دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله

جزوه، پروژه، تحقیق،پایان نامه، مقاله، کتاب و طرح توجیهی

چکیده:
نامتعادلی ولتاژ یکی از مهمترین عوامل اغتشاش در شبکه های توزیع می باشد. هر چند منابع تولید انرژی ولتاژی را با اندازه  یکسان و متعادل تولید می کنند، اما در انتهای شبکه های توزیع به دلیل بارهای تک فاز بزرگ، توزیع غیر متعادل بارها و اثر ترانسفور ماتورها و عوامل دیگر این نامتعادلی ولتاژ را بوجود می آورند.عموماً این نامتعادلی ولتاژ می تواند به عنوان یک بی نظمی در منابع تولید توان در یک سیستم باشد. این پروژه عملکرد یک موتور القایی را تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ که می تواند در اندازه یا فاز یک منبع ولتاژ ایجاد گردد با استفاده از محاسبات ریاضی و محیط شبیه سازی مطلب ارائه می دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول: موتورهای القایی سه فاز
1-1 چکیده 
1-2 مقدمه 
1-3 موتور های القایی سه فاز 
1-4 قسمت های اصلی  
1-5 روتور های موتور القایی
1-6 اصول کار موتور های القایی  
1-7 مفهوم گشتاور 
1-8 ایجاد گشتاور القایی در یک موتور القایی
1-9 مفهوم لغزش 
1-10 مدار معادل موتور القایی
1-11 مدل ترانسفور ماتوری موتور القایی
1-12 نحوه اتصال سیم پیچ ها
1-13 تلفات و نمودار عبور توان
1-14 راندمان در موتور های القایی
فصل دوم: تعریف نامتعادلی ولتاژ
2-1 تعریف نامتعادلی ولتاژ
2-2 استاندارد NEMA 
2-3 استاندارد IEC 60034-26
2-4 دسته بندی شرایط نامتعادلی ولتاژ 
2-5 بررسی حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ
2-6 آنالیز حالت پایدار 
2-7 امپدانس مدار معادل برای توالی مثبت و منفی
2-8 روابط لغزش در توالی مثبت و منفی
2-9  بررسی نامتعادلی ولتاژ با نتایج ریاضی
فصل سوم: بررسی نتایج مختلف حالت نامتعادلی ولتاژ
3-1 بررسی نتایج مختلف حالت نامتعادلی ولتاژ
3-2 نتایج تاثیر نامتعادلی ولتاژ با افزایش ولتاژ توالی مثبت
3-3 تغییرات ضریب قدرت موتور در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت 
3-4 عملکرد موتور تحت درصد های مختلف نامتعادلی ولتاژ به شکل کاهش ولتاژ در یک فاز
3-5 نامتعادلی ولتاژ با ولتاژ مولفه مثبت ثابت
فصل چهارم: شبیه سازی در محیط نرم افزار مطلب
4-1 معرفی نرم افزار مطلب
4-2 ترسیم مدار در محیط Simulink 
4-3 معرفی پارامترهای موتور القایی در نرم افزار
4-4 نامتعادلی ولتاژ با تغییر در ضریب نامتعادلی ولتاژ 
4-5 شکل موجی خروجی حاصل از نتایج شبیه سازی 
4-8 بررسی حالت نامتعادلی ولتاژ با تغییرات در فاز ولتاژ ورودی
4-9 تغییرات گشتاور خروجی نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ
فصل پنجم:  نتیجه گیری
5-1  نتیجه گیری
فصل ششم: منابع و مراجع
6-1  منابع و مراجع

فهرست جداول:

3-1  نتایج حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ با در صد نامتعادلی ولتاژ2VUF=%
3-2  نتایج حالت مختلف نامتعادلی ولتاژ با درصد نامتعادلی4VUF=%
3-3   نتایج نامتعادلی ولتاژ به شکل کاهش ولتاژ یک فاز
3-4  نتایج نامتعادلی ولتاژ متفاوت با ثابت بودن ولتاز توالی مثبت موتور
4-5   بررسی حالت های نامتعادلی ولتاژ با تغییر در ضریب نامتعادلی ولتاژ
4-6  بررسی عملکرد موتور القایی تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ در فاز

فهرست شكل ها:
1-1 نمونه ای از یک موتور القایی سه فاز
1-2 نمای استاتور موتور القایی سه فاز
1-3 یک موتور القایی سه فاز  با روتور قفسه سنجابی با پروانه خنک کننده متصل به آن
1-4 مدار معادل یک موتور القایی
1-5 منحنی مغناطش یک موتور القایی و یک ترانسفور ماتور
1-6 مدل مداری یک موتور القایی
1-7 یک موتور القایی قفس سنجابی با اتصال ستاره و مثلث
1-8 نمودار توان در یک موتور القایی
4-9 مدل مداری یک موتور القایی سه فاز به همراه اتصال سه منبع ولتاژ متناوب
4-10 طریقه وارد نمودن مشخصات موتور القایی سه فاز
4-11 شکل موجی خروجی حاصل از نتایج شبیه سازی با0VUF=
4-12 جریان خروجی حاصل از 0VUF=
4-13 گشتاور خروجی موتور در حالت نامتعادلی ولتاژ با 0VUF=
4-14 جریان خروجی حاصل از 1VUF=
4-15 گشتاور خروجی موتور در حالت نامتعادلی ولتاژ با 1VUF=
4-16 جریان استاتور با نامتعادلی با 1.74VUF=
4-17 گشتاور خروجی موتور با  نامتعادلی  1.74.VUF=
4-18 گشتاور خروجی موتور را با  نامتعادلی ولتاژ5.24VUF=

فهرست نمودارها:
3-1 نمودار تغییرات توان راکتیو ورودی را در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت
3-2 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور در اثر تغییرات ولتاژ توالی مثبت
3-3 نمودار تغییرات بازدده موتور القایی را نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ
3-4 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ متفاوت
3-5 نمودار تغییرات توان راکتیو ورودی نسبت به تغییرات ولتاژ توالی مثبت
3-6 نمودارتغییرات راندمان موتور نسبت به تغییرات ولتاژ توالی منفی
4-7 نمودارتغییرات گشتاور خروجی نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ
4-8 نمودار تغییرات گشتاور خروجی نسبت به درصد نامتعادلی ولتاژ
4-9 نمودار تغییرات گشتاور خروجی نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ
4-10 نمودار تغییرات ضریب قدرت موتور را نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ
4-11 نمودار تغییرات راندمان موتور را نسبت به در صد نا متعادلی ولتاژ

 

دانلود


برچسب‌ها: پروژه بررسی و شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی سه

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 20:12 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC):

در نوع تغذیه سینوسی که در واقع ماشین سنکرون مغناطیس دائم [1](PMSM) می­باشد برای ایجاد شار سینوسی علاوه بر اینکه توزیع سیم­ پیچی فازهای استاتور سینوسی است، ولتاژ اعمالی به فازهای استاتور نیز سینوسی می­باشد. لذا دانستن مقدار لحظه­ای موقعیت روتور الزامی بوده و در نتیجه باید از Encoder های موقعیت دقیق استفاده نمود. مقدار گشتاور لحظه­ای در این نوع موتور بسیار صاف بوده و ریپل گشتاور ناچیز می­باشد.با این وجود ایجاد سیم­بندی سینوسی با پیچیدگی بیشتری همراه بوده و تعداد اتصالات داخلی بیشتری را می­طلبد.در مجموع ساخت استاتور با اتصالات سینوسی هزینه بیشتری را تحمیل می­نماید. این موتور به نام موتور BLACنیز شناخته می­شود [2].شکل 1-2، شکل موج ولتاژ ضد محرکه  یک موتور BLAC را نمایش می­دهد.
[1]- Permanent MagnetSychronous Motor

 فهرست مطالب:
1-1- مقدمه     
1-2- تعریف موتور PMBLDC      
1-3- تاریخچه و روند گسترش ماشین های PMBLDC      
1-4- ساختمان موتور  BLDC     
1-4-1- استاتور     
1-4-1-1- موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC)      
1-4-1-2- موتور BLDC با تغذیه ولتاژ ورودی ذوزنقه ای     
1-4-1-3- مقایسه موتور های بدون جاروبک با جریان آرمیچر سینوسی (BLAC) و مربعی (BLDC)     
1-4-2- روتور     
1-4-3- سنسورهای هال     
1-4-4- مواد مغناطیس دائم      
1-5- اصول عملکرد موتور BLDC       
1-5-1- تبیین مفهوم کموتاسیون در یک موتور کموتاتور dc      
1-5-2- کموتاسیون در موتور BLDC     
1-6- مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی     
1-7- مزایا و معایب موتورهای PMBLDC      
1-8- انواع توپولوژی های ماشین های BLDC     
1-8-1- تکنیک های اتصال آهنربا های دائم به روتور     
1-8-2- ساختارهای مختلف استاتور     
1-9- شبیه سازی موتور بدون جاروبک 9 فاز     
1-10 نتیجه گیری     
1-11- مراجع
فهرست اشکال
شکل 1- 1: استاتور یک موتور BLDC 
شکل 1- 2: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC سینوسی 
شکل 1- 3: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC ذوزنقه ای  
شکل 1- 4: الف) موتور نوع BLAC با آرایش سیم پیچی توزیع شده ب) موتور نوع BLDC با آرایش سیم پیچی متمرکز
شکل 1- 5: شکل موج جریان آرمیچر ماشین های بدون جاروبک الف) ماشین موج مربعی  ب) ماشین موج سینوسی
شکل 1- 6: پیکربندی های مختلف روتور در یک موتور مغناطیس دائم
شکل 1- 7: برش عرضی یک موتور BLDC 
شکل 1- 8: حلقه B-H ماده مغناطیس دائم 
شکل 1- 9: نمونه ای از مشخصات دمایی مواد مغناطیس دائم 
شکل 1- 10: مقطع ارضی از یک موتور کموتاسیون DC 
شکل 1- 11: منحنی های شار نشتی، نیروی ضد محرکه، گشتاور و جریان در یک موتور کموتاتور DC
شکل 1- 12: موتور DC اولیه با سه جزء کموتاتور و دو جاروبک 
شکل 1- 13: مدار اینورتر  PWM جهت استفاده در موتورهای BLDC 
شکل 1- 14: تغییرات سیگنال های اثر هال، ولتاژ ضد محرکه، گشتاور خروجی و جریان فازها در یک موتور BLDC 
شکل 1- 15: ترتیب تحریک سیم پیچ ها با توجه به سنسورهای هال یک موتور BLDC 
شکل 1- 16:  نمای دو بعدی از موتور BLDC و اجزای آن الف) نوع روتور بیرونی ب) نوع روتور درونی
شکل 1- 17:  آهنرباهای مغناطیس دائم روی سطح روتور آهنی 
شکل 1- 18: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح بیرونی روتور
شکل 1- 19: سه روش نصب آهنربا روی سطح خارجی روتور
شکل 1- 20: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح درونی روتور
شکل 1- 21: الف) روتور مغناطیس دائم درونی محیطی ب) روتور مغناطیس دائم درونی شعاعی
شکل 1- 22: موتور BLDC با ساختارهای استاتور مختلف
شکل 1- 23: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار و سیم پیچی آن
شکل 1- 24: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار با سیم پیچی مارپیچی (ترویدال) 
شکل 1- 25: موتور BLDC الف) ساختار شار محوری ب) ساختار شار شعاعی
شکل 1- 26: نمونه ای از یک موتور تکفاز BLDC 4 قطب 
شکل 1- 27: نمونه ای از یک موتور BLDC خطی 
شکل 1- 28: اجزای مختلف موتور BLDC خطی الف) نمای سه بعدی ب) نمای دو بعدی
شکل 1- 29: موتور BLDC دو استوانه ای واجزای آن
شکل 1- 30: شمای کلی شبیه سازی شده در محیط سیمولینک متلب
شکل 1- 31: بلوک مربوط به تولید نیروی ضد محرکه
شکل 1- 32: بلوک مربوط به تولید و تغییر گشتاور
شکل 1- 33: تغییرات توان الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 34: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 35: تغییرات سرعت محور تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 36: تغییرات جریان آرمیچر تحت شرایط نرمال
شکل 1- 37: تغییرات ولتاژ ترمینال تحت شرایط نرمال
شکل 1- 38: تغییرات ولتاژ ضد محرکه تحت شرایط نرمال
فهرست جداول
جدول 1- 1: مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی

 

دانلود


برچسب‌ها: پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 20:10 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

بخشی از مقدمه:
در اغلب بخش­هاي صنعتي، انرژي الكتريكي از مهمترين منابع انرژي به شمار مي­رود. امروزه در صنعت، ماشين­هاي متفاوت و با سرعت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه موارد قابل ذكر عبارتند از: ماشين برش فلزات، جرثقيل الكتريكي، ماشينهاي مربوط به حمل و نقل و انواع مختلف وسايل چاپ، معدن ذغال سنگ و صنايع ديگر .براي مثال در چرخاننده الكتريكي در ماشين برش فلزات، سرعت سيستم مي­بايد مطابق با نوع كار، فلز و كيفيت نوع برش و اندازه قطعه مورد نظر، قابل تنظيم باشد. از آنجا كه موتورهاي الكتريكي مصرف­كننده اصلي انرژي در كارخانجات صنعتي هستند، لذا بهينه­سازي مصرف در اين موتورها به عنوان گزينه­اي اساسي در ارتباط با صرفه جويي انرژي، قابل بررسي مي­باشد. در كليه ماشين آلات ذكر شده، چرخاننده بايد مجهز به كنترل سرعت باشد تا بتواند كميت توليد زياد، شرايط كار مطلوب و كيفيت محصول خوب باشد. توسط كنترل سرعت مي توان سرعت چرخاننده را به ميزان مورد نياز جهت انجام مراحل كار تغيير داد. مفهوم كنترل سرعت يا تنظيم نبايد شامل تغيير طبيعي در هنگام اخذ بار شود. تغيير سرعت مورد نياز در روي موتور چرخاننده و يا عنصر مرتبط به موتور چرخاننده انجام مي­گيرد، كه ممكن است اين عمل با دست توسط اپراتور و يا به طور اتوماتيك توسط وسايل كنترل انجام گيرد. امروزه تنظيم سرعت توسط مدار الكتريكي توسعه يافته و از نظر اقتصادي و نتايج حاصله بر كنترل مكانيكي ارجعيت دارد.
يكي از راه­هاي فوق ­العاده مؤثر در كاهش مصرف اين تجهيزات، استفاده از درايو يا كنترل كننده­هاي دور موتور است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه    
فصل دوم: موتورهای الکتریکی
فصل سوم: اصول اولیه موتور القایی سه فاز    
      3-1- ساختمان موتورهای سه فاز    
          3-1-1- استاتور    
          3-1-2- روتور    
              3-1-2-1- روتور قفس سنجابی    
              3-1-2-2- روتور سیم بندی شده    
      3-2- تئوری ماشین های سه فاز  
      3-3- راه اندازی    
      3-4- کنترل سرعت    
فصل چهارم: کنترل کننده های دور موتور
     4-1- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور
     4-2- بخشی از کاربری درایوهای موتور AC و DC 
     4-3-کلیات
     4-4- ساختمان قسمت قدرت درایوهای  AC
     4-5-کنترل برداری
فصل پنجم: کنترل موتور القایی به روش برداری FOC    
      5-1- مبانی الگوریتم کنترل برداری به روش FOC با سنسور موقعیت    
      5-2- بخش قدرت    
فصل ششم: شبیه سازی    
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع و مآخذ

 

دانلود


برچسب‌ها: پروژه بررسی و شبیه سازی درایو موتور القایی و رفتار

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 20:8 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

بخشی از مقدمه:
در اغلب بخش­هاي صنعتي، انرژي الكتريكي از مهمترين منابع انرژي به شمار مي­رود. امروزه در صنعت، ماشين­هاي متفاوت و با سرعت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه موارد قابل ذكر عبارتند از: ماشين برش فلزات، جرثقيل الكتريكي، ماشينهاي مربوط به حمل و نقل و انواع مختلف وسايل چاپ، معدن ذغال سنگ و صنايع ديگر .براي مثال در چرخاننده الكتريكي در ماشين برش فلزات، سرعت سيستم مي­بايد مطابق با نوع كار، فلز و كيفيت نوع برش و اندازه قطعه مورد نظر، قابل تنظيم باشد. از آنجا كه موتورهاي الكتريكي مصرف­كننده اصلي انرژي در كارخانجات صنعتي هستند، لذا بهينه­سازي مصرف در اين موتورها به عنوان گزينه­اي اساسي در ارتباط با صرفه جويي انرژي، قابل بررسي مي­باشد. در كليه ماشين آلات ذكر شده، چرخاننده بايد مجهز به كنترل سرعت باشد تا بتواند كميت توليد زياد، شرايط كار مطلوب و كيفيت محصول خوب باشد. توسط كنترل سرعت مي توان سرعت چرخاننده را به ميزان مورد نياز جهت انجام مراحل كار تغيير داد. مفهوم كنترل سرعت يا تنظيم نبايد شامل تغيير طبيعي در هنگام اخذ بار شود. تغيير سرعت مورد نياز در روي موتور چرخاننده و يا عنصر مرتبط به موتور چرخاننده انجام مي­گيرد، كه ممكن است اين عمل با دست توسط اپراتور و يا به طور اتوماتيك توسط وسايل كنترل انجام گيرد. امروزه تنظيم سرعت توسط مدار الكتريكي توسعه يافته و از نظر اقتصادي و نتايج حاصله بر كنترل مكانيكي ارجعيت دارد.
يكي از راه­هاي فوق ­العاده مؤثر در كاهش مصرف اين تجهيزات، استفاده از درايو يا كنترل كننده­هاي دور موتور است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه    
فصل دوم: موتورهای الکتریکی
فصل سوم: اصول اولیه موتور القایی سه فاز    
      3-1- ساختمان موتورهای سه فاز    
          3-1-1- استاتور    
          3-1-2- روتور    
              3-1-2-1- روتور قفس سنجابی    
              3-1-2-2- روتور سیم بندی شده    
      3-2- تئوری ماشین های سه فاز  
      3-3- راه اندازی    
      3-4- کنترل سرعت    
فصل چهارم: کنترل کننده های دور موتور
     4-1- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور
     4-2- بخشی از کاربری درایوهای موتور AC و DC 
     4-3-کلیات
     4-4- ساختمان قسمت قدرت درایوهای  AC
     4-5-کنترل برداری
فصل پنجم: کنترل موتور القایی به روش برداری FOC    
      5-1- مبانی الگوریتم کنترل برداری به روش FOC با سنسور موقعیت    
      5-2- بخش قدرت    
فصل ششم: شبیه سازی    
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع و مآخذ

 

دانلود


برچسب‌ها: پروژه بررسی و شبیه سازی درایو موتور القایی و رفتار

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 20:7 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

چکيده:
شبکه هوشمند قدرت شامل تجهیزاتی نظیر تولیدات پراکنده، وسایل نقلیه الکتریکی و واحدهای انداز گیری انرژی الکتریکی هوشمند است. با این وجود تفاوت اصلی بین شبکه قدرت سنتی و شبکه هوشمند در بکارگیری بستر مخابراتی جدید در شبکه است. این بستر مخابراتی زیر ساخت واحد دیگری به نام سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده  (WAMS) است. بنابراین یکی از ویژگیهای اصلی سیستم هوشمند وجود سیستم اندازه¬گیری ناحیه گسترده در آن است. در این پروژه استفاده از سیستم اندازه¬گیری ناحیه گسترده جهت بهبود حفاظت سیستم قدرت هوشمند شرح داده می¬شود. 
تشخيص سريع و دقيق خطا در سيستم قدرت نقش مهمي در بازوصل سيستم قدرت براي بهره‌برداران شبکه دارد. در شرايطي که رله‌هاي حفاظتي و/يا کليد‌ها کارکرد نادرستي داشته باشند يا موفق به کارکرد درست نشوند، ناحيه خطا مي‌تواند گسترش يابد. در شرايط پيچيده خطا، بهره‌بردار با سيلي از زنگ‌هاي خطر توسط سيستم مديريت انرژي روبرو مي‌شود. به طور سنتي بهره‌بردار با استفاده از تجربه خود و استدلال، ناحيه خطا را تشخيص مي‌دهد. تاکنون روش‌هاي زيادي بر پايه سيستم‌هاي خبره و هوش مصنوعي براي جايگزيني اين وظيفه بهره‌بردار پيشنهاد شده‌اند که همگي از داده‌هاي سيستم سنتي SCADA مانند وضعيت رله‌ها وکليد‌ها و ساير اطلاعات مشابه استفاده مي‌کنند. اين پروژه رويکرد نويني براي تشخيص خطا در سيستم‌هاي قدرت با استفاده از اندازه‌گيري سراسري و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فازور پيشنهاد مي‌دهد. هدف آن است که با استفاده از داده‌هاي دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فازور، مکان خطا  و نوع خطا در سيستم‌ قدرت تشخيص داده شود. در اين پيشنهاد پژوهشي ابتدا مفهوم تشخيص خطا در سيستم قدرت و روش‌هاي کنوني براي اين منظور مرور مي‌شود. سپس به تکنولوژي سيستم اندازه‌گيري سراسري، دستگاه اندازه‌گيري فازور و پيشينه کاربرد آن در تشخيص حوادث شبکه پرداخته مي‌شود. مکان‌يابي خطا در يک خط انتقال نيز ايده‌هايي براي تشخيص خطا به صورت سراسري در اختيار ما قرار مي‌دهد. 

فهرست مطالب:
چکیده
1- تشخيص خطا در سيستم‌هاي هوشمند  قدرت 
1-1- مقدمه
1-2- اهميت تشخيص خطا در سيستم‌هاي قدرت
1-3- روش‌هاي تشخيص خطا در سيستم‌هاي قدرت
1-3-1- سيستم‌هاي خبره
1-3-2- داده‌كاوي و هوش مصنوعي
1-3-3- روش‌هاي بر پايه مدل
2- سيستم‌ اندازه‌گيري گسترده و کاربرد آن در آشکار سازي حوادث شبکه
2-1- مقدمه
2-2- واحد اندازه‌گيري فازور
2-3- کاربرد سيستم اندازه‌گيري گسترده در آشکار سازي حوادث شبکه
3- مکان‌يابي خطا در يک خط انتقال
3-1- مقدمه
3-2- مكان‌ياب خطا بر پايه موج رونده
3-3- مكان‌ياب خطا بر پايه اندازه‌گيري امپدانس
3-3-1- الگوريتم مكان‌ياب خطا با اندازه‌گيري دو پايانه
3-3-2- الگوريتم مكان‌ياب خطا با اندازه‌گيري يك پايانه
3-4- روش هاي بر پايه معادلات ديفرانسيل گذرا
3-5- مكان‌ياب‌هاي مدرن خطا 
3-6- فرآيند مكان‌يابي خطا
3-7- سودمندي مکان‌يابي خطا
مراجع

دانلود


برچسب‌ها: پروژه تشخيص خطا در شبکه‌هاي هوشمند قدرت با اندازه

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 20:5 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

محتواي فصول:
در فصل اول به کلیات پروژه اهداف و ضروت انجام پروژه پرداخته شده است. در فصل دوم اين پروژه راجع به اجزاي ترانسفورماتور و نقش هر يك از انها در بروز عيب توضيح آورده شده است. در فصل سوم راجع به نگهداري پيشگيرانه آورده شده و در فصل چهارم بعضي از استانداردهاي معتبر در اين رابطه توضيح داده شده است. در فصل پنجم در مورد عيب‌يابي ترانسفورماتور و روند آن بحث شده است. در فصل ششم يكي از مهمترين ابزارهاي نگهداري و كلاً اساس و پايه‌ي نگهداري، يعني تحليل وضعيت و روشهاي آن شرح داده شده است. ماحصل پروژه كه دستورالعمل سرويس و نگهدراي ترانسفورماتورهاي توزيع مي‌باشد. نيز به صورت فصلهايي جداگانه ارائه شده است. اين دستورالعمل براي شرايط نرمال بوده و در حالت كلي وضعيت ترانسفورماتور تعيين  كننده نوع عمليات نگهداري مورد نياز مي‌باشد و همچنين نتيجه گيري و پيشنهادات در فصل 15 ارائه شده است. امروزه در بسياري از شركتهاي معتبر در زمينه نگهداري ترانسفورماتور نظير Doble ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بالاي KVA 500 به عنوان ترانسفورماتور قدرت در نظر گرفته و انجام عمليات مهمي كه غالباً براي ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بالاتر استفاده مي‌شود براي اين ترانسفورماتورها را پشنهاد مي‌كنند. امروزه گزاف نيست كه اگر بگوئيم بحث قابليت اطمينان و كيفيت برق‌رسانيف يك ترانسفورماتور توزيع كم ظرفيت را به اندازه‌ي يك ترانسفورماتور با ظرفيت نسبتاً بالاتر، مهم و با اهميت مي‌كند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پروژه
1-1 كليات
1-2 هدف
1-3 ضرورت انجام پروژه
1-4 محتواي فصول
فصل دوم: مقدمه‌اي بر اجزاي ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عيب
2-1 مقدمه
2-2 اجزاي ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عيب
2-2-1 هسته
2-2-2 سيم‌پيچ
2-2-3 تپ چنجر
2-2-4 تانك و رادياتورها
2-2-5 كنسرواتور (منبع انبساط روغن)
2-2-6 بوشينگ
2-3 تجهيزات حفاظتي و اندازه‌گيري
2-3-1 رله بوخهلتز
2-3-2 ترمومتر روغن
2-3-3 ترمومتر درجه حرارت سيم‌پيچ
2-3-4 ارتفاع سنج روغن
2-3-5 رطوبت‌گير
2-3-6 فشارشكن
2-4 سيم عايقي
فصل سوم: نگهداري پيشگيرانه
3-1 كليات
3-2 دلايل وقوع خطاي الكتريك
3-3 انواع نگهداري
3-4 نگهداري پيشگيرانه
3-4-1  انواع نگهداري پيشگيرانه (PM)
3-4-2 اجزاي كليدي در يك برنامه نگهداري پيشگيرانه
3-4-3  اجراي برنامه نگهداري پيشگيرانه
3-4-4 فوايد نگهداري پيشگيرانه
3-4-5 معايب نگهداري پيشگيرانه
فصل چهارم: مروري بر استانداردهاي جهاني معتبر
4-1 ضرورت استانداردها
4-2 استاندارد IEC
4-2-1 استاندارد IEC 296
4-2-2 استاندارد IEC 354
4-2-3 استاندارد IEC 422
4-2-4 استاندارد IEC 599
4-3 استاندارد IEEE
4-3-1 IEEE C57.104
4-3-2 IEEE C57
4-3-3 IEEE C57.125
4-3-4 EEE C57.12.00
فصل پنجم: عيب‌يابي ترانسفورماتور
5-1 عيب‌يابي ترانسفورماتور (روند عيب‌يابي ترانسفورماتور)
5-2 عيوب ترانسفورماتور و دياگرام ايشي كاوا
5-3 آمار خرابي ترانسفورماتورها
5-4 عوامل زمينه‌ساز سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع
5-4-1 زمينه‌هاي ايجاد و گسترش جريان اتصال كوتاه
5-4-2 زمينه‌هاي ايجاد جريان‌هاي اضافه بار
5-4-3 زمينه‌هاي پيدايش نشت روغن
5-4-4 زمينه‌هاي سوختن ترانسفورماتور به علت اضافه ولتاژ
5-4-5 سوختن ترانسفورماتور به علت جريان هجومي (راه‌ اندازي)
5-5  پيشنهادات براي جلوگيري از سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع
فصل ششم: تحليل وضعيت و مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتور
6-1 تحليل وضعيت و مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتور
اهداف كلي مانيتورينگ
6-2 تحليل وضعيت ترانسفورماتور
6-2-1 تحليل وضعيت عايق روغن
6-2-2 تحليل وضعيت عايق جامد
6-2-3 طرح‌هاي تخمين فواصل نمونه‌گيري روغن
6-3 روشهاي تشخيص خطاي ترانسفورماتور
6-3-1 تستهاي تحليل وضعيت عايق
6-3-2 مانيتورينگ تخليه جزئي بصورت On-Line
6-3-3 تحليل گاز در روغن
6-3-4 تركيب روش مانيتورينگ صدا و روش DGA
6-4 كاربرد روشهاي هوش مصنوعي در تشخيص خطاي ترانسفورماتور
6-5 معرفي روشهاي هوش مصنوعي
6-6 مقايسه روشهاي هوش مصنوعي
فصل هفتم: بازديدهاي دوره‌اي و پيشگيرانه
فصل هشتم: شرح بازديدهاي اجزاي ترانسفورماتور
8-1 بازديد كلي ترانسفورماتور
8-2 بازديد از تانك ترانسفورماتور
8-3 كنسرواتور (منبع انبساط)
8-4 ترمومترها
8-5 تست ترمومتر
8-6 نشانگر سطح روغن
8-7 فشارشكن
8-8 رله فشار ناگهاني
8-9 رله بوخهلتز
8-10 بوشينگها
8-11 رطوبت گير
فصل نهم: نگهداري روغن ترانسفورماتور
9-1 روغن و عوامل موثر بر خواص آن
9-2 تستهاي ساليانه و حدود مجاز
9-3 كنترل كيفيت روغن در زمان بهره‌برداري
9-4 نمونه‌گيري روغن
9-5 تصفيه روغن
9-6 خشك كردن ترانسفورماتور
9-7 روغن زدن يا شارژ روغن ترانسفورماتور
9-8 مخلوط كردن روغنهاي مختلف
9-9 اضافه كردن مواد ضد اكسيداسيون
9-10 آزمايشهاي قبل و بعد از پر كردن روغن در ترانسفورماتور
9-11 پيشنهادات مهم جهت نگهداري بهتر روغن و جلوگيري از فساد آن
9-12 تستهاي روغن
فصل دهم: پيش‌بيني عمر ترانسفورماتور و عوامل موثر بر عمر عايق آن
10-1 شناخت دقيق عملكرد ترانسفورماتور با استفاده از روش‌هاي كاربردي
10-3 دستورات كنترل حرارت و نيز كاهش تلفات
10-4 مقادير مجاز درجه حرارت محيط و ترانسفورماتور
10-5 تاثير عوامل مختلف بر عايق و كنترل آنها
10-6 ارزيابي وضعيت عايق و عمر ترانسفورماتور (چه وقت بايد ترانسفورماتور را از مدار خارج نمود)
10-7 دستورات و توصيه‌هاي كلي براي بهبود عمر ترانسفورماتور
فصل يازدهم: دستورالعمل بارگيري نيروي ترانسفورماتور توزيع
11-1 بار و اضافه بار مجاز
11-2 حدود بارگذاري مجاز دائمي
11-3 حدود مجاز بارگذاري اضطراب كوتاه مدت
11-4 حدود مجاز بارگذاري (بارگذاري اضطراب بلندمدت)
11-5 حدود مجاز براي ترانسفورماتورهاي توزيع
11-6 حدود مجاز حرارت و جريان
فصل دوازدهم: درزگيرها (واشرهاي آب‌بندي)
12-1 واشرهاي آب‌بندي
12-2 نصب سيستم آب‌بندي
فصل سيزدهم: رطوبت، معياري براي خشك كردن
13-1 معيار خشك كردن ترانسفورماتور
13-2 راههاي نفوذ رطوبت
13-3 راههاي جلوگيري از نفوذ و جذب رطوبت و اكسيداسيون
فصل چهاردهم: نصب و راه اندازي ترانسفورماتور
14-1 نگهداري و انبار كردن ترانسفورماتور
14-2 مكان نصب ترانسفورماتور
14-3 عمليات و هشدارهاي لازم قبل از راه‌اندازي ترانسفورماتور
14-4 راه‌اندازي ترانسفورماتور (برقدار كردن)
14-5 تستهاي راه‌اندازي
14-6 بارگيري و ارتفاع نصب ترانسفورماتور
14-7 نگهداري هاي دوره‌اي براي ترانسفورماتور توزيع
14-8 عمليات نگهداري در دوره‌هاي خاموشي ترانسفورماتور
14-9 تزريق روغن در تانك
14-10 حفاظت ترانسفورماتور توزيع
14- 11 نكات مهم در انتخاب كات اوت فيوز
14-12 نكات مهم در انتخاب و نصب برفگير
14-13 روشهاي بهره‌برداري مناسب و دستورالعمل پيشگيري حوادث
14-14 پياده‌سازي اجزاي ترانسفورماتور
14-15 جوشكاري تانك ترانسفورماتور
14-16 تعمير هسته و سيم پيچي
فصل پانزدهم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مراجع

 

دانلود


برچسب‌ها: پيش‌ بيني عمر ترانس و روشهاي تعمير و نگهداري تجهيز

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 19:51 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

چكيده:
تدوين برنامه بلندمدت بهينه‌سازي بخش عرضه انرژي، تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور و ارتقاي نقش ايران در بازارهاي جهاني انرژي دارد. از جمله نتايج حاصل از برنامه بهينه‌سازي بخش عرضه انرژي، بهبود راندمان و كاهش توليد آلاينده‌هاي ‌زيست محيطي ناشي از توليد انرژي است. راهكارهاي بهينه سازي متعددي در بخش عرضه انرژي مطرح است كه از جمله آنها ميتوان به توليد همزمان برق و حرارت، سرمايش هواي ورودي به توربينهاي گازي، استفاده از توربينهاي انبساطي و تعيين تركيب بهينه در عرضه حاملهاي انرژي اشاره نمود. در مطالعه حاضر، برنامه بلندمدت استفاده از واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت در كشور،كه بر اساس حداقل سازي مجموع هزينه‌هاي اقتصادي سيستم عرضه انرژي كشور تهيه‌شده است، از نظر ميگذرد. در محاسبه هزينه‌هاي اقتصادي سيستم عرضه ‌انرژي، مولفه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي بهره برداري و هزينه هاي سوخت لحاظ شده است.
 
مقدمه:
توليد همزمان برق و حرارت يك روش صرفه جويي انرژي است كه در آن برق و حرارت بطور همزمان توليد مي‌شوند. حرارت حاصل از توليد همزمان مي‌تواند بمنظور گرمايش ناحيه‌اي (District heating) يا در صنايع فرآيندي مورد استفاده قرار گيرد.
فرآيند توليد همزمان مي‌تواند بر اساس استفاده از توربينهاي گاز، توربينهاي بخار يا موتورهاي احتراقي بنا نهاده شود و منبع توليد انرژي اوليه نيز شامل دامنه وسيعي است كه مي‌تواند سوختهاي فسيلي، زيست توده، زمين گرمايي يا انرژي خورشيدي باشد.
گرمايش ناحيه‌اي شامل سيستمي است كه در آن حرارت بصورت متمركز توليد و به تعدادي مشتري فروخته ميشود. اين كار با استفاده از يك شبكة توزيع كه از آب داغ يا بخار بعنوان حامل انرژي حرارتي بهره مي‌برد، انجام مي‌پذيرد. شكل (1) شماي يك سيستم بازيافت و انتقال حرارت را نشان مي دهد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سابقة تاريخي
فصل اول: کلیات سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP
1-1- سیستم های CHP
1-2- موارد کاربرد تولید مشترک برق و حرارت
1-3- خصوصيات گرمايش ناحيه‌اي
1-3-1- ارتقاء كارآيي انرژي
1-3-2-تأمين حرارت مطمئن و انعطاف پذيري
1-3-3- محيط زيست
1-3-4- هزينه‌هاي كمتر
1-3-5- استفاده هرچه بيشتر از فضاي ساختمانها
1-3-6- هزينه‌هاي پايين‌تر تعميرات و نگهداري
فصل دوم: تقسیم بندی، تجهیزات واجزاء سیستم تولید مشترک برق و حرارت CHP
2-1- کلیات تقسیم بندی
2-1-1- تقسیم بندی از دیدگاه مصرف انرژی
2-1-2- چرخه ی صعودی
2-1-3- چرخه ی نزولی
2-2- تقسیم بندی بر حسب تکنولوژی محرک ها
2-2-1- توربین بخار
2-2-1-1- توربین بخار زیرکشدار
2-2-1-2- توربین بخار پس فشاری
2-2-2- توربین گاز
2-2-3- میکروتوربین
2-2-4- موتورهای رفت و برگشتی (پیستونی)
2-2-4-1- موتورهای احتراق جرقه ای
2-2-4-2- موتورهای احتراق تراکمی
2-2-4-3- موتورهای دو گانه سوز
2-2-4-4- موتور استرلینگ
2-2-5- پیل سوختی
2-3- ظرفیت، کاربری، حوزه نفوذ پروژه و محل جغرافیایی اجرای پروژه
2-4- تجهیزات الکتریکی (Electrical Equipment)
2-4-1- ژنراتورها (Generators)
2-4-2- ژنراتور سنکرون (synchronous Generator)
2-4-3- ژنراتور آسنکرون (Mains Excited Asynchronous Generators)
2-5- تجهیزات بازیابی حرارت (Heat Recovery Equioment)
2-6- چیلرهای جذبی (Absorption Chillers)
2-7- سیستم های کنترل و مانیتورینگ (Control Panel and Monitoring)
2-8- محفظه اکوستیک (عایق صدا) ( (Acoustic Enclosure)
فصل سوم: پردازش، تحلیل و کاربرد سیستم های CHP
3-1- تحلیل عملکرد و بازدهی
3-2- تحلیل اقتصادی
3-2-1- هزینه ها و درآمدها
3-2-1-1- هزینه های قبل از نصب CHP
3-2-1-2- هزینه های پس از نصب CHP
3-2-1-3- درآمدهای پس از نصب CHP
3-2-1-4- درآمد خالص
3-2-2- سود پروژه
3-2-3- قیمت تمام شده هر واحد انرژی
3-2-4- صرفه جویی در هر واحد محصول
3-2-4-1- دیدگاه محلی
3-2-4-2- دیدگاه ملی
3-2-5- مثال:
3-3- هزينه سوختهاي ورودي به مدل شبكه توليد انرژي
3-3-1- داده‌هاي فني و اقتصادي تجهيزات موجود در شبكه توليد انرژي
3-4- کاربردهای تولید همزمان برق و حرارت
3-4-1- کاربرد سیستمهای تولید همزمان به صورت منطقه ای
3-4-2- کاربردهای صنعتی تولید همزمان
3-4-3- استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان
3-5- تجربیات جهانی در زمینه استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان
3-5-1- تجربه ایالات متحده آمریکا
3-5-2- تجربه ایالت ایلینویز
فصل چهارم: جنبه های زیست محیطی CHP
4-1- جنبه های زیست محیطی CHP
4-1-2- شرایط سوخت و آلاینده ها
4-1-3- موتورهای رقیق سوز (Lean-burn Engines)
 4-1-4- موتورهای استوکیومتری با کاتالیزورهای مبدل سه راهه
4-1-5- کاتالیزور کاهنده حساس (Selecitive Catlytic Reduetion)
4-1-6- آلاینده های CO و هیدروکربن های نسوخته (UHC)
4-1-7- آلودگی صوتی
4-2- اثرات تولید همزمان برق و حرارت
4-2-1- تاثیر تولید همزمان بر میزان مصرف انرژی
4-2-2- تاثیر تولید همزمان بر صنعت برق
4-2-3-1- تاثیر بر کیفیت هوا، آب و خاک
4-2-3-2- تاثیرات تولید همزمان بر کیفیت هوا
4-3- فن آوری های جایگزین سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
4-3-1- تامین برق
4-3-2-تامین حرارت
4-3-3- شبیه سازی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان
فصل پنجم: مطالعه موردی در ایران
 چکیده
5-1- طرح دیدگاه ها و معیارهای تعیین مکان
5-2- اقدامات به عمل آمده در جهت تعیین مکان مناسب
5-3- مطالعات شبکه بار برای بهره برداری از موتور ژنراتور گازسوز
5-4- بررسی نحوه خرید و فروش انرژی در محل اتصال به شبکه بررسی وضعیت نیاز مصرفی محدوده مورد نظر و برآورد میزان نیاز به انرژی تولیدی مازاد
5-5- راندمان کلی سیستم
5-6- بعد مکانی یا فاصله انتقال حرارت
5-7- خواص ترمودینامیکی سیال و رابطه آن با عایق های حرارتی
5-8- تحلیل فنی سیستم
5-9- محاسبه و برآورد ظرفیت مورد نیاز برای برق و حرارت و سوخت گاز مصرفی
5-10- برآورد اقتصادی و هزینه های بودجه ای پروژه
5-11- استراتژی و نوع آنالیز
5-12- مشخصات فنی و ویژگیهای طرح
5-13- برنامه مالی و اقتصادی
5-14- آنالیز حساسیت
نتايج
ارائه راهکار و پیشنهاد جهت پیاده سازی
منابع
پیوست ها
فهرست جدول ها
جدول2-1- طبقه بندی CHP بر حسب ظرفیت و کاربری
جدول 2-2- خلاصه شرح تکنولوژی های CHP
جدول 3-1- اندازه گیری بازدهی سیستم های CHP
جدول3-2- پارامترهای پروژه
جدول 3-3- هزينه‌هاي سوخت ورودي به مدل بر اساس سناريوي مبنا
جدول 3-5- بار الکتریکی انواع ساختمانها
جدول4-1- انواع احتراق با در نظر گرفتن  (نسبت سوخت به هوا)
جدول4-2- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-3- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-4- انتشار انواع آلاینده برای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-5- مقایسه مستقیمی بین انواع سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت، نیروگاه های فسیلی و بویلرها
جدول 4-6- اطلاعات فنی تجهیزات تولید همزمان برق- حرارت- برودت
جدول5-1- لیست مشترکین منطقه برق فردوسی با مصرف بالاتر از 1 مگاوات
جدول5-2- لیست مشترکین منطقه برق فردوسی با مصرف بالاتر از 2 مگاوات
جدول5-3- جزئیات مصرف انرژی ساختمان وزارت نیرو
جدول5-4- پارامترهای اولیه اقتصادی
جدول5-5- نتایج محاسبات
جدول5-6- آنالیز حساسیت
فهرست شکل ها
شکل 1-1- تفاوت بین تولید همزمان و جداگانه
شکل 1-2- تفاوت بین تلفات انتقال گاز و برق
شكل 1-2- مقايسه بازده انرژي در نيروگاههاي معمول و نيروگاههاي توليد همزمان
شکل 2-1- CHP با چرخه ی  صعودی
شکل 2-2- CHP با چرخه ی نزولی
شکل 2-3- شماتیک یک  توربین زیرکشدار
شكل2-4- نيروگاههاي پس فشاري صنعتي
شكل 2-5- نيروگاههاي پس فشاري مورد استفاده در گرمایش منطقه ای
شکل 2-6- توربین های پس فشاری
شكل 2-7- توربين گاز مجهز به بويلر بازيافت
شكل 2-8- توليد همزمان در نيروگاه سيكل تركيبي
شکل 2-9- مقطعی ازیک توربین گاز
شکل 2-10- یک نمونه واحدتولید همزمان توربین گاز درکشور آلمان
شکل 2-11- میکروتوربین و با سیکل ساده
شکل2-12- سیکل یک میکروتوربین دارای رکوپراتور بر اساس سیستم های CHP
شکل 2-13-  بازيافت حرارت از موتورهاي رفت و برگشتي
شکل 2-14- موتور پیستونی ( رفت و برگشتی)
شکل 2-15- شماتیک سیکل حرارتی از منابع حرارتی مورد استفاده در موتور پیستونی
شکل 2-16- نحوه عملکرد پیل سوختی به همراه فرایند شیمایی آن
شکل3-1-پکیج CHP
شکل 3-2- سیستم CHP ساختمانی براساس موتورهای احتراق داخلی
شکل 3-3- مقایسه تاثیر اجرای BCHP با سایر راهکارها در بهینه سازی مصرف انرژی وکاهش
شکل4-1-اثر نسبت سوخت به هوا بر انتشار آلاینده های موتور
شکل4-2- کنترل   برای موتور استوکیومتری
شکل4-3- مقایسه انواع سیستم CHP
شکل 4-4- تاثیر سیستم تولید همزمان بر کیفیت هوا
شکل 4-5- فلودیاگرام نوعی تولید برق به صورت متمرکز
فهرست نمودارها
نمودار 3-1- نمودار بار الکتریکی، بارحرارتی
نمودار 3-2- بار الکتریکی، بار حرارتی و ضریب بار
نمودار 3-3- سهم برق تولید شده از سیستم های تولید برق همزمان را در سال 1999 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
نمودار 3-4- سهم کاربری های مختلف ساختمان از پتانسیل 75 گیگاواتی BCHP ایالات متحده
نمودار 3-5- پتانسیل ساختمانهای مختلف برای بهره گیری از CHP
نمودار 3-6- انواع ساختمانها و دیماند مورد نیاز آنها
نمودار 3-7- وضعیت و ترکیب سیستمهایBCHP در ایالت ایلینویز امریکا
فهرست  پیوستها
پیوست 1 لیست آدرس اینترنتی  تولید کنندگان
پیوست 2 مراحل اخذ مجوز احداث و بهره برداری مولد
پیوست 3 مجموعه قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات مربوطه
پیوست 4 اطلاعات فني- اقتصادي ورودي مدل داده‌هاي فني ـ اقتصادي ورودي نيروگاه گازي
پیوست 5 بخشنامه

 

دانلود


برچسب‌ها: پایان نامه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 16:35 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

بخشی از متن:
امروزه با توسعه صنايع در كشور،فرصت هاي شغلي زيادي براي مهندسين برق فراهم شده است و اگر مي بينيم كه با اين وجودبعضي از فارغ التحصيلان اين رشته بي كار هستند و به دليل اين است كه اين افراد يا فقط در تهران دنبال كار مي گردند يا در دوران تحصيل به جاي يادگيري عميق دروس و در نتيجه كسب توانايي هاي لازم تنها واحد هاي درسي خود را گذرانده اند.
همچنين يك مهندس خوب بايد كارآفرين باشد يعني به دنبال استخدام در مؤسسه يا وزارت خانه اي نباشد بلكه به ياري آگاهي خود، نيازهاي فني و صنعتي كشور را يافته و باطراحي سيستم ها ومدارهاي خاص اين نياز را بر طرف سازد. كاري كه بعضي از فارغ التحصيلان ما انجام داده و خوش بختانه موفق نيز بودند.
اگر يك فارغ التحصيل برق داراي توانايي هاي لازم باشد، با مشكل بي كاري روبرو نخواهد شد. در حقيقت امروزه مشكل اصلي اين است كه بيشتر فارغ التحصيلان توانمند و با استعداد اين رشته به خاغرج از كشور مهاجرت مي كنند و ما اكنون با كمبود نيروهاي كار آمد در اين رشته روبرو هستيم.
يكي از اساتيد مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در مورد فرصت شغلي فارغ التحصيلان اين رشته مي گويد: طبق نظر كارشناسان و متخصصان انرژي در كشور با توجه به نياز فزاينده به انرژي در جهان كنوني و همچنين نرخ رشد انرژي الكتريكي در كشور نياز به فارغ التحصيلان اين رشته بيش از قبل مورد احتياج است.

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي
معرفي شركت دانش هوشيار الكترونيك  
فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
توليد كنندگان، بخش طراحي و ساخت، بخش تعميرات و نگهداري      
نتيجه گيري           
پيشنهاد براي بهبود كار در صنعت الكترونيك       
فصل سوم
مقدمه : آشنايي با ساخت پيوند p-n       
ساختمان کريستالي نيمه هادي  
ترانزيستورها         
 ترانزيستور دوقطبي پيوندي  
 ترانزيستور اثر ميدان پيوندي(JFET)    
 ترانزيستور اثر ميدان MOS  
ساختار و طرز کار ترانزيستور اثر ميداني – فت   
شکل و پايه هاي ترانزيستورها            
آشنايي با آي سي هاي سري 7400       
TTL        
CMOS    
خازن       
خازنهاي قطب دار  
خازن هاي تانتاليوم  
 خازنهاي بدون قطب            
 كد رنگي خازن ها              
 خازن هاي متغير    
خازن هاي تريمر     
سنسورها  
حسگرهاي مافوق صوت       
حسگرهاي تماسي    
حسگرهاي هم جواري           
حسگرهاي دور برد              
حسگر نوري         
آشنائي با LCD        
رله ها      
منابع تغذيه            
منطق ديجيتال        
سيستم هاي ديجيتال  
مدارهاي ترتيبي      
حافظه هاي الکترونيکي        
کار با مولتي متر     
كار با اسيلوسکوپ   
فصل چهارم: چند آي سي پر كار برد
آي سي 555          
 آي سي موتور درايور ال 298           

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات: 94
 

برچسب‌ها: گزارش کارآموزی برق, شرکت الکترونیک

[ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ] [ 23:41 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

پروژه اصول کار فلومتر آلتراسونیک

پروژه-اصول-کار-فلومتر-آلتراسونیکاصول کار با فلومتر آلتراسونیک با تمامی فرمول های برگرفته از کتابهای زبان اصلی، در این پروژه از مقاله های زیر که همه به زبان انگلیسی هستند کمک گرفته شده است و تمامی فرمول های مربوط به این فلومتر در این پروژه درج شده است.دانلود فایل


برچسب‌ها: پروژه اصول کار فلومتر آلتراسونیک

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 0:41 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

گزارش کار کنترل الکترونیکی موتور دیزل

گزارش-کار-کنترل-الکترونیکی-موتور-دیزلکنترل الکترونیکی موتور دیزل به همراه جداول و نمودارهای مربوطه، چکیده: با پیشرفت تکنولوژی و علوم در ابعاد گوناگون بخصوص الکترونیک و نفوذ آن به علوم دیگر مانند مکانیک به عنوان کنترلر؛ که با دقت، سرعت، صرف هزینه کم و بهره وری بالا، بهترین راندمان را ارائه می دهد، موتورهای دیزل نیز از این قاعده مستثنی..دانلود فایل


برچسب‌ها: گزارش کار کنترل الکترونیکی موتور دیزل

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 23:56 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

پروژه تشخيص خطا در شبکه‌هاي هوشمند قدرت با اندازه گيري‌ سراسري

پروژه-تشخيص-خطا-در-شبکه‌هاي-هوشمند-قدرت-با-اندازه-گيري‌-سراسريچکيده: شبکه هوشمند قدرت شامل تجهیزاتی نظیر تولیدات پراکنده، وسایل نقلیه الکتریکی و واحدهای انداز گیری انرژی الکتریکی هوشمند است. با این وجود تفاوت اصلی بین شبکه قدرت سنتی و شبکه هوشمند در بکارگیری بستر مخابراتی جدید در شبکه است. این بستر مخابراتی زیر ساخت واحد دیگری به نام سیستم اندازه گیری ناحیه ..دانلود فایل


برچسب‌ها: پروژه تشخيص خطا در شبکه‌هاي هوشمند قدرت با اندازه

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 14:31 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

پایان نامه تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال

پایان-نامه-تشخیص-نوع-مدولاسیون-دیجیتالپایان نامه کارشناسی ارشد برق و الکترونیک، با موضوع تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از شکل منظومه ای، معرفی اجزای تشکیل دهنده یک سیستم مخابراتی دیجیتال و کانال های مخابراتی، سیر تحول و توسعه سیستم های مخابراتی دیجیتال از منظر تاریخی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دیجیتال...دانلود فایل


برچسب‌ها: پایان نامه تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال, مدولاسیون دیجیتال

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 1:27 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

فيبر نوري و ارتباطات زيرساخت

فيبر-نوري-و-ارتباطات-زيرساختفیبر نوری یا تار نوری(Optical Fiber)  رشته باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری داری پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوری می‌توانیم تلویزیون، تلفن، ویدیو کنفرانس و داده‌های دانلود فایل


برچسب‌ها: تحقیق فیبر نوری, مقاله فیبر نوری, تار NZDSF, فیبر نوری, ارتباطات زیر ساخت

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 23:46 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

فيبر نوري و ارتباطات زيرساخت

فيبر-نوري-و-ارتباطات-زيرساختفیبر نوری یا تار نوری(Optical Fiber)  رشته باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری داری پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوری می‌توانیم تلویزیون، تلفن، ویدیو کنفرانس و داده‌های دانلود فایل


برچسب‌ها: فيبر نوري, مقاله فيبر نوري, ارتباطات زيرساخت

[ دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ] [ 1:24 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

عنوان مقاله: انواع نیروگاههای برق


این مقاله وتحقیق در 20 صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • نیروگاه های تولیدكننده برق
 • نیروگاههای پیل سوختنی
 • پیل های سوختی
 • كاربردهای پیل سوختی نیروگاهی
 • نیروگاه حرارتی
 • مشخصات فنی نیروگاه
 • سوخت
 • آب
 • سیستم خنک کن
 • سیستم تصفیه آب
 • بویلر
 • توربین
 • کندانسور
 • ژنراتور
 • ترانسفورمرها و تغذیه داخلی نیروگاه
 • سیستم آتش نشانی
 • منبع

...


فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 20


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: انواع نیروگاههای برق, مقاله انواع نیروگاههای برق, نیروگاههای برق

[ جمعه چهارم بهمن 1392 ] [ 23:35 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

ارايه روشي نو براي عملكرد بي وقفه توربين بادي مجهز به ژنراتورالقايي از دو سو تغذيه در طي بروز اتصال كوتاه در شبكه با استفاده ازSTATCOM


مقاله رشته مهندسی برق که در کنفرانس بین المللی برق ایران به چاپ رسیده است.


چکیده: امروزه با افزايش نفوذ منابع انرژي تجديد پذير از جمله انرژي باد در سيستم هاي قدرت، ما را با مشكلات جديدي روبرو ساخته است. يكي از اين مشكلات، عملكرد توربين هاي بادي مجهز به ژنراتور القايي از دو سو تغذيه(DFIG)  در طي بروز اتصال كوتاه در شبكه قدرت مي باشد. اتصال كوتاه روي سيستم قدرت حتي اگر از محل توربين دور باشد باعث ايجاد افت ولتاژ در نقطه اتصال توربين بادي به شبكه مي شود. اين امر باعث افزايش جريان در سيم پيچ هاي استاتور مي شود وبه خاطر كوپل مغناطيسي بين استاتور و روتور، اين جريان در مدار روتور و مبدل الكترونيك قدرت طرف روتور ديده مي شود كه منجر به آسيب ديدن مبدل الكترونيك قدرت مي شود. به همين علت در توربين هاي بادي مجهز به DFIG، هنگامي كه يك حالت غير عادي در ولتاژ شبكه شناسايي شود، از سيستم قدرت جدا مي شوند. در اين مقاله روشي نو براي عملكرد بي وقفه توربين بادي مجهز به DFIG در طي بروز اتصال كوتاه در شبكه با استفاده از جبران ساز راكتيو سنكرون(STATCOM) ارايه شده است. سپس درستي روش با شبيه سازي سيستم قدرت نمونه در محيط PSCAD/EMTDC تاييد مي شود.


...


فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش


برچسب‌ها: عملكرد بي وقفه توربين بادي, ژنراتورالقايي از دو سو تغذيه, اتصال كوتاه در شبكه, STATCOM, روشي نو براي عملكرد بي وقفه توربين بادي مجهز به ژن

[ جمعه چهارم بهمن 1392 ] [ 12:31 ] [ dlxco & masbi ]

[ ]

مقاله کارشناسی ارشد برق : بررسی خواص بنیادی مدل های پویای هدایت کشتی


فهرست مطالب:

 • فصل اول
 • ساده سازی مدل دینامیکی هدایت کشتی
 • خطی سازی معادلات
 • بدست آوردن معادله مشخصه سیستم
 • بدست آوردن تابع تبدیل سیستم
 • معرفی مدل Nomoto
 • بررسی کنترل پذیری ورویت پذیری برای مدل مرتبه اول Nomoto
 • بررسی کنترل پذیری ورویت پذیری برای مدل مرتبه دوم و بالاتر Nomoto
 • فصل دوم
 • بدست آوردن صفرها (Z) ، قطب ها (P) ، و بهره ی (K) سیستم
 • بدست آوردن مقادیر ویژه
 • تعیین ماتریس بهره ی فیدبک حالت K وماتریس بهره رویتگر Ke
 • پاسخ به شرایط اولیه
 • رسم نمودار های bode سیستم
 • رسم نمودار نایکوییست
 • رسم نمودار نیکولس سیستم
 • منابع
 • پروژه درس کنترل مدرن


  پروژه کارشناسی ارشد برق


  محتویات: اصل مقاله و ام فایل برنامه نویسی شبیه سازی آماده نوشته شده در داخل فایل ورد کافی است آن را داخل متلب کپی پیس نمایید تا شبیه سازی اجرا شود.


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: مقاله کارشناسی ارشد برق, بررسی خواص بنیادی مدل های پویای هدایت کشتی

  [ پنجشنبه سوم بهمن 1392 ] [ 23:33 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  آموزش ساخت تابلو روان led + شماتیک، نقشه و تصویر فیبرچاپی


  قسمتی از متن: امروزه استفاده از صفحه نمایش های پیام متحرك كاملا رایج است. آنها با صورتها و ویژگی های گوناگون وارد بازار می شوند. بیشتر آنها متكی به میكروپروسسور هستند و در این موارد استثنایی وجود ندارد. این تابلوهای نویسنده ی روان و صفحه نمایش در اكثر خیابانها و بر روی سر در بیشتر مغازه ها برای تبلیغ یك آگهی، جنس و كالا وجود دارد یا بر سر چهار راه ها، برای هشدار دادن به رانندگان قرار گرفته اند.

  هدف از ارائه این پروژه طراحی تابلوی نویسنده ای است با حداقل قطعات و كمترین هزینه و ساده ترین نقشه، كه بیشترین كارایی را داشته باشد.
  در ابتدای مطلب سعی می كنیم اصول كار برای طراحی یك تابلوی نورانی و روشهای مختلف آن را بررسی كرده و در ادامه كار مدار فوق را شرح دهیم.
  در این مدار از یك میكروپروسسور 8051 یا 8952 استفاده شده است و از 208 قطعه LED به رنگ قرمز استفاده شده است. همچنین از یك آی سی 4051 یك رگلاتور 7805 استفاده شده است 8 قطعه ترانزیستور به عنوان كلیدهایی كه می توانند باز و بسته شوند در نظر گرفته شده است و همچنین از 6 كلید برای نوشتن در تابلو استفاده می شود.
  در مدار تابلوی نویسنده ی روان، از روش جاروب (SCAN) استفاده شده است و این كار همزمان با جاروب سطرها صورت می گیرد و اطلاعات صفحه كلید از طریق پین 13 به آی سی میكروكنترلر منتقل می گردد.
  یك عدد آی سی EEPRAM به شماره ی AT24CO3 استفاده شده است به طوری كه با قطع برق حافظه ای آن پاك نمی شود و به هر مدت كه بخواهید، باقی می ماند.


  ...


  فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)


  برچسب‌ها: آموزش ساخت تابلو روان led, آموزش ساخت تابلو led, ساخت تابلو led

  [ چهارشنبه دوم بهمن 1392 ] [ 15:39 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  تابلو های روان برق


  چکیده: دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان می‌‌دهند. این خاصیت آنها باعث شده بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی ، به آن دریچه یا Valve هم اطلاق شود. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن می‌‌سازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و - به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده می‌شود که چیزی حدود ۰.۶ تا ۰.۶ ولت می‌‌باشد.


  فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • ولتاژ معکوس
  • دسته بندی دیودها
  • دیود چیست
  • بایاس دیود
  • بایاس مستقیم
  • بایاس معکوس
  • ناحیه تخلیه
  • تست دیود
  • انواع دیود ها
  • دیود اتصال نقطه ای
  • دیود زنر
  • دیود نوردهنده LED
  • دیود خازنی ( واراکتور )
  • فتو دیود
  • دیودهای سیگنال
  • استفاده از دیود زنر برای تهیه ولتاژ ثابت دیودهای زنر
  • دیود تونل
  • تابلو روان
  • اجزای تصویر
  • جاروب ساده
  • جاروب یک در میان
  • بررسی جاروب ستونی مدار عملی تابلو روان - برنامه نویسی
  • انیمیشن در تابلو روان
  • بررسی ساخت انیمیشن در تابلو روان
  • متن کامل برنامه حرکت به سمت چپ در تابلو روان با جاروب ستونی
  • منابع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 60


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: تابلو های روان برق, مقاله تابلو های روان برق, دانلود مقاله در مورد تابلو های روان برق

  [ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 0:19 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پروژه کارشناسی : كنترل دمای محیط با استفاده از میكرو AVR و سنسور LM 35


  در این پروژه سعی براین شده تا راه کار مفیدی، جهت جلوگیری ازهدر رفتن انرژی و تنظیم دمای اتاق به میزان دلخواه ارائه شود. که این کار با استفاده ازیک سنسور دما و وارد کردن دمای دلخواه با صفحه کلید وفعال شدن هیتر یا فن وکنترل توان آن انجام شده است. لازم به ذکر است تمام خواسته های ما با نوشتن برنامه و پروگرم کردن ان روی میکرو مگا 32 انجام شده است...

  آنچه بیش ازهر چیزی امروزه به چشم می خورد توسعه استفاده از میکروکنترلر ها می باشد. که به جرات می توان گفت درتمام وسایل خانگی وصنعتی میکرو کنترلرها نقش کلیدی ایفا می کنند. این پروژه براستفاده از میکرو کنترلر استوار است که به طور مفصل در مورد آن بحث شده است.

  اما آنچه که بیشتراهمیت دارد استفاده از حلقه فیدبک و کنترل کننده P میباشد. سنسوردما پس از اندازه گیری دمای محیط ،آنرا روی LCD نمایش میدهد. سپس با توجه به اختلاف دمای اتاق با دمای دلخواه ، هیتر و یا فن به کار می افتد حال با استفاده از دو کلیدی که تعبیه شده امکان کنترل توان هم وجود دارد...


  قطعات بکار رفته در این پروژه :

  • 1)میکرو کنترلر Mega 32
  • 2)سنسور دما Lm 35
  • 3)نمایش گر( Lcd ( 16*2
  • 4)صفحه کلید (Key Pad)
  • 5)دو موتور DC (یکی بعنوان هیتر و دیگری بعنوان فن)
  • 6)دو گیت های منطقی And
  • 7)دو عدد مقاومت
  • 8)دو عدد کلید
  • 9)دوعدد Led

  اما وظایف هر یک از قطعات فوق به شرح زیر میباشد:


  1)میکرو کنترلرMega 32 :

  در این برنامه چندین وظیفه دارد

  • - خواندن کد ها از طریق صفحه کلید و تبدیل آن به عدد دسیمال
  • - نمایش عدد وارد شده بروی نمایشگر
  • - گرفتن دما محیط از سنسور و تبدیل آن از آنالوگ به دجیتال از طریق واحد ADC اش به منظور خواندن اطلاعات.
  • - مقایسه دما وارد شده( Set point) ) با دمای محیط و دادن فرمان برای روشن شدن هیتر یا فن.

  2) سنسور دماLm35:

  Proteusدما را از محیط اندازه گیری کرده و به میکرو میفرستد. چون تغییرات دما در محیط امکان پذیر نیست با استفاده از علامت + و- روی سنسور، دمای محیط را تغییر میدهیم.


  3)نمایش گر Lcd:

  وظیفه نمایش دمای مرجع و دمای محیط را دارد.


  4)صفحه کلید(Key Pad):

  به کمک آن میتوان دمای مرجع دلخواه را وارد کرد.


  و همچنین قطعات دیگر كه كاربرد تك تك قطعات در این پروژه به طور كامل شرح داده شده است...


  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 46


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: كنترل دمای محیط با استفاده از میكرو AVR و سنسور LM, كنترل دمای محیط با استفاده از میكرو AVR

  [ شنبه بیست و هشتم دی 1392 ] [ 12:47 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه مقطع كارشناسی رشته الکترونیک طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز


  قسمتی از متن: اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان می شود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه به کار می رود، دقیقا معلوم ومورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.

  هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.

  1-گستره ی اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.

  2-ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه ی تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که می تواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود.

  3-حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری

  با بیشترین بودن حساسیت، اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما معمولا گستره ی اندازه گیری کم می شود.

  4-درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت

  معمولا با افزایش گستره ی اندازه گیری درستی کم میشود(یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)

  5-دقت: نشان دهنده ی میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان می دهد.


  ...


  فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)

  تعداد صفحات: 44


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: پایان نامه كارشناسی رشته الکترونیک, طراحی و ساخت شمارنده فرکانس, ساخت شمارنده فرکانس

  [ پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 ] [ 12:2 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی


  افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

  چکیده: سیستم قدرت یک سیستم دینامیکی است و دائما در معرض اغتشاشات است . این مهم است که این اختلالات سیستم را به شرایط ناپایدار نبرد. برای این منظور، سیگنال های اضافی به دست آمده از انحراف، انحراف تحریک و قدرت شتاب به داخل تنظیم کننده های ولتاژ.تزریق شده است. دستگاه این سیگنالها را به به عنوان پایدار کننده سیستم. قدرت فراهم می کند استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت در بهره برداری از سیستم های قدرت الکتریکی بزرگ بسیار رایج شده است. PSS معمولی که با استفاده از جبران پس پیش ، که در آن گین تنظیم طراحی شده برای شرایط عملیاتی خاص، تحت شرایط بارگذاری مختلف عملکرد ضعیف می دهد بنابراین طراحی یک پایدار کننده که می تواند عملکرد خوب در تمام نقاط عملیاتی از سیستم های قدرت الکتریکی ارائه کند بسیار دشوار است.به تلاش برای پوشش طیف گسترده ای از شرایط عملیاتی، کنترل منطق فازی به عنوان یک راه حل ممکن برای غلبه بر این مشکل، پیشنهاد شده است. در نتیجه با استفاده از اطلاعات زبانشناس و اجتناب از یک مدل ریاضی سیستم پیچیده، در حالی که عملکرد خوب تحت شرایط عملیاتی مختلف می دهد.

  مقاله سال 2013 IEEE

  موارد استفاده:

  • 1.برای درس کنترل فازی
  • 2.برای درس دینامیک سیستم های قدرت
  محتویات:فایل اصلی مقاله و فایل ترجمه شده مقاله به صورت کاملا تخصصی

  2013 International Conference on Power, Energy and Control (ICPEC)

  فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش) + PDF تعداد صفحات: 23


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید  برچسب‌ها: افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت, پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

  [ جمعه بیستم دی 1392 ] [ 21:22 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  فایل پیش رو، مربوط به حل تمرینات کامپیوتری درس DSP توسط نرم افزار متلب می باشد. این مجموعه شامل 16 تمرین به علاوه برنامه نویسی متلب و تحلیل می باشد و مخصوص دانشجویان رشته های مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.

  درس پردازش سیگنال های دیجیتال یکی از دروس کارشناسی ارشد برق می باشد که دارای تمرینات کامپیوتری برای شبیه سازی می باشد. فایل تهیه شده، مربوط به حل تمرینات کامپیوتری درس DSP توسط نرم افزار متلب می باشد. این مجموعه شامل 16 تمرین به علاوه برنامه نویسی متلب و تحلیل می باشد.

  برخی از مباحث موجود بر روی این فایل عبارتند از :
  تمرینات فصل 2، 4 و 7  کتاب dsp شامل پیاده سازی مفاهیم زیر در نرم افزار متلب بدون استفاده مستقیم از توابع تعریف شده متلب:
  کانولوشن
  کورولیشن
  معادله تفاضلی
  کورولیشن متقابل
  معادله تفاضلی و پایداری
  مشتق گیر دیجیتالی
  طراحی فیلتر درجه سه توسط معادله تفاضلی
  رسم تبدیل فوریه سیگنال
  فیلتر بیضوی
  طراحی فیلتر چبی شف
  طراحی فیلتر باترورث
  طراحی فیلتر FIR

  لازم به ذکر است که دستورات متلب (m.file) مربوط به هر تمرین به طور جداگانه همراه فایل ارائه شده است.


  برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

  حل تمرینات کامپیوتری درس DSP توسط نرم افزار متلب


  برچسب‌ها: حل تمرینات کامپیوتری درس DSP توسط نرم افزار متلب, درس پردازش سیگنال های دیجیتال

  [ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 ] [ 23:35 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  این جزوه، مربوط به شبیه سازی MATLAB برای طراحی سیستم های رادار است که مربوط به رشته های مهندسی برق می باشد. این فایل دارای سه بخش است: 1- شناخت رادار، 2- تعیین خطوط مکان L.O.P در رادار، 3- آشکارسازی رادار

  رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است. تا قبل از سال 1992 میلادی هیچ کس تصور نمی کرد که روزی بتوان از رادار استفاده های عمومی به عمل آورد. اینک پس از گذشت حدود 60 سال رادارخدمات عمده ای را در زمینه های عمومی و مصارف نظامی ارائه داده است. امروزه از رادار استفاده های بی شماری می کنند و از آن در کنترل ترافیک هوایی و دریایی و زمینی بهره های فراوانی می برند. براساس نحوه پخش امواج الکترومغناطیسی در فضا، سیستم های مورد بهره برداری را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:
  الف : سیستم های رادار با امواج پیوسته 
  ب : سیستم های پالسی
  در سیستم های راداری امواج پیوسته، انرژی الکترومغناطیسی به طور متصل و مداوم به وسیله آنتن جهت دار ارسال می شود که حضور مانع باعث انعکاس قسمتی از آن انرژی به طرف منبع انرژی می گردد. در این سیستم گیرنده نیز به طور مداوم فعال است و به دو آنتن مجزا نیاز دارد: یکی برای ارسال انرژی به طور متصل و مداوم و دیگری برای دریافت آن قسمت از انرژی انعکاسی.

  فایل تهیه شده نگاهی دارد بر مفاهیم اولیه سیستم های رادار  و مدل سازي آن ها توسط نرم افزار متلب که منبعی کامل برای دانشجویان مهندس برق گرایش مخابرات می باشد. بسیاری از پروژه های دانشجویی به این موضوع می پردازند. در این جزوه سعی شده که مفاهیم اولیه به طور مبسوط برای مخاطبان شرح داده شود که این امر در 73 صفحه و در سه فصل به صورت زیر تنظیم شده است:


  فصل اول : شناخت رادار 
  1-1   تاریخچه رادار      
  2-1   تعریف رادار       
  3-1   قسمت های اصلی رادار    
  4-1   C.R.T و P.P.I         
  5-1   دوایر فاصله و سمت در روی PPI       
  6-1    سمت های حقیقی و نسبی در رادار        
  7-1   مزایا و محدودیت های رادار    


  فصل دوم : تعیین خطوط مکان L.O.P  در رادار
  1- 2  خط مکان (L.O.P)        
  2-2   فاصله و سمت از یک شی      
  3-2   هندسه رادار (radar geometry)     
  4-2   واژه شناسي         
  5-2   اثرات سطح بر تصوير رادار      
  6-2   دقت تفكيك(spatial resolution)     
  7-2   رادار دهانه تركيبي (synthetic aperture radar)
  8-2   خصوصيات تصوير رادار      
  9-2   كاربردهاي پيشرفته        


  فصل سوم : آشکارسازی رادار
  1- 3  آشکارسازی در حضور نویز      
  2-3   احتمال آلارم اشتباه         
  3-3   احتمال آشکارسازی     
  4-3   احتمال محاسبات آشکارسازی    


  برای دانلود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

  شبیه سازی MATLAB برای طراحی سیستم های رادار 


  برچسب‌ها: شبیه سازی MATLAB برای طراحی سیستم های رادار, شبیه سازی MATLAB, طراحی سیستم های رادار

  [ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 ] [ 23:31 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  گزارش پایانی طرح رشد وارتقاء گرایش بهره برداری : ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال


  چکیده: پستها یكی از قسمتهای مهم شبكه های انتقال و توزیع الكتریكی می باشند زیرا وقتیكه بخواهیم انرژی الكتریكی را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهیم برای اینكه بتوانیم از افت ولتاژ جلوگیری كنیم بایستی بطریقی ولتاژ تولید شده ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسیم و در انجا دوباره ولتاژ را پایین آورده تا جهت توزیع آماده شود كلیة این اعمال در پستهای انتقال و توزیع انجام می شود. در یك پست فشار قوی وظیفه اصلی تبدیل ولتاژ می باشد كه این وظیفه را مهمترین دستگاه یعنی ترانسفورماتورهای قدرت انجام می دهد، لذا در این جزوه سعی شده است مطالبی جدید دربارة ترانسفورماتور قدرت از نوع گازی GIS كه در استان خراسان هم نمی باشد آورده شده و همچنین در مورد ایمنی در انتقال كه مهمترین مسئله قبل از شروع به كار می باشد. بحث شده است تا مورد استفاده همكاران علاقه مند قرار گیرد.

  در سالهای اخیر افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی ، گسترش شبكه های توزیع و فوق توزیع را در شهرها و مناطق صنعتی اجتناب ناپذیر نموده است با توجه به اینكه كمبود فضا و لزوم همسازی با محیط از یك طرف و جلوگیری از آثار آلودگی های مختلف از طرف دیگر پستهای گازی روز به روز كاربرد پیشتری می یابند ولی با این وجود به علت مسائل فنی موجود تاكنون ترانسفورماتورهای این پستها از نوع روغنی بوده و به منظور كنترل دامنة آتش سوزی احتمالی و مسائل مربوط به سیستم خنك كنندگی عمدتا در فضای باز نصب می شوند ولی اخیرا گاز sf6 نیز در طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای با قدرت بالا مورد توجه قرار گرفته است و نسل جدیدی از ترانسفورماتورها را با عنوان ترانسفورماتورهای گازی مطرح نموده كه در این جزوه مورد بررسی قرار می گیرد.


  فهرست مطالب:

  • خلاصه گزارش
  • مقدمه
  • ویزگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی
  • ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی
  • متعلقات ترانسفورماتور
  • سیستم حفاظتی
  • مفاهیم ایمنی
  • اصول و روشهای ایمنی
  • حوادث ناشی از کار
  • اصول ایمنی در الکتریسیته
  • آشنایی با مختصات آتش سوزی
  • دستور العمل کنترل موارد ایمنی در پستهای انتقال نیرو
  • آمار حوادث در پست فریمان
  • فهرست منابع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 51


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود پایان نامه ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایم, پایان نامه, پایان نامه ترانسفور ماتور, پایان نامه ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی دران

  [ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 ] [ 15:27 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه برق و الکترونیک، کامپیوتر پروژه ساخت و برنامه نویسی دستگاه آنالایزر VCA005 جهت بهینه سازی مصرف انرژی


  پروژه ساخت و برنامه نویسی دستگاه آنالایزر (VCA005) تنها گامی در بهینه سازی مصرف انرژی


  چکیده:

  امــروزه بحران مصرف برق شاید مسئله ای مشكل سـاز برای آینده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جویی در مصـرف برق شاید بتوان نیمی از این مشكل را حل نمود ، اما با كمی تدبیر می توان كمك بزرگی به آینده و اقتصاد نمود .

  ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005) تنها گامی در بهینه سازی مصرف انرژی می باشد ، این دستگاه با آنالیز كامل از مصـرف انرژی نموداری بصورت ماكزیمم و مینیمم مصرف در اختیار كاربر قرار می دهـد ، بنابراین كاریر قادر خواهد بود ایرادات مصرف برق را شناسایی نموده و سعی در رفع اشكالات نماید . بنابراین از این طریق خواهیم توانست كمك شایانی در بهتر مصرف نمودن انرژی انجام دهیم .

  با نصب این دستگاه در كارنجات و رفع ایرادات احتمالی كه بوسیله آنالیز برق شناسایی خواهد شد میتوان گامی بزرگ در بهینه سازی مصرف برق و اقتصاد كشور برداشت .

  امیدوارم با راهنمایی و كمك اساتید محترم و ساخت دستگاه فوق الذكر توانسته باشم كمكی هر چند كوچك به اقتصاد كشورم كرده باشم ...


  فهرست مطالب:

  • 1- مقدمه
  • 2- بلوك و دیاگرام دستگاه
  • 3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام
  • الف – 89C51(1)
  • ب – 89C51(2)
  • ج – HIN 232
  • د- مدارات یكسو كننده و تقویت كننده
  • ه – تراشه ADC808
  • و – طرز كار LCD
  • 4- شرح كار دستگاه
  • 5- مشخصات دستگاه
  • 6 – مزایای دستگاه
  • 7- سخت افزار دستگاه
  • 8- مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ و جریان
  • 9- طرز كار ADC 808
  • 10- نرم افزار دستگاه
  • 11- شرح عملكرد نرم افزار
  • 12- شرح كلیدهای مختلف نرم افزار
  • 13- آنالیز اطلاعات ذخیره شده
  • 14-توضیحات نرم افزار اسمبلی میكرو پروسسورها
  • 15- توضیحات نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C++
  • این پایان نامه در 116 صفحه به صورت کامل و بدون هیچ نقصی می باشد.

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 116


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: پایان نامه برق و الکترونیک, پایان نامه, پروژه ساخت و برنامه نویسی دستگاه آنالایزر VCA005

  [ دوشنبه هجدهم آذر 1392 ] [ 12:42 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مقاله موتورهای الكتریكی به صورت پاورپوینت


  چکیده: یك موتورالكتریكی الكتریسیته رابه حركت مكانیكی تبدیل می كند.

  عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ‍‍ژنراتور صورت می گیرد. اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارد. در یک موتور دوار بخش متحرک که معمولاً درون موتوراست روتوروبخش ثابت استاتور خوانده می شود.


  ...


  فرمت فایل: PPT (پاورپوینت) قابل ویرایش

  تعداد اسلاید: 42


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: مقاله موتورهای الكتریكی به صورت پاورپوینت, دانلود مقاله موتورهای الكتریكی به صورت پاورپوینت

  [ شنبه شانزدهم آذر 1392 ] [ 20:6 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه رشته برق با موضوع مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود


  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته برق با موضوع مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود در 6 فصل به همراه فهرست منابع و فهرست مطالب


  چکیده: امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ  MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.


  فهرست مطالب:

  • فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبكه
  • مقدمه
  • كیفیت سرویس در اینترنت
  • پروتكل رزور منابع در اینترنت
  • سرویس های متمایز
  • مهندسی ترافیك
  • سوئیچنگ برحسب چندین پروتكل
  • مجتمع سازی IP و ATM
  • مسیریابی در IP
  • سوئیچینگ
  • تركیب مسیریابی و سوئیچینگ
  • MPLS
  • فصل دوم: فنآوریMPLS
  • مقدمه
  • اساس كار MPLS
  • پشته برچسب
  • جابجایی برچسب
  • مسیر سوئیچ برچسب (LSR)
  • كنترل LSP
  • مجتمع سازی ترافیك
  • انتخاب مسیر
  • زمان زندگی (TTL)
  • استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR
  • ادغام برچسب
  • تونل
  • پروتكل های توزیع برچسب در MPLS
  • فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبكه
  • مقدمه
  • ساختار كلی سوئیچ های شبكه
  • كارت خط
  • فابریك سوئیچ
  • فابریك سوئیچ با واسطه مشترك
  • فابریك سوئیچ با حافظه مشترك
  • فابریك سوئیچ متقاطع
  • فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یك سوئیچ MPLS
  • مقدمه
  • روشهای طراحی سیستمهای تك منظوره
  • مراحل طراحی سیستمهای تك منظوره
  • مشخصه سیستم
  • تایید صحت
  • سنتز
  • زبانهای شبیه سازی
  • زبان شبیه سازی SMPL
  • آماده سازی اولیه مدل
  • تعریف و كنترل وسیله
  • زمانبندی و ایجاد رخدادها
  • مدلهای ترافیكی
  • ترافیك برنولی یكنواخت
  • ترافیك زنجیره ای
  • ترافیك آماری
  • مدلسازی كارت خط در ورودی
  • مدلسازی فابریك سوئیچ
  • الگوریتم iSLIP
  • الگوریتم iSLIP اولویت دار
  • الگوریتم iSLIP  اولویت دار بهینه
  • مدلسازی كارت خط در خروجی
  • الگوریتم WRR
  • الگوریتم DWRR
  • شبیه سازی كل سوئیچ
  • كنترل جریان
  • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  • مقدمه
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • مراجع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 99


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS, پایان نامه رشته برق

  [ جمعه پانزدهم آذر 1392 ] [ 17:28 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  اصول طراحی منطقی در رشته مهندسی برق


  قسمتی از متن مقاله:

  مدارات منطقی استفاده شده در IC های دیجیتال با نیمه هادی های ترکیبی سرعت بالا باید همان شرایط ضروری را برای طراحی قدرتمند و با کارایی بالا ، ارضا کنند که IC های دیجتال در تکنولوژی های دیگر اینگونه اند.

  طراحی dc  یا ایستا ی یک سلول منطقی باید بهره ولتاژ و یا جریان کافی را تضمین بنماید آنچنان که سطوح سیگنال در یک زنجیره ای از سلول های مشابه بازیابی شود.

  حاشیه نویز حداقلی باید برای خطا در برابر تغییرات پروسه ، دما ، نویز القایی از اتصال زمین ، ارتباط متقابل و ... فراهم گردد چنان که سیستم ها و مدارات عملیاتی که تولید شده اند ، بازده الکتریکی خوبی را داشته باشند.

  تاخیر های انتشار باید به عنوان تابعی از تلفات توان و بار گذاری بیان گردند.

  طراحی های نیمه هادی های ترکیبی بر سرعت تاکید می کنند به طوری که نوسان ولتاژ منطقی عموما کم انتخاب شده ، و  Ƭهم کم انتخاب می شود.رسانایی متقابل و fT زیاد مدنظر است ، و به منظور حداقل ساختن زمان عمر Ƭ  مقاومت دسترسی قطعه به کوچکترین مقدار ممکن انتخاب می شود.این ترکیب عملکرد مداری بسیار حساسی را به R , L , C  پارازیتی ایجاد می کند. مخصوصا وقتی که بالاترین فرکانس عملیاتی مطلوب باشد.

  بخش های زیر تکنیک هایی را توضیح می دهد که میتواند برای طراحی ایستا و پویای منطق  سرعت بالا استفاده شود.


  ...


  فرمت فایل: PPT (پاورپوینت) قابل ویرایش

  تعداد اسلاید: 62


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: اصول طراحی منطقی در رشته مهندسی برق, طراحی منطقی در رشته مهندسی برق

  [ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 ] [ 18:59 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مبدل DC-DC


  قسمتی از متن:

  مبدل DC-DC (به انگلیسی: DC-DC converter)‏ مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یایکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC-AC یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند.

  مبدل‌های DC-DC به طور عمده در منابع تغذیه سوئیچینگ و موتورهای DC به کار می‌روند و جریان ورودی اغلب جریان رگولاته‌نشده‌ای است که از یک یکسوساز وارد مدار می‌شود و سپس می‌توان آن به سطح ولتاژ دلخواه تغییر داد. معمولاً از این مبدل‌ها به همراه یک ترانسفورماتور ایزولاسیون در مدارهای منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می‌شود، اگرچه برای محرکه‌های DC نیاز به ترانسفورماتور نیست

  از انواع مبدل‌های DC-DC می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مبدل باک
  • مبدل بوست
  • مبدل باک-بوست
  • مبدل کاک (یا چوک)
  • مبدل تمام پل
  • مبدل های DC به DC (چاپرها Chopper)
  • چاپر کاهش پله ای با بار مقاومتی:
  • چاپر افزایش پله ای:
  • طبقه بندی چاپرها:
  • رگولاتورهای تغییر دهنده حالت:
  • رگولاتور باک BUCK Converter:
  • مبدل باک در حالت پیوسته
  • اگر مدار در حالت پیوسته قرار گیرد از طریق سلف IL کاهش یابد در طول چرخه تخلیه شده و صفر می شود. این روند در شکل های بالا بخوبی نمایش داده شده است:
  • هنگامی که سوئیچ چاپر بسته باشد روابط ولتاژ برابر خواهد بود با: در این حالت حالت سلف به اندازه VL شارژ خواهد شد.
  • مبدل باک در حالت ناپیوسته
  • در برخی موارد، مقدار انرژی مورد نیاز بار بیش از حد کوچک است. در این مورد، بیشتر از طریق سلف کاهش پیداه کرده در بخشی از این دوره به صفر می رسد. تنها تفاوت در اصل در بالا توضیح داده شده است که سلف به طور کامل در پایان چرخه دشارژ شده، با این حال، مقداری اثر بر معادلات قبلی می گذارد.در نظر بگیرید که مبدل در حالت ثابت، انرژی در سلف در آغاز و در پایان چرخه (در مورد حالت ناپیوسته، صفر است)
  • مدار غیر ایده آل
  • اثرات غیر ایده آل بر روی بهره ورودی
  • سازه های خاص، همزمان اصلاح
  • استفاده از چند رگولاتور باکBUCK

  ...


  فرمت فایل: PPTX (پاورپوینت) قابل ویرایش

  تعداد اسلاید: 30


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: مبدل DC, DC, پاورپوینت مبدل DC, مقاله مبدل DC

  [ یکشنبه دهم آذر 1392 ] [ 23:41 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  انواع برقگیر و کاربرد آن مخصوص طراحی پست های فشار قوی و تاسیسات نفت و گاز


  چکیده:

  اصابت مستقیم و القائات ناشی از اصابت القائات غیر مستقیم صاعقه می تواند اثرات مخربی بر روی سایتها و سیستمهای ارتباطی گذاشته و علاوه بر خسارات مالی، پایداری اطلاعات و گردش اطلاعات را نیز تهدید می کند. لذا حفاظت از تجهیزات و مجتمع های مخابراتی در برابر صاعقه توسط برقگیر های فعال از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

  برقگیر فعال با فن آوری های مختلف ( خازنی –اتمی و...) هوای اطراف خویش را یونیزه می نماید و بدین وسیله ایمنی بیشتری را ایجاد می نماید.

  برقگیرهای فعال با توجه به توان ایمنی به کلاس های 1و2و3 تقسیم می شوندکه بایستی با توجه به 3 مولفه (کلاس حفاظتی – شعاع حفاظت – ارتفاع برقگیر نسبت به سطح زمین) مورد استفاده قرار گیرند. ارتباط بین برقگیر و سیستم زمین توسط هادی میانی انجام می شود که بسته به ارتفاع ساختمان یا دکل مخابراتی بایستی از سیم مسی به قطر مناسب (50-75-90 و...) استفاده کرد.

  مهمترین مولفه یک سیسنم زمین مقدار مقاومت آن است که هر چه پایین تر باشد بهتر است. که مفصلاً در این پروژه به آن پرداخته شده است.


  فهرست:

  • بخش اول
  • فصل اول : صاعقه و حفاظت در برابر آن
  • اثرات ناشی از صاعقه
  • شرایط جوی ایجاد صاعقه
  • حفاظت در برابر صاعقه
  • حفاظت خارجی
  • سیستم هم پتانسیل
  • برقگیر
  • هادی میانی
  • سیستم زمین
  • سیستم حفاظت داخلی
  • فصل دوم: انواع صاعقه گیر اکتیو
  • صاعقه گیر اکتیو به همراه دستگاه تغذیه
  • مزایا
  • عملکرد
  • صاعقه گیر انرژی مستقل
  • انتخاب مدل برقگیر
  • سطح حفاظتی
  • راهنمای نصب
  • صاعقه گیر یونیزاسیون
  • رابط صاعقه گیر
  • دکل
  • میله جهت هم پتانسیل سازی با پایه آنتن
  • نگهدارنده دکل
  • هادی میانی
  • بست نگهدارنده هادی میانی
  • شمارنده صاعقه گیر
  • گیره تست به همراه باکس مربوطه
  • لوله محافظ
  • سیستم ارت و هم پتانسیل سازی
  • فصل سوم: حفاظت در برابر اضافه ولتاژ
  • مقدمه
  • دلایل بروز اضافه ولتاژ
  • راههای ورود اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به تاسیسات
  • حالتهای انتشار
  • وسایل حفاظتی
  • هماهنگی بین محافظها
  • محافظهای تک فاز و سه فاز
  • محافظهای سریال
  • فصل چهارم: حفاظت خطوط تلفن
  • اضافه ولتاژ در خطوط تلفن
  • صدمات حاصله از اضافه ولتاژ
  • انواع خطوط
  • شبکه های تلفن اصلی BTN
  • شبکه اختصاصی PP
  • شبکه های دیجیتالی مجتمع ( ISDN )
  • سری محافظهای مدولار
  • محافظهای ترکیبی
  • فصل پنجم : انواع شبکه های محلی ( LAN )
  • مقدمه
  • انواع شبکه های محلی
  • شبکه IBM Twin ax
  • شبکه Ethernet
  • شبکه Token Ring
  • بخش دوم : متن فارسی استانداردNFC فرانسه
  • فصل اول
  • کلیات
  • محدوده عمل وهدف
  • استانداردهای مرجع
  • تعاریف
  • پدیده طوفان وحفاظت در برابر صاعقه با استفاده از هادی صاعقه گیر E.S.E
  • فصل دوم: تأسیسات حفاظت خارجی در برابر صاعقه ( ELPI )
  • کلیات
  • سیستم ترمینال هوایی
  • هادی میانی
  • فصل سوم :هم پتانیسل سازی قسمتهای فلزی وتأسیسات حفاظت داخلی در برابر صاعقه
  • اصول کلی
  • هم پتانسیل سازی بین قسمت های فلزی خارجی ساختمان
  • هم پتانسیل سازی بین قسمتهای فلزی داخلی
  • فصل چهارم: سیستمهای ترمینال زمین
  • کلیات
  • انواع سیستمهای ترمینال زمین
  • اقدام های اضافی
  • اتصال داخلی سیستم ترمینال زمین
  • تجهیزات نزدیک به سیستم زمین
  • مواد و ابعاد
  • فصل پنجم:حفاظت در برابر خوردگی
  • کلیات
  • احتیاط ها و اقداماتی که باید انجام شود
  • فصل ششم :اقدامات ویژه
  • آنتن
  • کوره های صنعتی
  • انبارهای مواد منفجره و مواد آتش زا
  • ساختمانهای مذهبی
  • ساختمانهای واقع در مکانهای مرتفع
  • درختان
  • فصل هفتم :بازرسی و نگهداری
  • بازرسی اولیه
  • برنامة زمانی بازرسی
  • نگهداری
  • ضمائم
  • ضمیمه :مدل سازی حفاظت
  • ضمیمه : ارزیابی احتمال
  • ضمیمه :ارزیابی عملکرد هادی صاعقه گیرE.S.E
  • منابع و مآخذ

  ...

  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 100  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: انواع برقگیر, دانلود پایان نامه انواع برقگیر و کاربرد آن, پایان نامه انواع برقگیر, پایان نامه در مورد برقگیر, پروژه انواع برقگیر

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 23:7 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  دانلود استاندارد ارتینگ در وزارت نیرو به صورت فایل PDF


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 32  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: استاندارد ارت, استاندارد ارتینگ, استاندارد چاه ارت, دانلود استاندارد ارتینگ در وزارت نیرو PDF

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 13:40 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  آشنايي با پروتکل هارت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مشتمل بر 23 صفحه


  چکیده: هنگام استفاده از مزاياي دستگاههاي  Smart شبکه هاي موجود در سطح کارخانه تنها انتخاب ما نيستند. پروتکل هارت امکانات زيادي را حتي براي عمليات نصب تجهيزاتي که به حلقه هاي متداول mA 20-4   مجهزند ، فراهم مي کند.

  دستگاههايي که با هارت کار مي کنند سيگنالهاي اطلاعـاتي خود را از طريق خطوط ارتباطـي  متداول mA 20-4 منتقل مي کنند.

  اين ويژگي دستگاههاي فيلد را قادر مي سازد که به سادگي نصب و راه اندازي شوند يا داده ها را خوانده و ذخيره سازند. که در تمام موارد ذکر شده به دستگاههاي فيلد که مبتني بر  ريزپردازنـده  باشند احتياج داريم.


  ...

  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 23  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: آشنایی با پروتکل هارت و دستگاه HART, پروتکل هارت, پروتکل هارت HART, پروژه در مورد پروتکل هارت

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 13:38 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (dfig)

  چکیده: در حال حاضر خيلي از كشورها از انرژي باد به عنوان يك انرژي پايدار استفاده مي‌كنند. ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي بادي در كل جهان متجاوز از GW25 است.در كشور آلمان تا پايان سال 2006 ميلادي نزديك به MW15 نيروگاه بادي نصب شده است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 اين ظرفيت به MW42 خواهد رسيد. سيستم‌هاي توربين بادي به چهار دسته كلي تقسيم مي‌شوند:

  1)     توربين بادي با سرعت ثابت با يك ژنراتور القايي

  2)     توربين بادي با سرعت متغير مجهز به يك ژنراتور القايي قفسي يا ژنراتورسنكرون

  3)     توربين بادي با سرعت متغير مجهز به ژنراتور سنكرون با قطب‌هاي متعدد يا ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم چند قطب

  4)     توربين بادي با سرعت متغير مجهز به يك ژنراتور القايي از دو سو تغذيه

  فهرست:


  • مقدمه
  • توربين بادي با سرعت ثابت
  • توربين بادي با سرعت متغير
  • توربين بادي باد سرعت متغير با استفاده از ژنراتور القايي از دو سو تغذيه (Doubly Fed Induction Machine)
  • ماشين‌هاي از دو سو تغذيه (DFIM)
  • مدل ماشين
  • معادلات خطي شده
  • مدل فضاي حالت
  • مدل ديناميكي DFIG
  • كنترل ژنراتور
  • انواع ديگر ماشين‌هاي از دو سو تغذيه
  • طراحي BDFM
  • مدار معادل BDFM
  • معادلات BDFM در فضاي d-q
  • ماشين القايي استاتور دوقلوي از دو سو تغذيه(Dobly Fed Twin Stator Induction Machine)
  • معادلات حالت دائمي
  • حالت كنترل شده‌ي ولتاژ
  • حالت كنترل شده‌ي جريان

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 34


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: بررسی توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی, پایان نامه توربین بادی, پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی توربین بادی مجهز به, dfig

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 13:36 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پروژه رشته برق مشتمل بر 148 صفحه با موضوعات:

  -انرژيهای قابل حصول از دريا

  -جزر و مد

  -شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي

  -نيروگاه جزر و مدي


  فهرست:

  • مقدمه
  • فصل اول: انرژيها قابل حصول از دريا
  • معرفي انرژيهاي قابل حصول از درياها
  • انرژي جزر و مد دريا
  • انرژي امواج دريا
  • مبدل هاي انرژي امواج
  • اثرات زيست محيطي
  • نتيجه گيري
  • انرژي حرارتي دريا
  • تكنولوژي حرارتي دريا
  • اثرات زيست محيطي
  • نتيجه گيري
  • انرژي اختلاف غلظت نمك
  • تكنولوژي اختلاف غلظت نمك
  • نتيجه گيري
  • فصل دوم: جزر و مد
  • منشأ و تاريخچه جزر و مد
  • مكانيسم تشكيل جزر و مد
  • تركيب اثر ماه و خورشيد بر روي جزر و مد
  • نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد
  • اثر اينرسي آب برروي جزر و مد
  • اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد
  • ساير پارامترهاي مؤثر در جزر و مد
  • كاربردهاي جزر و مد
  • مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد
  • فصل سوم: شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي
  • شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي
  • كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا
  • عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد
  • نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي
  • نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي
  • نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي
  • ساختن دايك
  • طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي
  • انواع توربين هاي بكارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي
  • طراحي محور توربين
  • فصل چهارم: نيروگاه جزر و مدي
  • روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مدي
  • سيستم يك حوضچه اي
  • سيستم دو حوضچه اي
  • سيستم تركيبي شامل دو حوضچه
  • نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
  • مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
  • نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده
  • مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس فرانسه
  • مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا
  • بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق
  • مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي
  • نتيجه گيري
  • فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژي تجديد پذير)
  • پيوست
  • منابع و مأخذ

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 148


     برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: انرژی جزر و مد دریا, دانلود پایان نامه نیروگاه جزر و مدی, نیروگاه جزر و مدی, پایان نامه نیروگاه جزر و مدی

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 0:27 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  نام فایل: روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا در شبکه های توزیع الکتریکی  

  موضوع: سمینار کارشناسی ارشد رشته برق


  سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مشتمل بر 90 صفحه با موضوعات:

  -خطا هاي امپدانس بالا

  -مروري بر روش هاي شناسايي امپدانس بالا

  -مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا

  -تبديل موجك و شبكه هاي عصبي


  فهرست:

  • چكيده
  • مقدمه
  • فصل اول : مقدمه
  • فصل دوم : خطا هاي امپدانس بالا
  • فصل سوم : مروري بر روش هاي شناسايي امپدانس بالا
  • روش هاي مكانيكي
  • روشهاي الكتريكي
  • روش هاي ارايه شده در حوزه زمان
  • روش هاي ارايه شده در حوزه فركانس
  • روش هاي ارايه شده در حوزه زمان فركانس
  • روش هاي هوشمند و تركيبي
  • فصل چهارم : مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا
  • مكانيسم جرقه
  • مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا
  • فصل پنجم : تبديل موجك و شبكه هاي عصبي
  • مقدمه
  • تبديل فوريه
  • تبديل موجك
  • تبديل موجك پيوسته
  • تبديل موجك گسسته
  • فهرست مطالب
  • عنوان مطالبشماره صفحه
  • تحليل چند دقتي سيگنال با استفاده از تبديل موجك
  • شبكه عصبي
  • پيوست ها
  • منابع و ماخذ
  • فهرست منابع لاتين
  • چكيده انگليسي

  ...

  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 90


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود پایان نامه روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس با, روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا, روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا در شبکه های توز, سمینار روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 0:26 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مقاله خطوط 400 kv


  چکیده: تولید الکتریسیته ساکن و اندازه گیری آن و انجام تحقیقات اولیه توسط فیزیکدانی بنام کولن و سپس تولید الکتریسیته جاری با استفاده از نوعی باتری توسط الکساندر ولتا به مرحله اجرا درآمد. باپیشرفت علم در سال 1882 برای اولین بار در اشتوتگارت آلمان نیروگاهی ساخته شد که قادر بود فقط چند خانه راتغذیه کند و بتدریج نیروگاهی پیشرفته تر ساخته شد. با تکامل صنعت وظهور ماشین بخصوص ماشینهای بخار و توربینهای مختلف تولید این انرژی در سراسر دنیا افزایش داده شد. اولین بار در سال 1891 خط انتقال 15 کیلوولت سه فاز بطول 175 کیلومتر کشیده شد و پنجاه سال بعد خط 400 کیلوولت مورد بهره برداری قرار گرفت.

  نظر به کلیه صنایع به صنعت برق،این صنعت در اکثرممالک در اولویت نخست قرار گرفت،در واقع توسعه اقتصادی وصنعتی به توسعه این صنعت وابسته است. بخش اصلی توسعه این صنعت در شاخه های نیروگاههای بخار بعلت راندمان بیشتر صورت گرفته و این رویه همچنان ادامه دارد.

  تولید برق در سال 1283 هجری شمسی با بهره برداری از یک مولد 400 کیلوولت در خیابان چراغ برق تهران آغاز گردید ودر سال 1316 موسسه برق تهران تحت نام دایره روشنایی تهران که زیر نظر بلدیه(شهرداری) اداره می شد به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد 6000 کیلوولتی زیر نظر شهرداری شروع بکار نموده و بالاخره در سال 1338 نیروگاه طرشت با 4 واحد توربین بخار هر یک به قدرت 5/13 مگا وات مشغول بکار گردید، بطوریکه تا پایان سال 1338 قدرت ژنراتورهای نصب در تهران به 3/78 مگاوات رسید و از سال 1338 به بعد شرکتهای مختلفی عهده دار سرویس دهی برق به مشترکین بودند. در سال 1341 به منظور تشکیل برق منطقه ای جهت تولید و توزیع برق سازمانی بنام سازمان برق ایران ایجاد گردید و پس از تشکیل وزارت آب در سال 1353 به وزارت نیرو تغییر نام یافت. لذا با توجه به رشد صعودی مصرف برق با عنایت به اینکه باید دارای 30% برق ذخیره باشیم،زیرا اگر نیروگاهی به هر دلیل از مدار خارج شود،برای جلوگیری از خاموشی نیروگاه دیگری را جایگزین آن نمائیم. پس تاسیس نیروگاه جدید و حفظ و نگهداری و بهره برداری صحیح از نیروگاههای موجود اجتناب ناپذیر است.  


  فهرست:

  • مقدمه
  • فصل اول
  • تاریخچه صنعت برق در جهان
  • تاریخچه صنعت برق در ایران
  • فصل دوم
  • نقشه ها و استاندارد ها
  • علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق
  • شناسایی اتصال خطوط
  • شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت
  • مشخصات جریان الکتریکی
  • مقاومت الکتریکی
  • توان
  • انواع نقشه ها
  • خطوط انتقال
  • پایداری شبکه
  • خطوط انتقال هوایی
  • خطوط انتقال زمینی
  • شبکه های فشار قوی عمومی
  • فیدر
  • فصل سوم
  • تعریف پست
  • انواع پست
  • تقسیم بندی پستها
  • پستهای داخلی باز ونیمه باز
  • پستهای داخلی بسته
  • پستهای گازی(داخلی و بیرونی)
  • پستهای معمولی بیرونی
  • فصل چهارم(تجهیزات پست)
  • اجزاء تشکیل دهنده پست
  • تغذیه DC ایستگاه
  • باسبار(شین)
  • انواع شین بندی
  • برقگیر
  • ترانس ولتاژ
  • ترانس ولتاژخازنی(CVT)
  • ترانس جریان
  • سکسیونر
  • انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات
  • انواع بریکرها(دژنکتورها)
  • استاندارد های کلید قدرت
  • انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر
  • لاین تراپ وPLC(تله موج)
  • ترانسفورماتور قدرت
  • ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
  • قسمتهای اصلی ترانسفورماتور
  • هسته
  • سیم پیچی های ترانس
  • تانک اصلی روغن
  • مقره ها (بوشینگ ها)
  • سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس
  • کنسرواتور(منبع انبساط روغن)
  • تپ چنجر
  • ترمو متر
  • نشان دهنده سطح روغن  
  • رله بوخهلتز
  • سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری
  • رادیاتور
  • پمپ هاوفن ها    
  • فصل پنجم (حفاظت)
  • حفاظت
  • هدف از حفاظت
  • انواع حفاظت
  • کاربرد حفاظت
  • انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه
  • موارداستفاده رله جریان زیاد
  • ضمائم
  • اینترلاک
  • تست رله
  • تست روغن
  • نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه  400

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 88


   


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: خطوط 400 kv, دانلود مقاله خطوط 400 kv, مقاله خطوط 400 kv

  [ دوشنبه چهارم آذر 1392 ] [ 0:2 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  چکیده: اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت كنترل خود با توجه به مقررات ايمني و حفاظت خويش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعي خدمات مورد نياز را عرضه مي‌كند همانطوري كه مي‌دانيد جهت عرضه كردن اين خدمت دستگاههايي كه با ميليونها ريال ثروت مملكت تهيه شده در اختيار اپراتور قرار مي‌گيرد. سپس بر هر اپراتوري فرض است كه آشنايي به تمام دستگاههاي مورد عمل خويش داشته و چگونگي عمل و كار دستگاهها را فرا گيرد. اين آشنايي يك ضروريات مسلم حرفه اپراتور بوده و مي‌بايست قادر به انجام عمليات سريع بر روي دستگاهها باشد، در سيستم برق مواقعي كه بيشتر مورد نظر است و اپراتور و مي‌تواند معلومات و كفايت خود را در آن به ظهور برساند، مواقع اضطراري و شرايط غير عادي سيستم مي‌باشد، كه اپراتور بايستي با ورزيدگي و خونسردي كامل هر چه زودتر بدون فوت وقت شرايط را به حالت عادي، برگردانده و ديگر آن كه دستورالعملهاي صادر را هر چند وقت يك‌بار مطالعه كرده تا بتواند مفاد آن را در موقع اضطراري كه فرصت براي مطالعه مجدد نيست سريعاً بكار برد.

  فهرست:

  • وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست
  • مقدمه
  • ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره‌برداري
  • دستورالعملها
  • حدود وظايف و مسئوليتها
  • مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي
  • محاسبات انرژي‌ـ ثبت ارقام نيرو (اكتيو و راكتيو)
  • نحوه كد گذاري تجهيزات در پستها
  • مشخصات ايستگاهها
  • شناسايي خطوط و كابلهاي و اتصالات خطوط
  • علائم شناسايي ايستگاهها
  • شينه ها
  • كليدها (دژنكتورها ـ سكسيونرها)
  • ترانسفورماتورهاي قدرت
  • خروجيهاي اضطراري
  • تذكرات مهم
  • ترانسفورماتور (مبدل)
  • سطح روغن
  • فشار روغن
  • حرارت سنج
  • سيستم خنك كاري ترانسفورماتوها
  • ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري
  • ترانسفورماتور جريان (CT)
  • ترانسفورماتور ولتاژ (PT)
  • ترانسفورماتور زمين (GT , ET)
  • كوپلينگ كاپاسيتسور يا خازن مضاعف (C .C)
  • فرمان قطع و وصل ديژنكتورها
  • سكسيونر Isolator – Disconnect
  • بهره برداري و نگهداري از باطري خانه پست
  • شارژ باطري
  • سيستم باطري شارژر
  • مواظبت و بازرسي از باطريها
  • نحوه بهره‌برداري از دستگاههاي موجود در پست
  • عمل برقدار پست
  • تبادل انرژي در سيستمهاي توليد و انتقال نيرو
  • تقسيم بار بين ژنراتورها
  • چگونگي تقسيم بار بين ژنراتورها جريان مستقيم
  • بهره برداري از ژنراتور موازي جريان متناوب
  • عمليات موازي كردن دو سيستم جداگانه
  • پارالل كردن واحدها با سيستم
  • عملكرد رله‌هاي حفاظتي
  • رله Relay
  • رله اضافي جريان (عملكرد رله‌ها)
  • رله ديستانس «رله مسافت»«عملكرد رله»
  • رله وصل مجدد « رله ريكلوزينگ»
  • رله ديفرانسيل Differantial . Relay
  • رله بوخ هلتس Buchholz . Relay
  • رله زمين Grounding Relay
  • اتصال زمين
  • كنترل شبكه
  • كنترل فركانس
  • وصل فيدرهاي قطع شده پس از عادي شدن ولتاژ
  • روش عمليات در مواقع بروز حادثه
  • افت شبكه در اثر وجود وار
  • عوامل موثر بر روي كنترل سيستم
  • عوامل موثر بر قابليت اطمينان سيستم قدرت
  • آلارمها

  ...

  فرمت فایل: DOC (ورد 2003)

  تعداد صفحات: 142


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: بهره برداری از پستهای فشار قوی, بهره برداری پستهای فشار قوی, دانلود بهره برداری پستهای فشار قوی, پستهای فشار قوی

  [ سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 ] [ 16:1 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  چکیده مقاله : رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف بهکار می روند کلمه رادار اختصار کلمات آشکار سازی و بردیابی رادیویی می باشد رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برابرقدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد. گرچه امروزه توسط رادارهای جدید و پیشرفته از هدف علاوه بر فاصله استخراج می شود ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی از مهم ترین وظایف این دستگاه است.  در پاییز ۱۹۲۲ تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت. رادار یکی سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد.

  فهرست :


  • فصل اول                
  • اصول رادار
  • مقدمه
  • اصول رادار
  • فرمول های اسامی رادار
  • راه های کاهش نویز
  • رنج دینامیکی (Dinamic rany )
  • تقسیم بندی رادارها از نظر کاربرد
  • نوع بیم Fan beam
  • تفاوت راداهای اخطار اولیه با راداهای تجسسی
  • PRF برابر PRF  رادار تجسسی (پالیین)
  • رادارهای سه بعدی
  • رادارهای تعقیب هدف (Track radars)
  • رادار کنترل آتش (Fire control radars)
  • باندهای فرکانسی؛
  • کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛
  • باند فرکانسی
  • باند فرکانس C
  • باند فرکانس
  • امواج با طول موج میلیمتری
  • فرکانس های لیزری
  • محاسبه فرکانس داپلر
  • انواع رادار  MTI
  • محاسبه خروجی آشکارساز فاز
  • فصل دوم                
  • نمایش اهداف متحرک بر روی اسکوپ
  • استخراج اطلاعات داپلر به وسیله اسکوپ  (PPI)
  • طرز کار  DL Coneeler
  • خط تأخیر الکترومغناطیس
  • مدولاتور  PFN
  • خط تأخیر از نوع فیوز کوارتز
  • خط تأخیری دیجیتالی
  • مشخصات  فیلتری delay line canceller
  • منحنی پاسخ فرکانس  Single Delay Line Canceller
  • تحلیل سرعت کور برای رادارهای مختلف
  • پاسخ فرکانسDoubledelay line canceller
  • فیلترهای متقاطع  Transversal filters
  •  STAGER PRF ( PRF متغیر)
  • روش تولید PRF به صورت Stager
  • فیلترهای داپلر با کمترل فاصله
  • شرح کار سیستم
  • محدودیت های عملکرد رادار  MTI
  • ضریب بهبودی  ( Improvement factor)
  • قابلیت دید در کلاتر  ( Sub clutter visibility )
  • اثر تغییرات فرکانس
  • نوسانات داخلی کلاتر ( Internal Clutter Fluctuation)
  • فصل سوم              
  • نوسانات داخلی کلاتر در رادار
  • محدود کردن گسترش طیفی کلاتر در رادار  MTI
  • بلوک دیاگرام  Non Coherent MIT Radar
  • مشکلات خاص در طراحی رادار (AMTI)
  • رادارهای پالس داپلر
  • سیستم های پالس داپلر
  • رادارهای پالس داپلر Mediom PRF
  • فاصله یابی FM
  • رادارهای با فشردگی پالس
  • مزیت های فشردگی پالس Puls Lompression Advantage
  • دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک
  • کاربردهای پالس باریک در رادار
  • محدودیت های یک رادار پالس کوتاه
  • عوامل موثر در انتخاب سیستم فشردگی پالس
  • روش فعال در تولید شکل موج
  • تکنیک های فشردگی پالس
  • وسایل غیر فعال FM خطی (Passive Fm Linr Device)
  • نوسان ساز با کنترل ولتاژ (VCO)
  • مدولاتور سرا سوئید
  • تولید کننده شکل موج مورد نظر با خط تأخیر
  • تولید کننده FM خطی ترکیب شده  (Synthesize Liner Fm Generator)
  • محدودیت های شکل FM غیر خطی
  • فصل چهارم            
  • رادارهای ردیاب
  • رادارهای ردیاب (Tracling Radars)
  • چگونگی عملکرد یک رادار ردیاب
  • کاربردهای اساسی رادارهای ردیاب
  •  چگونگی دستیابی به مختصات هدف و عمل پردازش
  • اسکن الکترونیکی چیست؟
  • اسکن و انواع آن
  • مدت زمان اسکن
  • اسکن خطی (Raster Scan)
  • اسکن مخروطی (Conical Scan)
  • رادار ردیاب تک پالس (mono puls tracking radar)
  • انواع رادارهای ردیاب تک پالس
  • بلوک دیاگرام یک رادار ردیاب تک پالس مقایسه گر دامنه ی یک بعدی
  • تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس
  • زاویه ی دید چیست؟
  • رادارهای ردیاب تک پالس مقایسه گر فاز
  • بلوک دیاگرام رادار Track از نوع تک پالس مقایه گر فاز
  • مقایسه ی رادارهای ردیاب
  • ردیابی در سطح پایین ( زاویه ی کم)
  • ردیابی در فاصله
  • رادارهای ارتفاع یاب
  • رادارهای سه بعدی (D)
  • رادار های V بیم
  • رادارهای چند بیمی
  • رادارهای اسکن سه بعدی
  • اسکن الکترونیکی
  • اسکن فرکانس
  • فصل پنجم              
  • اصول آرایه فازی
  • اصول آرایه فازی
  • ترکیبات آرایه فازی
  • محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای
  • عمل اسکن در طول پالس در رادارهای آرایه فازی
  • هدایت بیم
  • مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی
  • معایب و مزایای رادارها آرایه فازی
  • فرق رادارهای اولیه و ثانویه چیست؟
  • درهای سیستم IFF
  • سیستم SIF
  • بخش RF
  • کنسول آنالوگ گیرنده (ARC)
  • منبع تغذیه
  • کنسول اصلی دیجیتال (DMC)
  • کنسول فرعی دیجیتال (DSC)
  • کنسول راه دور رادار  (DRC)
  • سیگنال های درایو فرستنده
  • مشخصات فنی قسمت آنالوگ گیرنده
  • مشخصات سیستم برق مورد استفاده
  • ضریب تقویت Mixer گیرنده در مجموع  db می باشد
  • کنسول آنالوگ گیرنده (ARC)
  • کنسول دیجیتالی (DMC)
  • طبقه ی تطبیق سیگنال (SCS)
  • کارت X Angle
  • مشخصات رادار JY
  • تکنیک های ضد موشک های ضد رادار (ARM)

  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007)

  تعداد صفحات: 196  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود پایان نامه اصول کلی رادارها, پایان نامه اصول کلی رادارها, پایان نامه در مورد رادار, پایان نامه رادار

  [ دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 ] [ 19:4 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پروژه رله های عددی (دیجیتالی) به صورت پاورپوینت


  قسمتی از متن:

  حفاظت از تجهیزات گران قیمتی هچون ژنراتور،ترانس ها و خط انتقال در برابر عیب های احتمالی امری ضروری است.


  فهرست:

  • مقدمه
  • مقایسه رله های استاتیکی و دیجیتالی
  • مزایای رله دیجیتال
  • انواع رله دیجیتال
  • ساختار کلی رله دیجیتال
  • ترانسفورماتور های کمکی جریان و ولتاژ
  • فیلترهای ضد تشابهی
  • تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده
  • مالتی پلکسر آنالوگ
  • مبدل های دیجیتال به آنالوگ
  • مبدل دیجیتال به آنالوگ
  • سیگنال ورودی به رله تا ورود به میکروپرسسور

  ...


  فرمت فایل: PPT (پاورپوینت) قابل ویرایش

  تعداد اسلاید: 17


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: پروژه رله های عددی, دیجیتالی, به صورت پاورپوینت, انواع رله دیجیتال

  [ یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 ] [ 23:14 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  منابع تغذیه سوئیچینگ


  پروژه پایانی مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply

  • مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply
  • در یک SMPS با ورودی DC به این مرحله (یکسو کننده) احیتاجی نیست.
  • بطور کلی منابع تغذیه های امروزی به دو نوع ساخته میشوند :
  • تشریح و طراحی منابع تغذیه سویچینگ
  • در نتیجه حدپایین ولتاژ خازن می شود :
  • دیود زنر D1N5231
  • تنظیم کننده های ولتاژ
  • * عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ :
  • الف)* تغییرات ولتاژ ورودی :
  • ب)تغییرات ناشی از تغییر دما :
  • ج)تغییرات ناشی از تغییر بار :
  • * قسمتهای مختلف یک تنظیم کننده
  • الف)ترانسفورماتور:
  • ب)یکسوسازها
  • * یکسوساز نیم موج :
  • * بازده یکسوکننده نیم موج :
  • * یکسوساز تمام موج :
  • * مقادیر متوسط جریان و ولتاژ :
  • * حداکثر ولتاژ معکــوس :
  • * صافی خازنی :
  • مباحث کلی درباره فیلتر
  • فیلتر رگولاسیون ولتاژ و ولتاژ موجک
  • تعریف : موجک یا ریپل
  • ضریب موجک سیگنال یکسوشده
  • پریود هدایت دیود و جریان قله دیود
  • * تنظیم کننده های ولتاژ ساده :
  • محدودیت تنظیم کننده ساده :
  • تنظیم کننده های ولتاژ پیشرفته :
  • مدار نمونه بردار :
  • مدار مقایسه کننده :
  • تقویت کننده DC :
  • مدار کنترل :
  • مدار ولتاژ مرجع :
  • مدار محدود کننده جریان :
  • رگولاسیون ولتاژ با استفاده از ترانزیستور
  • تنظیم کننده ( رگولاتور ) ولتاژ سری :
  • مدار رگولاتور سری
  • رگولاتور سری کاملتر
  • تنظیم کننده ( رگولاسیون ) ولتاژ موازی
  • اساس رگولاتور موازی ترانزیستوری
  • ( تنظیم کننده ) رگولاتور موازی کاملتر
  • تنظیم کننده ( رگولاتور ) ولتاژ موازی با استفاده از OP_AMP
  • تنظیم کننده های ولتاژ مدار مجتمع
  • تنظیم کننده های ولتاژ مدار مجتمع با خروجی ثابت
  • تنظیم کننده های ولتاژ مدار مجتمع با ولتاژ خروجی قابل تغییر
  • تنظیم کننده های ولتاژ کلیدی

  منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power Supply) یا SMPS یك واحد تغذیه توان (PSU) است كه به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام می‌دهد. برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در خروجی یك منبع تغذیه، دو روش رگولاسیون خطی و رگولاسیون به روش سوئیچینگ رایج می‌باشد.

  در طراحی منابع تغذیه سوئیچنگ، بحث نویز و اثرهای ناخواسته الكترومغناطیسی بسیار مهم بوده و برای حذف آن‌ها از فیلتر EMI و اتصالات RF استفاده می‌شود.


  ...


  فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)

  تعداد صفحات: 58


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: منابع تغذیه سوئیچینگ, سوئیچینگ, منابع تغذیه سویچینگ

  [ یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 ] [ 23:13 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  سیستم اتصال زمین


  قسمت های بیان شده در این فایل همراه عکس عبارتند از :

  • 1. الکترود زمین
  • 2. جرم کلی زمین
  • 3. مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین
  • 4. تأسیسات الکتریکی
  • 5. تجهیزات الکتریکی
  • 6. بدنه هادی
  • 5. تجهیزات الکتریکی
  • 7. هادی بیگانه
  • 8. برق دار
  • 9. هادی خنثی (نول)
  • 10. هادی حفاظتی (هادی اتصال زمین
  • 2. کلیات
  • 2 . استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین
  • 15-4-3. نصب هادی های اتصال زمین
  • 15-2-6. مشخصات هادی های سیستم اتصال زمین
  • 4. مشخصات انواع الکترودهای اتصال زمین
  • و فرمولهای محاسبات چاه ارت و عکسهای آن ...

  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 24


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: سیستم اتصال زمین, مقاله سیستم اتصال زمین, الکترود زمین

  [ دوشنبه بیستم آبان 1392 ] [ 23:39 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  تحلیل و شبیه سازی مقاله لاتین ( کنترل روبات دوپا توسط پردازش تصویر )


  فایل ضمیمه یک مقاله لاتین پیرامون علم پردازش تصویر را به طور کامل تحلیل می نماید.مقاله لاتین کنترل ربات دوپا(biped robot walking control using image processing)از جمله مقالات معتبر در IEEE بوده که در این فایل به طور کامل مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار میگیرد.


  روش توضیح داده شده در این مقاله برروی استفاده از علم پردازش تصویر(که در برنامه MATLAB میباشد ) جهت کنترل حرکت ربات متمرکز شده است.پس از تحلیل مقاله لاتین،یک نتیجه گیری کلی و تحلیل نرم افزاری مقاله به کمک نرم افزار مطلب انجام میشود.نکته دیگر اینکه برای این مقاله کلیه دستورات و m-file ها نوشته شده که قابل اجرا در محیط مطلب میباشند.


  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 10


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: کنترل روبات دوپا توسط پردازش تصویر, علم پردازش تصویر, مقاله کنترل روبات دوپا

  [ یکشنبه نوزدهم آبان 1392 ] [ 1:54 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه رشته برق مخابرات با موضوع آنتن و روشهای دریافت اطلاعات


  اهداف این پایان نامه:

  فراهم نمودن زمینه و استعداد بالقوه در مسیر توسعه شبكه پدافند هوایی كشور، به عنوان یك شبكه بی سیم كارا، بزرگ و متمركز از طریق ایجاد آمادگی علمی بنیادی درمورد شبكه های بی سیم و آنتن های مورد استفاده در آنها در میان پرسنل آینده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.


  چکیده: از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .

  این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

  در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

  در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 - مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

  در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

  فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .


  فهرست مطالب:

  • پيشگفتار
  • فصل اول
  • طرح تحقيق
  • تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق
  • اهميت انجام تحقيق
  • اهداف كلي تحقيق
  • هدف هاي ويژه  تحقيق
  • روش انجام تحقيق
  • فصل دوم
  • مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن
  • 2_1: تاريخچه
  • 2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد
  • الف) آنتن هرتز
  • ب) آنتن ماركني
  • پ) آنتن شلاقي
  • ت ) آنتن لوزي ( روبيك)
  • ث) آنتن V معكوس
  • ج) آنتن ماکروويو
  • چ) آنتن آستيني
  • ح) آنتن حلزوني
  • ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA
  • 2-3 : پارامترهاي آنتن
  • نمودار پرتو افکني آنتن ها
  • دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني
  • نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي
  • نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين
  • نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده
  • جهت دهندگي آنتن ها
  • پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
  • شعاع هاي فرعي آنتن ها
  • مقاومت پرتو افكني  آنتن
  • امپدانس ورودي آنتن
  • سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
  • طول موثر آنتن
  • پهناي نوار فركانس آنتن ها
  • پلاريزاسيون آنتن ها
  • پلاريزاسيون خطي
  • پلاريزاسيون دايره اي    
  • پلاريزاسيون بيضوي
  • ساختمان مكانيكي آنتن ها
  • اندازه آنتن
  • نصب آنتن ها
  • خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها
  • رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها
  • محافظت آنتن در برابر عوامل جوي
  • فصل سوم
  • شبکه هاي کامپيوتري شبکه هاي بي سيم
  • 2-1:سخت افزار شبکه
  • 2-1-1: شبکه هاي پخشي(broadcast network)
  • 2-1-2: شبکه هاي همتا به همتا (peer-to-peer network)
  • 2-1-3:شبکه هاي شخصي (personal area network)
  • 2-1-4:شبکه هاي محلي (local area network)
  • 2-1-5:شبکة شهري(Mtropolitan  Area Network)
  • 2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)
  • 2-1-7:شبکة بي سيم (wireless network)
  • 2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)
  • 2-2: نرم افزار شبکه
  • 2-2-1:لاية فيزيکي (Physical layer)
  • 2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسي به رسانة انتقال ( MAC)
  • 2-2-3:لاية شبکه
  • 2-2-4:لاية انتقال(Transport layer)
  • 2-2-5:لاية کاربرد (Application layer)
  • 2-3: شبکه هاي محلي بي سيم (802.11)
  • 2-3-1: پشتة پروتکل 802.11
  • 2-3-2: لاية فيزيکي در 802.11
  • 2-4: شبکه هاي بي سيم باند گسترده
  • 2-4-1: لاية فيزيکي در 802.16
  • فصل چهارم
  • آنتن هاي هوشمند
  • بخش اول
  • آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم
  • تداخل هم کانال
  • اثرات محوشدگي
  • 4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند
  • 4- الف - 2: مدلهاي کانال
  • 4-الف-2-1:مدل لي Lee s Model
  • 4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
  • Spread scatterers
  • 4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)
  • 4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)
  • 3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
  • (GWSSUS)model
  • 3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)
  • 4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)
  • 4-الف-2-8: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))
  • 4-الف-2-9: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)
  • 4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف
  • انواع آنتن هاي هوشمند
  • 4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده
  • 4-الف –5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت
  • 4- الف – 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم
  • 4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال
  • 4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي
  • 4-الف –6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده
  • مثال 1-4
  • 4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده
  • بخش دوم
  • آنتن هاي آرايه فازي
  • 4-ب-1:تاريخچه
  • 4-ب-2: انواع آرايه ها
  • 4-ب-2-1: آرايه هاي خطي (Linear Array)
  • 4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح (Planar Array)
  • 4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي
  • 4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز
  • 4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير
  • فصل پنجم
  • نتيجه و پيشنهاد
  • منابع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 96


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: پایان نامه رشته برق مخابرات, آنتن و روشهای دریافت اطلاعات, دانلود پایان نامه رشته برق

  [ جمعه هفدهم آبان 1392 ] [ 17:8 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  دوره آنالیز ارتعاشات


  هدف از ارائه دوره ارتعاشات ، بالا بردن توانایی متخصصان در جهت تفسیر اطلاعات حاصله از دستگاه های اندازه گیری می باشد که این مهم نیازمند شناخت افراد از ساختمان و نحوه کارکرد دستگاه ها و پارمترهای اندازه گیری بوده که نهایتاً با درک صحیح از داده های ارائه شده توانایی تفسیر اطلاعات را بدست می آورند.


  فهرست:

  • A. مقدمه
  • A1. علت انتخاب ارتعاشات
  • فصل اول
  • مفاهیم اساسی و تئوری ارتعاشات
  • B. مفاهیم اساسی و تئوری ارتعاشات
  • B1. انواع لرزش
  • B2. نوسان (Oscillation)
  • B3. جرم ، فنر و دامپر ( Mass , Spring and Damper )
  • B4. دامنه ، فاز و فرکانس
  • B5. ارتعاشات نامنظم و شاک پالس (Random Vibration) و ضربه ای (Shock Pulse) :
  • B6. حوزه زمانی و فرکانسی (Time Wave , Spectrum)
  • B7. بردار (Vector)
  • B8. رابطه بین جابجایی ، سرعت و شتاب
  • B9. فرکانس طبیعی و تشدید (Resonance)
  • B10. دمپینگ (Damping)
  • B11. امپدانس مکانیکی (Mechanical Impedance)
  • B12. سرعت بحرانی (Critical Speed)
  • فصل دوم
  • سنسورها
  • C. سنسورها (Transducers)
  • C1. تعریف سنسور ، انواع سنسور
  • C2. سنسورهای غیر تماسی جابجایی (Non Contact Displacement Transducer)
  • C3. ساختمان و طرز کار
  • C4. اطلاعات سیگنال خروجی پراکسی میتر
  • C5. ناحیه خطی پراب (Linear Range of Probe)
  • C6. تاثیر آلیاژ فلز بر ولتاژ خروجی پراکسی میتر و پروب
  • C7. محدودیت ها
  • C8. طریقه نصب و نکات مهم در این زمینه
  • C9. آزمایش پاسخ پراکسی میتر
  • C10. کالیبراسیون پراکسی میتر
  • C11. سنسورهای سرعت
  • C12. سنسورهای شتاب

  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 57


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دوره آنالیز ارتعاشات, تئوری ارتعاشات

  [ پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 ] [ 20:50 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مقاله کامل و جامع آشنایی با PLC


  PLC چیست؟

  PLC مجموعه ای از فرهنگ و تخصص و تجربه و ابزار و روش و مراحل مشخص در تولید یك محصول نرم افزاری است.


  در این مقاله میخوانیم:

  • فاز اول : تعریفConcept
  • محدوده (Scoping)پروژه
  • تحلیل هزینه ها/منافع
  • مسئولیتها و مقررات پرسنل
  • زمانبندی اولیه پروژه
  • ارزیابی های Risk ها و موانع
  • فاز دوم : طراحی سیستم
  • وظایف تیم طراحی
  • طرح Designو Platform ها
  • نیازمندیهای نرم افزاری
  • فازسوم : تولید سیستم
  • فاز چهارم : Implementation
  • فاز پنجم : پشتیبانی سیستم

  و... مطالبی جامع و کامل با توضیحی روان و گویا هم اکنون در خدمت شماست.


  این مقاله به صورت جامع در 67 صفحه در اختیار همه دوستاران دنیای مهندسی قرار داده شده تا با این فرایند به صورت کامل آشنا گردند.


  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2007 -  2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 67


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: PLC چیست, دانلود مقاله کامل و جامع آشنایی با PLC, مقاله کامل و جامع آشنایی با PLC

  [ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 ] [ 18:40 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پروژه مهندسی برق توليد برق بدون مصرف سوخت


  چکیده: یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.

  منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت     لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.

  و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به 14 در صد از برق و 18 در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998 مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.

  ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.


  فهرست:

  • مقدمه
  • منابع بیوماس
  • محصولات انرژی زا
  • ضایعات شهری وصنعتی
  • ضایعات جامد شهری
  • ضایعات مایع
  • فضولات دامی
  • تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس
  • فرآیند های احتراق مستقیم
  • سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت
  •  کوره های احتراق بستر سیال ( FBC )  
  • فرآیند های ترمو شیمیایی
  • تولید سوختهای جامد    
  • تولید سوختهای مایع
  • انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور
  • راکتور بستر ثابت  
  • راکتور بستر سیال
  •  فرآیندهای بیوشیمیایی
  • تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز
  • تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی
  • تولید بیوگاز از زباله های شهری
  • تخمیر اتانول  
  • مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی
  • مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده
  • تبدیل بیوماس به الکتریسیته
  • نیروگاههای با موتورهای احتراقی
  • نیروگاههای بیوماس بخاری
  • نیروگاههای بیوماس توربین گازی
  • نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی
  • بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی
  • بررسی زیست محیطی منابع بیوماس
  • فصل دوم:   انرژی جزر ومد
  • انواع نیروگاههای جزرومدی
  • نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن
  • انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن
  • یک مخزن برای جزر
  • یک مخزن برای مد
  • یک مخزن دو طرفه
  • دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد
  • دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه
  • مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس
  • نیروگاههای جریان جزر و مدی
  • مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا
  • بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران
  • بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی
  • بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
  • نیروگاههای جریان دریایی
  • شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی
  • تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی
  • بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی  
  • بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی
  • فصل سومانرژی زمین گرمایی
  • مقدمه
  • منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران
  • انواع منابع زمین گرمایی
  • منابع هیدروترمال
  • منابع لایه های تحت فشار  
  • تخته سنگهای خشک و داغ
  • توده های مذاب
  • موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی
  • کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی
  • موارد کاربرد
  • استفاده های گرمایشی
  • کاربردهای کشاورزی
  • کاربردهای صنعتی
  • پمپ حرارتی زمین گرمایی
  • بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی
  • استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران
  • استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق
  • انواع نیروگاههای زمین گرمایی
  • نیروگاههای بخار خشک
  • نیروگاههای بخار انبساط آنی
  • نیروگاههای سیکل دو مداره
  • نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی
  • نیروگاههای سیکل ترکیبی
  • بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق
  • هزینه سرمایه گذاری
  • بررسی نیروگاه  مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر    
  • هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری
  • بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر
  • بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی
  • منابع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 107


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: توليد برق بدون مصرف سوخت, دانلود پروژه مهندسی برق توليد برق بدون مصرف سوخت

  [ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 ] [ 12:3 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه رشته برق میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی


  چکیده: در طی مراحل پیشرفت پروژه مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی بررسی شده و پیرامون مطالبی در خصوص شرایط بروز برق گرفتگی، ساختار الكتریكی بدن انسان، عوارض برق گرفتگی، جدول تأثیرات فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی حوادث ثانوی شكل های حاصل از حوادث برق بحث شد.

  در فصل دوم تفاوت اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون مسائلی همچون، اثر جریان های مستقیم در ولتاژهای بالا، اثر بیولوژیكی جریان متناوب، میزان اثار متناسب با فركانس، خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم، خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساكنان اطراف كابل های برق فشار قوی بررسی شده است.

  فصل سوم و چهارم پیرامون مسائل حفاظتی بوده و استفاده از راه های كاهش خطر در برابر جریان های الكتریكی مورد بحث قرار گرفته كه از آن جمله می توان به انواع زمین‌های الكتریكی، صفر كردن ها، هم پتانسیل ها و استفاده از ترانس های یك به یك یا جدا كردن حفاظتی اشاره كرد.

  در فصل پنجم آئین نامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته برای آشنایی بیشتر متخصصین با مفادهای قانونی حفاظت و موارد ایمنی، تا گامی باشد در جهت كاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جریان های الكتریكی.


  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 71


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود پایان نامه میزان مقاومت بدن انسان در مقابل , میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی, پایان نامه رشته برق

  [ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 ] [ 12:1 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  طراحی ترانس قدرت و ماشین القایی نمونه


  چکیده: موتورهای القایی بالای 100 کیلووات برای ولتاژهای پایین(480 ولت 50 هرتز، 460 ولت 60 هرتز، 690 ولت 50 هرتز) و در موارد خاص برای ولتاژهای بالاتر(2.4، 6 و 12 کیلوولت) ساخته می شوند.

  ورود مبد های الکترونیک قدرت بخصوص آن هایی که از IGBT ها استفاده می نمایند، باعث افزایش حد نرخ توان هر واحد برای موتورهای القایی ولتاژ پایین از 400 ولت/50 هرتز، 690 ولت/60 هرتز به بیش از 2 مگاوات شده است. در اینجا نرخ ولتاژ به فرکانس ماشین های القایی را ثابت در نظر می گیریم. ولتاژ بالاتر در یک توان معین بدان معناست که می توان سطح مقطع کوچکتری داشت و سیم پیچی استاتور نیز آسان تر بسته می شود. از طرفی این امر باعث افزایش ضخامت عایق در شیارها و ... می گردد.

  در مقایسه، می توان گفت ساخت موتورهای القایی بالای 100 کیلوولت بخصوص با سیم پیچی هادی های گرد(تعداد هادی های کمی بصورت موازی با مس با قطر زیر 3 میلیمتر وجود دارد) آسان است. وقتی توان در بیش از یک مسیر، بالا می رود، تعداد قطب ها باید زیار شود. برای  اگر   هر چه توان بالا می رود جریان زیاد می شود و لذا سیم پیچی های ساخته شده از هادی های مستطیلی با 1 تا 2 دور در هر سیم پیچی، مورد نیاز است. در اینجا از سیم پیچی های صلب و عایق شیار استفاده می نماییم.

  الگوریتم طراحی،  مشابه طراحی ماشین های زیر 100 کیلووات است، اما تغییراتی در شکل شیار و سیم پیچی استاتور و ترتیب بندی عایق ها و برخی پارامترهای مورد استفاده برای اثر اشباع و غیره وجود دارد.


  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 52


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: طراحی ترانس قدرت و ماشین القایی نمونه, موتورهای القایی, طراحی ترانس قدرت

  [ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 ] [ 11:53 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مقاله ای پیرامون طراحی آسانسور


  چکیده: با پيشرفت و توسعه ي ساختمانهاي بلند مدرن نياز استفاده از آسانسور ها براي دسترسي سريع به طبقات بسيار احساس شد و دست اندر كاران را به فكر طراحي و توليد اين صنعت بيش از پيش به خود مشغول نمود.

  افزايش فعالين صنعت در دهه ي اخير و تعداد بسيار زياد شركتهاي آسانسور سازي موجب شد تا از يكسو صنعتگران به فكر ايجاد تشكل هاي صنفي و از سوي ديگر دولتمردان به فكر ايجاد نظام هاي كنترلي و بازرسي آسانسور ها به منظور بالا بردن سطح كيفي توليدات بيفتد.تشكيل سنديكا ،تشكيل شركت بازرسي، تدوين مقررات آسانسور هاي الكتريكي و مقررات ملي ساختمان و نهايتاً تدوين استاندارد ملي آسانسور در سالهاي اخير بازتاب اين فعاليتها در اين دهه بوده است.

  • انواع آسانسور
  • آموزش همگاني آسانسور
  • انتخاب آسانسور
  • مقررات مربوط به آسانسور
  • تكانل سيستم هاي حركتي
  • بهبود كيفيت حركن
  • بهينه سازي مصرف انرژي در آسانسور
  • برنامه هاي تعمير و نگهداري آسانسور

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 77


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود مقاله ای پیرامون طراحی آسانسور, طراحی آسانسور, مقاله ای پیرامون طراحی آسانسور

  [ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 ] [ 11:32 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مقاله طراحی یک مدار دومینوی مقاوم در مقابل نشتی در فن آوری های زیر میکرون


  چکیده: کاهش ولتاژ آستانه به همراه مقیاس بندی ولتاژ تغذیه، سرعت را زیاد می کند، در حالی که مصرف توان دینامیکی را در هر نسل جدید تکنولوژی مدارهای مجتمع، در سطح قابل قبولی قرار می دهد، مقیاس بندی ولتاژ آستانه در هر صورت، امنیت نویز گیت های منطقی را خراب می کند اساساً این امر به خاطر ولتاژ آستانه پایین است که به صورت نمایی، جریان نشتی در فن آوری های مقیاس بندی شده افزایش می دهد.


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 7


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: مقاله طراحی یک مدار دومینوی مقاوم در مقابل نشتی, فن آوری های زیر میکرون

  [ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 9:54 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  دانلود استاندارد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان


  استاندارد طراحی و مهندسی ترانسفورماتور جریان (CT) پست های فشار قوی در وزارت نیرو

  شامل 57 صفحه


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 57


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: استاندارد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان, دانلود استاندارد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان

  [ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 9:52 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  دانلود استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت


  چکیده: در پست های فشار قوی وجود سیستم زمین با مقاومت ثابت برای عملکرد صحیح رله های حفاظتی ضروری است و احتمال شکست عایقی و در نتیجه برقدار شدن بدنه تجهیزات همواره وجود دارد.


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 76


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت, پست های فشار قوی

  [ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 9:50 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  دانلود استاندارد سیستم حفاظت پست های 63و 132 کیلو ولت

  140 صفحه استاندارد وزارت نیرو در زمینه طراحی سیستم حفاظت پست های فشار قوی  

  - حفاظت ترانس

  - حفاظت سیم هوایی و کابل

  - حفاظت خط

  - حفاظت سوییچگیر


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 140


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: استاندارد سیستم حفاظت پست های 63و 132 کیلو ولت, دانلود استاندارد سیستم حفاظت پست های 63و 132 کیلو

  [ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 9:49 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  بررسي تکنولوژي سيستمهاي نمايشگر OLEDs


  چکیده: OLED مخفف کلمات (Organic Light Emitting Diode) است و به معنای دیودهای ارگانیکی پخش کننده نور می باشد. با تکنولوژی OLED به زودی شاهد خواهیم بود که صفحات نمایشی ساخته می شوند که با وجود ابعاد بسیار بزرگ، نازک و سبک هستند و مهم ترین ویژگی آنها مصرف بسیار پایین انرژی است. یکی از دلایل کاهش مصرف انرژی در این صفحات حذف نور پس زمینه است. بیشتر انرژی مصرفی در تلویزیون های LCD در جهت تولید و پخش نور پس زمینه مصرف می شود و در مورد شارژ باتری تلفن های همراه نیز این مسئله صادق است. با حذف نور پس زمینه انرژی مصرفی تا حد زیادی تقلیل می یابد. صفحات OLED داری روشنی و وضوح بالایی هستند زیرا لایه های مواد ارگانیک بسیار نازک است و هادی خوبی برای جریان برق می باشند. در ساخت این صفحات از چندین لایه بندی استفاده می شود، از طرفی صفحات OLED مانند صفحات LCD دارای شیشه محافظ نیستند و این خود باعث می‌شود تا جذب نورهایی که در LCD صورت می گیرد در OLED وجود نداشته باشد و نور بدون واسطه به چشم بیننده برسد. در این مقاله در مورد چگونگی پیدایش این فناوری ، کاربردها OLED، و مزیت ها ،معایب آن ها بحث می کنیم...


  ...

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 10


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: بررسي تکنولوژي سيستمهاي نمايشگر OLEDs, دیودهای ارگانیکی, تلویزیون های LCD

  [ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 9:48 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  ماشین حساب کاملا مهندسی


  در این پروژه یه ماشین حساب کاملا مهندسی توسط برنامه نویسی به زبان C در کمپایلر MPLAB برای میکرو PIC18f452 طراحی شده است که به صورت کاملا Open Source در اختیار شما قرار میگیرد.


  از امکانات این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تبدیل مبناهای BIN,HEX,DEC.
  • توابع مثلثاتی و معکوس آنها.
  • توابع هایپربولیک و معکوس آنها.
  • کلید حافظه.
  • وجود کلید های M,K,m,u که برای مهندسان الکترونیک واقعا ضروری هستند.

   


  محتوای فایل ضمیمه شده:

  • سورس کامل برنامه توسط کمپایلر MPLAB.
  • فایل شبیه سازی توسط نرم افزار پروتئوس.
  • تضیحات کامل در مورد برنامه نویسی الگوریتم آن در فایل PDF.

  ...


  فرمت فایل: PDF - HEX - cof - DSN - map - PWI - .C - DBK و ...


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: ماشین حساب کاملا مهندسی, پروژه ماشین حساب کاملا مهندسی, ماشین حساب مهندسی توسط برنامه نویسی به زبان C

  [ یکشنبه دوازدهم آبان 1392 ] [ 16:51 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پروژه کارشناسی ارشد برق مباحث ویژه بهینه سازی


  با سلام.این فایل یک پروژه بهینه سازی میباشد که البته صورت سوال در جواب گنجانده شده.مسئله برای چندین حالت مختلف و به روش الگوریتم ژنتیک حل شده و با کمک نرم افزار مطلب تحلیل گردیده است . خروجی های سوال که مطلوب ما میباشند نیز به کمک مطلب تولباکس بدست آمده و قابل مشاهده می باشد.درس مباحث ویژه یکی از دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق است.


  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 17


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: پروژه کارشناسی ارشد برق مباحث ویژه بهینه سازی, بهینه سازی, مباحث ویژه

  [ یکشنبه دوازدهم آبان 1392 ] [ 16:47 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  پایان نامه ساخت مدار آشوبی و کنترل آشوب


  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از ملزومات، برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق- گرایش کنترل


  چکیده: در گذشته بروز پدیده ی آشوب در سیستم های غیر خطی به عنوان یک مزاحم محض تلقی می شد و همواره سعی بر ان بوده تا از بروز آن در سیستم ها جلوگیری شود اما در سال ها ی گذشته کاربرد پدیده ی آشوب در بسیاری از علوم مهندسی نمایان شده و سعی در به کار بردن آن شده است. اما آشوب همچنان در برخی از فرایند‌ها بسیار مخرب است و حتی‌الامکان سعی در جلوگیری از بروز آشوب در این سیستم‌ها می‌شود . هدف از این پایان‌نامه بررسی آشوب، معرفی تئوری آشوب ، ساخت مدار آشوبناک و در نهایت طراحی و ساخت کنترل کننده برای مدار فوق است.


  فهرست مطالب:

  • تاریخچه و مقدمات
  • مقدمه
  • اهداف نظریه پیچیدگی
  • بی‌نظمی یا آشوب چیست ؟
  • اصول اولیه تئوری بی‌نظمی
  • خلاصه ای از علم دینـامیك
  • پدیده آشوب
  • تئوری آشوب
  • فرضیه آشوب
  • سیستم پویا
  • سیستم های دینامیکی خطی
  • سیستم های دینامیکی غیر خطی
  • نگاشتــهای تكــرار
  • حلقــه های محدود
  • دوشــاخه شدگی
  • سیستم آشوبی
  • اثر پروانه ای
  • جذب كننده
  • فضای فاز
  • نقطه ثابت
  • جذب كننده های منظم
  • جذب كننده های عجیب
  • فراكتــالها
  • نمایی لیاپانوف
  • مؤلفه های نمایی لیاپانوف
  • عدد لیاپانوف
  • مقادیر ‌ویژه
  • تعریف بعد
  • بعد لیاپانوف
  • آشوب پیوسته
  • معرفی جاذب ها ی آشوبی متداول
  • جذب كننده لورنتس
  • جذب كننده راسلر
  • برخی از جریان های آشوبی ساده متداول
  • برخی کاربرد های آشوب
  • مخابرات آشوبی امن
  • رمز گذاری و رمز گشایی سیگنال آنالوگ
  • جذب كننده مكی گلس
  • جذب كننده گلیپین
  • معرفی سیستم آشوبی جدید و پیشنهاد مدار برای تحقق آن
  • مقدمه
  • خانواده ی سیستم های لورنتس به صورت کلی
  • سیستم آشوبناک جدید و تجزیه تحلیل آن
  • تحقق مداری سیستم جدید
  • معرفی خانواده AD ، ضرب كننده آنالوگ
  • واژه نامه فارسی به انگلیسی
  • واژه

  ...


  فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 95


  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: دانلود پایان نامه ساخت مدار آشوبی و کنترل آشوب, ساخت مدار آشوبی و کنترل آشوب, پایان نامه مهندسی برق کنترل, پایان نامه ساخت مدار آشوبی و کنترل آشوب

  [ شنبه یازدهم آبان 1392 ] [ 18:6 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  راهنمای اصلاح ضریب توان

  همه چیز در خصوص جبران سازی توان راکتیو برای استفاده مهندسان مشاور و کاربران


  چکیده مقاله:

  تصحیح ضریب توان یکی از بهترین سرمایه گذاریها برای کاهش هزینه های انرژی است که در زمانی اندک هزینه ی خود را بر می گرداند. پیشرفت های صورت گرفته در سالهای اخیر، اطمینان و ظرفیت سیستمهای جبران سازی را افزایش داده و نصب آن را ساده نموده است.

  در بسیاری از موارد طراحی سیستم و برآورد ابعاد آن، به دلیل افزایش سالانه ی هارمونیک ها چه در شبکه های فشار ضعیف و چه در شبکه های متوسط، سخت تر شده است. مبدل های قدرت، کنترل کننده های موتوری، مبدلهای فرکانس ثابت، تلویزیونها و کامپیوترها به شبکه هارمونیک تزریق می کنند. این هارمونیک ها ممکن است توسط امپدانسها و خازنهای شبکه تقویت شود.


  فهرست:

  • مقدمه
  • اصول
  • توان اکتیو
  • توان اکتیو و راکتیو
  • توان راکتیو
  • توان ظاهری
  • ضریب توان
  • چرا جبران سازی؟
  • انواع جبران سازی
  • جبران سازی انفرادی
  • جبران سازی گروهی
  • جبران سازی مرکزی
  • جبران سازی ترکیبی
  • تعیین خازن مورد نیاز
  • کاربردها
  • رگولاسیون توان راکتیو
  • مشخصات توان
  • خازنهای قدرت
  • رگولاتور توان راکتیو
  • نصب
  • ترانس جریان
  • فیوزها و کابل
  • سیم حفاظت
  • فرمولهای محاسبات برای خازن
  • هارمونیک ها
  • هارمونیک چیست؟ چگونگی ایجاد هارمونیک؟
  • دامنه هارمونیک ها پیش از نصب خازن چقدر هستند؟
  • تاثیر هارمونیک ها بر تجهیزات جبرانسازی بدون راکتیو
  • رزونانس چه زمانی به وجود می آید؟
  • تاثیر آرایش شبکه
  • اضافه ولتاژ و جریان هارمونیکی تجهیزات جبرانسازی
  • چگونگی جبران سازی در حضور هارمونیک
  • اندازه گیری برای اجتناب از وقوع رزونانس

  مجموعه اي بسيار عالي براي مهندسين برق ، الکترونيک و ....

  مناسب برای ارائه پروژه و مقاله دانشجویی

  خواندن و استفاده از اين مجموعه را به علاقمندان آن توصيه مي نمائيم.


   

  فرمت فایل: PDF

  تعداد صفحات: 58  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: اصلاح ضریب توان, pfc, خازن اصلاح ضریب توان, خازن های اصلاح ضریب توان, دانلود مقاله راهنمای اصلاح ضریب توان

  [ جمعه دهم آبان 1392 ] [ 17:51 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  سمينار دوره کارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت


  مروري بر روشهاي محاسبه و ارزيابي و تخمين تلفات در شبکه هاي توزيع


  چکیده : هدف از اين تحقيق مروري برروشهاي محاسبه و ارزيابي و تخمين تلفات در شبکه هاي توزيع مي باشد . براي محاسبه تلفات در شبکه هاي توزيع روشهاي متنوعي وجود دارد که هر يک از اين روشها داراي معايب و مزاياي هستند انتخاب روش مناسب بمنظور محاسبه و ارزيابي تلفات بستگي به زمان انجام عمليات ، اطلاعات در دسترس، دقت موردنياز و بزرگي شبکه دارد فصل دوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان کنتورها مي پردازد اين شيوه که روش بسيار مرسوم در شرکتهاي توزيع است به وسيله چند شيوه سنتي و مدرن اجرا مي شود که دقت ، زمانبري و کيفيت اجراي اين روشها مورد بررسي قرار گرفته است. فصل سوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي با بکارگيري روشهاي آماري مي پردازد. در فصل سوم مباني رياضي محاسبه تلفات بکمک رياضيات آماري ارائه و بررسي شده است. فصل چهارم اين تحقيق به محاسبه تلفات سيستم با بکارگيري ضريب تلفات سستم مي پردازد. فصل پنجم اين تحقيق به محاسبه تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار مي پردازد. فصل ششم اين تحقيق به محاسبه تلفات به شيوه رهيافت (top/down,bottom/up)مي پردازدکه شيوه بسيار مناسبي براي تخمين تلفات در شبکه هاي کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود . در اين شيوه روشي ارائه مي شود تا بتوان تلفات را در شبکه هايي که فاقد اطلاعات کافي بمنظور مدلسازي است با دقت زيادي تقريب زد. فصل هفتم اين تحقيق به کاربرد سيستم هاي اتوماسيون در محاسبه و ارزيابي تلفات مي پردازد که چگونگي محاسبه تلفات بصورت ON LINE مورد بررسي قرار خواهد گرفت.فصل هشتم اين تحقيق به ارزيابي تلفات شبکه هاي توزيع با بکارگيري تخمين بار پست هاي توزيع مي پردازد بعبارت ديگر مي توان با بکارگيري اطلاعات حاصل از تخمين بار پست هاي توزيع انواع پارامترهاي مرتبط با تلفات شبکه را محاسبه نمود فصل نهم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبکه هاي توزيع شعاعي مي پردازد که تلفيقي از روشهاي محاسباتي آماري و پخش بار است ارتقاء دقت محاسباتي با در نظر گرفتن ولتاژ هاي متفاوت ولي غير متغير از موارد در خور تامل اين روش مي باشد


  فهرست:

  • فهرست جدول‌ها
  • فهرست شکل‌‌ها
  • مقدمه
  • پيشگفتار
  • تلفات فني شبکه
  • تلفات غير فني شبکه
  • عوامل تشديد تلفات
  • روشهاي کاهش تلفات
  • اندازه گيري و محاسبه تلفات
  • محور هاي اصلي روشهاي کاهش تلفات
  • فصل تعاريف مقدماتي
  • پيشگفتار
  • تعريف خطوط و شبکه هاي توزيع نيرو
  • پيک مصرف
  • منحني تغييرات بار
  • ضريب بار
  • ضريب تلفات
  • متوسط پيک بار
  • زمان وقوع پيک بار
  • تلفات توان و انرژي
  • ضريب قدرت
  • درجه حرارت هادي
  • فصل محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان کنتورها
  • پيشگفتار
  • قرائت همزمان کنتورها با بکارگيري مامورين قرائت کنتور
  • استفاده از صورتحساب برق مشترکين و برگرداندن قبض به تاريخ واحد
  • -بررسي خطاي حاصل از اين روش
  • بکارگيري تکنولوژي AMRو کاربرد کنتورهاي ديجيتال سنکرون
  • تعيين و محاسبه تلفات انرژي در حوزه يک شرکت توزيع
  • فصل محاسبه تلفات انرژي با بکارگيري روشهاي آماري
  • پيشگفتار
  • محاسبه تلفات سيستم
  • بررسي نقاط ضعف و قوت
  • محاسبه تلفات انرژي در شبکه هاي توزيع
  • -ارائه روش
  • فصل معادلات تقريب تلفات سيستم
  • پيشگفتار
  • محاسبه بار از اطلاعات بار ساعتي
  • رابطه تکامل و توسعه يافته تلفات سيستم
  • جمع بندي
  • فصل ارزيابي تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار
  • پيشگفتار
  • روش پيشنهادي
  • تلفات ترانسفورماتورهاي فوق توزيع
  • تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع
  • تلفات در خطوط MV
  • تلفات در خطوط فشار ضعيف
  • جمع بندي
  • فصل تخمين تلفات  بوسيله رهيافت (top/down,bottom/up)
  • پيشگفتار
  • ضرورت محاسبه تلفات
  • رهيافت حل مسئله
  • ارائه روش
  • TOP DOWN
  • BOTTOM UP
  • رهيافت مختلط
  • جمع بندي
  • فصل محاسبه و ارزيابي تلفات با بکارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون
  • پيشگفتار
  • محاسبه و ارزيابي تلفات بوسيله مانيتورينگ
  • جمع بندي
  • فصل ارزيابي تلفات شبکه توزيع با بکارگيري تخمين بار پستهاي توزيع
  • پيشگفتار
  • تخمين و بازسازي بار پستهاي توزيع
  • محاسبه تلفات
  • جمع بندي
  • فصل محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبکه هاي شعاعي
  • پيشگفتار
  • ارائه روش
  • روش FORWARD/BACKWARD
  • جمع بندي
  • فهرست مراجع

  ...


  فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 98  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  برچسب‌ها: سمينار دوره کارشناسي ارشد مهندسي برق, تخمین تلفات در شبکه توزیع, تلفات در شبکه توزیع, تلفات در شبکه های توزیع, مروری بر روشهای محاسبه و ارزیابی و تخمین تلفات در

  [ جمعه دهم آبان 1392 ] [ 17:40 ] [ dlxco & masbi ]

  [ ]

  مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه