کس را دیدجان دستور نیست
 از جمله عوامل مؤثر و ایجاد کننده سلامت روان هنر و در اینجا منحصراً شعر می باشد. افراد به وسیله بیان آنچه که می خواهند به شکل سمبولهای کلامی، نه تنها از انرژی منفی حاصل از افکار ناخوشایند خودآگاه و ناخودآگاه رهایی می یابند، بلکه دست به آفرینندگی زده اند و این یکی از ویژگی های افراد خودشکوفا ست، که به قول «راجرز» دارای بالاترین سطح سلامت روان هستند. پس تأثیر شعر در همین بدو امر در دو بحث کاتارسیس و خلاقیت سطح بالا در انسانگرایی مطرح می گردد. بیان احساسات در قالب شعر باعث میشود که فرد بتواند از بیرون به خود بنگرد یا به خودآگاهی دست یابد و حافظ می فرماید: 
   مروبه خانه ارباب بی مروت دهر                        که گنج عافیتت درسرای خویشتن است
  باید توجه داشته باشیم که معیارهای سلامت روان با فرهنگ جامعه مرتبط است.از طرفی ایران سابقه طولانی و اصیل در زمینه ی ادبیات (نظم یا شعرونثر) دارد، و جدانشدنی بودن ارادت و علاقه به شعر از ایرانیان نشان می دهد که می توان از طریق شعر به پویایی افراد جامعه و ایجاد سلامت روان کمک کرد. ادبیات ایران در زمینه تعلیم و تربیت، حکمت، آموزش شیوه های کسب آرامش و رسیدن به کمال نکته ها دارد. بسیاری از نظریه پردازان مانند؛ یونگ، آدلر، آریه تی، و ریک نوشتند که : «علوم چقدر (poetry as therapy.2007)از مطالعه ی اشعاراطلاعات کسب می کنند ویاد می گیرند.» 
   نکته ای که مدام مرا متوجه خودش می کند این است که:«در روانکاوی تحولی رخ می دهد و این بر خلاف آنچه ممکن است خیلی ها تصور کنند، رسیدن به یک وضعیت استاندارد یا نرمال نیست، بلکه درست برخلاف آن، به گفته لکان، دستیابی به«تفاوت مطلق»است. یا به قول« فروغ فرخزاد»، (کسی که مثل هیچکس نیست) این کسی است که مثل هیچکس نیست زیرا که این شخص فقط و فقط مثل خودش است، با اشتیاق و ژوئی سانس[یک لذت مخرب،دردآور وکشنده]خاص خودش.»(کدیور،1381)و این بسیارارزشمند است که فرد خودش باشد.هنرمندان افرادی هستند که اشتیاقشان برای آفرینش، خود بودن و پویا بودن خلل ناپذیر است. درپی همین آفرینش است که سلسله ای از سازندگی و خوشایندی را در روان و پیکره ی جان افراد جامعه ایجاد می کنند.«شعر و شاعری در ایران از تاریخچه ای بس درخشان برخورداراست و بر تارک آن شعر عرفانی خودنمایی می کند. کاربرد شعر نشان از ابزاری در جهت زنده نگه داشتن فرهنگ این مرز و بوم است که مدام آماج حمله ی وحشیانه بوده و نیز وسیله ای برای والایش جمعی و انتقال مفاهیم عمیق فکر و فلسفه ایرانی نسبت به ضرورت تاریخی و حتی جغرافیایی. شعر فارسی زمینه ساز یک وحدت اجتماعی-فرهنگی بوده و پیام خویش را در هر زمان به بهترین وجه ارائه نموده است.»(مؤمن زاده، 1378) در اشعار فارسی می توان هزاران بیت و شعر را سراغ گرفت که هریک با واسطه و بی واسطه به یکی از معیارهای سلامت روان اشاره می کنند.

پایان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر

پایان-نامه-مقايسه-سلامت-روان-شاعران-در-كنار-افراد-غير-شاعر سلامت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختلالات و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سلامت روان در افراد جامعه مورد توجه و قابل بررسی است. از سویی کارآمدی، پیشرفت و سلامت افراد جامعه با گذر زمان پیشرفت و سلامت جامعه را در حد مطلوبی فراهم میکند. در این میان چون انسان مدام در حال تغییر است،دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد
[ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:37 ] [ dlxco & masbi ]
چکيده

 اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است. در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروريسم» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد. در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه ايران ، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غير اصولی و خلاف موازين شرعی و حقوقی می باشد.

مقدمه

در شريعت , جرايم به محظورات شرعي که خداوند متعال از آنها به وسيله حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملي است که حرام و داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات بر آن تصريح کرده است . جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن, مستلزم عقوبت مي گردد . با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره)،يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار نظام اسلامي وضع قوانين کيفري مبتني بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغاير بود.طليعه اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازاتهاي اسلامي که به موجب احکام دادگاههاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزايي اسلامي تقسيم بندي جرايم از خلاف , جنحه وجنايت به حدود و قصاص و تعزيرات تغيير يافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ايران گرديد پديده مجرمانه محاربه , يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود , بين فقهاي شيعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع , براي صيانت مردم , تامين امنيت و آسايش جامعه قائل است . به علت جديد التاسيس بودن اين موضوع ومباحثي که پيرامون ماهيت و نحوه اجراي آن در فقه اماميه و اهل تسنن   و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوح تشابه و تفاوت اين جرم با جرائم ديگر از قبيل بغي و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي مطرح است لذا موضوع پايان نامه را بررسي ماهيت اين جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم.

فهرست
فصل اول
مقدمه
1-1) معناي لغوي محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن كريم. 7
3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 12
4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. 20
فصل دوم
ماهيت محاربه. 21
1-2) مفاد آيه محاربه 22
1-1-2) بررسي عنوان محاربه 22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمين. 50
2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57
3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد. 67
4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70
5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه 108
1-5-2) بکار بردن سلاح. 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115
3-5-2) قصد قتل يا سرقت.. 120
4-5-2) عموميت متعلق محاربه 125
6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129
7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136
1-7-2)  قائلان به حبس... 136
2-7-2) قائلان به غير حبس... 138
8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه 140
9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147
1-3) محاربه و بغی. 148
1-1-3) معناي لغوي بغي. 148
2-1-3) معناي اصطلاحي بغي. 149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي) 151
4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي ) 156
5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد. 159
6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي. 161
7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات.. 163
8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی. 166
9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي. 167
10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی. 169
2-3) محاربه و تروريسم. 170
1-2-3) مفهوم تروريسم. 170
2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم. 173
3-2-3) تعريف محدود تروريسم. 175
4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل. 177
1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف.. 177
2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل. 178
5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم. 180
6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب.. 183
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران. 186
(4-1-1 ركن قانوني. 188
(4-1-2 ركن مادي 189
(4-1-3 عنصر معنوي 195
(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي. 197
(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم 202
(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع. 208
2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي 220
5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه 225
1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي 225
6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق  227
7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازي حكومت اسلامي. 233
9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا 237
10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني. 239
11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم. 245
12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم. 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد  249
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور 251
15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه 257
17-4 ) راهزني در راهها و شوارع. 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي. 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:270

پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان-نامه-ماهيت-محاربه-در-فقه-مذاهب-خمسهاين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زورسبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گرددچنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و رواياتدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
[ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:32 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی

دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد .
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است .

مقدمه

در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .


فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول کلیات
1-1 بیان مساله 5
2-1 ضرورت انجام تحقیق 7
3-1 اهداف پژوهش 7
1-3-1 اهداف کلی 7
2-3-1 اهداف جزئی 7
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 7
5-1 پیشینۀ تحقیق 8
6-1 کلید واژه‌ها 9
1-6-1 دموکراسی 9
2-6-1 اقتدارگرایی 10
3-6-1 جهانی شدن 10
7-1 موج جدید دموکراسی 11
8-1 پرسش اصلی 12
1-8-1 پرسشهای فرعی 12
9-1 روش تحقیق 12
10-1 روش گردآوری اطلاعات 12
11-1 چارچوب نظری تحقیق 13
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 14
12-1 چارچوب نظری محقق 15
13-1 نمودار 15
فصل دوم
بخش اول
1-2 دموکراسی چیست 19
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 20
1-2-2 حقوق مدنی 21
2-2-2 اصل نمایندگی 21
3-2-2 حکومت جمهوری 22
4-2-2 تفکیک قوا 22
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 23
7-2-2 ساختار پارلمان 23
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 23
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 24
10-2-2 کابینة دولت 24
11-2-2 تشکیل ائتلاف 25
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 25
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 25
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 25
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 25
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 26
1-3-2 اقتدار 26
2-3-2 منابع اقتدار 26
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 27
4-3-2 ویژگیهای اقتدار 27
5-3-2 اقتدارگرایی 28
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 29
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 29
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 30
نظریه های حکومتهای دموکراتیک 31
6-2 پوپر (دموکراسی) 31
7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 33
نتیجه گیری 35
فصل سوم
1-3 مقدمه 37
2-3 تعریف جهانی شدن 39
3-3 شاخصهای جهانی شدن 40
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 41
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 41
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 44
1-5-3 توسعه اقتصادی 44
2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 45
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 46
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 48
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 50
جمع بندی 51
فصل چهارم
تحقق دموکراسی 53
1-4 درآمدی بر دموکراسی 53
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 55
جمع بندی 59
فصل پنجم
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 60
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 61
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 61
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 61
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 63
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 67
جمع بندی 71
فصل ششم
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 73
1-6 نتیجه گیری نهائی 73
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 78
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 84
4-6 پیشنهادات 86
کتاب نامه

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:100

پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا

پایان-نامه-مباني-حكومت-دموكراتيك-و-اقتدار-گرادموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا, پایان نامه علوم سیاسی
[ جمعه نوزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:59 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
انسان در طول دوران كودكي يكي از آسيب پذيرترين دوره هاي عمر خود را مي گذراند و به نظر مي رسد با وجود پيشرفتهاي همه جانبه در علوم و تكنولوژي اين روند همچنان ادامه دارد همه روزه كودكان بسياري در جهان بر اثر بيماري هاي قابل پيشگيري جان خود ار از دست مي دهند و تعداد بيشماري نيز با مخاطراتي روبرو مي شوند كه مانع حفظ سلامت و رشد آنان مي گردد. فقر بيسوادي سو تغذيه جنگ انواع سود استفاده ها تبعيض نژادي و نداشتن امنيت از جمله مواردي هستند كه همواره كودكان را در سراسر جهان مورد تهديد جدي قرار داده اند. 
پيامدهاي ناگوار كودك آزاري تنها متوجه كودك و خانواده وي نبوده و همه جامعه را در برمي گيرد زيرا كودكان آزار ديده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و اين تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افراديكه در كودكي در معرض اذيت و آزار قرار گرفته اند نمي توانند در آينده تعاملي سالم و منطقي با ديگر اعضاي جامعه بر قرار كنند بنابراين هزينه هاي بالايي براي از دست رفتن ظرفيتهاي به همه جامعه تحليل مي شود.

فهرست:
مقدمه:
اهداف:
فرضيه:
هدف كلي:
اهداف اختصاصي:
سياست ها:
فرصت ها:
تهديدها:
گروه هدف:
تعاريف:
انواع كودك آزاري:
كودك آزاري جسماني:
كودك آزاري جنسي:
كودك آزاري هيجاني:
اهمال كاري جنسي:
اهمال كاري هيجاني- عاطفي:
اهمال كاري از نظر مراقبتهاي پزشكي:
اختلال ساختگي وكالتي
كودك آزاري اقتصادي:
كودك آزاري سياسي:
سبب شناسي(اتيولوژي):
الف-علل مربوط به كودك
ب-علل مربوط به والدين
ج-علل محيطي و اجتماعي
اقدامات اجرايي:
الف- پيشگيري سطح اول: شناسايي، اطلاع رساني، آگاه سازي
ب- پيشگيري سطح دوم: ارايه خدمات و مداخلات
ج- پيشگيري سطح سوم: بازتواني(توانمند سازي)
ه- امور حقوقي و قضايي
و- امور علمي و پژوهشي
نظارت و ارزشيابي:
مستند سازي:
منابع مالي:
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان:
قانون مجازات اسلامي:
بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود:
الف- تحليل آمار:
كلام آخر
فهرست منابع


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:50

پایان نامه كنترل و كاهش پديده كودك آزاري

پایان-نامه-كنترل-و-كاهش-پديده-كودك-آزاريدر این پایان نامه كنترل و كاهش پديده كودك آزاري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه كنترل و كاهش پديده كودك آزاري
[ جمعه نوزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:58 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه دانشگاه پنجاب به زبان انگلیسی با عنوان اصلی Discourse Analysis of the Written Electoral Materrials from the 7th Presidential Election in Iran


ABSTRACT
    The term discourse analysis has come to be used with a wide range of meaning which cover a wide range of activities. There are many existing approaches to the study of language. One of them which this study is based upon, is critical discourse analysis (CDA). This approach grew out of work in different disciplines in the 1960s and early 1970s, including linguistics, semiotics, psychology, anthropology and sociology. CDA analyses social interactions in a way which focuses upon their linguistic elements, and which sets out to show up their generally hidden determinants in the system of social relationships, as well as hidden effects they may have upon that system. Since CDA is not a specific direction of research, it does not have a unitary theoretical framework. Therefore, in this research project, in order to overcome the potential weaknesses of any single method, a critical linguistic analysis will be adopted from some of the most influential linguists in the field to analyse the formal linguistic features of the written electoral materials from the 7th presidential election in Iran, to explain discourse structures in terms of properties of social interaction and especially social structure, and to focus on the ways discourse structures enact, conform, legitimate, reproduce or challenge relations of power and ideology in society

TENTATIVE CHAPTER DIVISION
    Chapter one: Introduction contains the background of the study, statement of the subject, aims and objectives of the study, research methodology, data collection, primary and secondary sources of the study, significance of the study as well as limitations of the study.
    Chapter two: Review of Literature provides detailed definition of the concepts such as discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, etc. and gives a brief overview to the approaches to discourse analysis. Then it proposes a systematic presentation of a procedure for critical discourse analysis. This chapter also sets out a view of the interrelationship of language and society, with the emphasis upon power and ideology.
     Chapter three: Discourse Analysis of the Reformist Party. In this chapter a critical linguistic analysis will be adopted to analyse linguistic features of the electoral speeches, debates and interviews as well as electoral statements of the reformist party, and to investigate the ideology behind the discourse of this party, and to explore the relationship between their language and power.
    Chapter four: Discourse Analysis of the Conservative Party brings into focus the formal textual features of the electoral statements, debates and speeches of the conservative party during the seventh presidential election in Iran and explores their ideological structures.
    Chapter five : Conclusions and Suggestions summarizes that language connects with the social through being the primary domain of ideology, and shows the links between linguistic features of electoral written texts and social, political and ideological structures, relations and processes they belong to.
 

موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تحلیل گفتمان انتخاباتی در هفتیمن دوره ا
[ پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:28 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن:

در ميان ابزارهاي ارتباطي بشر، زبان به عنوان مؤثرترين و آسانترين ابزار و در عين حال پيچيده‌ترين پديدهٴ ارتباطي در قالب قواعد و اصولي خاص به منظور بيان انديشه‌ها به تلفظ در مي‌آيد. واژه‌هاي  مختلف با استفاده از قواعد زباني به يكديگر مي پيوندند و مفاهيم و انديشه‌ها را منتقل مي‌كنند. 
حال اگر برخي از واژه‌هاي لازم براي بيان مفاهيم در زباني موجود نباشند، نمي توان فقط به وام‌گيري  آنها از زبانهاي بيگانه متوسل شد؛ اين شيوه زماني مناسب است كه چاره اي جز آن نباشد. در بسياري از موارد با استفاده از عناصر موجود در زبان، حتي گاهي با احياء عناصر متروك و مرده مي‌توان نياز زباني را براي انتقال مفاهيم برآورده ساخت و اين مهم جز با كسب آگاهي از عناصر موجود در زبان امكان‌پذير نمي‌باشد. علمي كه بيش از همه در اين زمينه به كار مي‌آيد، ساختواژه  است. در چارچوب اين علم، طي فرايند وندافزايي ، عناصر زباني از جمله ستاکهاي فعلي با عناصر ديگري كه آنها را وند  مي‌ناميم، تركيب مي‌شوند و واژه‌اي را مي‌سازند و يا مي‌پردازند. 


فهرست:
فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- پیش گفتار 2
1-2- تعریف موضوع 3-2
1-3- ضرورت و سابقة پژوهش 4-3
1-4- هدفهای پژوهش 4
1-5- پرسشهای اصلی پژوهش 4
1-6- فرضیه ها 5-4
1-7- روش انجام پژوهش 5
1-8- چارچوب نظری 5
1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 9-6
     1-8-1-1- نظریة ایکس تیره 10
        1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره 10
        1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره 12-10
1-8-2- گروه تصریفی 19-10
1-9- تعریف اصطلاحات 19
1-9-1- وند 20
1-9-2- وند افزایی 20
1-9-3- ستاک فعلی 20
1-9-4- زبان فارسی معیار 20
       1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 20
       1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار 21
1-10- ساختار پژوهش 22-21
فصل دوم: پیشینة پژوهش
2-1- پیش گفتار 24
2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب 25-24
    2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی 26-25
    2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی 27-26
        2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 28-27
2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه 28
    2-3-1- چامسکی (1970) 29-28
    2-3-2-هله (1973) 30-29
    2-3-3-لیبر (1980) 31-30
    2-3-4-ویلیامز (1981) 31
    2-3-5-کیپارسکی (1982) 31
    2-3-6-سلکرک (1982) 34-32
    2-3-7-بائر (1983) 35-34
    2-3-8-متیوس (1991) 36-35
    2-3-9-کریستال (1992) 36
    2-3-10-کاتامبا (1993) 37-36
    2-3-11-کریستال (1997) 37
2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه 37
     2-4-1- پژوهشهای سنتی 37
         2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم) 38-37
         2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم) 38
         2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم) 38
         2-4-1-4-  پنج استاد (1363) 38
         2-4-1-5- خانلری (1363) 39
         2-4-1-6- انوری و گیوی (1363) 39
         2-4-1-7- خلیلی (1371) 39
         2-4-1-8- نوبهار (1372) 40-39
         2-4-1-9- میرزایی (1372) 40
         2-4-1-10- مقربی (1372) 40
         2-4-1-11- شریعت (1375) 41-40
     2-4-2- پژوهشهای نوین 41
         2-4-2-1- پیرشفیعی (1361) 41
         2-4-2-2- فری (1370) 42
         2-4-2-3- صادقی (72-1370) 42
         2-4-2-4- کشانی (1371) 43-42
         2-4-2-5- سامعی (1375) 44-43
         2-4-2-6- اسحاقی (1375) 44
         2-4-2-7- طباطبایی (1376) 45-44
         2-4-2-8- هاجری (1377) 45
         2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378) 45
         2-4-2-10- کمالی نفر (1378) 46-45
         2-4-2-11- قطره (1379) 46
         2-4-2-12- کلباسی (1380) 47-46
         2-4-2-13- شریف (1381) 47
         2-4-2-14- طباطبایی (1382) 47
2-5- معایب دستورهای سنتی 48
2-6- اشتقاق در زبان عربي 48
2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی 50-48
فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات
3-1- پیش گفتار 52
3-2- واژه 52
           3-2-1-واژه از نظر آوایی 53
           3-2-2-واژه از نظر ساختواژی 53
           3-2-3- واژه از نظر معنایی 53
3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی 53
           3-3-1- واژة بسیط 53
           3-3-2-واژة غیربسیط 54
               3-3-2-1-واژة مرکب 54
               3-3-2-2- واژة مشتق 54
               3-3-2-3- واژة مشتق - مرکب  / مرکب – مشتق 54
3-4- تکواژ  55
3-5- گونة تکواژ 55
3-6- تکواژ گونه  55
3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی 56
           3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع 56
               3-7-1-1-تکواژ آزاد 57
               3-7-1-2- تکواژ وابسته 57
           3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی 57
               3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی) 57
               3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی) 57
               3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی 58
               3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری 58
           3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش 58
               3-7-3-1- وندهای تصریفی 59-58
               3-7-3-2-وندهای اشتقاقی 59
               3-7-3-3- واژه بستها 60-59
                    3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی 61-60
           3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه 61
               3-7-4-1- پیشوند 61
               3-7-4-2-پسوند 61
               3-7-4-3-میانوند 62-61
               3-7-4-4-پیراوند 62
           3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی 62
               3-7-5-1- وندهای مرده 62
               3-7-5-2- وندهای سترون 62
               3-7-5-3-وندهای زایا 62
3-8- وندافزایی 63
    3-8-1- وندافزایی تصریفی 63
    3-8-2- وندافزایی اشتقاقی 64
3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 64
     3-9-1- افعال بسیط 65
     3-9-2- افعال غیربسیط 65
         3-9-2-1- افعال مرکب 65
         3-9-3-2- افعال پیشوندی 65
3-10- وند به چه افزوده می شود 65
     3-10-1- ریشه 65
     3-10-2- ستاک 66
     3-10-3- پایه 66
3-11- تفاوت ریشه و پایه 66
3-12- مبنای اشتقاق و تصریف 67-66
3-13- ریشة فعل 67
3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده 68
   - فهرست افعال ساده
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- پیش گفتار 125
4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار 126-125
    4-2-1- وندافزایی آشکار 128
        4-2-1-1- پیشوندافزایی 128
        4-2-1-2- پسوند افزایی 128
    4-2-2-وندافزایی غیر آشکار 129-128
4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار 129
      بخش اول: وندافزایی تصریفی
4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار 131
    4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی 132-131
    4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی 132
       4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی 132
       4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی 133
4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 133
     4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند 133
         4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز 134
         4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 135
         4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 136
             4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه 137
         4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز 138-137
      4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند 138
         4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز 139
         4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز 142-140
         4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز 143-142
         4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت 145-143
4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند 146-145
    4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز 146
    4-6-2-/-tar/  پسوند تصریفی صفت تفضیلی 146
    4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد  146
4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی 148-146
4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی 148
4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی 149-148
4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی 149
     4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی 150
          4-10-1-1-تکواژ گونگی 150
          4-10-1-2-توزیع تکمیلی 150
          4-10-1-3-همگونی 151
          4-10-1-4-درج همخوان 151
          4-10-1-5- حذف 152
               4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت 152
               4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی 152
               4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی 152
               4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك 153
           4-10-1-6- تغییر همخوان 153
                4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت 153
                4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک 153
          4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک 153
      4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی 154
         4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر 154
         4-10-2-2-نشانداری معنایی 155-154
     4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی 155
          4-10-3-1- زایایی 155
          4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی 156
          4-10-3-3-قاعده مندی 157
          4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی 157
          4-10-3-5-وند آرایی 158-157
          4-10-3-6- وندافزایی چندگانه 158
          4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها 159-158
          4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی 159
       4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی 160
          4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن  162-160
          4-10-4-2-ساخت موضوعی 165-162
          4-10-4-3- هستة گروه فعلی 166-165
          4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL 168-166
               4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت 168
               4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز 170-169
          4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز 170
          4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی 171
4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی 171
    4-11-1- محدودیتهای آوایی 171
    4-11-2- محدودیتهای معنایی 172
    4-11-3- محدودیتهای ساختواژی 172
         4-11-3-1- ممانعت 172
         4-11-3-2- نوع ستاک فعلی 173-172
    4-11-4- محدودیتهای نحوی 173
   بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی
4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار 175
4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 175
    4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم 176
        4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم 176
        4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم 176
    4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی 176
    4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی 177
        4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم 177
        4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم 178
        4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی 178
        4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی 178
    4-13-4-تبدیل صفت به اسم 179-178
4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 180-179
4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 180
    4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 181-180
    4-15-2- پیشوندهای فعلی 183-181
                - تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی 183
                  تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی 183
       4-15-2-1- باز - /bâz-/ 184
       4-15-2-2- سر - /sar-/ 184
       4-15-2-3- پیش - /piš-/ 184
       4-15-2-4- بر - /bar-/ 185
       4-15-2-5- در - /dar-/ 185
       4-15-2-6- وا- /vâ-/ 185
       4-15-2-7- پس - /pas-/ 185
       4-15-2-8- فرا- /farâ-/ 186
       4-15-2-9- فرو- /foru-/ 186
       4-15-2-10- ور - /var-/ 186
4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی 188-186
4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی 188
4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند 189
     4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 189
         4-18-1-1- -َنده /-ande/ 190-189
             4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/ 191-190
        4-18-1-2- -ِش /-eš/ 191
        4-18-1-3- تکواژ صفر / / 191
        4-18-1-4- -ه، ـه /-e/ 192-191
        4-18-1-5- -ان /-ân/ 192
        4-18-1-6- -ا /-â/  192
        4-18-1-7- -َک /-ak/  192
        4-18-1-8- مان /-mân/  192
        4-18-1-9- -َند /-and/  193
        4-18-1-10- ناک /-nâk/  193
        4-18-1-11- گار/-gâr/   193
        4-18-1-12- - و /-u/ 193
        4-18-1-13- - انه /-âne/ 193
        4-18-1-14-  اک  /-âk/ 193
        4-18-1-15- - ون /-un/  194
        4-18-1-16- - ال /-âl/  194
        4-18-1-17- گاه  /-gâh/ 194
        4-18-1-18-چه /-če/ 194
        4-18-1-19—ار /-âr/  194
   4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 194
       4-18-2-1- -َن /-an/ 195-194
       4-18-2-2- -ه، ـه /-e/ 195
           4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/ 196-195
       4-18-2-3-تکواژ صفر / /- 196
       4-18-2-4- -ار /-âr/  196
       4-18-2-5-گار  /-gâr/ 196
       4-18-2-6-مان /-mân/ 197
4-19- ستاکهای حال بدون مشتق 197
4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 198-197
4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال 199-198
4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته 200-199
4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای  سادة فعلی
می پیوندند 200
4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 201
4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی 202
4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی 202
    4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی 203
        4-26-1-1-درج واکه 204
        4-26-1-2-حذف واکه 204
        4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه 205
        4-26-1-4-هم آوایی 206-205
    4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی 206
        4-26-2-1-تغییر معنا 206
        4-26-2-2-هستة معنایی 207-206
        4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا 207
        4-26-2-4-چندمعنایی 207
        4-26-2-5- نشانداری معنایی 208-207
  4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی 208
        4-26-3-1- زایایی 208
            4-26-3-1-1- زایایی فرایند 209-208
            4-26-3-1-2- زایایی وند 209
            4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه 210-209
       4-26-3-2- واژگانی شدگی 210
       4-26-3-3-شفافیت و تیرگی 211-210
       4-26-3-4-ممانعت 212-211
       4-26-3-5-خلاء اتفاقی 212
       4-26-3-6-بی قاعدگی 213
       4-26-3-7-انحصار 214-213
       4-26-3-8-قابلیت جایگزینی  214
       4-26-3-9-وندافزایی چندگانه 216-215
       4-26-3-10-جانشینی وندها 216
       4-26-3-11-وندآرایی 217-216
   4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی 218
       4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه 218
       4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 221-218
       4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی 222
       4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند 223-222
       4-26-4-5- ساخت موضوعی 223
4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی 224
     4-27-1- محدودیتهای دستوری 224
          4-27-1-1-محدودیتهای آوایی 225-224
          4-27-1-2- محدودیتهای معنایی 225
                4-27-1-2-1-ابهام معنایی 225
                4-27-1-2-2-نشانداری معنایی 225
       4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی 225
            4-27-1-3-1-ممانعت 226
            4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی 226
            4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی 227-226
            4-27-1-3-4-زایا نبودن وند 227
       4-27-1-4--محدودیتهای نحوی 227
            4-27-1-4-1-واژه بست 227
            4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت 228
    4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری 228
       4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی 228
فصل پنجم: یافته ها و پیامدها
5-1- پیش گفتار 230
5-2- یافته های پژوهش 230
   5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ 232-230
    5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟ 232
     5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟ 232
    5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟ 232
    5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟ 234-233
5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش 234
   5-3-1-وندهای تصریفی 235
   5-3-2- وندهای اشتقاقی 236-235
   5-3-3- ستاکها 237-236
    5-3-4- فرایندها 238-237
5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر 238
- واژه نامه
    واژه نامة فارسی – انگلیسی 248-240
    واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی 257-249
- کتابنامه
   - کتابنامة فارسی 263-259
    - کتابنامة انگلیسی 265-264
 چکیدة انگلیسی 267-265
- پیوست
    پیوست 1: افعال سادة پربسامد
    پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته
    پیوست 3: صورتهای سببی
    پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری
    پیوست 5: اسامی خاص مشتق
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد صفحات:300

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

وندافزایی-به-ستاکهای-ساده-فعلی-در-زبان-فارسی-نوشتاری-و-گفتاری-معیاروندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی): گر برخي از واژه‌هاي لازم براي بيان مفاهيم در زباني موجود نباشند، نمي توان فقط به وام‌گيري  آنها از زبانهاي بيگانه متوسل شد؛ اين شيوه زماني مناسب است كه چاره اي جز آن نباشد. در بسياري از موارد با استفدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتا
[ پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:10 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
هيدروژن يك گاز باارزش به عنوان منبع تميز انرژي وبه عنوان مواد اوليه براي بعضي صنايع است. تقاضا براي توليدهيدروژن درسال هاي اخير به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. الكتروليز آب تغيير شكل بخار هيدروكربن ها و فرآيندهاي اتو ترمال، روشهاي معروف توليد گاز هيدروژن هستند. اما عدم هزينه كارآمد آن به علت نياز بالاي انرژي است. توليد بيولوژيكي گاز هيدروژن مزاياي قابل توجهي در روش هاي شيميايي دارد. فرآيند بيولوژيكي اصلي كه براي توليد گاز هيدروژن استفاده مي شوند از بيو فوتوليز آب توسط خزه و تخمير تاريك و نوري  مواد آلي معمولاً كربوهيدرات ها توسط باكتري ها هستند. فرآيند مداوم تخمير تاريك و نوري يك روش جديد براي توليد هيدروژن است. 
يكي از مشكلات اصلي درتوليد هيدروژن تخميري تاريك ونوري ، هزينه مواد خام است.موادغني از كربوهيدرات ضايعات جامدضعيف نيتروژن مانندسلولزونشاسته شامل ضايعات صنعتي، كشاورزي وغذايي و بعضي آب هاي ضايعاتي صنعت غذامانندآب پنير، آسياب هاي زيتون وآب هاي ضايعاتي صنعت براي توليد هيدروژن توسط استفاده از تكنولوژي هاي مناسب پروسه زنده استفاده مي شوند.
هيدروژن به عنوان سوختي عاري از آلاينده هاي هيدروكربني و درعين حال پر كاربرد، يكي ازمهمترين گزينه درراستاي اجراي سياست روي آوردن به سمت منابع انرژي‌هاي‌ نو محسوب‌ مي‌شود.  ضمن اينكه امكان توليد اين حامل انرژي ارزشمندازمواداوليه اي همچون پسماندهاي كارخانجات قند (ملاس) و ساير بيومس هاي ارزان قيمت ميسر است. فرآيندهاي مطرح توليد بيو هيدروژن به دوگروه اصلي تقسيم مي شوند: يكي تخمير تاريك بيومس كه فرآيندي بيولوژيكي است و ديگري فرآيند های فتو بيولوژيكي هستند. در اين پروژه به بيان مكانيسم توليد بيو هيدروژن به روش بيولوژيكي تحليل هاي اقتصادي مربوطه با توجه به پتانسيل منطقه اي خراسان پرداخته خواهدشد. و همچنين تاثيرات شرايط مختلف محيطي از جمله PH دما جهت استحصال بيشتر هيدروژن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: Biomass
1-1 Biomass چيست؟
2-Biomass 1 جامد
3-1 بيو گاز
 4-1 سوخت هاي Biomass مايع
5-1 استفاده Biomass درجهان در حال توسعه
6-1 منابع Biomass
7-1 مناطق معتدل
8-1 مناطق بايرونيمه باير
9-1 توليد هيدروژن توسط تبديل گاز Biomass
10-1 علف تغييريافته
11-1 تفاله نيشكر
12-1 آناليز سيستم تغذيه(خوراك دهنده)
13-1 ارزشيابي مرحله و توسعه خط توليد مداوم
14-1 انتخاب مبدل گاز
15-1 مراحل طرزعمل گاز
16-1 تصفيه سازي گاز
17-1 آناليز اقتصادي و با حساسيت
18-1 مشكلات درراه تجاري سازي
فصل دوم: ملاس
1-2 مقدمه اي برفرآيند توليد ملاس و كاربرد آن درصنايع تخميري
2-2 ملاس
3-2 اجزاي اصلي ملاس
1-3-2 آب
2-3-2 كربوهيدراتهاي ملاس
3-3-2 تركيبات غير قندي ملاس
4-3-2 تركيبات غير قندي آلي فاقد نيتروژن
5-3-2 مواد غير قندي آلي
4-2 موارد مصرف ملاس
1-4-2 تاريخچه 
2-4-2 مصرف ملاس درتغذيه انسان
3-4-2 موارد مصرف ملاس درصنعت
4-4-2 ملاس به عنوان كود
5-4-2 ملاس به عنوان سوخت
6-4-2 مركب مشك
7-4-2 مصرف ملاس به عنوان غذاي دام
8-4-2 مصارف ديگر
5-2 تخمير- آنزيم
1-5-2 گونه هاي مختلف تخمير
فصل سوم: 
بخش اول: روش توليد هيدروژن
1-3 خصوصيات هيدروژن
2-3 رفتارشيميايي
3-3 اهميت اقتصادي
4-3 توليد هيدروژن
5-3 فرآيندهاي پترو شيميايي و گازي كردن زغال سنگ
6-3 الكتروليزآب
7-3 ساير روش هاي توليد هيدروژن
8-3 توليد هيدروژن به عنوان فرآورده جانبي
9-3 كاربرد هيدروژن
10-3 اهميت هيدروژن در پالايشگاه
1-10-3 هيدروسولفوريزاسيون
2-10-3 هيدروژناسيون
3-10-3 هيدروكراكينگ وتبديل به هيدروژن باقيمانده هاي سنگين تقطير
4-10-3 منابع 
11-3 توليد هيدروژن توسط steamreforming
12-3 توليد گاز سنتز
13-3 خوراك هاي steamreforming
14-3  Syngas 
بخش دوم: توليد بيو هيدروژن از مواد ضايعاتي
15-3 مقدمه 
16-3 انواع مواد ضايعاتي 
1-16-3 نشاسته و سلولز موجود درضايعات صنايع غذايي وكشاورزي
2-16-3 آب هاي ضايعاتي صنعتي غني از كربوهيدرات
3-16-3 لجن ضايعاتي از كارخانه هاي   Treatment   آب ضايعاتي
17-3 بيو پروسه براي توليد گاز هيدروژن
1-17-3 توليد گاز هيدروژن ازآب با لجن 
2-17-3 توليد گاز هيذروژن با تخمير تاريك
3-17-3 توليد گاز هيدروژن باتخميرهاي نوري 
4-17-3بيوراكتورهاي نوري براي توليد هيدروژن
18-3 توليدگاز هيدروژن توسط تخميرتاريك ونوري
19-3 نتيجه گيري
فصل چهارم:
بخش اول: توليد فتوبيولوژيكي و بيولوژيكي هيدروژن
1-4 اهميت هيدروژن به عنوان حامل انرژي
1-1-4 هيدروژن سوختي براي پيل هاي سوختي
2-1-4 هيدروژن ابزاري براي ذخيره سازي انرژي هاي نو و تجديد پذير
3-1-4 هيدروژن حاملي جهت وارد كردن انرژي
4-1-4 هيدروژن جهت استفاده درتوربين هاي    
2-4 روش هاي توليد بيو هيدروژن 
3-4 توليد بيولوژيكي هيدروژن ازطريق تخمير تاريك 
4-4 امكان سنجي اقتصادي توليد منطقه اي بيو هيدروژن به روش بيو لوژيكي
5-4 نقش PH ودما در توليد بيو هيدروژن
6-4 نتايج
بخش دوم: توليد بيو هيدروژن از ملاس با تخمير بي هوازي با سيستم آزمايشي بيو راكتور
7-4 مقدمه 
8-4 موادوروش 
1-8-4 سيستم راكتورتوليدكننده بيوهيدروژن
2-8-4 ميكروار گانيزم هاي تغذيه ودانه اي
3-8-4 روش ها آناليز
9-4 نتايج وبحث 
1-9-4 شروع سيستم HBR
2-9-4 توليد مداوم هيدروژن
3-9-4 سرعت توليدهيدروژن ونسبت اتانول به استات
4-9-4 مشاهده ميكروارگانيزم ها
10-4 نتيجه گيري
 

موضوعات مرتبط: پایان نامه، شیمی
برچسب‌ها: پایان نامه امکان سنجی تولید هیدروژن از ملاس چغندر
[ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:8 ] [ dlxco & masbi ]
قسمتی از متن:

حج ، به معنای قصد ، آهنگ و حركت بوده كه در اصطلاح به قصد زیارت خانه خدا ، اختصاص پیدا كرده است.. هدف از این تحقیق و پژوهش ، بررسی فلسفه حج ، این واجب الهی ، از دیدگاه و منظر آیات قرآن كریم و روایات و سنت معصومین علیهم السلام می باشد و زمینه فلسفه و علل وجوب حج بیت الله الحرام و فلسفه آداب ومناسكی كه در ایام و شرایط مخصوص بر زائر خانه خدا واجب می شود . بررسی و تحقیق فوق از نوع كتابخانه ای می باشد . منابع مورد استفاده با استمداد اصلی از كلام الله مجید ؛ منابع دست اول از تفاسیر قدیم وجدیدو كتب روایی مختلف و متنوع ، نهج البلاغه ،… وكتب جدید در زمینه حج می باشد و در ضمن از بررسی بعضی از پایان نامه ها و مطالب مندرج در ماهنامه و روزنامه ها و نیز غفلت نشده است . این پایان نامه شامل سه فصل می باشد: در فصل اول به اثبات این كه كعبه اولین مركز جهانی برای عبادت است ، و سپس به علل وجوب حج و اهمیت و شرایط و … آن پرداخته شده است  . * در فصل دوم فلسفه احكام حج از منظر آیات و روایات بیان شده و در نهایت حج را از منظر ابعاد اخلاقی ، سیاسی – اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جهانی بررسی و تبیین شده است. * در فصل سوم فلسفه اعمال و آداب حج از احرام و تلبیه و طواف و سعی و عرفات و مشعر و منی و قربانی به طور مفصل از دیدگاه آیات و روایات بحث و توضیح داده شده است . و در پایان شرایط حج مقبول و این كه روح و جان كعبه ولایت است و حسن ختام پایان نامه خود را مزین به فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی قدس سره الشریف در خصوص اهمیت حج نموده ام.


فهرست مطالب:
فصل اول : اهمیت جایگاه تحقیق حاضر
تعريف و تبيين موضوع
اهداف تحقيق
ضرورتهاي تحقيق
پيشينه موضوع
فرضيه ها يا سؤالات اصلي و فرعي
فصل دوم : اولين مركز جهاني براي عبادت
علل شرافت كعبه بر بيت المقدس
نسبت دادن خانه كعبه به خداوند
چگونگي كشف خانه خدا توسط ابراهيم
آداب دخول كعبه
حكم نماز خواندن در كعبه
چهار عمل براي زائران خانه خدا
فصل سوم : وجوب حج
اهميت و فضيلت حج
قلمرو وجوب حج
شرايط وجوب حج
وجوب حج و عمره
ضرورت اخلاص در حج
احكام محصور و مصدود
حرمت سر تراشيدن براي محصور قبل از رسيدن قرباني به قربانگاه
تقدم عمره بر حج در حج تمتع
حليت محرمات احرام پس از اتمام عمره تا شروع مناسك حج
همگاني بودن حج
آفات ترك حج
محورهاي كلي اعمال حج
عنصر زمان
عنصر مكان
ماه هاي حرام مايه قوام انسانها
فصل چهارم : فلسفه ی احکام حج از دیدگاه آیات و روایات
فلسفه و ره آورد حج
فلسفه حج
رسيدگي به امور حاجيان در مراسم حج
سفارش به رفع نيازهاي حجاج
نتيجه گيري از احاديث
فصل پنجم : فلسفه و اسرار عميق حج
بعد اخلاقي حج
بعد سياسي - اجتماعي حج
بعد فرهنگي حج
بعد اقتصادي حج
بعد حقوقي حج
اصول بين المللي حج
بعد جهاني حج
فصل ششم : فلسفه اعمال و آداب حج
اسرار اعمال حج
گستردگي مسائل و اسرار حج
غسل احرام ؛ شستشوي گناهان
جامه احرام ، جامه طاعت
تلبيه
محرمات احرام
نظارت مستقيم خداوند بر اعمال حج
اشواط سبعه
حجرالاسود
حجر و مقام
مقام ابراهيم
حجر اسماعيل
حطيم
ملتزم
مستجار
اركان كعبه
آب زمزم ، جام طاعت
صفا و مروه
وجوب سعي ميان صفا و مروه
اسرار عرفات
فضيلت و فلسفه عرفات
وجوب وقوفين
افاضه و كوچ به سوي مشعر
مني ، سرزمين رسيدن به آرزوها
رمي جمرات
قرباني ؛ سربريدن آز و طمع
فلسفه قرباني
اهميت قرباني
آداب قرباني
تكليف گوشتهاي قرباني
وجوب قرباني در حج تمتع
فصل هفتم : حجّ مقبول
روح و جان كعبه
حسن ختام
منابع و مآخذ

آداب حج از ديدگاه قرآن

آداب-حج-از-ديدگاه-قرآنحج ، به معنای قصد ، آهنگ و حركت بوده كه در اصطلاح به قصد زیارت خانه خدا ، اختصاص پیدا كرده است.. هدف از این تحقیق و پژوهش ، بررسی فلسفه حج ، این واجب الهی ، از دیدگاه و منظر آیات قرآن كریم و روایات و سنت معصومین علیهم السلام می باشد و زمینه فلسفه و علل وجوب حج بیت الله الحرام و فلسفه آداب ومناسكی كهدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: آداب حج از ديدگاه قرآن
[ سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:40 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان  دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه  مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو  روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت و ضروت مسأله
1-4- اهداف پژوهش
1-5- سئوالات تحقیق
1-6- فرضیه ی پژوهش
1-7- تعاریف نظری
1-8- تعاریف عملیات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- پيامدهاي منفي دوستي هاي قبل از ازدواج
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک 
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج
2-4-1- وابستگی
2-4-2- افت تحصیلی یا ركود علمی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی
2-4-9- در خطر بودن آبرو
 2-5- آثار رابطه با جنس مخالف
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها
2-8-1- رابطه زن و شوهری:
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد:
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای: 
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر:
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط 
2-9-1- در پوشش
2-9-2- اندیشه و قلب
2-9-3- گفتار
2-9-4- رفتار
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز:
2-11- مروری بر مطالعات پیشین
2-12- چهارچوب نظری تحقیق 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح پژوهش
3-2- جامعه و نمونه آماری
3-3- روش گردآوری اطلاعات
3-4- ابزار پژوهش
3-4-1- پرسشنامه شماره 1
3-4-2- پرسشنامه شماره 2
3-5- روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity)
3-6- پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آمار توصیفی
4-3- آمار استنباطی 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- راهکارها و پیشنهادات
پرسشنامه
منابع
فهرست جداول
فهرست نمودارها

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی
[ شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:59 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از: 
1- کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟ 
2- آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟ 
3- آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ 
4- آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟ 
فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 
1- بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است. 
2- کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است. 
3- آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد. 
4- روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند. 
اهداف تحقیق:
1- تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2- تبیین نظریه حوزه های معنایی
3- بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه 
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل نخست: کليات     
1-1 مقدمه     
1-2 بيان موضوع     
1-3 هدف تحقيق و اهميت آن     
1-4سوالات و فرضيه های تحقيق     
1- 5 مفاهيم      
1-5-1 واژه      
1-5-2 آموزش      
1- 5- 3 نظريه آموزش      
1- 5- 4 يادگيري      
1- 5- 5 رابطه ی آموزش و يادگيري      
1-5-6 مقايسه آموزش با يادگيري      
1- 5- 7 حوزه هاي معنايي      
1-5-8 خلاصه      
فصل دوم: مطالعات پيشين      
2-1 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه      
2-2 فرايندهاي واژه سازي      
2- 2-1 انواع فرايندهاي واژه سازي      
2-2-1-1 تصريف      
2-2-1-2 اشتقاق      
2-2-1-3 ترکيب      
2-2-1-4 قرض گيري /وام گيري      
2-2-1-4-1 ترجمه قرضي /عاريتي       
2-2-1-5 گسترش/تعميم      
2-2-1-6 تخصيص     
2-2-1-7 کوتاه سازي     
2-2-1-7-1 سر واژه سازي     
2-2-1-7-2 اختصار سازي     
2-2-1-7-3 پسين سازي     
2-2-1-7-4 بريدن     
2- 2- 1- 8 تبديل     
2-2-2-1-9 ادغام / آميزش     
2-2-1-10 ابداع     
2-2- 1-11 نام آوا     
2- 2- 1- 12 مضاعف سازي     
2-3- انواع واژه     
2-3- 1 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما     
2-3-2 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي     
2-4- سير تحول واژه     
2-4-1 دوره ي بي توجهي به واژه     
2-4-2 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته     
2-4-3 دوره ي توجه     
2-4-4 دوره ي پيشرفت     
2-5 يادگيري واژه     
2-5-1 مراحل يادگيري واژه     
2-6 اصول اساسي در آموزش زبان     
2-7 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري      
2-7-1 انواع راهکارهاي يادگيري     
2-8 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه     
2-9 انواع راهکارهاي يادگيري واژه     
2-9-1 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه     
2-9-2 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه     
2-9-3 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده      
2-9-4 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده      
2-10 روش يارگيري حافظه      
2-11 آموزش واژه     
2-12 روش ها آموزش  واژه      
2-2-1 روش مستقيم و روش غير مستقيم      
2-12- 1-1 روش مستقيم      
2- 12-1-1-1 آموزش راهکارها     
2-12-1- 1- 2 گسترش واژه + آموزش صريح     
2-12-1-1-3 فعاليت هاي کلاس      
2-12-1-2 روش غير مستقيم      
2-12-1-2-1 متن به تنهايي      
2-12-2-1 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده      
2-12- 2- 2 فعاليت هاي برنامه ريزي شده  روش هاي آموزش واژه      
2-12-2-2 -1 آموزش واژگان غير فعال      
2-12-2-2-1-1 تکرار      
2-12-2-2-1-2 روش هاي جفت پيوسته      
2-12-2-2-1-3 فهرست واژه      
2-12-2-2-1-4 روش واژه کليدي      
2-12-2-2-1-5 روش ترجمه      
2-12-2-2-1-6 آموزش با کمک روابط واژگاني      
2-12- 2-2-1-7 ارائه ي تصوير       
2-12-2-2-1-8 اجراي نمايش      
2-12- 2-2-1-9 خانواده هاي واژگاني      
2-12-2-2-1-10 روش هاي معنايي     
2-12-2-2-1-10-1 روش حوزه هاي معنايي     
2-12-2-2-1-10-2 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي     
2-12-2-2-1-11 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني      
2-12-2-2-1-12 کاربرد فرهنگ      
2-12-2-2-1-13 يادگيري واژه از طريق بافت      
2-12-2-2-2 آموزش واژگان فعال      
2-12-2-2-2-1 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ      
2-12-2-2-2-2 روش پيجين سازي      
2-12-2-2-2-3 روش لوکاس      
2-13 تعداد واژه      
2-14 انتخاب واژه      
2-15 معيارهاي انتخاب واژه      
2-16 ارائه ي واژه      
2-17 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري      
2-18 ملاحظات معني شناختي      
2-18-1 معني شناسي ساختاري      
2-18-2 حوزه هاي معنايي     
2-18-3 انواع حوزه هاي معنايي      
2-18-4 روابط معنايي     
2-18-4-1 هم معنايي     
2-18-4-2 شمول معنايي     
2-18-4-3 با هم آيي     
2-18-4-4 رابطه جزء- کل     
2-18-4-5 تباين معنايي     
2-18-4-6 تقابل معنايي     
2-19 ملاحظات روانشناسي زبان      
2-19-1 حافظه      
2-19-1-1 انواع حافظه      
2-9-1-1-1 حافظه کوتاه مدت      
2-9-1-1-2 حافظه بلند مدت      
2-19-1-1-3 حافظه معناشناسي      
2-20 واژگان      
2-20-1 واژگان ذهني      
2-20-2 سازماندهي واژگان ذهني      
2-20-3 اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی     
2-21 اصول آموزش واژه      
2-22 خلاصه      
فصل سوم: تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه      
3-1 مقدمه      
3-2 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها     
3-2-1 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي     
3-2-2 نحوه ی انتخاب ساختارها      
3-3 ملاحظات کلي      
3-3-1 اطلاعات مربوط به زبان آموز      
3-3-2 اطلاعات مربوط به شرح درس      
3-3-3 اطلاعات آموزش      
3-4 ساختار کلي واحدهاي درسي      
3-4-1 مرحله پيش از خواندن      
3-4-1-1 تصوير      
3-4-1-2 پرسش     
3-4-2 مرحله خواندن      
3-4-3 مرحله پس از خواندن      
3-4-3-1 سوال هاي درک مطلب      
3-4-3-2 تمرين کاربرد واژه      
3-4-3-3 تمرين باهم آوايي     
3-4-3-4 تمرين تطبيقي      
3-4-3-5 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد      
3-4-3-6 متن هاي خواندني      
3-4-3-7 تمرين شبکه ی واژگاني      
3-4-3-8 تمرين گروهي      
3-4-3-9 تمرين هاي تصويري     
3-4-3-10 تکليف      
3-4-3-11 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار       
3-4-3-12 تمرين هاي ديگر      
3-5 خلاصه      
فصل چهارم: متن هاي آموزش واژه      
4-1 سهراب سپهري      
4-2 گل آقا      
4-3 چغازنبيل      
4-4 زبان آموزي ميمون ها      
4-5 پست      
4-6 سال نو     
4-7 فرودگاه      
4-8 طلاي سرخ ايران      
4-9 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟     
4-10 بوي خوش چاي      
4-11 خلاصه      
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه      
5-1 خلاصه و نتيجه      
5-2 موضوعاتي براي تحقيق      
منابع      
منابع فارسي     
منابع انگليسي     
واژه نامه      
فارسي- انگليسي      
انگليسي- فارسي
چکیده انگلیسی

دانلود

 


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حو, ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته
[ شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:26 ] [ dlxco & masbi ]
ژه جشن از كلمه اوستايي سينه Yasna آمده و اين كلمه از ريشه Yaz اوستايي مشتق شده كه معني ستايش كردن مي دهد. از اين رو واژه جشن به معني ستايش و پرستش مي باشد. كلمه ديگري كه از همين ريشه آمده و در بين زرتشتيان متداول مي باشد واژه جشن Jashen است كه معني بخصوصي به خودگرفته زرتشتيان واژه جشن را بطور كلي به مراسم عيد و ايام خوشي و سرور اطلاق مي كنند در حاليكه مراسم مذهبي و سرودن اوستا در آن ايام را جشن مي خوانند.
به نظر مي رسد كه يك سري علل و عواملي از قبيل فرهنگ، دين، تقدس آتش، قوميت، آداب و رسوم، جامعه آن زمان، نوع حكومت، نحوه برخوردها، و ... در بوجود آمدن اين امر دخيل مي باشند.
اميد است با انجام اين تحقيق و بررسي علل و عوامل ياد شده گامي در جهت شناخت اين سنت ديرينه برداشته شود.

فهرست مطالب:
فصل اول
- عنوان تحقيق    
- موضوع تحقيق     
- بيان مسئله     
- تعاريف نظري     
- ضرورت و اهميت پژوهش تحقيق     
- اهداف تحقيق     
مقدمه     
فصل دوم
- جشن ماهيانه     
- آتش بطور عموم     
- آتش در اوستا     
- داوري يا بازشناسي آتش     
- انتقال آتش     
- نور و فروغ و روشنايي و اخگر فروزان     
- انگيزه رو آوردن به سوي روشنايي و فروغ به هنگام نيايش     
- دَرِ مهر     
- روشنايي و تاريكي     
- آتش نزد اقوام مختلف     
- اهميت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن     
- آتش در زمان مادها     
- آتش در زمان هخامنشيان     
- آتش در دوره ساسانيان     
- آتشكده     
- انواع آتشكده     
فصل سوم
- چهارشنبه سوري     
- آجيل مشكل گشا     
- فال كوزه     
- آش نذري     
- كجاوه اندازي     
- شال اندازي     
- فالگوش     
- قاشق زني     
-  تطهير و خانه تكاني     
- بخت گشايي     
فصل چهارم
- جشن سده     
- سبب ناميدن اين جشن به سده      
- مراسم جشن سده     
- نام سده     
- انگيزه هاي داستاني جشن سده     
- نوسده، برسده     
- جشن سده د ردوران اسلامي     
- برگزاري جشن سده در دوران اسلامي     
مراسم جشن سده ميان زردتشتيان     
- جشن سده پس از ساسانيان     
فصل پنجم
- جشن هاي آتش آذرگان، شهريورگان     
- آذرگان يا آذرخش     
- ارديبهشت گان، گلستان جشن     
- منابع و مآخذ     

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:100

پایان نامه شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

پایان-نامه-شناخت-آتش-و-جشنهاي-مربوط-به-آنبيان مسئله: واژه جشن از كلمه اوستايي سينه Yasna آمده و اين كلمه از ريشه Yaz اوستايي مشتق شده كه معني ستايش كردن مي دهد. از اين رو واژه جشن به معني ستايش و پرستش مي باشد. كلمه ديگري كه از همين ريشه آمده و در بين زرتشتيان متداول مي باشد واژه جشن Jashen است كه معني بخصوصي به خودگرفته زرتشتيان واژه جشن دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن
[ جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:55 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که «مسأله ترادف» را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند:
1- موافقین: و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 
2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. 
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. 
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فهرست مطالب:
موجز الرساله (چكيده)  
مقدمه  
فصل اول: شناخت ترادف   
سير تاريخي  
معاصرين و پديده ترادف   
جمع آوري لغت  
ترادف لغوي  
ترادف صراحتاً  
تعريف امام فخر رازي  
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع  
نتيجه  
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه  
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي  
ترادف غير مفرده  
تعاريف اهل اصول  
نمودار رابطه مترادف و متمايز  
نظريه دكتر ابراهيم انيس  
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر  
پالمر  
اولمان   
ترادفات تام  
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس   
معاصر بودن  
وحدت محيط پيدايش زبان  
اتحاد كامل بين معني دو واژه   
نتيجه تطور صوتي نبودن  
كاربردهاي ترادف  
تأكيد و مبالغه   
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح  
ابن يعيش   
به كارگيري تعابير مختلف  
سيوطي  
ابن فارس       
ابوبكر باقلاني  
مسئله ترادف   
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف  
اسباب ترادف  
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني  
تعريف سيوطي  
تعريف راغب اصفهاني  
تعريف ترنچ  
نظر دكتر رمضان  عبدالتواب  
تعریف علی عبدالواحد وافی  
تعریف ابن فارس  
کلمات دخیله و تعریب  
نظریه ابوحاتم  
نظریه خفاجی  
نظریه اولمان  
صفت  
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس   
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی  
نظریه علی الجارم  
نظریه دکتر ابراهیم انیس  
شرح لغت و معاجم لغوی  
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی  
نظریه نولدکه  
نسبت  
نظریه علی  الجارم  
موسیقی کلام  
نظریه دکتر ابراهیم انیس  
حذف  
عدم تمایز بین مطلق و مقید  
کنایه  
کنیه  
مرور زمان و تحمل معنای جدید  
فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات  
تطور صوتی  
تداخل لغات  
نظریه ابن جنی  
إبدال  
قلب  
إتباع  
تطور دلالی  
تخصیص عام  
مجاز  
مجاورت  
نظریه احمد بن فارس  
فصل سوم: نظرات لغت شناسان درباره ترادف  
موافقین پدیده ترادف  
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ  
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ   
زیاده روی درموضوع ترادف  
نظریه ابن فارس  
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي  
مخالفین وجود ترادف  
نظریه ابن الأعرابی   
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب   
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب  
نظریه ابوعلی فارسی  
نظریه ابن درستویه  
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس  
نظریه ابوهلال عسکری  
نظریه خَطابّی  
نظریه مرزوقی  
نظریه ثعالبی   
نظریه راغب اصفهانی  
نظریه ابوالبرکات الأنباری  
نظریه اجدابی  
نظریه ابوالفتح المطرزی   
نظریه قاضی بیضاوی  
مجموعه های فروق اللغوی  
کفایت یک اسم برای يك مسمّی  
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی  
نظریه تهانوی  
نظریه فرهنگستان زبان قاهره   
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی  
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی  
نظریه دکتر شوقی ضیف  
نظریه دکتر  ابراهیم انیس  
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب  
نظریه دکتر احمدمختارعمر  
نظریه دکتر محمد کمال بشر  
نظریه استاد حفنی ناصف  
نظریه استاد علی الجارم  
نظریه دکتر طه حسین  
نظریه استاد احمد انیس  
نظریه دکتر محمد المبارک  
نظریه دکتر علی عبدالواحد  
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری  
نظریه دکتر صبحی صالح   
نظر زبان شناسان معاصر  
نظریه پالمر  
نظریه بلوم فیلد  
نظریه فیرث  
نظریه لهرر  
نظریه ریچارد ترنچ   
نظریه پروفسور کالینسون  
نظریه اولمان   
نظریه لافین  
فصل چهارم: پیرامون ترادف در قرآن  
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی  
نظریه ابن الأعرابی  
نظریه ابوهلال عسکری  
نظریه راغب اصفهانی   
نظریه دکتر محمد مندور  
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن  
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن   
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف  
نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره  
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی  
نظر دکتر صبحی صالح  
فصل پنجم: تحلیل ها و قضاوتهای نهایی  
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی)  
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است  
نظریه ارسطوا  
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد  
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود  
الأمر بین الأمرین  
نظریه علامه ابن تیمیّه  
خاتمه  
نظریه خطابی و دکتر مندور  
پيوست شماره يك: «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران»  
پيوست شماره دو: «الترادف في الافعال»  
منابع و مأخذ   
خلاصه رساله به زبان انگلیسی 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پايان نامه ترادف در زبان و ادبیات عرب, پايان نامه ترادف
[ جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:8 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می‌رود. 
فهرست:
گیاه شناسی دارویی
فصل اول - مقدمه و هدف
فصل دوم - کلیات و مروری بر منابع
جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی
اختصاصات پیوسته گلبرگان
راسته آسترال
تیره کاسنی
اختصاصات دستگاه رویشی
اختصاصات دستگاه زایشی
زیر تیره پرتو آساها (رادیه)
طایفه بابونه
جنس درمنه (آرتمیزیا)
آرتمیزیا سیبری
اسامی مختلف گیاه
گیاه آرتمیزیا سانتولینا
مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری
انتشار در جهان
انتشار در ایران
نوع مناطق رویش
خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی
قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش
ترکیبات مهم شیمیایی گیاه
خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)
مکانیسم اثر آرتمیزنین
خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه
کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی
– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا
اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه
اثر ضد میکروبی درمنه
اثرات ضد قارچی درمنه
سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه
طبقه بندی انگل پارابروناما اسکریابینی
مشخصات راسته اسپیروریدا
مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ
مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی
جنس نر
جنس ماده
محل زندگی
سیر تکاملی
تخم
بیماریزایی
همه گیری شناسی انگل در ایران
همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا
لوامیزول
فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول
موارد کاربرد
فارماکوکینتیک
فارماکودینامیک
عوارض جانبی
مسمومیت دارویی
تداخل دارویی
احتیاطات لازم
میزان درمانی دارو
 
فصل سوم - مواد و روش کار
مواد مورد استفاده
– وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده 
مواد شیمیایی مورد استفاده
روش کار
تهیه عصاره
انتخاب گیاهان مورد استفاده
خشک کردن
آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری
تهیه عصاره‌ گیاهی
آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف
تهیه عصاره‌های آبی
تهیه عصاره متانولی
تهیه عصاره متانولی
تهیه لوامیزول
تهیه انگلها
تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها
جدا سازی انگلها
انجام آزمایشات
 
فصل چهارم - نتایج
نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری
نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا
نتایج حاصل از عصاره آبی متانولی آرتمیزیا سیبری
نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا
نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری
نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا
 
فصل پنجم - بحث و نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع لاتین

گیاهشناسی دارویی

گیاهشناسی-داروییچکیده: استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سیدانلود فایل


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: گیاهشناسی دارویی, گیاه شناسی دارویی, پایان نامه گیاه شناسی دارویی
[ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:41 ] [ dlxco & masbi ]
چکيده:
 سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.

اهداف تحقیق:
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.


فهرست:
فصل نخست – کليات     
1-1. مقدمه  
1-2 بيان موضوع  
1-3. هدف تحقيق و اهميت آن  
1-4. سوالات و فرضيه های تحقيق  
1- 5 . مفاهيم  
1-5-1 0 واژه  
1-5-2 0 آموزش  
1- 5- 3 0 نظريه آموزش  
1- 5- 4 0 يادگيري  
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و يادگيري  
1-5-6 0 مقايسه آموزش با يادگيري  
1- 5- 7 0 حوزه هاي معنايي  
1-5-8 0 خلاصه  
فصل دوم : مطالعات پيشين  
2-1 0 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه  
2-2 0 فرايندهاي واژه سازي  
2- 2-1 0 انواع فرايندهاي واژه سازي  
2-2-1-1 0 تصريف  
2-2-1-2 0 اشتقاق  
2-2-1-3 0 ترکيب  
2-2-1-4 0 قرض گيري /وام گيري  
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضي /عاريتي  
2-2-1-5 0 گسترش/تعميم  
2-2-1-6 0 تخصيص  
2-2-1-7 0 کوتاه سازي  
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازي  
2-2-1-7-2 0 اختصار سازي  
2-2-1-7-3 0 پسين سازي  
2-2-1-7-4 0 بريدن  
2- 2- 1- 8 0 تبديل  
2-2-2-1-9 0 ادغام / آميزش  
2-2-1-10 0 ابداع  
2-2- 1-11 0 نام آوا  
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازي  
2-3- 0 انواع واژه  
2-3- 1 0 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما  
2-3-2 0 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي  
2-4- 0 سير تحول واژه  
2-4-1 0 دوره ي بي توجهي به واژه  
2-4-2 0 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته  
2-4-3 0 دوره ي توجه  
2-4-4 0دوره ي پيشرفت  
2-5 0 يادگيري واژه  
2-5-1 0 مراحل يادگيري واژه  
2-6 0 اصول اساسي در آموزش زبان  
2-7 0 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري  
2-7-1 0 انواع راهکارهاي يادگيري  
2-8 0 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه  
2-9 0 انواع راهکارهاي يادگيري واژه  
2-9-1 0 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه  
2-9-2 0 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه  
2-9-3 0راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده  
2-9-4 0 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده  
2-10 0 روش يارگيري حافظه  
2-11 0 آموزش واژه  
2-12 0 روش ها آموزش واژه  
2-2-1 0 روش مستقيم و روش غير مستقيم  
2-12- 1-1 0 روش مستقيم  
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها  
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صريح  
2-12-1-1-3 0 فعاليت هاي کلاس  
2-12-1-2 0 روش غير مستقيم  
2-12-1-2-1 0 متن به تنهايي  
2-12-2-1 0 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده  
2-12- 2- 2 0 فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه  
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غير فعال  
2-12-2-2-1-1 0 تکرار  
2-12-2-2-1-2 0 روش هاي جفت پيوسته  
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه  
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کليدي  
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه  
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگاني  
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ي تصوير  
2-12-2-2-1-8 0 اجراي نمايش  
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده هاي واژگاني  
2-12-2-2-1-10 0 روش هاي معنايي  
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه هاي معنايي  
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي  
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني  
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ  
2-12-2-2-1-13 0 يادگيري واژه از طريق بافت  
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال  
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ  
2-12-2-2-2-2 0 روش پيجين سازي  
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس  
2-13 0 تعداد واژه  
2-14 0 انتخاب واژه  
2-15 0 معيارهاي انتخاب واژه  
2-16 0 ارائه ي واژه  
2-17 0 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري  
2-18 0 ملاحظات معني شناختي  
2-18-1 0 معني شناسي ساختاري  
2-18-2 0 حوزه هاي معنايي  
2-18-3 0 انواع حوزه هاي معنايي  
2-18-4 0 روابط معنايي  
2-18-4-1 0 هم معنايي  
2-18-4-2 0 شمول معنايي  
2-18-4-3 0 با هم آيي  
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل  
2-18-4-5 0 تباين معنايي  
2-18-4-6 0 تقابل معنايي  
2-19 0 ملاحظات روانشناسي زبان  
2-19-1 0 حافظه  
2-19-1-1 0 انواع حافظه  
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت  
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت  
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسي  
2-20 0 واژگان  
2-20-1 0 واژگان ذهني  
2-20-2 0 سازماندهي واژگان ذهني  
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی  
2-21 0 اصول آموزش واژه  
2-22 0 خلاصه  
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه  
3-1 0 مقدمه  
3-2 0 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها  
3-2-1 0 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي  
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها  
3-3 0 ملاحظات کلي  
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز  
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس  
3-3-3 0 اطلاعات آموزش  
3-4 0 ساختار کلي واحدهاي درسي  
3-4-1 0 مرحله پيش از خواندن  
3-4-1-1 0 تصوير  
3-4-1-2 0 پرسش  
3-4-2 0 مرحله خواندن  
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن  
3-4-3-1 0 سوال هاي درک مطلب  
3-4-3-2 0 تمرين کاربرد واژه  
3-4-3-3 0 تمرين باهم آوايي  
3-4-3-4 0 تمرين تطبيقي  
3-4-3-5 0 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد  
3-4-3-6 0 متن هاي خواندني  
3-4-3-7 0 تمرين شبکه ی واژگاني  
3-4-3-8 0 تمرين گروهي  
3-4-3-9 0 تمرين هاي تصويري  
3-4-3-10 0 تکليف  
3-4-3-11 0 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار  
3-4-3-12 0 تمرين هاي ديگر  
3-5 0 خلاصه  
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه  
4-1 0 سهراب سپهري  
4-2 0 گل آقا  
4-3 0 چغازنبيل  
4-4 0 زبان آموزي ميمون ها  
4-5 0 پست  
4-6 0 سال نو  
4-7 0 فرودگاه  
4-8 0 طلاي سرخ ايران  
4-9 0 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟  
4-10 0 بوي خوش چاي  
4-11 0 خلاصه  
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه  
5-1 0 خلاصه و نتيجه  
5-2 0 موضوعاتي براي تحقيق  
منابع  
منابع فارسي  
منابع انگليسي  
واژه نامه  
فارسي – انگليسي  
انگليسي – فارسي  


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:211

پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي

پایان-نامه-تهيه-متن-هاي-آموزش-واژه-براساس-نظريه-حوزه-هاي-معناييدر این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حو
[ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:33 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
اين پروژه، شامل سه فصل مي باشد. فصل اول راجع به شيرين كردن گازها و حلال اتانول آمين، فصل دوم در ارتباط با فرايند بازيافت حلالهاي جاذب و فصل سوم در رابطه با آناليز فرايند پيشنهادي مي باشد.
در فصل اول گازها به صورت عمومي، ناخالصيهاي موجود در گازها، فرايند شيرين كردن گازها ، روشهاي پالايش، روش آمين، تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين‌ها، حلالها جاذب، آمينها، خصوصيات و كاربرد آمين ها، ظرفيت تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان و ... بحث شده است.
در فصل دوم فرايند نويني براي بازيافت اتانول آمينها خصوصاً دي اتانول آمين از محلولهاي نيمه فاسد شده پيشنهاد شده است و سپس فرايند و تعادل فازي سيستم دي اتانول آمين- بي(هيدوركسي اتيل) پيپازين- تري (هيدروكسي اتيل ) اتيلن دي آمين- هگزادكان ، مشخصات مايع بي اثر ،بررسي تعادلي بخار- مايع ، ترموديناميك تعادل بخار- مايع و… تشريح شده اند.
در فصل سوم آناليز فرايندپيشنهادي ، تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل، آناليز فرايند با شبيه سازاسپن، تقطير جزئي و ناگهاني، اثر شرايط عملياتي روي اجراي فرايند و.... توضيح داده شده اند.
بعضي علائم، نشانه ها، حروف و اختصار كلماتي كه در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضيح داده نشده اند، در پايان پروژه تحت عنوان ضميمه آورده شده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه                                    
فصل اول: شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها
تعريف عمومي گازها
انواع گاز طبيعي
ناخالصي هاي موجود در گازها
پالايش گازها
روش آمين
انتخاب نوع فرآيند
تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها
فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA)
اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين
واكنش هاي شيميايي فرآيند شیرين كردن گاز طبيعي
حلالهاي جاذب
ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب
معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها
توليداتانول آمين ها
خصوصيات اتانول آمين ها
كاربرد اتانول آمين ها
مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين      
ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان
فصل دوم: فرايند بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده 
تشريح فرايند و تعادل فازي سيستم دي اتانول آمين- بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين
تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين- هگزادكان
فرايند نوين
مشخصات مايع بي اثر      
بررسي تعادل بخار مايع
ترموديناميك تعادل بخار- مايع 
مخلوط‌هاي دوتايي 
مخلوط‌هاي چند جزيي
آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار- مايع
مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي
فصل سوم: فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده
آناليز فرايند
تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل 
تقطير ناگهاني
تقطير جزئي و ناگهاني
اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند
شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير
نتيجه 
ضميمه    
معادلة NRTL و پارامترهاي آن     
مراجع 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعت
[ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 22:49 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده: 
گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني (BDD) باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است.
اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج عملكردها مطالعاتي را انجام داده است و در آن به مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر دبيرستان ناحيه چهار مشهد براساس متغيرهاي جنس، سن، وزن، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، آخرين معدل تحصيلي، تحصيلات پدر، تحصيلات مادر، تعداد اعضاي خانواده چندمين فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ايم.
روش تحقيق در مطالعة توصيفي و روش نمونه گيري در دسترس مي‌باشد. جامعة آماري را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبيرستاني تشكيل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلي بدني و چاقي كه داراي 33 آيتم مي‌باشد 19 سؤال ابتدائي در مورد اختلال ديس فيك و‌14 سؤال بعدي‌در مورد اختلال چاقي در پژوهش استفاده شده است . 
تجزيه و تحليل داده‌ها به وسيلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتيجة پژوهش اين بود كه اين روش  تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) مي‌باشد و روش آماري به صورت تصادفي از طريق نمونه‌گيري در دسترس مي‌باشد.

فهرست مطالب:
چكيده    
فصل اول: كليات    
1-1 مقدمه    
1-2 طرح مسئله و اهميت آن
1-3 اهميت موضوع پژوهش
1-4 اهداف تحقيق
هدف فرعي
1-5تدوين فرضية تحقيق    
فرضية اصلي: بين دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستاني از نظر بدشكلي بدني تفاوت معني‌داري وجود دارد
فرضيات فرعي
1-6 سوالهاي تحقيق
1-7 تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها
فصل دوم: پيشينه يا ادبيات    
2-1 اختلالات شبه جسمي در DSMIV    
2-4 اختلال بدريختي بدن
A- اختلال جسماني كردن
وجود يك يا دو    
برخي از عوامل پويائي مشابه افسردگي
B- اختلال شبه جسمي نامتمايز    
C- اختلال تبديلي    
D- اختلال درد
3- همه‌گيرشناسي
E- خود بيمار انگاري
1-تعريف. ترس يا باور بيمارگونه از مبتلا بودن به يك بيماري جدي در حاليكه چنين چيزي وجود ندارد
2-تشخيص، علائم و نشانه‌ها
3-همه گير شناسي    
69-روان پويائي    
7-تشخيص افتراقي    
9-درمان    
F-اختلال بدريختي بدن
انواع هذياني و غير هذياني اختلال بدشكلي بدني
بدشكلي بدني به عنوان يك عامل متغيير «وسواسي جبري» (OCD)
*بدشكلي بدني و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغير يك اختلال تصوير بدن
*بدشكلي بدني به عنوان يك اختلال روان تني
2-5 - همه‌گير شناسي    
سبب شناسي
ويژگي‌هاي باليني
تشخيص افتراقي
سير و پيش آگهي
درمان
اجزاء درمان
(شيوه‌هاي درماني اضافي) 
فصل سوم: روش پژوهش    
3-1 طرح پژوهش    
3-2 جامعه و نمونه آماري
3-3 ابزار پژوهش
3-4 روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها    
فصل پنجم: نتايج بحث و پيشنهاد    
5-1 مقدمه
5-2 بحث و نتيجه گيري و تحليل فرضيه‎ها    
5-3 پيشنهادات
فهرست منابع

دانلود

 


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان د, پایان نامه آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان
[ دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:54 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن:
طبق آيه صريح قرآن سرزمينهايي كه بدون لشكركشي فتح شود ملك خاص پيامبر اكرم (ص) است و هر تصميمي كه بخواهد مي‌تواند دربارة آنها بگيرد.
پس از فتح فدك آية «فآت ذالقربي حقه» (سورة اسراء آيه 26) نازل شد و جبرئيل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدك را به فاطمه عطا كن، لذا سندي به دست علي (ع) نوشته شد كه خود حضرت و ام ايمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدك را ساليانه از هفتاد هزار سكه تا صد و بيست هزار سكه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمي‌داشت و بقيه را بين فقرا تقسيم مي‌كرد.
پس از رحلت رسول اكرم (ص) در نخستين روزهاي خلافت، خليفة اول،‌به استناد به حديث جعلي مبني بر اينكه پيامبران ارث باقي نمي‌گذارند و آنچه مي‌ماند صدقه است و جانشين پيامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملي مصرف مي‌كند، فدك را از يد دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.
در اين رساله، با توجه به آيات و روايات علاوه بر اينكه اعمال مالكيت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفين نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.
همچنين با بررسي حديث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن با توجه به استدلالهاي قانوني حضرت در مورد فدك و مقايسة آن با قوانين حقوقي اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدك از مصاديق غصب شناخته مي‌شود.
با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاريخي حضرت زهرا (س) در مسجد پيامبر (ص) بعد از غصب فدك نشانگر روح بلند و اهداف عاليه‌اي است كه حضرت در ساية فدك به دنبال آن بودند.
در فصل ديگر اين رساله به سير تاريخي فدك و چگونگي بر خورد خلفا به مقتضاي سياست و اوضاع آن روز با مسئلة فدك اشاره شده است و اينكه در طول چندين قرن و با روي كار آمدن هر يك از خلفا، مسئله استرداد فدك و غصب آن تكرار شده و اين امر مؤيد اهميت ابعاد سياسي و  اقتصادي فدك بوده است.
در فصل پاياني اين رساله به زنده نگه داشتن ماجراي فدك و مظلوميت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومين اشاره شده است.
تا به فدك به چشم يك مسأله تاريخي نگريسته نشود بلكه فدك به يك معنا ولايت مطلقه مي‌باشد كه بعد از پيامبر (ص) آن را از آل الله غصب كردند . لذا يكي از مظاهراحيا و بقاي فدك، متون زياراتي است كه خطاب به ائمه معصومين بر زبان پيروان مكتب فاطمه جاري مي‌شود.
به اميد آنكه حق ذوالجلال، قيام قائم آل محمد را نزديك فرمايد تا با ظهورش مرهمي بر دل تفتيده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بيت باشد و منتقم خون مادرش و جلاي قلوب مؤمين باشد.

فهرست مطالب:
چکيده
کليات
مقدمه     
بخش اول : موضوع فدك
فصل اول/ مشخصات فدك و ارزش مادي آن     
فصل دوم / فتح فدك و اختصاص آن به رسول اكرم (ص) با توجه به آيات 
فصل سوم/ واگذاري فدك به حضرت زهرا (س) و معيار بخشش آن     
فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدك در زمان حيات پيامبر(ص) 
بخش دوم: غصب فدك
فصل اول / مراحل غصب فدك     
مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبكر     
گفتار مستدل علي (ع) به ابوبكر و حوادث بعد از آن
نامة كوبندة علي (ع) به ابوبكر و واكنش ابوبكر     
خلاصه‌‌اي از خطبة حضرت زهرا (س) و وقايع بعد از آن     
ادامة ‌مبارزه تا آخرين لحظات زندگي     
فصل دوم / علل غصب فدك     
فصل سوم / حديث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن     
فصل چهارم / عمل ابوبكر برخلاف قوانين قضا و شهود 
بخش سوم/ بررسي استدلالهاي حضرت زهرا (س)
فصل اول / فدك اعطائي رسول ا... (ص)     
فصل دوم / ادعاي ميراث     
فصل سوم / سهم ذي القربي و خمس غنايم 
بخش چهارم : خطبه‌هاي حضرت زهرا (س)
فصل اول . بيانات مقام معظم رهبري در مورد بلاغت و شيوايي خطبه حضرت زهرا در مسجد پيامبر (س) 
فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پيامبر (ص)      
فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) براي زنان مهاجر و انصار     
اسناد خطبه     
متن خطبه     
بخش پنجم: سرگذشت فدك در طول تاريخ
فصل اول / فدك در زمان خلفاي سه گانه 
فصل دوم / فدك در زمان بني اميه     
فصل سوم/ فدك در زمان بني عباس     
فصل چهارم/ موقعيت کنوني فدک     
بخش ششم: اسرار پيگيري اهل بيت در مسئله فدك
فصل اول / علل پيگيري حضرت زهرا (س) در باز پس گيري فدك     
فصل دوم / زنده نگه داشتن فدك و مظلوميت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومين     
فدك در نهج البلاغه علي     
مرز فدك – مرز اسلام     
خبر مظلوميت حضرت زهرا (س) به پيامبر در شب معراج     
فصل سوم / مظاهر احياء و بقاي نام فدك در متون زيارات معصومين     
منابع و مآخذ    

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:120

پایان نامه در مورد فدک

پایان-نامه-در-مورد-فدکفدك سرزميني آباد در سراشيبي خيبر در شمال مدينه واقع شده و نيز  باغها و نخلستانهاي فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن يهودي بودند. بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدك بوسيلة جبرئيل، توسط شخص پيامبر و علي (ع) ابلاغ شد، كه آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونريزي اين سرزمين را فتح نمودند.دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه در مورد فدک, فدک
[ شنبه ششم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:54 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
سعی شده است پروژه IPR به عنوان یک مرجع مفید برای استفاده دانشجویان دوره لیسانس مهندسی ارائه گردد .این نوشتار طیف گسترده ای از مسایل  Chocke performer, wellbore performance, Inflow performance  Ralation ship به هرحال تاکید بیشتر بر روی این سه موضوع بوده است که دراین پروژه به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل اول و دوم این پروژه به  طور کامل به توضیح IPR چاههای نفتی وگازی پرداخته، که به گزیده ای از این مطالب می پردازیم.
توانایی تولید یک چاه را شاخص تولید می گویند که با PI یا j نمایش داده می شود و به صورت کل دبی تولیدی به اختلاف فشار نمایش داده می شود. بعد از آن چاه با تثبیت فشار ته چاهی با یک دبی ثابت تولید می کند. لازم به ذکر است که PI اندازه گیری شده تنها پتانسیل توان تولید چاه را وقتی که درحالت شبه پایدار تولید می کند را نشان می دهد و ازطرفی میزان تولید چاه دبی بستگی به فشار ته چاه دارد. میزان تولید تابعی از فشار جریانی ته چاه (q=q(pwf را TPR می گویند.
در فصل سوم قابلیت انتقال نفت از ستون چاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دریک ستون چاه،سرعت تولید نفت به پارامترهای نظیر فشار سرچاه،عملکرد جریان تولید بستگی دارد. نفت می تواند از لوله های مغزی ولوله جداری ویا هردو فرایند در یک چاه نفت برحسب آن که کدام یک مسیر بهتر باسد تولید شود.
نهایتا در فصل آخر به کاهنده های سرچاه می رسیم که برای محدود کردن سرعتهای تولید به دلیل تنظیم و محافظت از تجهیزات سطحی بر روی سطح چاه نصب می شود.
امید است مطالب ارائه شده دراین پروژه برای استفاده دانشجویان و یا علاقمندان به مطالعه در زمینه مهندسی نفت مفید واقع گردد وهمچنین این مطالب بتواند راهنما و زمینه ساز برای کسانی که قصد دارند در این زمینه دراین مسیر را دارند قرار گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه 
چکیده
فصل اول
1-1 سیالات مخازن
1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر
1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر
1-1-3 سیالات تراکم پذبر 
1-2 رژیم های جریانی
1-2-1 رژیم جریانی پایدار
1-2-2 رژیم جریانی حالت ناپایدار
1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار
1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم
1-4 معادله حرکت سیال درجریان شعاعی برای حالت نیمه پایا
1-5 جریان شعاعی گازها در حالت پایا
1-6 عملکرد جریان در چاههای نفتی
عملکرد چاههای نفتی (عمودی)
1-7: جریان گذرا در مخازن زیر اشباع
1-7-2 جریان پایدار
1-7-3 جریان شبه پایدار
ب:کاهش گرانودی
ج:کاهش نسبت وافزایش d
مخازن غیر اشباع
1-9-2 روش تقریبی first Approximation method
ناحیه اول: منطقه غیر اشباع
1-12 روش kilns clark
فصل دوم
عملکرد جریان در چاههای گازی
Gas well performance
2-1 عملکرد چاههای گازی
2-2 شاخص بهره دهی برای چاههای گازی
2-3 رفتارهای تجربی برای جریان در همه
2-3-1 simlified treatment approach
2-3-2 aminar -internal-Turbulet (ILT) that ment
فصل سوم
عملکرد جریان در ستون چاه
Well perlormunce
3-1عملکرد جریان در ستون نفتی
2-3 جریان مایع تک فازی
3-2-1 جریان های تک فازی درچاههای نفت
3-3 رژیم های جریان در ستون چاه
3-4 hold up (پسماند)
3-5 لغزش slippage
3-6 مدل های(TPR) Tubing performance relationship
3-6-1 مدل های جریان هموژن
3-6-2 مدل های جریان تفکیک شده
3-7-جریان گاز تک فازی
3-7-1 تعیین روش دما وضریب تراکم پذیری میانگین متوسط
3-8 روش cullenderc smilhcullenderc smilh
3-9 جریان های مه آلود در ستون چاههای گاز
3-10 طریقه رسم نمودار vlp))red lift performance verl
Petroleum production Engineering fundamentats
فصل چهارم
Choke performance
4-1 choke performance
4-2جریان صوتی و شبه صوتی نفت
4-3رجیان تک فازی
4-4 جریان های تک فازیگاز
4-4-1 جریان های شبه صوتی گاز
4-4-2 جریان های صوتی گاز
4-5- دما در choke
4-6 جریان های دوفازی (گاز-مایع)
4-7 جریان های چند فازی
4-7-1 جریان های صوتی بحرانی
4-7-2 جریان های شبه صوتی بحرانی
منابع و ماخذ (Reference)

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی IPR چاه های نفتی و گازی, پایان نامه بررسی IPR چاه های نفتی
[ شنبه ششم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:7 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه جامع مقطع کارشناسی رشته اقتصاد با موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجارت جهانی (WTO) با رویکرد پژوهشی تحقیقی

چکیده:
یک از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دولت اجازه داده شده که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی، به ایجاد صنایع و انتقال فناوری کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. در ایران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدف های کلی، به نو به خود انجام اقداماتی چون اعلام هدف های مشخص، سیاستگذاری و خط مشی، طرح ریزی ایجاد زیربناها و ارائه خدمات همگانی، فراهم ساختن شرایط کار و تصویب مقررات و ضوایط جاری برای اداره مناطق آزاد و اعطای امتیازات و معافیت های مختلف مالیاتی، گمرکی و تسهیلات اعتباری و غیره را طلب می کرده است. پاسخگویی به این نیازها در عمل و به تدریج از طریق اجرای طرح های ساختمانی در بخش های زیربنایی و اجتماعی، وضع پاره ای قوانین، مقررات و ضوابط خاص  و به ویژه تصویب «قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» انجام گرفته است. این مقاله در صدد بیان چگونگی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف و همچنین ایران و تاثیر این مناطق بر تجارت جهانی و توسعه کشور و نحوه صادرات و واردات در کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
1-2 بیان موضوع
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق   
1-4 اهداف تحقیق   
1-5 سوالات تحقیق    
1-6 فرضیه های تحقیق   
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    
1-7-1 تفاوت مناطق آزاد با مناطق ویژه اقتصادی  
1-8 خلاصه    
فصل دوم: مرور ادبیات موضوع
2-1 مقدمه   
2-2 مبانی نظری تحقیق    
2-3 نظریات مختلف درباره موضوع 
2-3-1 تجارت براساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت    
2-3-2 تجارت براساس مزیت نسبی    
2-3-3 تجارت بر اساس نظریه هکشر- اوهلین   
2-4 مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی   
2-5 خلاصه    
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه   
3-2 تغییر در متغییرهای کلان و خرد اقتصادی از جمله تغییر در بهره وری نیروی کار، اشتغال، فناوری و تکنولوژی، مصرف و درآمد و ... بواسطه وجود مناطق آزاد   
3-2-1 خلاصه    
3-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور با ذکر روش های محاسبه متغییرها و نتایج و پیشنهادات به دست آمده از آنها   
3-3-1 خلاصه    
فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی 
4-1 مقدمه   
4-2 جمع بندی 
فهرست منابع و ماخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجارت جهانی, WTO, پایان نامه مناطق آزاد اقتصادی تجارت جهانی
[ پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:41 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
با توجه به روند سريع شهر نشيني، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جوامع موجب دگرگونيهاي كالبدي در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري  از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرا رداد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.
توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته است بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيي از اين منظر قابل توجه است به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال از كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود سال 1300) به 17495 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در 1380 به 548886 نفر رسيده باشد و اين افزايش که رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد در اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجه مي كند اين رشد همراه با پديدآمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي پديده آپارتمان نشيني را در زاهدان تقويت خواهد نمود . در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك و مدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير برآيند اين دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از آن بدين گونه است كه رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.
اين پژوهش شامل شش فصل است كه از ميان آنها بعد از فصل اول كه بيان مسئله است سه فصل بر مبناي مطالعات كتابخانه اي ويك فصل بر مبناي مطالعات ميداني شكل گرفته است و در فصل ششم نيز نتيجه گيري و آزمون فرضيات را آورده ايم.
اين پايان نامه با راهنماييها و دقت نظري كه اساتيد گرامي آقاي دكتر استعلاجي و آقاي دكتر شاعلي داشته اند انجام شده است و لذا كمال تشكر و سپاس را از ايشان دارم علاوه بر آن از كليه اساتيد گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري كه در محضر ايشان تحصيل علم نموده ام قدرداني مي نمايم .

فهرست مطالب
فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق

1-1 -طرح مساله.................................................................................... 1
2-1 -ضرورت تحقيق ................................................................  1
3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2
4-1- اهداف تحقيق........................................................................................................................ 2
5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2
6-1- فرضيات پژوهش................................................................................................................... 3
7-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 3
8-1- پيشينه تحقيق..........................................................................................................................5  
9-1- محدوديت تحقيق .................................................................................................................6
فصل دوم : مباني نظري تحقيق
1-2- شهر چيست.............................................................................................................................7
2-2- تعاريف مختلف شهر...............................................................................................................8
3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني.............................................................................9
1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها .....................................................10
1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10
2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار ......................................................................13
3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی.............................................................15
4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16
5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها................................................................................17
2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها ...........................................................17
1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته ..................................................................19
2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك..........................................................22
3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها ....................................................................................23
4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي ..............................................................................................24
5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26
4-2- نظريه هاي ساخت شهر ........................................................................................................29
1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز............................................................................................... 29
2-4-2- ساخت قطاعي شهر..........................................................................................................30
3-4-2- ساخت ستاره اي شكل....................................................................................................31
4-4-2- ساخت چند هسته اي......................................................................................................33
5-4-2- ساخت عمومي شهرها.....................................................................................................35
6-4-2- ساخت طبيعي شهرها .....................................................................................................35
7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري..............................................................................................36
فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان
1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان.............................................................................38
1-1-3- موقعيت جغرافيايي .........................................................................................................38
2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان..............................................................................38
3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان................................................................................41
4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان...................................................................42
5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان...........................................................................................44
1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47
2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان...........................................................................48
6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان...........................................................................................51
1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي...................................................................................................51
2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51
7-1-3- بادهاي منطقه ...................................................................................................................52
8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54
9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه.....................................................................................56
10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57
1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58
2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان................................................................................60
2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان..............................................................61
1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61
2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر ..................................................................................64
3-2-3- ساختمان جمعيت .............................................................................................................73
1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73
2-3-2-3- نسبت جنسي................................................................................................................77
4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80
5-2-3- حركات جمعيت .............................................................................................................81
1-5-2-3- حركات زماني جمعيت ..............................................................................................82
2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت ..............................................................................................82
6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84
1-6-2-3- عامل جغرافيايي..........................................................................................................84
2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري...........................................................................85
3-6-2-3- عوامل اقتصادي..........................................................................................................85
7-2-3- فعاليت و اشتغال...............................................................................................................86
8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف ...............................................................................87
1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي.............................................................................................89
2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت ..................................................................................................91
3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات ................................................................................................92
9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان..........................................................................................94
فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان
1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان.............................................................................................96
1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96
1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96
2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100
2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان .................................................102
2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان.....................................................................103
3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان ....................................................................................124
1-3-4- كاركرد نظامي سياسي....................................................................................................124
2-3-4- كاركرد اداري................................................................................................................125
3-3-4- كاركرد خدماتي ...........................................................................................................126
4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128
1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)...........................................................................128
2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي).........................................................................128
3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي).......................................................................129
4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129
فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان
1-5 آپارتمان چيست ...........................................................................................................132
2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان ...................................................................................132
3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران ...................................................................................134
4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان .................................................................................135
5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان ..........................................................136
6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان ..................................................................137
7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان ..................................................................138
1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني ..............................................142
2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني .........................................143
3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني.................................................145
4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني...................................................146
5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني............................................148
6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت .......................................149
8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني ............................................151
9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................152
10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني.......................................................153
1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني......................................................153
2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................154
3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني ........................................155
4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني ...................................................................155
5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني ...............................155
6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني ...............................................156
11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان .............................158
1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158
1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي .......................................................................................158
2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159
3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت .................................................................................160
4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت ..................................................................161
5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي ...........................................................................161
2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161
1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي ...................................................................162
2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله....................................................................163
3-2-11-5- كبمود پاركينگ .............................................................................................164
4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان ........................................................165
12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني .....................................................166
1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين ....................................................................................166
1-1-12-5- موقعيت ساختمانها ...........................................................................................166
2-1-12-5- قطعه بندي زمين ..............................................................................................167
2-12-5- عوارض طبيعي ....................................................................................................168
1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين ......................................................................168
2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168
3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169
4-2-12-5- نور..................................................................................................................169
5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169
3-12-5- عوارض انساني ..................................................................................................170
1-3-12-5- خصوصيات خانوار ........................................................................................170
2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170
3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي ....................................................................................171
4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث ....................................................................................172
5-3-12-5- بهداشت محيط ...............................................................................................172
6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي ..........................................................173
7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه .......................................................................................174
فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175
2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179
3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181
منابع و مآخذ
ضمائم

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:185

پایان نامه معماري شهرنشيني در یک کلان شهر

پایان-نامه-معماري-شهرنشيني-در-یک-کلان-شهردر این پایان نامه معماري شهرنشيني در شهر زاهدان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،با توجه به روند سريع شهر نشيني، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جوامع موجب دگرگونيهاي كالبدي در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، معماری
برچسب‌ها: پایان نامه معماري شهرنشيني در یک کلان شهر
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 15:4 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
مفهوم برهم كنش مولكولي بسيار قديمي بوده و بوسيله مؤسسات يوناني و ايتاليايي استفاده شده است. در نيمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظريه‌هاي مدرن در مورد اين برهم كنش‌ها از ميان آزمايش‌هاي واندروالس در مطالعاتش پيرامون برهم كنش‌هاي مابين اتمها در حالت گازي آغاز شد و در سال 1894، فيشر نظريه مشهور «قفل و كليد »اش را در مورد‌روش برهم كنش سوبسترا با آنزيم ارائه‌كرد(شکل‌1-1).
 براساس نظريه فوق، عمل خاص يك آنزيم با يك سوبسترا تنها مي‌تواند با استفاده از تشبيه قفل به آنزيم و كليد به سوبسترا توضيح داده شود. فقط وقتي كه كليد (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مكان فعال  آنزيم) جاي مي‌گيرد. كليدهاي كوچكتر، كليدهاي بزرگتر يا كليدهايي با دندانه‌هاي نامشابه (مولكولهاي سوبسترا با شكل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزيم) جاي نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبي اين موضوع را نشان مي دهد.
در سيستم‌هاي زيستي، كمپلكس‌هاي مولكولي بواسطه‌ تعداد زيادي از برهم كنش‌هاي غير كووالانسي از قبيل پيوندهاي هيدروژني و پيوندهاي يوني تشكيل مي‌شوند. اگر چه اين برهم كنشها به تنهايي در مقايسه با پيوندهاي كووالانسي ضعيف مي‌باشند، ليكن تاثير همزمان اين پيوندها اغلب منجر به تشكيل كمپلكس‌هاي پايدار مي‌شود. برهم كنش‌هاي پيچيده مابين انواع مولكولها، شناخت مولكولها و توانايي تقليد از پيوندهای  طبيعي، دانشمندان را براي مدت زمان طولاني مشغول كرده است. اين رويداد منجر به تشكيل رشته جديدي با عنوان شيمي تقليد زيستي  شده است. اصطلاح تقليد زيستي به وضعي گفته مي‌شود كه در آن فرايندهاي شيميايي از يك فرايند بيوشيميايي تقليد مي‌كنند، تا اینکه ساختارها و مكانيزم سيستمهاي زيستي شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند كه اين دانش را به فنون سنتزي تبديل كنند. يكي از اين فنون سنتزي كه در دهه اخير مورد توجه واقع شده است، فن مولكول نگاري  مي‌باشد (1،2).این فایل در 9 فصل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:280

پایان نامه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

پایان-نامه-مولكول-نگاري-پليمري-سنتز-و-كاربرد-آن-در-استخراجدر این پایان نامه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، مفهوم برهم كنش مولكولي بسيار قديمي بوده و بوسيله مؤسسات يوناني و ايتاليايي استفاده شده است. در نيمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظريه‌هاي مدرن در مورد اين برهم كنش‌ها از ميان آزمايش‌هاي واندروالس در مطالعاتدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 15:1 ] [ dlxco & masbi ]
فهرست:

فصل 1......................................................................................................................1
فیبر نوری ..............................................................................................................2
فصل 2 ..................................................................................................................14
سیستمهای مخابراتی ......................................................................................15
مدولاتور ................................................................................................................16
تزویج کننده مدولاتور ....................................................................................19
کانال اطلاعات ....................................................................................................20
پردازشگر سیگنال ............................................................................................23
محاسبه سطوح توان بر حسب دسیبل ...................................................32
فصل 3 ..................................................................................................................35
طبیعت نور ...........................................................................................................36
طبیعت ذره ی نور ............................................................................................38
مزایای تارها .......................................................................................................39
کاربردهای مخابرات تار نوری .....................................................................46
فصل 4 .................................................................................................................63
ساختارهای مخابرات .....................................................................................65
برج¬های خودپشتیبان ....................................................................................65
سازمان ماهواره¬ای ارتباطات .......................................................................71
اتحادیه ارتباطات تلفنی بین الملل .............................................................74
بخش ارتباطات رادیویی ................................................................................75
بخشی از متن اصلی:
مقدمه
يك گرايش از مهندسي برق است كه خود به دو زير مجموعه ميدان و امواج و سيستم تقسيم مي‌شود. در گرايش سيستم هدف فرستادن اطلاعات از يك نقطه به نقطه‌اي ديگر است. اطلاعات معمولاً به صورت سيگنال‌هاي الكترونيكي وارد " فرستنده " مي‌شوند، با روشهاي مختلف به "گيرنده" انتقال پيدا مي‌كنند، و سپس دوباره به سيگنالهاي الكترونيكي حامل اطلاعات فرستاده شده تبديل مي‌گردند. مديومهاي ( محيط‌هاي ، كانالهاي ، رسانه‌هاي ) انتقال سيگنالها از فرستنده به گيرنده شامل سيم مسي ( زوج سيم ، كابل هم محور )، امواج راديويي   ( بي‌سيم )، موجبرها ،و فيبرنوري مي‌شوند.
سيگنالها و سيستم‌هاي مخابراتي به دو نوع تقسيم مي‌شوند : آنالوگ و ديجيتال. سيگنال‌هاي آنالوگ داراي مقادير پيوسته در زمانهاي پيوسته هستند، در حالي كه سيگنالهاي ديجيتال فقط در زمانهاي معيني ( samples ) داراي مقادير گسسته ( مثلاً 0يا 1 ) هستند. راديوهاي AM و FM و تلفن‌هاي شهري نمونه‌هايي از سيستم‌هاي مخابراتي آنالوگ هستند. مودم‌هاي كامپيوتر، تلفنهاي همراه جديد، و بسياري از دستگاههاي جديد ديگر مخابراتي با سيگنالهاي ديجيتال كار مي‌كنند.
اهداف اصلي مهندسي مخابرات عبارتند از فرستادن اطلاعات با بالاترين سرعت ممكن (براي‌سيسم‌هاي ديجيتال ) ، پايين ترين آمار خطا ، و كمترين ميزان مصرف از منابع (انرژي و پهناي باند). براي دستيابي به اين اهداف و تجزيه و تحليل عملكرد سيستم‌هاي مخابراتي ، اين رشته مهندسي از آمار و احتمالات بهره فراواني مي‌گيرد .

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:85

پایان نامه فیبر نوری

پایان-نامه-فیبر-نوریدر این پایان نامه فیبر نوری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc که قابل ویرایش است در اختیار شما قرار می گیرد.دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پایان نامه فیبر نوری
[ یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:42 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول  گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.
جالب است بدانيم که مقدار دي اکسيد کربن موجود در جو زمين در طول قرن گذشته افزايش پيدا کرده است. بخشي از اين افزايش به دليل مصرف زياد سوختهاي فسيلي است که نتيجه آن آزاد شدن گاز CO2 است. 
علاوه بر ترکيبات دائمي جو که اشاره شد، جو زمين حاوي مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسيار کوچک آب نيز مي باشد که نبايد آنها را جزء ترکيبات گازي جو به حساب آورد. اما نقش اين مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نيز نمي توان نايده گرفت. 
 
فهرست مطالب:
مقدمه
ترکيبات جو
ارتفاع و ساختار جو
تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو
آلاينده هاي گازي شکل
آئروسلها
آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟
آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت
آلودگي هوا
هواي غير آلوده
منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا
هواي آلوده
آلودگي هوا
کربن منوکسيد
اهميت CO ناشي از فعاليت هاي انسان
شيمي تشکيل CO 
غلظت و توزيع CO 
اثرات CO روي انسان
اکسيد هاي نيتروژن
منابع اکسيد هاي نيتروژن
اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها
شيمي تشکيل NOX
چرخه نوري NO2
اثرات NOX
کنترل آلودگي NOX
اندازه گيري NOX
هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي
هيدروکربن ها
منابع هيدروکربن ها
تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي
غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي
اکسيدهاي سولفور
منابع سولفور اکسيدها
شيمي تشکيل soX
ذرات معلق
ترکيب شيميايي ذرات معلق
اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي
کنترل انتشار ذرات معلق
ذرات معلق آلي
آلاينده هاي معدني مختلف
بوها
تاثير روي انسانها
تاثير روي حيوانات
ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب
اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده
آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها
استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور
اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه
آلاينده هاي هوا
علائم قابل رويت
تيپ هاي کلي صدمات
مرگ سلول ها  و نکروتيک شدن برگهاکلروز و ساير تغيير رنگها
رشد غيرطبيعي گياهان
شناخت اثرات مواد آلاينده
اثرات غير قابل رويت
1-رشد محصول
2- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي
بازدهي محصول
اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي و جوامع
بخش ترجمه

 

پایان نامه آلودگی هوا و اثرات آلاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فیزیولوژیکی

پایان-نامه-آلودگی-هوا-و-اثرات-آلاينده-ها-بر-روي-پروسه-هاي-بيوشيميائي-و-فیزیولوژیکیهوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي ددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه آلودگی هوا, اثرات آلاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فیز
[ یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:8 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
1- شرح و بيان مساله پژوهش:
مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و جهاني) بوجود مي آ يند، وبا توجه به هرگونه تغيير در شرايط محيط سياسي تغيير پذير هستند، بدين علت دانشمندان علوم انساني به اتفاق معتقدند، مفاهيم علوم انساني از ويژگي نسبيت برخوردارند. بنابراين مفهوم امنيت ملي نيز بعنوان يكي از مفاهيم سياسي از اين امر مستثني نيست. همانطور كه می دانيم، تولد اصطلاح امنيت ملي به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسيله قرارداد وستفاليا در سال 1648 م بر مي گردد. به مجرد اينكه ما بين دولت – ملت ها مرزبندي شد، منافع و امنيت ملي بر اساس مرزها ترسيم گرديد. هرگونه تغيير در مرزها، تجاوز محسوب گرديده، امنيت ملي را به مخاطره مي كشيد. بهمين علت دولت – ملت ها در پي حفظ امنيت خود به تقويت قدرت نظامي، دست زدند. در اين زمان،چنين تصور مي شد كه برتري قدرت نظامي نسبت به ساير همسايگان امنيت ملي را تضمين خواهد ساخت. بنابراين هر دولت – ملتي بدنبال افزايش قدرت نظامي بود.    
در اين دوره زماني تنها بعد نظامي و سياسي مفهوم امنيت ملي از برجستگي خاص برخوردار بود و ابعاد ديگر چندان اهميتي نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنيت بتدريج از انحصار ماهيت بكلي سياسي آن خارج شده و رفته رفته عوامل غيرسياسي يا بشدت سياسي كمتر مطرح مي شود.رفاه داخلي و اقتصادي نسبت به مسايل سنتي دفاعي تقدم يافته است. گستردگي مفهوم امنيت نيز ناشي از تغيير و تحولات نظام بين الملل و ساختاربندي جديد در صحنه بين الملل مي باشد. بعد از جنگ جهاني دوم با ظهور قطب هاي اقتصادي نظير آلمان غربي وژاپن، بعد اقتصادي امنيت ملي مورد توجه قرار گرفت. اما بدليل اينكه نظام دو قطبي و رقابت بين دو ابرقدرت، بر نظام بين الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامي مفهوم امنيت ملي بر ديگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشي شوروي سابق، مسايل امنيتي حوزه هاي وسيع تري را شامل شده است. امنيت ديگر يك فرايند يك جانبه و محدود نيست كه فقط با ازدياد قدرت نظامي بتوان آنرا افزايش داد. امروزه مسايل امنيتي، آلودگي محيط زيست، غذا، بهداشت، تامين شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزايش جمعيت، خطرفقر، مسايل فرهنگي و موارد ديگر را شامل مي شود كه اين مسايل راه حل ها و همكاري هاي فوق ملي را نيز مي طلبد.

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:60

پایان نامه  امنیت بین الملل و ایران

پایان-نامه-امنیت-بین-الملل-و-ایران  طرح تحقيقاتي تاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام  بين الملل، برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران,امنيت ملي از مهمترين مفاهيم دانش روابط بين الملل و علوم سياسي است وچنان بر حيات سياسي يك ملت تاثير مي گذارد كه حتي برخي از دانشمندان سياسي ، فلسفه وجودي دولت را در حفظ امنيت وسبب بوجود آمدن يك كشور دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه امنیت بین الملل و ایران, پایان نامه امنیت بین الملل, پایان نامه علوم سیاسی
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:28 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه
امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجاد مي‌كند. چگونه مي‌توان يك مهارت جديد را آموخت؟ چگونه اين مهارت‌ها پيشرفت مي‌كنند؟ و چگونه مي‌توان تا اين حد در اجراي مهارت‌ها پيشرفت كرد؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند بسياري از نكات مبهم را روشن نمايد.
يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتي طي سالها تحقيق و مطالعه سعي كرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و يادگيري مهارت‌ها را شناسائي كنند.
بدون شك يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند يادگيري، نمايش  مهارت است. نمايش  مهارت يكي از قدرتمندترين ابزارهايي است كه مربيان تربيت بدني از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگير در يك زمان كوتاه استفاده مي‌كنند. معلم  يا مربي تربيت بدني به اين دليل مهارت را نمايش مي‌دهد كه باور دارد فراگيران نسبت به توصيف كلامي از اين طريق، اطلاعات بيشتري را در زمان كوتاهي دريافت مي‌كنند. معمولاً يك الگوي ماهر  به منظور آموزش مهارت حركتي جديد به فراگير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در سالهاي اخير، نظريه پردازان يادگيري حركتي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا براي يادگيري مشاهده‌اي يك مهارت حركتي، الگوي ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لي و وايت ، 1990؛ پالاك و لي  1992). در اين ارتباط تحقيقات زيادي نيز انجام گرفته است.
براساس نتايج اين تحقيقات، درگير شدن مشاهده‌گر در فعاليت هاي شناختي الگوي در حال يادگيري ، يادگيري مهارت را تسهيل مي‌كند. طرفداران الگوي درحال يادگيري معتقدند كه الگوي ماهر به جاي توسعة چگونگي درك و شناخت از اجراي مهارت، تقليد از جراي  مهارت را اجرا توسعه مي‌دهد. به اين دليل كه الگوي ماهر، اطلاعات بدون اشتباهي را به مشاهده‌گر ارائه مي‌كند، در حاليكه الگوي در حال يادگيري مشاهده‌گر را درگير فرايندهاي حل مسأله مي‌كند (8).

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بيان مسأله  
مقدمه  
بيان مسأله  
ضرورت و اهميت تحقيق  
اهداف تحقيق  
فرضيه‌هاي تحقيق  
پيش فرضهاي تحقيق  
محدوديت‌هاي تحقيق  
تعريف عملياتي متغيرها  
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق  
مقدمه  
زمينة نظري موضوع تحقيق  
اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي  
تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي  
تبيين ميلر و دلار  
توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي  
تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي  
مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟  
عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي  
ويژگي‌هاي الگو  
ويژگي‌هاي نمايش  
ويژگي‌هاي مشاهده‌گر
توجيهات رشدي در الگودهي
پيشينه تحقيق  
نتيجه‌گيري  
فصل سوم: روش تحقيق  
روش تحقيق  
جامعه تحقيق و آزمودنيها  
متغيرهاي تحقيق  
ابزار اندازه‌گيري  
روش جمع‌آوري اطلاعات  
نحوة اجراي آزمون   
مراحل آزمون  
روشهاي آماري  
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها  
تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها  
تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها  
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري  
خلاصه تحقيق  
بحث و تفسير يافته‌ها   
پيشنهادهاي پژوهشي  
منابع  
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:180

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر يادگيری سرويس ساده واليبال

پایان-نامه-تأثير-سطح-مهارت-الگو-بر-يادگيری-سرويس-ساده-واليبالپایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر يادگيری سرويس س, پایان نامه تربیت بدنی
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:17 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه

بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين  مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)  فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).

از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته     مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).
 
فصل اول : طرح تحقیق
1-1. مقدمه 
1-2. بیان مساله 
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 
1-4. اهداف تحقیق 
1-5. متغیرهای تحقیق 
1-6. فرضیات تحقیق 
1-7. محدودیتهای تحقیق
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
   2-2-1. کراتین 16
     2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
     2- 2-1-2. منابع کراتین 17
     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18
     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21
     2-2-1-5. عوارض جانبی 23
   2-2-2. آمونیاک  25
        2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
       2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
       2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
       2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
       2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
       2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
    2-2-4. وزن
      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
    2-2-5. وزن بدون چربی
    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
    2-2-7. سرعت
     2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
     2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
    2-2-8. چابکی
      2-2-8-1. آزمون های چابکی
 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
    2-3-1.  تحقیقات داخلی
    2-3-2. تحقیقات خارجی
      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت
      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
     2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
     2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک
 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
3-2. روش تحقیق
3-3. مشخصات آزمودنیها
3-4. مکمل سازی آزمودنیها
3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
3-6. متغیر های تحقیق
3- 7. ابزار های اندازه گیری
3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
   3-8-1. قد
    3-8-2. خونگیری
      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
    3-8-3. ترکیبات بدن
    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
 4-1- مقدمه
 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
    4-2-1. آمونیاک
    4-2-2. سرعت
   4-2-3. چابکی
    4-2-4. وزن بدن
    4-2-5. توده بدون چربی
    4-2-6. مایعات بدن
    4-2-7. کراتینین
    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
    4-3-1. فرضیه اول
   4-3-2. فرضیه دوم
    4-3-3. فرضیه سوم
    4-3-4. فرضیه چهارم
    4-3-5. فرضیه پنجم
    4-3-6. فرضیه ششم
    4-3-7. فرضیه هفتم
    4-3-8. فرضیه هشتم
    4-3-9. فرضیه نهم
   4-3-10. فرضیه دهم
 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق
فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
 5-1. مقدمه
 5-2. خلاصه تحقیق
 5-3. بحث و بررسی
 5-4. نتیجه گیری
 5-5. پیشنهادات

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

تأثير-مصرف-مکمل-کراتين-بر-آمونياک-خوندر این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدانلود فایل


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون, تأثير مصرف کراتين
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:15 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی:
چکيده
. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
فهرست
فصل نخست – کليات    1
1-1. مقدمه 2
1-2 بيان موضوع 2
1-3. هدف تحقيق و اهميت آن 3
1-4. سوالات و فرضيه های تحقيق 4
1- 5 . مفاهيم 5
1-5-1 0 واژه 5
1-5-2 0 آموزش 7
1- 5- 3 0 نظريه آموزش 7
1- 5- 4 0 يادگيري 8
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و يادگيري 9
1-5-6 0 مقايسه آموزش با يادگيري 9
1- 5- 7 0 حوزه هاي معنايي 10
1-5-8 0 خلاصه 11
فصل دوم : مطالعات پيشين 12
2-1 0 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه 13
2-2 0 فرايندهاي واژه سازي 14
2- 2-1 0 انواع فرايندهاي واژه سازي 15
2-2-1-1 0 تصريف 15
2-2-1-2 0 اشتقاق 15
2-2-1-3 0 ترکيب 16
2-2-1-4 0 قرض گيري /وام گيري 16
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضي /عاريتي 16
2-2-1-5 0 گسترش/تعميم 16
2-2-1-6 0 تخصيص 17
2-2-1-7 0 کوتاه سازي 17
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازي 17
2-2-1-7-2 0 اختصار سازي 18
2-2-1-7-3 0 پسين سازي 18
2-2-1-7-4 0 بريدن 18
2- 2- 1- 8 0 تبديل 18
2-2-2-1-9 0 ادغام / آميزش 19
2-2-1-10 0 ابداع 19
2-2- 1-11 0 نام آوا 19
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازي 19
2-3- 0 انواع واژه 20
2-3- 1 0 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما 20
2-3-2 0 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي 21
2-4- 0 سير تحول واژه 22
2-4-1 0 دوره ي بي توجهي به واژه 23
2-4-2 0 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته 25
2-4-3 0 دوره ي توجه 26
2-4-4 0دوره ي پيشرفت 28
2-5 0 يادگيري واژه 29
2-5-1 0 مراحل يادگيري واژه 30
2-6 0 اصول اساسي در آموزش زبان 32
2-7 0 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري 33
2-7-1 0 انواع راهکارهاي يادگيري 34
2-8 0 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه 35
2-9 0 انواع راهکارهاي يادگيري واژه 35
2-9-1 0 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه 36
2-9-2 0 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه 37
2-9-3 0راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده 38
2-9-4 0 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده 38
2-10 0 روش يارگيري حافظه 39
2-11 0 آموزش واژه 40
2-12 0 روش ها آموزش واژه 40
2-2-1 0 روش مستقيم و روش غير مستقيم 41
2-12- 1-1 0 روش مستقيم 42
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صريح 42
2-12-1-1-3 0 فعاليت هاي کلاس 42
2-12-1-2 0 روش غير مستقيم 43
2-12-1-2-1 0 متن به تنهايي 43
2-12-2-1 0 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده 43
2-12- 2- 2 0 فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه 44
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غير فعال 44
2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45
2-12-2-2-1-2 0 روش هاي جفت پيوسته 45
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کليدي 47
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگاني 50
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ي تصوير 51
2-12-2-2-1-8 0 اجراي نمايش 51
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده هاي واژگاني 52
2-12-2-2-1-10 0 روش هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي 54
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني 55
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55
2-12-2-2-1-13 0 يادگيري واژه از طريق بافت 56
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ 59
2-12-2-2-2-2 0 روش پيجين سازي 60
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61
2-13 0 تعداد واژه 61
2-14 0 انتخاب واژه 62
2-15 0 معيارهاي انتخاب واژه 63
2-16 0 ارائه ي واژه 65
2-17 0 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري 66
2-18 0 ملاحظات معني شناختي 67
2-18-1 0 معني شناسي ساختاري 67
2-18-2 0 حوزه هاي معنايي 67
2-18-3 0 انواع حوزه هاي معنايي 69
2-18-4 0 روابط معنايي 70
2-18-4-1 0 هم معنايي 71
2-18-4-2 0 شمول معنايي 71
2-18-4-3 0 با هم آيي 71
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72
2-18-4-5 0 تباين معنايي 72
2-18-4-6 0 تقابل معنايي 73
2-19 0 ملاحظات روانشناسي زبان 74
2-19-1 0 حافظه 74
2-19-1-1 0 انواع حافظه 75
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسي 77
2-20 0 واژگان 77
2-20-1 0 واژگان ذهني 78
2-20-2 0 سازماندهي واژگان ذهني 79
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81
2-21 0 اصول آموزش واژه 82
2-22 0 خلاصه 85
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه 86
3-1 0 مقدمه 87
3-2 0 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها 87
3-2-1 0 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي 87
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87
3-3 0 ملاحظات کلي 88
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90
3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90
3-4 0 ساختار کلي واحدهاي درسي 90
3-4-1 0 مرحله پيش از خواندن 91
3-4-1-1 0 تصوير 92
3-4-1-2 0 پرسش 92
3-4-2 0 مرحله خواندن 93
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93
3-4-3-1 0 سوال هاي درک مطلب 94
3-4-3-2 0 تمرين کاربرد واژه 95
3-4-3-3 0 تمرين باهم آوايي 95
3-4-3-4 0 تمرين تطبيقي 95
3-4-3-5 0 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد 96
3-4-3-6 0 متن هاي خواندني 96
3-4-3-7 0 تمرين شبکه ی واژگاني 97
3-4-3-8 0 تمرين گروهي 97
3-4-3-9 0 تمرين هاي تصويري 97
3-4-3-10 0 تکليف 97
3-4-3-11 0 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار 98
3-4-3-12 0 تمرين هاي ديگر 98
3-5 0 خلاصه 99
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه 100
4-1 0 سهراب سپهري 101
4-2 0 گل آقا 107
4-3 0 چغازنبيل 113
4-4 0 زبان آموزي ميمون ها 120
4-5 0 پست 126
4-6 0 سال نو 134
4-7 0 فرودگاه 143
4-8 0 طلاي سرخ ايران 150
4-9 0 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟ 156
4-10 0 بوي خوش چاي 162
4-11 0 خلاصه 167
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه 168
5-1 0 خلاصه و نتيجه 169
5-2 0 موضوعاتي براي تحقيق 172
منابع 173
منابع فارسي 174
منابع انگليسي 176
واژه نامه 181
فارسي – انگليسي 182
انگليسي – فارسي 186
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:211

پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايی

پایان-نامه-تهيه-متن-هاي-آموزش-واژه-براساس-نظريه-حوزه-هاي-معنايیدر این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حو
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:10 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی:
رئولوژي   علمي است كه تغيير شكل و جريان و همچنين قابليت كيفي تغيير شكل و جريان مواد را بيان مي‌كند. ديلي  علم رئولوژي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «رئولوژي علمي است كه تغيير شكل مواد را تحت اعمال تنش خارجي بررسي مي‌كند.» لذا ضرورت بررسي مواد موجود در طبيعت از ديدگاه رئولوژي آشكار مي‌شود. براي نيل به چنين هدفي ابتدا مي‌بايست چند پديدة رئولوژيكي، بطور دقيق تعريف گردد.
پديده‌هاي رئولوژيكي
كشساني:  اگر جسمي در عكس‌العمل به اعمال تنش خارجي تغيير شكل دهد و با حذف تنش شكل اوليه خود را باز يابد، اين پاسخ را كشسان  مي‌نامند. در عكس‌العمل كشسان تحت تنش خارجي پيوندهاي بين مولكولي و بين اتمي كشيده مي‌شوند و حالتي تعادلي بين تنشهاي بين مولكولي و تنش خارجي ايجاد مي‌شود. اين امر باعث تغيير شكل تعادلي در زمان بي‌نهايت كوتاه شده و انرژي مصرفي جهت تغيير شكل در ماده ذخيره شده و قابل بازيابي است. اگر ميزان تغيير شكل متناسب با مقدار تنش خارجي اعمال شده باشد، جسم را كشسان خطي گويند و رفتار رئولوژيكي اين مواد بوسيله قانون هوك بيان مي‌شود و اگر رابطه‌اي غير خطي حاكم باشد جسم را كشسان غير خطي مي‌نامند.
گرانروی: مشخصه اصلي سيالات گرانرو  اينست كه اگر تنش خارجي (هر قدر كوچك) به آنها اعمال شود تغيير شكل داده و تا زماني كه تنش وجود دارد تغيير شكل نيز ادامه مي‌يابد و با حذف تنش خارجي، تغيير شكل متوقف شده، اما سيال به شكل و حالت اوليه باز نخواهد گشت. در اين مورد مولكولها قابليت حركت زيادي داشته و انرژي مصرف شده جهت ايجاد تغيير شكل را با اصطكاك بين مولكولها تلف مي‌كنند، و حالتي تعادلي بين انرژي مصرف شده و تلف شده ايجاد مي‌شود. به نحوي كه اعمال تنش ثابت به سيال باعث ايجاد نرخ تغيير شكل ثابت خواهد شد. اگر تنش با شدت برش رابطه‌اي خطي داشته باشد، خاصيت رئولوژيكي سيال با قانون نيوتن بيان مي‌شود. ولي اگر تنش با نرخ برش رابطه‌اي خطي نداشته باشد، سيال را سيال غير نيوتني (گرانرو كامل) مي‌نامند.
دو خاصيت گرانروي و كشساني دو خاصيتی هستند که حد رفتار مواد را بيان مي‌نمايند. تعداد زيادي از مواد خاصيتي ما بين اين دو حد را دارا مي‌باشند. ساده‌ترين نوع اين مواد تا تنش مشخصی مانند يك جامد كشسان تغيير شكل مي‌دهند و از آن به بعد مانند سيال گرانرو عمل مي‌كنند (پلاستيك بينگهام ).

فهرست مطالب
فصل اوّل : رئولوژي مواد پليمري
1-1    تاريخچه پيدايش رئولوژي    
1-2    مواد از ديدگاه رئولوژي    
     1-2-1 پديده‌هاي رئولوژيكي    
     1-2-2 تنش تسليم در جامدات    
     1-2-3 تنش تسليم در رئولوژي    
     1-2-4 تقسيم بندي مواد    
فصل دوّم : آميزه‌هاي پليمري
2-1-1 مقدمه     
2-1-2  تعاريف    
2-1-3 روشهاي تهيه آميزه‌هاي پليمري    
2-1-4 رفتار اجزا آميزه‌هاي پليمري    
2-1-5 امتزاج پذيري آميزه‌هاي پليمري    
2-1-6 سازگاري آميزه‌هاي پليمري    
2-1-7 سازگاري بواسطه افزودن كوپليمر    
2-1-8 روشهاي تخمين سازگاري و امتزاج پذيري آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري    
2-1-9 كريستاليزاسيون آميزه‌هاي پليمري    
2-2-1 رئولوژي پليمرها    
2-2-2 رئولوژي آميزه‌هاي پليمري     
     2-2-2-1 مقدمه     
     2-2-2-2 ويسكوزيته آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري     
     2-2-2-3 معادلات تجربي ويسكوزيته آميزه بر حسب غلظت سازنده‌هاي پليمري    
     2-2-2-4 جريان برشي پايدار آميزه‌هاي پليمري    
     2-2-2-5 الاستيسيته مذاب آميزه‌هاي پليمري    
فصل سوّم : خاصيت ويسكوالاستيك خطّي 
3-1 مقدمه     
3-2 مفهوم و نتايج از خاصيت خطي بودن     
3-3 مدل ماكسول و كلوين     
3-4 طيف افت يا آسايش    
3-5 برش نوساني    
3-6 روابط ميان توابع ويسكوالاستيك خطي    
3-7  روشهاي اندازه‌گيري    
     3-7-1 روشهاي استاتيك    
     3-7-2 روشهاي ديناميك: كشش نوساني    
     3-7-3 روشهاي ديناميك: انتشار موج    
     3-7-4 روشهاي ديناميك: جريان ثابت     
فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن
4-1 مقدمه     
4-2 مدل پالیریَن  (Palierne model)     
4-3 نتايج تجربي و بحث     
منابع و مراجع

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:110

پایان نامه رئولوژی

پایان-نامه-رئولوژیدانلود پایان نامه رئولوژی: رئولوژي   علمي است كه تغيير شكل و جريان و همچنين قابليت كيفي تغيير شكل و جريان مواد را بيان مي‌كند. ديلي  علم رئولوژي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «رئولوژي علمي است كه تغيير شكل مواد را تحت اعمال تنش خارجي بررسي مي‌كند.» لذا ضرورت بررسي مواد موجود در طبيعت از ديدگاه رئولوژي آدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مواد و متالوژی
برچسب‌ها: پایان نامه رئولوژی
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:22 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از متن اصلی:
تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و  تئوري اجزاء محدود مي‌باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش‌ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آنچه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه‌اي و ديگري روش اجزاء محدود مي‌باشد و سعي شده است سيستم لايه‌اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.
در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در محيط لايه‌اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ‌هاي مورد نياز به دست مي‌آيد.
فرضيات رياضي حاكم بر اين روش و الگوريتم مربوط به آن در فصل سوم اين پروژه به تفصيل بيان شده و امكان يك مقايسه نسبي نيز فراهم شده است

فهرست مطالب:
فصل اول : مروري بر انواع روسازي      
1-1- مقدمه   
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي   
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها  
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير  
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري    
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر   
1- مقدمه  
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها  
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي  
4- انتخاب مدل و روش تحليل  
4-1 -  مدل هندسي روسازي  
4-2 – بارگذاري  
4-3 - مدل تعيين عمر روسازي ها  
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي  
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي) 
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي) 
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي) 
6- خلاصه و نتيجه گيري 
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 
3-1- مقدمه  
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي  
3-1-1- معادلات پايه  
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي 
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود    
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود   
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري  
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار  
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:  
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها    
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y    
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي   
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني    
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)    
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي    
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر 
4-1-3-3- محورهاي چندگانه  
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي   
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي  
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه    
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي    
4-1-4-2- مصالح ريزدانه    
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي    
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer   
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار    
4-2-1-1- مصالح 
4-2-1-2- آناليز خرابي 
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال 
4-2-1-4- بارها 
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه 
5-1- تئوري نرم‌افزار 
5-1-1- سيستم لايه‌اي 
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها
5-2- نكات فني
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER    
6-1- مقدمه
6-2- شرح چند مثال 
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه
6-3- حل چند مثال 
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ 
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه 
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ 
6-4- آناليز حساسيت
6-4-1- آناليز خطي 
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي 
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه 
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها 
6-4-2- آناليز غيرخطي 
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري  
7-1- خلاصه 
7-2- نتيجه‌گيري 
7-3- پيشنهادات
منابع و مراجع  

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:113

پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير

پایان-نامه-تحليل-روسازي-انعطاف-پذيرتحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و  تئوري اجزاء محدوددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، عمران
برچسب‌ها: پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:6 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی علل اعتیاد و راه های پیشگری از آن در بین جوانان شهر مبارکه صورت گرفته است که در سطح توصیفی و با روش پیمایشی، جامعه آماری شامل صد آزمونی بوده که به طور تصادفی از جوانان انتخاب مسئله روش آماری را در این تحقیق واریانس یک طرفه بوده است. طبق نتایج به دست آمده شامل 5 فرضیه بوده که هر پنج فرضیه مورد تأیید واقع شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرها
تعریف واژه های کلیدی
کاربرد تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
دیدگاه و تحقیق مونی
تحقیق صدیق سروستانی
پیامدهای منفی مواد مخدر و اعتیاد بر فرد و جامعه
راه های مقابله با قاچاق مواد مخدر
آموزش عمومی درباره ی علل و پیامدهای اعتیاد
نظریه های مربوط به بیکاری یکی از علل گرایش به اعتیاد
نظریه روانشناختی و جامعه شناسی فشار
نظریه بی هنجاری
نظریه کنترل اجتماعی (نظریه فراغت)
نظریه هم وابستگی
نظریه فرصت افتراقی
مسئولین دستگاه توزیع مواد مخدر
نظریه انتقال فرهنگی
نظریه کنترل اجتماعی
نظریه وابستگی
نظریه تعامل
مشکلات عاطفی خانوادگی
نظریه ی وابستگی تمرین
دوستان ناباب
نظریه آسیب پذیری شر
نظریه تعامل خانواده
نظریه گروه همسالان و دوستان ناباب
نظر مک کرس و ایشتاین
نظریه بی. ام میلر
نظریه انزواطلبی مرتون
نظریه بی نظمی فارگنیتون
نظریه های روانشناختی مربوط به سود مصرف مواد مخدر
نظریه کنترل اجتماعی
نظریه های اجتماعی
چارچوب نظری
عملیاتی کردن متغیرها
فصل سوم
مقدمه
روش شناسی
جامعه آماری
فصل چهارم
مقدمه
سوالات
اثبات فرضیه ها
فصل پنجم
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
موانع و محدودیت ها
منابع و مأخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان و نوجوانان به مو
[ جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:48 ] [ dlxco & masbi ]
نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
 اين فصل شامل رئوس مطالبي در ارتباط با اهداف سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS است و مقدمه اي براي كل مطالب بحساب مي آيد . اين فصل نياز  اين موضوع به طيف وسيعي از دانش را به تفصيل با تأكيد بر نيازهاي استفاده كنندگان اطلاعات شرح مي دهد تا روشن شود كه MIS يك پردازش فرديست ، يك مجموعه پيچيده است و هيچ راه حل استانداري ندارد .
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت Mis چيست ؟
براي MIS هيچ تعريف جامعي كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدين عنوان موجود است ، انعكاسي است از تأكيدات و پيش داوريهاي نويسنده اي خاص .
واژه MIS تقريباً با كامپيوتر كه بر پايه پردازش داده ها بنا شده مترادف گرديده و در حقيقت كتابهائي كه تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً داراي رئوس مطالبي چون آناليز سيستمها ، طراحي بايگاني و ساير تراكنشهاي تكنيكي مختلف بر اساس سيستمهاي كامپيوتري مي باشد . اين تأكيدات باعث جهت يافتن و بوجود آمدن تعريفي براي MIS توسط كلي ( KELLY ) بشرح زير گرديد: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت عبارتست از كوششهاي انساني با استفاده از ابزار كامپيوتري جهت جمع آوري ، نگهداري ، بازيابي اطلاعات با بهره گيري از سيستمهاي ارتباطي به منظور مديريت مطلوب فعاليتهاي سازمان .
در اين فصل تأكيد بر راههاي توليد اطلاعات چه از طريق كامپيوتر و چه از طريق روشهاي دستي مورد نظر است و تنها راههاي توليد اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقايسه صحيح و مطمئن و درست مسائل و اهميت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفي راه دستيابي به منابع اطلاعاتي مرتبط  و مورد نياز كه در كجا و  چه موقع در سترس بوده و به چه نحو براي مديريت قابل استفاده است اقدام نمود.

فهرست مطالب
بخش اول : سيستم‌هاي اطلاعاتي
مقدمه    1
فصل اول: سيستمهاي اطلاعات مديريت   
ـ نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعات مديريت    6
ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت چيست؟    6
ـ دانش و اطلاعات مورد نياز    9
ـ طبيعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات    11
ـ مديريت اجرايي و سطوح آن    12
ـ ماهيت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيي و تكنيكهاي قابل دسترسي آن     14
فصل دوم: سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان   
ـ سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان    17
1) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس وظايف مختلف سازمان    21
2) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس عمليات و ساختار مديريتي سازمان    22
ـ سيستم پردازش تراكنشها    23
ـ سيتسم‌هاي اطلاعاتي مديريت    24
ـ سيستم گزارش‌هاي مديريت    28
ـ سيستم اطلاعات پشتيباني تصميم‌گيري    29
ـ سيستم اطلاعاتي مديريت سطح بالا    29
3) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس صورت فيزيكي آنها    30
ـ اجزاي فيزيكي سيستم    30
ـ وظايف پردازشي سيستم    31
فصل سوم: مديريت اطلاعات   
ـ مديريت اطلاعات    33
ـ اهميت مديريت اطلاعات    36
ـ دانش MIS    36
ـ مدير و سيستم    37
ـ سيستم اطلاعات مديريت    38
ـ تعريف MIS    38
ـ اجزاي MIS    43
ـ مدلي از MIS    44
ـ ايجاد MIS    47
ـ مسئوليت مديريت در مورد MIS    49
بخش دوم: بررسي سيستم برنامه‌ريزي توليد   
فصل چهارم: سيستم برنامه‌ريزي توليد   
ـ گذري بر سيستمهاي برنامه‌ريزي توليد    52
ـ زير سيستم ورودي    54
ـ زير سيستم خروجي    55
ـ سيستم اطلاعات حسابداري    55
ـ زير سيستم‌هاي مهندسي صنايع    57
ـ زير سيستم هوشمند توليد    58
ـ اطلاعات مربوط به كارگران توليد    58
ـ سيستمهاي رسمي    59
ـ سيستمهاي غير رسمي    60
ـ اطلاعات مربوط به تأمين كنندگان    60
ـ زيرسيستم انبارداري    62
ـ اهميت سطح كالاهاي موجود    62
ـ هزينه نگهداري    62
ـ هزينه خريد    63
ـ زيرسيستمهاي كيفيت    64
ـ زيرسيستم هزينه    64
فصل پنجم: سيستم اطلاعاتي توليد   
ـ چگونه مديريت از سيستم اطلاعاتي توليد بهره مي‌گيرند    66
ـ سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي اطلاعات    67
ـ يك سيستم اطلاعاتي چيست؟    67
ـ سيستمهاي اطلاعاتي متعارف و غير متعارف    67
ـ يك سيستم اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر چه نوع سيستمي است    68
ـ ساختار و تركيب بندي سيستمهاي اطلاعاتي    70
ـ دسته‌بندي سيستمهاي اطلاعاتي    70
ـ دسته‌بندي بر اساس ساختار سازماني    71
ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس عملكردشان    72
ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس نوع خدمتي كه ارائه مي‌كنند    72
ـ انواع عمده سيستمهاي اطلاعاتي    73
ـ سيستم اطلاعات مديريت دانش    73
ـ سيستمهاي اطلاعاتي پردازش امور اداري و كاربردي    74
ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي    75
ـ معماري اطلاعات    76
ـ سيستمهاي پايه‌گذاري شده بر اساس وب    77
ـ اينترنت    78
ـ اينترانت    78
ـ اكسترانت    79
فصل ششم : بررسي وضعيت برنامه‌ريزي توليد شركت مهپا   
ـ بررسي وضعيت فعلي سيستم برنامه‌ريزي توليد     81
شركت مهپا با سيستم برنامه‌ريزي توليد ساخت يافته   
بخش سوم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد
فصل هفتم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد با استفاده از سيستم اطلاعات مديريت   
ـ انتخاب موضوع پروژه    86
ـ تشريح محل انجام پروژه    88
ـ تشريح فرآيندهاي صورت گرفته در طراحي سيستم    91
ـ مستندات مورد نياز در طراحي سيستم    102
 

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:110

پايان نامه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد

پايان-نامه-سيستم-اطلاعات-مديريت-و-كاربرد-آن-در-برنامه-ريزي-توليددر این پايان نامه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا  مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، براي MIS هيچ تعريف جامعي كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدين عنوان موجود است ، انعكاسي است از تأكيدات و پيش داوريهاي نويسنده اي خاص . واژه MIS تقريباًدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مدیریت
برچسب‌ها: پايان نامه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برن
[ جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:46 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
اگر شما فرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند. فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترك ميان افراد يك گروه است. اين گروه ميتواند يك خانواده، يك سازمان و يا يك كشور باشد. تاثير فرهنگ در سطح ملي، دير زماني است كه شناخته شده است. ولي واژه فرهنگ سازماني، واژه بسيار جواني در ادبيات مديريت است. نكته قابل توجه اين است كه فرهنگ خوب يا بد مفهوم ندارد. مديران بايد هوشيار باشند كه فرهنگ سازماني با ماموريت و استراتژي هاي سازمان هم خواني داشته باشد. بنابراين ملاك قضاوت در مورد يك فرهنگ، ميزان هماهنگي آن با وظايف آن سازمان است. فرهنگ سازماني شمشيري دو لبه است. ازيك سو بستري است كه دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل مي كند. لبه دوم فرهنگ سازماني مي تواند سدي باشد بر سر اعمال تغييرات در سازمان. تغيير اصولي و منطقي فرهنگ سازمان (در صورت لازم بودن) تا حد بسيار زيادي در گرو آموزش تيم تغيير دهنده مي باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق 
قلمروي تحقيق 
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم فرهنگ
تعريف فرهنگ
ويژگيهاي فرهنگ
تعريف سازمان
مفهوم فرهنگ سازمانی
تعريف فرهنگ سازماني
ويژگيهاي فرهنگ سازماني
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی
چگونگي شكل‌گيري و تداوم فرهنگ سازماني
فرآيند تغيير فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني 
شكل گيري فرهنگ سازماني 
طبقه بندي فرهنگ سازماني 
1- فرهنگ مكانيكي (Mechanic culture)
2- فرهنگ ارگانيكي (organic cuiture)
ارزش ها 
فرض هاي زيرساز بنيادي 
فرهنگ سازماني ضعيف و قوي 
ويژگي هاي پنجگانه شناخت فرهنگ سازماني 
ويژگي هاي سه گانه كارایي 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران
شرح اهداف و وظایف
هدف
وظایف
تهیه و تنظیم
بررسی و نظارت
امور اجرایی
امور شرکت‌های دولتی
سایر وظایف
تاریخچه
وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران
پيشينه تحقيق 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه
فرمول کوکران
ابزارپژوهش
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد
روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity)
پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
جدول زمان‏ بندي (Time Table)
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها   
آزمون فرضيه ها 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتيجه گيري 
پيشنهادات
فهرست منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مدیریت
برچسب‌ها: پایان نامه نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآیي كارك
[ جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:43 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
هدف: اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.
روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه 20 سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی  EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.
پس از توزیع 120 پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.
نتیجه گیری: در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را  نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

فهرست مطالب: 
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه                                                                                                
1-2) بیان مسئله                                                                                          
1-3) اهمیت موضوع
1-4) اهداف تحقیق
1-5) فرضیه های پژوهشی
1-6) سوال های پژوهشی
1-7) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق 
2-1) پیشینه نظری تحقیق
2-1-1-انقلاب های فناوری
2-1-2-مقایسه انقلابهای فناوری
2-1-3-اهمیت اطلاعات
2-1-4-تعریف فناوری اطلاعات
2-1-5-داده،اطلاعات،دانش
2-1-6-انواع شبکه
2-2) تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت
2-2-1-دیدگاه گروهول
2-2-2-نظریه سیگل و سنا
2-2-3-نظریه پویایی روانی و شخصیت
2-2-4-نظریه کنترل اجتماعی
2-2-5-تبیین رفتاری
2-2-6-تبیین بیوپزشکی
2-2-7-نظریه شناختی
2-2-8-نظریه شناختی_رفتاری
2-2-9-دیدگاه مکتب مبادله
2-2-10-نظریه های رسانه ای
2-2-11-نظریه استفاده و خشنودی      
2-3) پیشینه عملی
2-4) جمع بندی پیشینه
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) روش نمونه گیری
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه آماری      
3-4) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات
3-5) معرفی ابزار پژوهش
3-6) روش تحلیل نتایج
فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق
4-1) نتایج آمار توصیفی
4-1-1-جداول اطلاعات توصیفی
4-2) نتایج آمار استنباطی
4-2-1-جداول اطلاعات استنباطی
فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج
5-1) بحث و نتیجه گیری
5-2) خلاصه تحقیق
5-3) پیشنهادات
5-4) محدودیت ها و مشکلات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كيمبرلي يانگ
پرسشنامه خلق و خو (EAS)
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها و نمودارها

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو , دانلود پایان نامه روانشناسی
[ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:19 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از چکیده:
آن چه پیش رودارید، تحقیقی است پیرامون امتحان هایی که خداوند از انسان می گیرد که از آن به ابتلاء نیز یاد می شود. امتحان الهی ، بر خلاف امتحان های بشر، به خاطر کشف مجهولات نیست ، چرا که همه چیز برای او آشکار است، بلکه برای این است که استحقاق ثواب و عقاب بنده به منصه ظهور برسد، یا درجات بنده عالی تر شود، یا ....
اهمیت این بحث از آن جهت است که بلاها و مصیبت های خانمان سوزی، در طول زندگی، گریبان گیر بشر می شود، که گاه درک علت آنها از توان عقل بشر، فراتر است و ممکن است که انسان های سست ایمان به ورطه شرک و کفر بیفتند، لذا ضرورت روشن شدن این بحث مخصوصا برای نسل جوان به وضوح قابل لمس است. ....

فهرست مطالب:
چکیده     
مقدمه     
فصل اول: کلیات     
گفتار اول: مباحث مقدماتی     
گفتار دوم : مفهوم شناسی     
مفهوم ابتلاء از نظر لفظی     
معنای ابتلاء الهی از نظر اصطلاحی     
فصل دوم: آثار و فوائد ابتلاء     
مقدمه     
1. پرورش روح، تربيت و تكامل انسان     
2. تنبّه و آگاهي     
3. بازشناسي مومنان از منافقان     
4. پاكيزگي از آلودگیها     
5. ترفيع درجه و رسيدن به مقامات بالاتر     
6. رسيدن به نعمت     
7. ظهور افعال، مقياس‏داوري     
8. کیفر و مجازات     
9. تنبيه و تأديب     
فصل سوم: اقسام و موارد امتحان     
مقدمه     
تقسیم بندی آزمايشهای الهى     
الف) آزمايشهای درونی     
ب) آزمايشهای بیرونى     
یک تقسیم بندی دیگر     
دو نکته مهم   
فصل چهارم: نمونه های امتحان الهی      
مقدمه     
گفتار اول: نمونه های قرآنی امتحان الهی از پیامبران الهی (ع)     
حضرت آدم (ع)     
حضرت ابراهیم (ع)
حضرت یونس (ع)
حضرت ایوب (ع)     
حضرت موسی(ع)     
حضرت داوود (ع)     
حضرت سلیمان (ع)     
حضرت یوسف (ع)      
حضرت رسول اکرم (ص)     
گفتار دوم: نمونه های غیرقرآنی امتحان الهی از ائمه اطهار (ع)     
گفتار سوم: نمونه های غیرقرآنی امتحان الهی از علمای راستین     
مقدمه
پست و مقام و ریاست    
آية‏الله سيد حسين كوه‏كمري (ره )    
شيخ انصاري و سعيد العلماء    
بذل جان    
بذل مال    
گفتار چهارم: نمونه های قرآنی امتحان الهی از مردودشدگان    
قارون
بلعم باعورا
فرعون
فصل پنجم: عوامل پیروزی    
مقدمه    
صبر و استقامت
استقامت يا خشونت    
زمينه هاى استقامت    
موارد استقامت    
آثار و نتايج استقامت    
صبر    
1. ياد خدا
2. به ياد داشتن نعمت ها
جمع بندی    
منابع و مآخذ    

موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه امتحان های الهی
[ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:57 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش" خودرگرسیون برداری ساختاری" (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFa) و تجزیة واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزآینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تغییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیداً افزایش می یابد. و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند مدت توضیح می دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
2-1- بیان مسئله
3-1- فرضیات تحقیق
4-1- سوالات تحقیق
5-1- اهداف تحقیق
6-1- متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2- بررسی نفت خام
3-2- تجربه تازه تورم
4-2- اقتصاد نفت
5-2- دلايل قيمت‌هاي بالاي نفت چيست؟
6-2- غرب نگران قطع نفت ايران نيست
7-2- تقاضا براي بشکه هاي ايران 
8-2- ارزيابي مواجهه 
9-2- ژاپن ؛بزرگترين مصرف کننده نفت ايران 
10-2- توزيع جغرافيايي صادرات نفت ايران
11-2- درآمد نفتي ايران در سال گذشته؛ ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار
12-2- افزايش صادرات نفت ايران به 4.4 ميليون بشکه در روز
13-2- تقاضاي جهاني نفت دو برابر خواهد شد
14-2- نفت، ايران و آمريکا 
15-2- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران
1-15-2- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال 
2-15-2- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی
16-2- پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز
1-16-2-  از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان
2-16-2- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک
3-16-2-  استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی
4-16-2- واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت استفاده در مواقع اضطراری به رقبای منطقه ای
5-16-2- بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی
6-16-2- استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن
17-2- تاریخچه اکتشاف نفت در ایران 
18-2- مبانی نظری تحقیق
19-2- پیشینه تجربی تحقیق
1-19-2- مطالعات خارجی
2-16-2- مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- معرفی داده ها
2-3- روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصادی
3-3- روش تحقیق
4-3- آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل (SVAR (6
2-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی
3-4- تجزیة واریانس
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری
2-5- ارائه پیشنهادات
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد , پایان نامه اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران, پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
[ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:24 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی مبانی و اصول مصادیق و راهبردهای جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات انجام شده است. جهاد از مفاهیم ارزشی و بسیار مهم در متون دینی می باشد. ترکیب جهاد و حماسه اقتصادی تلاش های و اقدات خارج از حد معمول مسلمانان است که در خصوص مسائل معیشتی مانند تولید و توزیع و مصرف انجام، و با رویکرد معنوی برای رشد جامعه ی اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمنان صورت می گیرد.  در قرآن و سنت اقتصاد مساله ای مهم می باشد که نه به عنوان هدف، بلکه به منزله وسیله ای ای برای رشد و تکامل انسان و رسیدن  به تقرب الهی طرح شده است. قرآن کریم و روایات اسلامی راهنمایی های ارزنده ای پیرامون پیوند اقتصاد و معنویت ارائه نموده اند جهاد و دفاع اسلامی از همان ا بتدا چند بُعدی است از توصیه های قرآن به مومنان داشتن روحیه ی جهادی و حماسی در فعالیت های اقتصادی است. به خصوص در شرایطی که دشمنان اسلامی از طریق تحریم ، تجاوز به منابع، کارشکنی و استثمار ، مانع تراشی های اقتصادی  سعی در پیشگیری از رشد و کمال جوامع اسلامی دارند. در قرآن و متون اسلامی توحید و معاد باوری به عنوان مبانی جهاد اقتصادی معرفی شده اند همچنین ارزشمندی کار و تلاش، عدالت گستری، استقلال و عزت، تفکر جمعی و مشارکت عمومی، بصیرت و دشمن شناسی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی از اصول مهم جهاد و حماسه قلمداد شده است . برای جهاد و حماسه ی اقتصادی در قرآن و سنت مصادیق فراوانی بیان شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از : همت و کار مضاعف، سرعت و سبقت در تلاش های مثبت، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی. از رهنمود های قرآن و سنت در ارتباط با راهبرد ها و شیوه های اجرایی حماسه و جهاد اقتصادی ، ترویج ارزش کار و کار آفرینی است. همچنین قرآن و روایات به ما می فهماند که باید مسلمانان از تنبلی و روی آوری به مشاغل کاذب بپرهیزند. ...

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
1-2- اهداف تحقیق
1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق
‌1-4- پیشینه و  نوآوری  تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6-  فرضیات تحقیق
1-7- نوع و روش پژوهش
1-8- تعریف واژه ها
فصل دوم: مبنی و مفهوم اصول جهاد و حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات
2-1- مبانی در لغت واصطلاح 
2-2- توحید مبنای حیات مؤمن
2-3- اقتصاد توحید محور 
2-4- ربوبیت الهی در نظام هستی 
2-5- رابطه رزاقیت
2-6- ولایت پذیری جلوه ای از توحید
2-7-  معاد باوری  ونقش آن 
2-8- مفهوم معادباوری
2-9- اقتصاد ومعاد باوری
2-10- معاد جهت دهي به احساسات خيرخواهانه 
2-11- اصول حماسه وجهاد اقتصادی  
2-12- معانی و مفهوم اصول
2-13- تفاوت مبانی و اصول در ارتباط با  جهاد و حماسه اقتصادی 
2-14- برخی اصول اقتصادی در قرآن 
2-14-1-  ارزشمندی کار وتلاش 
2-14-1-1- سعی و تلاش در قرآن   
2-14-1-2- کار وتلاش در سیره معصومین (ع) 
2-14-2- پیشرفت و عدالت
2-14-3- استقلال وعزت طلبی
2-14-4-  تفکر جمعی ومشارکت عمومی
2-14-5- بصیرت ودشمن شناسی
2-14-6- نظارت اقتصادی
فصل سوم: مصادیق جهاد اقتصادی از نظر قرآن و سنت
3-1- همت وکار مضاعف در قرآن
3-1-1- واژه سعي 
3-1-2- بلند همّتی
3-1-3- واژه سرعت وسبقت
3-1-4- پر هیز از تنبلی 
3-2- همت و کار مضاعف در بیانات مقام معظم  رهبری
3-3- مبارزه با مفاسد اقتصادی 
3-4- برخی از مفاسد اقتصادي
3-4-1- مبارزه با ربا
3-4-2- ظلم و بی عدالتی
3-2-5-  قوانین نامناسب و ناپایدار
3-5- عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی 
فصل چهارم: راهبردهای جهاد و حماسه اقتصادی از منظر قرآن و روایات
4-1- راهبرد های جهاد و حماسه اقتصادی 
4-1-1- ترویج ارزش کار و کار آفرینی 
4-1-2- پیشگیری از بروز مشاغل کاذب
4-1-3- رهنمود های  کار آفرینی در قرآن کریم
4-1-3-1- تشویق به کار
4-1-3-2- معرفی برخی مشاغل در قرآن
4-1-3-3- رهنمودهای ده گانه كارآفرینی با الهام از سیره پیامبر (ص) 
4-1-3-3-1- ضرورت آموختن یك كار و پیشه‏ 
4-1-3-3-2-  زمان شناسی‏
4-1-3-3-3- سستی گریزی‏ 
4-1-3-3-4- تداوم و استواری‏
4-1-3-3-5- سودرسانی‏ 
4-1-3-3-6- كسب دانش و مهارت لازم‏ 
4-1-3-3-7- رابطه دوستانه و صحیح
4-1-3-3-8- صداقت حرفه‏ای‏ 
4-1-3-3-9- پشت کار 
4-1-3-3-10- خلاقیت
4-2- ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
4-2-1- حفظ و تقویت روحیه ی جهادی 
4-3- استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی
4-3-1- حمایت از تولید ملی
4-3-2- مدیریت مصرف
4-4- تو سعه ی اخلاق  و بصیرت اقتصادی
4-4-1- اتقان در عمل
4-4-2- تخصص و تعهّد
4-4-3- انضباط اقتصادی  
4-4-4- پرهیز از اشرافیگری
4-4-5- بصیرت اقتصادی
4-4-6- آموزش نیروها
4-4-7- ترویج  وتقویت معنویات در جامعه
4-4-8- تصحیح انگيزه ها
4-4-9- امر به معروف و نهی از منکر
4-5- جهاد اقتصادی  حرکتی دائمی و مستمر
4-5-1- صبر و استقامت
4-5-2- پیگیری در کار
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری وارئه پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات  
منابع  و مآخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در, پایان نامه ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
[ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:22 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
با توجه به اهميت بهره برداري از منابع گازي مطالب گرد آوري شده مراحل تصفيه و فرآوري گاز را به بهينه ترين و عملي ترين روشها مورد بررسي قرار داده است و ابتدا شرح تسهيلات شبكه جمع آوري سر چاهي كه شامل خطوط اصلي لوله كشي و انتقال و گودال سوخت و سيستم توپك راني سر چاهي و سيستم تزريق مواد شيميايي سر چاهي مي باشد.
سپس شرح واحد هاي اصلي مي باشد از جمله محفظه هاي دريافت كننده توپ و لخته گير ها براي جداسازي مايعات گازي و آب و تفكيك كننده هاي ورودي و سيستم نم زدايي براي گرفتن باقي مانده آب و بخار آب از گاز و در آخر برج هاي نم زدايي و سيستم بازيابي و تغليظ گلاكول.
در بخش دوم شيرين سازي گاز توسط آمين ها و كربنات ها و حلال هاي فيزيكي و استفاده از بستر هاي جامد و فرايند هاي مستقيم با ارائه جداول و فرمول هاي شيمي واكنش و در بعضي قسمت ها نمودار فرايند ارائه شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه 
شرح تسهيلات شبكه جمع آوري چاهاي گازي
گودال سوز 
سيستم توپك راني سرچاهي
سيستم تزريق مواد شيميايي سرچاهي
شرح واحدهاي اصلي تصفيه و فرآوري گاز
لخته گيرها
تفكيك كننده هاي ورودي سيستم نم زدايي
سيستم نم زدايي
برجهاي نم زدايي
سيستم بازيابي و تغليظ كلايكول
فصل اول (كليات)
گازترش
لزوم شيرين سازي گاز ترش
سولفيد هيدروژن
دي اكسيد كربن
مركاپتانها
سولفيد كربنيل و دي سولفيد كربن
آب
نيتروژن
جدول (1-1)غلظت مجاز سولفيد هيدروژن در زمانهاي تماس مختلف
مشخصات استاندارد گاز طبيعي
توليد گوگرد
فرآيندهاي شيرين سازي گاز ترش
جدول (4-1) مقايسه قابليتهاي فرآيندهاي شيرين سازي
فصل دوم (شيرين سازي گازها)
شيرين سازي گازها بوسيله آمين ها
آمين ها
آمين هاي الفاتيك
حلالهاي فرموله شده
عمل جذب گازهاي اسيدي بوسيله آمين ها
MEA
DEA
TEA
MDEA
DIPA
DGA
DIPAM,DETA
نمودار فرآيند
INLET SEPARATOR
CONTACTOR
FLASH TANK
فيلترهاي الكتريكي
فيلترهاي كربني
STRIPPER
RECLAIMER
نمودار فرآيندSPLIT STREAM
مشكل FOAMING
اتلاف و آمين ها
ماندگي
تبخير
تجزيه شيميايي 
خوردگي
محاسبات ساده تصفيه با آمين ها
فصل سوم (شيرين سازي بوسيله كربناتها)
فرآيند كربنات پتاسيم داغ
شيمي فرآيند IIOC
نمودار فرآيند HPC
مشكلات عملياتي
محلولهاي فعال شده 
فرآيند GIAMMARCO-VETROCOKE   براي جذب CO2 
فرآيند ALKAZID
فصل چهارم (شيرين سازي گازها لا حلالهاي فيزيكي)
حلال فيزيكي
فرآيند شستشو با آب
فرآيند FLOUR
نمودار فرآيند SELEXOL
شرح فرآيند SELEXOL
فرآيند PVRISOL
فرآيند SEP ASOLY MPE
مقايسه و انتخاب حلالهاي فيزيكي
جذب انتخابيH2S
كاربرد حلالهاي فيزيكي
ديگر حلالهاي فيزيكي
فرآيند SOLFINOL
فصل پنجم (استفاده از بسترهاي جامد)
عمل جذب سطحي
خصوصيات غربالهاي مولكولي
غربالهاي مولكولي مناسب براي شيرين سازي گازها
عمليات تصفيه با غربالهاي مولكولي
جذب
بازيابي بستر
پارامترهاي موثر در عملكرد بستر جذب
اصلاح فرآيند تصفيه با غربال مولكولي
فرآيند اكسيد آهن اسفنجي
نمودار فرآيند
مشكلات عملياتي
فرآيندهاي تبديل مستقيم
فرآيندهاي محلول آهن
بهينه سازي 
چكيده مطالب

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گاز های طبیعی, پایان نامه مهندسی شیمی
[ جمعه بیست و یکم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:13 ] [ dlxco & masbi ]
پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي با موضوع: 
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

پيشگفتار:

ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن در دستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.
ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.
از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.
ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي‌ تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده.

فهرست مطالب:
پيشگفتار    
فصل اول- عنوان تحقيق 
عنوان تحقيق    
1- عنوان تحقيق
2- طرح مسئله    
3- اهميت و ارزش تحقيق    
4- علت و هدف از انتخاب موضوع    
5- سوالات تحقيق    
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها    
7- سابقه تاريخي موضوع
8- روش تحقيق    
9- حيطه تحقيق    
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق    
فصل دوم- پيشينه پژوهش 
پيشينه پژوهش    
تئوريهاي مديريت    
تئوري انتظار جذابيت    
نظريه برابري    
تئوري تقويت اسكز    
نظريه تعيين هدف    
نظريه تناسب شغل با شخصيت     
نكات اصلي الگوي مزبور
تئوري دو عاملي هرز برگ    
الگوي ويژگيهاي شغلي     
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت     
كاربرد نظريه هاي انگيزش    
شناسايي تفاوتهاي فردي    
هدف و نتيجه    
مشاركت افراد در تصميم گيريها    
رابطه پاداش با عملكرد    
رعايت اصل برابري حقوق    
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش
تاريخچه ارزشيابي عملكرد
تعاريف ارزشيابي
در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي     
ضرورت و اهميت ارزشيابي
اهداف ارزيابي عملكرد     
برنامه ريزي نيروي انساني
كارمند يابي و انتخاب
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي     
آموزش و تربيت كاركنان     
تعيين مسير شغلي
حقوق و مزايا
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
نظريه هاي ارزيابي     
انواع ارزيابي     
ارزيابي سرپرست مستقيم     
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر     
ارزيابي گروهي     
ارزيابي از طريق خود سنجي     
عوامل موثر بر ارزيابي     
شاخص هاي ارزيابي     
مراحل ارزيابي     
ويژگي هاي ارزشيابي     
روشهاي ارزشيابي     
3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري
روش مقياس     
عامل سنجي     
روش ثبت و قايع حساس     
روش توصيفي     
روش قياسي (استانداردهاي كار)     
روش درجه بندي     
مقايسه دو به دو
توزيع اجباري     
انتخاب اجباري     
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف     
روش بررسي داخلي     
روش ارزيابي گروهي     
مصاحبه پاياني     
موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني     
موانع رواني و رفتاري     
عينيت نداشتن     
تعميم (اثر هاله اي)     
سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري     
تازگي     
مقابله     
محاكمه  بجاي ارزيابي     
تعصبات شخصي ارزياب     
موانع فني واجرايي     
نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي     
عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي     
ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد     
فصل سوم- روش انجام تحقيق
روش انجام تحقيق     
فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات 
بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده     
بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه     
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها
پيشنهادات     
پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي     
منابع و ماخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مدیریت
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآ, پایان نامه مدیریت صنعتی
[ پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ ] [ 22:29 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی با عنوان ریشه یابی عدم توسعه توریسم (مورد مطالعه طبیعت گردی شهرستان خوانسار)

چکیده:
براساس داده های تحقیقاتی و پژوهش های جدید و با ورود به قرن بیست و یکم، صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها به بزرگترین منبع درآمد ارزی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در جهان کنونی، صنعت گردشگری، سومین پدیده اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه، پس از صنعت نفت و خودروسازی است که برای بسیاری از کشورها درآمد ارزی چشمگیری به همراه دارد و پیش بینی می کنند تا سالهای اولیه هزاره سوم میلادی این صنعت حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. یکی از راهکارهای ضروری جهت گسترش صنعت توریسم، شناسایی هرچه کاملتر مناطق مستعد گردشگری طبیعت و برنامه ریزی دقیق جهت کشف سرمایه های این مناطق می باشد. تحلیل سرمایه های مزبور به گونه ای علمی، همراه با رعایت مسائل زیست محیطی، ضرورت دنیای امروز است. اکوتوریسم به عنوان نوعی جدید از توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است به نحوی که با هدایت گردشگران به بهره برداری صحیح از منابع مقصد، امکان بهره مندی آیندگان را نیز فراهم می آورد.
هدف از این پژوهش معرفی و بررسی موانع و مشکلات شهرستان خوانسار و طبیعت گردی آن جهت پیشبرد و جذب گردشگران به این منطقه می باشد. این پژوهش بر اساس هد ف کاربردی و روش تحقیق  توصیفی- موردی است و برای انجام آن از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش شناسایی مشکلات و موانع توسعه اکوتوریسم در شهرستان خوانسار و ارائه پیشنهاداتی برای بهره مندی صحیح و بهینه از طبیعت این شهرستان می باشد.
این پژوهش در 5 فصل ارائه گردیده است که در فصل اول آن، به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق به طور اجمالی و تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته  در تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته و فعالیت های صورت گرفته در زمینه طبیعت گردی در چند منطقه و در سطح خود شهرستان بررسی شده است و در ادامه به معرفی انواع طبیعت گردی، طبیعت گردی و جهانی شدن، طبیعت گردی و توسعه پایدار و نقش سازمانها در طبیعت گردی پرداخته شده است. در فصل سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه پژوهش، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی، روشهای جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده و سپس به معرفی کامل شهرستان خوانسار، پیشینه و موقعیت جغرافیایی، آثار باستانی و منابع اکوتوریسمی آن پرداخته شده است. در فصل چهارم فرضیات تحقیق را به منظور تایید یا رد فرضیه مورد بررسی قرار داده است. و نهایتا در فصل پنجم پس از نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارهای اکوتوریسمی در جهت ارتقا اکوتوریسم شهرستان ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بیان موضوع
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3 اهداف تحقیق 
1-4 سوالات و فرضیات تحقیق
1-5 روش و چارچوب نظری تحقیق
1-6 اصطلاحات و واژه ها
1-7 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1 مفاهیم نظری
2-1-1 جهانگردی 
2-1- 2  اکوتورسیم (طبیعت گردی)
2-1-3  گونه های مختلف  طبیعت گردی
2-1-4  آیین نامه طبیعت گردی2/5/1384
2-1-5 اکوتوریسم و جهانی شدن
2-2 پیشینه پژوهش
2-2-1- "بررسی موانع و مشکلات صنعت گردشگری"(طبیعت گردی شهرستان سمیرم)
2-2-2- " بررسی موانع و مشکلات اکوتوریسم یاسوج"
خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه
3-1 هدف تحقیق علمی 
3-2 انواع تحقیقات علمی
3-2-1 فرایند تحقیق علمی
3-3 روشهای گردآوری اطلاعات
3-4 روشهای اجرایی در این پژوهش
3-5 قلمرو مکانی تحقیق
خلاصه فصل
فصل چهارم: معرفی شهرستان خوانسار
مقدمه
4-1 معرفی خوانسار
4-2 جغرافیای طبیعی
4-3 آب و هوا
4-3-1 رطوبت نسبی 
4-3-2 میزان بارندگی
4-3-3 درجه حرارت 
4-4 ژئومورفولوژی
4-4-1 رشته کوه خوانسار
4-5 منابع آب
4-5-1 آب های جاری و سطحی
4-5-2 آب های زیرزمینی
4-6 پوشش گیاهی
4-6-1 گزانگبین (گز علفی) 
4-6-2 گلستان کوه - لاله های واژگون
4-7 زندگی جانوری
4-7-1 پرورش زنبور عسل
4-8 تاریخ و آثار باستانی خوانسار
4-8-1 بقعه پیر (بابا پیر) 
4-8-2مدرسه مریم بیگم صفوی
4-8-3 مسجد جامع
4-8-4مقبره حلیمه و نرگس (دختران بکر) 
4-8-5 امامزاده سید صالح قصیر (اول) 
4-8-6-مسجد آقا اسدالله
4-8-7 پل ساسون (ساسان)
4-9 هنرهای دستی
4-9-1 قاشق تراشی
4-9-2 چیت سازی
4-9-3 کوزه گری
4-9-4 عصاری
4-9-5 فرش بافی
4-10  نقش شهر خوانسار
4-11 نقاط قوت، ضعف و مشکلات
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
5-1 نتیجه گیری
5-2 راهکارها
5-2-1 راهکارهای مدیریت جهانگردی
5-2-2 راهکارهای قانونی
5-2-3 ارائه ی پیشنهادها برای سایر محققین 
5-3 کاربرد نتایج تحقیق
خلاصه فصل
فهرست منابع
فهرست منابع اینترنتی 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ریشه یابی عدم توسعه توریسم, پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی
[ سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:14 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در این تحقیق ضمن بررسی تاثیر کمپرسیون عصب سیاتیک بر دژنراسیون مرکزی در هسته گراسیلی بصل النخاع، اثرات تزریق صفاقی سیلیکات های با منشا آلی (عصاره گیاه دم اسب) و معدنی (متا سیلیکات سدیم) بر دژنراسیون مرکزی در این هسته مورد مطالعه قرار گرفته است.
 
فهرست مطالب:
    چکیده
    پیشگفتار
    هدف
    تاریخچه
فصل اول: دستگاه عصبی
    دستگاه عصبی
    بافت عصبی
    ساختار نورون
    انواع نورون
    سلول های نوروگلیا
    سیستم عصبی مرکزی
    تکامل جنینی سیستم عصبی در انسان
    نخاع
    اعصاب نخاع
    طناب خلفی نخاع
    طناب طرفی نخاع
    طناب قدمی نخاع
    بصل النخاع
    نمای خارجی بصل النخاع
    هسته ها و راه های عصبی مرتبط با بصل النخاع
    راه های نزولی
    راه های صعودی
    ارتباط هسته های بصل النخاع با مخچه
    سیستم عصبی محیطی (PNS)
    فیبر عصبی
    انتقال اکسونی
فصل دوم: ضایعات اعصاب محیطی
    دژنراسیون والرین در اعصاب محیطی
    تفاوت های اثرات ناشی از قطع عصب در سیستم عصبی مرکزی و محیطی
    عوامل موثر در ایجاد ضایعه در اعصاب محیطی
    تقسیم بندی ضایعات عصبی
فصل سوم: فرایند ترمیم در اعصاب محیطی
    ترمیم اکسون در اعصاب محیطی
    نحوه ترمیم اکسون
    تغییرات رتروگرید به دنبال ضایعات اعصاب عصبی
    آتروفی ترانس نورونال یا تحلیل بین نورنی
    مکانیسم های مولکولی موثر در ترمیم اعصاب محیطی
    عوامل موثر در تغییر اسکلت سلولی در حین ترمیم اعصاب محیطی
فصل چهارم: ویژگی های گیاه دم اسب
    ویژگی های گیاهان جنس اکوزیتوم
    محل های رویش گیاه دم اسب
    مشخصات گونه اکوزیتوم تلماتیا
    ترکیبات شیمیایی
    خواص درمانی گیاه دم اسب
    طرز تهیه و روش های استفاده از گیاهان دارویی
    طرز تهیه و روش های استفاده از گیاه دم اسب
فصل پنجم: مواد و روش ها
    حیوانات آزمایشگاهی
    جمع آوری گیاه دم اسب و نحوه عصاره گیری آن
    روش جراحی حیوانات آزمایشگاهی
    نحوه تزریق و میزان تزریق عصاره گیاه دم اسب ومتا سیلیکات سدیم
    نحوه نمونه برداری
فصل ششم: نتایج
فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری
    پیشنهادات
    منابع 

موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه سیستم عصبی, Nervous System, فرایند ترمیم اعصاب محیطی
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:31 ] [ dlxco & masbi ]
پیشگفتار:
ميكرو كنترلر AVR به منظور اجراي دستورالعملهاي قدرتمند در يك سيكل كلاك(ساعت) به اندازه كافي سريع است و مي تواند براي شما آزادي عملي را كه احتياج داريد به منظور بهينه سازي توان مصرفي فراهم كند.
ميكروكنترلر AVR بر مبناي معماري  RISC (كاهش مجموعه ي دستورالعملهاي كامپيوتر) پايه گذاري شده و مجموعه اي از دستورالعملها را كه با 32 ثبات كار ميكنند تركيب مي كند.
راه حلهايي كه AVR پيش پاي شما مي گذارد، براي يافتن نيازهاي شما مناسب است:
با داشتن تنوعي باور نكردني و اختيارات فراوان در كارايي محصولات AVR، آنها به عنوان محصولاتي كه هميشه در رقابت ها پيروز هستند شناخته شدند.در همه محصولات AVR مجموعه ي دستورالعملها و معماري يكسان هستند بنابراين زماني كه حجم كدهاي دستورالعمل شما كه قرار است در ميكرو دانلود شود به دلايلي افزايش يابد يعني بيشتر از گنجايش ميكرويي كه شما در نظر گرفته ايد شود مي توانيد از همان كدها استفاده كنيد و در عوض آن را در يك ميكروي با گنجايش بالاتر دانلود كنيد.

مقدمه:
به دلیل اهمیت میکروکنترلرهای AVR، دراین فصل برآنیم که در ارتباط با این میکروهاو نوع ATMEGA 8 ، مطالبی را ارایه دهیم. از این رو در ادامه مشخصات، پایه ها، رجیسترهای داخلی و وظایف آنها و امکانات این میکروها را به طور کامل شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ای بر میکروکنترلر Atmega 8
پیشگفتار
1-1 میکروهای سریavr و ویژگی ها
1-2 حافطه؛برنامه وداده غیرفرار
1-3 خصوصیات جانبی
1-4 خصوصیات ویژه میکرو
1-5 انواع بسته بندی وتعداد پایه ها
1-6 شکل وشرح میکرو بسته بندی نوع  pdip
1-7 منابع تولید کلاک سیستم
1-8 انواع منابع تولید کلاک در avr
1-9 طریقه اتصال نوسان ساز به میکرو
1-10 فیوز بیت های دیگر این میکرو
1-11 دیگر خصوصیات
فصل دوم: آشنایی با زبان برنامه نویسی bascom
2-1 توضیح مختصری درباره زبان برنامه نویسی bascom
2-2 تشریح منوهای برنامه
2-3 مراحل نوشتن یک برنامه
2-4 استفاده از پورتها در محیط بسکام
2-5 دستورات مربوط به پورتها
2-6 دستورات حلقه وپرش
2-7 آموزش Lcd
2-8 راه اندازی Lcd  در محیط بسکام
2-9 نوشتن فارسی روی Lcd
2-10 بدنه یک برنامه در محیط بسکام
2-11 دستورات ایجاد تاخیر
2-12 زیر برنامه ها و فراخوانی توابع
2-13 برنامه مدار
فصل سوم: فیبر مدار چاپی
3-1 فیبر مدار چاپی چیست
3-2 کاربرد مدار چاپی چیست
3-3 طریقه آماده نمودن وتمییز کردن فیبر مدار چاپی
3-4 طریقه خشک کردن فیبر مدار چاپی
فصل چهارم: تشریح سخت افزار پروژه
مقدمه
4-1 معرفی قطعات مدار
4-2 تعریف pwm
4-3 شماتیک مدار
پیوست   

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه تغییر دور فن توسط تغییرات دما, پایان نامه کامپیوتر
[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:48 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده تحقيق: 
بالا بودن جمعيت جوان كشور اين واقعيت مهم را گوشزد مي كند كه براي فراهم آوردن اثري مناسب جهت رشد اين گروه سني در همه جهات زندگي همه ما مسئول و معتقديم. بنابراين لازم است والدين ، معلمان، استادان، مديران نهادهاي آموزشي و پرورشي و بطور كلي همه مسئولان كشور مهمترين و اساسي ترين وظايف خود را پيرامون رفع نيازهاي ضروري و آينده اين قشر عظيم متمركز سازند روشن است كه اگر حركات تفكرات و تصميمات بسيار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسير و جايگاه منطقي خود قرار نگيرند ممكن است اين امر عواقب و عوارض وخيمي را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است دانش آموزان كه گرفتار نارسايي اخلاقي و رفتاري هستند به كمك و ياري نياز دارند لذا بايستي ريشه هاي اين نارسائيها شناسايي شده و راههاي كاهش و نهايتا درمان آنها مشخص گردد. 
 پرخاشگري كه به صورت رفتارهاي پرخاشگرانه مشخص مي شود ناشي از محروميتها و كمبودهاي فرد مي باشد محيط و افرادي كه فرد با آنها در ارتباط است نقش موثري در اين فرآيند دارند هدف از اين پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي و غير روشهاي مناسب جهت تعديل اين رفتار مي باشد. 
در اين تحقيق به عوامل متعددي نظير نقش والدين وضع اقتصادي خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگي و شيوه رفتار دانش آموزان با همكلاسيها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبيشتر مطالعاتي كه تا كنون انجام شده مربوط به عوامل ايجاد و تداوم پرخاشگري مي باشد گاهي پرخاشگري حالتي هيجاني دارد و براي جلب توجه و يا هنگام خشم و ابزار مي شود يا استفاده از اقدامات منطقي و منظم مي توان پاسخهاي پرخاشجويانه را از طريق رههاي غير مستقيم به رفتاري مطلوب تبديل كرد نقش معلم در اين فرايند از اهميت ويژه اي برخوردار است و چون پرخاشگري از راه تقليد قابل يادگيري است لذا معلم و همكلاسيها مي توانند نقش مناسبي را ايفا نمايند. 
 
فهرست مطالب:
چكيده تحقيق                                                                                                 
فصل اول
مقدمه                                                                                                          
بيان مساله پژوهش                                                                                           
اهميت و ضرورت مساله                                                  
اهدف ويژه پژوهش                                                                                          
سوالات يا فرضيه                                                                                             
فرضيه                                                                                                          
تعريف متغيرها                                                                                               
تعريف عملياتي                                                                                                فصل دوم
جامعه آماري                                                                                              
نمونه تحقيق                                                                                                  
نوع تحقيق                                                                                                     
روش نمونه گيري                                                                                       
ابزار اندازه گيري                                                                                             
طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل                                                             
فصل سوم
يافته هاي پژوهشي                                                                                         
مقدمه                                                                                                          
جامعه آماري معلمين مشهد                                                                             
جدول سوالات پرسشنامه                                                                                
جدول آماري يك                                                                                              
جدول آماري دوم                                                                                              
جدول آماري سوم                                                                                            
...
...
...
جدول آماري نوزدهم                                                                                      
جدول آماري بيستم                                                                                        
فصل چهارم
بيان مسئله پژوهش                                                                                       
تجزيه و تحليل داده ها                                                                                   
محدوديت پژوهش                                                                                          
پيشنهاد و كاربردهاي پژوهشي 

 دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه شناخت عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموزا, عوامل پرخاشگری دانش آموزان
[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:21 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده
فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.
طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی طلاق به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهکارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اثرات و عوارض طلاق
آثار اجتماعی طلاق
عوامل مؤثر بر طلاق
راه حل مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
طلاق از دیدگاه اسلام
طلاق از دیدگاه قرآن
طلاق از دیدگاه مسیحیت
تاریخچه طلاق
طلاق و انواع آن
پیشینه تحقیق
مدل
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و متغیر ها
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
نحوه انجام کار
جامعه آمار ی
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها
پیشنهادات
پرسشنامه
منابع و مأخذ

 

پایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

پایان-نامه-عملی-اثرات-وعوامل-مؤثر-بر-طلاق-در-خانواده-هاپایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها؛فراموش نكنيم كه طلاق يك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانيم. كودكان قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانوا
[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 23:25 ] [ dlxco & masbi ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
برچسب‌ها وب
iran (7)
93 (6)
C (5)
Plus (5)
2000 (3)
2002 (3)
ع (3)
2 (3)
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت